Filmmusik - Bonnie Blue Flag från Gods and General

2010-05-30

När det gäller påverkan på känslor från riktad information är det självklart i typ av resultat ingen större skillnad om det är lyrik tillsammans med musik, en debattartikel, en grupp personer som tror att de tänker samma sak och skriker förenklade slagord eller en valtalare. Däremot kan effekten per tidsenhet (hur mycket du känner) skilja sig oerhört beroende på hur välgjord den riktade informationen är och hur många former av information som tas in samtidigt.

Följande scen från filmen Gods and Generals är rörande detta intressant att ta sig tid att titta på flera gånger för att fundera över vilka former av riktad information situationen faktiskt inkluderar:

Först har vi lyriken som självklart för publiken är ytterst relevant. För de flesta av dem gäller att de inte kan påverka den större situationen (väldigt många av dem kommer dö i kriget men att rymma från det är lika farligt) och viss tilltro på att de ska segra kan konkret göra den åtminstone för ögonblicket upplevs mer uthärdligt eller rent av ge en tids entusiasm.

Till lyriken ligger musik och det förstärker kraftigt effekten. Det är ju vad vi söker i musiken och vad som gör musik nästan unikt populärt - en kraftig enkel känslomässig påverkan som kan kännas angenäm.

Dessa är de två uppenbara formerna av riktad information men långt ifrån de enda vi ser i scenen. Några fler vi ser (det finns andra mindre välkända):

1. En grupp män - krigare - som står tillsammans med en gemensam fiende om än just här långt borta. Det är alltid starkt i sig oavsett om det handlar om demonstration, krig eller vad som helst där en grupp står mot den annan i en engagerande fråga.

2. Dessutom sjunger publiken med tillsammans. Precis som att läsa poesi kan påverka känslorna men mindre så än att skriva musik gäller att effekten av musiken ökar om du sjunger med och det gäller ännu mer när en grupp sjunger med.

3. Vi har flaggor i scenen. Flaggor blir vi lätt vanda vid att associera till vissa känslor redan från när vi är små. Under en period av konflikt förstärks detta ännu mer och flaggorna oftast som ses som närmast mytiska i föreställningar om kraften de bär med sig. Den kraften är dock inte mytisk utan ytterst verklig.

4. Under lugnare tider nöjer vi oss vanligen med att hissa flaggor. I grupp i engagerande situationer gillar vi dock att vifta med dem. Här har vi rent av en vacker kvinna - vilket säkert uppskattades av soldaterna som här slappnar av under en kort lugnare period av inbördeskriget innan blodbaden återigen tog fart - som viftar massor med en riktigt stor flagga:

Att som här lyfta fram hennes kropp tydligt är givetvis riktigt:

Dessutom fint illustrerande vad de försvarar - henne, jorden hon står på och flaggan.

5. I publiken har vi flera för övriga soldater kända personer som de kanske tidigare aldrig sett annat än på avstånd - som sitter med. Kända personer är alltid speciellt för folk och kanske ännu mer i denna situation.

Nedan ser vi till vänster den i praktisk krigföring föga imponerande och av och till närmast förvirrat inkompetente (det finns dock andra som har högre tankar om honom) General Lee och till höger General Jackson - en av världshistoriens skickligaste befälhavare (det är vad nästan alla som kan något om området menar). Bakom dem sitter också fler högt uppsatta officerare även om jag är osäker på vilka som de ska föreställa.

Man kan visst i lugna tider med fred uppleva att detta är lite löjligt eller oroande men i den situation som här skildras välkomnar människan detta. Givet att situationen heller inte övergripande kan påverkas konstruktivt för något som berörs i scenen tillför det värde både för de enskilda soldaterna med en lägre risk för att de ska falla sönder och ännu mer för den samlade slagkraften genom att soldaterna helt enkelt presterar mycket bättre. I någon mening lämnar de en bit av sig själva för kollektiv - just här - glädje där de blir mer av en gemensam individ än enskilda personer.

Exceptionellt kraftfull lyrik

Lyriken till The Bonnie Blue Flag (lyrik - Wikipedia) hör till det mest imponerande jag sett rörande hur jag tror att det presterar i sitt syfte. Syftet här är självklart just att ge den påverkan vi diskuterat. Några fina exempel är:

1. Hela situationen handlar om att en grupp gemensamt marscherar ut mot fienden för att försvara sitt territorium. Direkt i första raden får man just med det sammanfattat och koncentrerat:

"We are a band of brothers and native to the soil"

2. På andra versstycket och femte raden d.v.s. väldigt tidigt i stycket är det dags för att sjunga i grupp:

"Hurrah! Hurrah!
For Southern rights, hurrah!
Hurrah for the Bonnie Blue Flag that bears a single star."

3. Ska vi marschera ut i krig måste vi alla stå raka och hissa (gärna vifta) med vår flagga - inte minst gäller det ledarna - och vi kan se i scenen från filmen hur elegant lyriken kan användas när en vacker kvinna - både rent visuellt stimulerande och en symbol för vad vi måste försvara - viftar med den:

"We hoist on high the Bonnie Blue Flag that bears a single star."

4. Givet att krig är otäckt - det kan vi inte komma ifrån eller förändra - är det alltid klokt - ett måste - att understryka att man är stark och modig:

"Then here's to our Confederacy, strong we are and brave,"

Det handlar verkligen om att förändra dina soldaters sinnen - det gör dem starkare - till en ny verklighet snarare än att få dem att förtränga verkligheten för att låna termer från föråldrade filosofiska föreställningar om människan.

