Fallstudier: Dataspel

2006-01-01

Dataspel liksom spelkonsoler hör till det mest intressanta område att analysera. Kundgrupperna är stora, konkurrensen är stenhård och budget för marknadsföring enorm. Dessutom och som just nu kunde vara en styrka är åtminstone viss spel tydligt profilerade mot åldersgrupper, kulturområden och särintressen.

Problemet är att dataspel är tämligen dyra. Givetvis borde jag undersöka möjligheten att få recensionsexemplar men allt eftersom bloggosfären växt i storlek har sådant blivit svårare. Från Nintendo respektive Bergsala får jag givetvis om jag ber men det täcker ju inte upp allt. Däremot ska jag ordna några att göra analys på och att sätta som pris i tävling när jag är klar.

Det finns ett flertal fallstudier gjorda respektive anteckningar. Dessa två är dock de mest intressanta då mycket egentligen rör trendanalys snarare än perception vilket jag just nu följer.

Därför är Kingdom Hearts populärt (2/05/2010)
Därför segrade Nintendo Wii i konsolkriget

Dessa är intressanta och rör reklamfilmer vilka kommer sorteras separat tillsammans med ett stort antal andra. De kan emellertid också vara relevanta här:

Fallstudie av reklamfilm för Nintendo DS med Liv Tyler
Reklamfilm för Nintendo DS med Matsushima förklarar marknadsföring

Följande kan möjligen visa sig intressant:

Konsolkriget: Xbox 360 hemliga strategi & Symbolerna som gav namnet
Vectrex: Extremistisk spelkonsol från en underlig tid (1982)

Fallstudier: Musik


Teckning av en kvinna sittande framför mig på ett föredrag och diskussion om musikpsykologi vid Uppsala Universitet.

Anteckningar på Pryltrend rörande fallstudier på musik. En del av handskrivna anteckningar liksom utskrivna studier är borta men det spelar ingen större roll. Dessutom när har jag någonsin återvänt till sådant? Krävs på bloggar för att gå att organisera.

Ett mycket stort andra inlägg finns också samlade men kommer organiseras på ett annat sätt. Vidare finns och görs analys nu av musikvideos vilka inte togs med här. Dessa inlägg rör just arbetet med den grundläggande förståelsen där jag bedömer att den stämmer väl med senare publicerad forskning om musikens inverkan i hjärnan.

Känslopåverkan av musik (10/23/2009)

Värdet av "Tao" i Youtube (9/28/2009)

Musik från vägen till trendförståelse (12/01/2009)

Musik med motivation enligt ursprunglig definition (11/16/2009)

En musikspelare med Tao-inspiration (10/22/2009)

Musik kopplat till Minnen och Känslor (9/28/2009)

Stor uppdatering: Faktor i Hit-musik (9/25/2009)

"What you waiting for" har faktor för hit-musik (9/22/2009)

Tao-entropi + Nah Neh Nah - Nuhet = Puttin on the Ritz (10/09/2009)

Tre låtar + Tao + Nuhet = Nah Neh Nah (10/08/2009)

En låt skattad från två med gemensam känsla (10/08/2009)