Hela lyriken är dock nästan ord för ord oerhört välgjort just rörande den här effekten. Betydelsen av sådant här även om det gäller ett genomtänkt företagsfirande där man sjunger företagets sång (och har man inte varför inte skriva en? Det är vanligt nog inför festligheter även om de normalt görs lite komiska), VD talar till folket och man har företagets logga (flagga om vi vill) är mycket synligt kombinerat med diverse egentligen konkret meningslösa gruppaktiviteter men som ger motiverande vi-känsla - eller allvarligare som här trycker upp prestationskraften hos soldater så att de inte senare ska vända sig om fly när fienden kommer. Det är vad som konkret förutsättningen för seger.

Ett annat verktyg i någon mening det motsatta är självklart att göra samma sak för fiendens soldater men där istället sprida skräck. Du bygger t.ex. myten om din generals geni både för att inge mod hos dina soldater och göra fiendens soldater nervös så att de troligare flyr.

Trots att vi vetenskapligt förstår mycket mer av detta kan jag inte annat än uppleva att vi håller på att tappa det konstruktiva värdena de kan tillföra medan de negativa kvarstår. Enskilda politiker och företag är nog så skickliga och ingenting fel finns med det.

Men var har vi detta engagemang i dom stora frågorna? Där känns det som negativa förrädiska entiteter missbrukar möjligheter medan konstruktiva aktörer avstår. Vi kan se hur extremistgrupper och ännu värre farliga extremistländer som Kina och Iran glupskt missbrukar möjligheterna och det inte bara påverkar dem själva utan alla andra.

Är det vårt engagemang och tro på friheten som runnit bort från våra ledare? Är de svaga? Har vi alla blivit svaga som valt dem? Jag säger att det är falskt.

Jag säger att det nu är dags att tillsammans sjunga våra kraftfulla sånger. Förr eller senare när det kommer till stora frågor som demokrati kan vi nå en punkt där vi måste börja spela för att vinna om vi inte ska tvingas till att acceptera ondska inte bara långt borta utan också förlora vår egen frihet här liksom våra vänner EU och USA - vi blir likt de som redan förtrycks i Kina.

Relaterat

Mer filmmusik som diskuterats hittas via:

Fallstudier: Filmmusik och musik från dataspel

Ännu mer filmmusik från Gods and Generals finns på:

Filmmusik - Gods and Generals

Fallstudier: Filmmusik och musik från dataspel

Både film och filmmusik om välgjorda är fina exempel på hur den känslomässiga upplevelsen kan förstärkas med rätt musik, symboler, kroppsspråk och text d.v.s. skapa förstärkande riktad information ovanpå den övergripande handlingen.

Filmmusik jag träffat på och bedömer som mer intressanta som exempel på detta samlas här som en del en fallstudie.

Conan Barbaren

I första hand är åtminstone tillsvidare inspirerande och musik tung av den ensamma krigarens öde och perfektion mest intressant och egenskaperna jag här söker är mycket elegant illustrerat av filmmusiken till Conan Barbaren:

Det handlar om den överlägsna krigaren och äventyraren - en riktig man - som modigt ger sig ut för att slåss tränad perfektion. Han försvarar inte sitt hem utan söker upp ondskan och han gör vad som är moraliskt rätt även om det är personligt krävande.

Även om vi tidigt förstår att det finns risk för att han kommer förlora saker - rent av vänner och kvinnor - på vägen är det också helt klart att han kommer segra. Inte sällan ställs hjälten inför ett moraliskt dilemma där han kan välja fel och ofta kan triviala mindre tveksamheter funnits innan. Förutom att förlora något utvecklas han därför också som person på vägen till filmens slut där han slutligen dödar något väldigt otäckt och stort (normalt har innan mer begränsade otäcka fiender eliminerats kontinuerligt genom filmen).

För att uppleva Conan Barbararen mer har vi i följande inlägg där enstaka komponenter från denna fantastiska efectos especiales skapad utan stor budget fångats:

Conan Barbararen (Conan The Barbarian)
Citat från Conan Barbararen
Conan Barbararen.

Mortal Kombat

Mortal Kombat har en del liknande "Conan Barbar" effekten och konceptet men är främst ett exempel på en unik grupp. Notera att mycket i filmen precis som dataspelet har drag av automation och avancerade fysiska övningar. Detta är en film vilken precis som dataspelen kraftigt och avgränsat optimerat mot aktivering av hjärnans spegelneuroner. Vi kan som exempel på det rent av se att handlingen i sig är mindre viktigt att de visuella uttrycken som stimulerar våra spegelneuroner.

Hur automationen, fysiska rörelserna och filmmusiken samlat skapar denna förstärka aktivering i hjärnan via spegelneuroner demonstreras fint praktiskt för tittaren via detta skapade filmklipp där delar från filmen kombinerats med filmmusik i ett samlat rörande detta stark helhet:

Inlägg med filmmusik och diskussion om denna respektive filmen finns i:

Gwen Stefani om Prokrastinering
Slutgiltigt omdöme: Mortal Kombat för ökad motivation
Träna hårdare med musik
Raiden i Mortal Kombat

Clint Eastwood i tidiga westernfilmer

De många tidiga westernfilmer med Clint Eastwood - en av filmhistoriens genier - är samtliga fantastiskt välgjorda exempel på samma egenskap Conan Barbaren framför. Det samma gäller filmmusiken som elegant förstärker just denna upplevelse med i hög konstnärlig skönhet vilken nedan visas med musiken till Hang 'Em High:

Hang 'Em High

I För en handfull dollar realiseras man i västerländsk western-paketering Akira Kurosawas klassiska mästerverk Yojimbo - Livvakten. Även om Yojimbo - Livvakten är ett mästerverk är den också tråkigare än För en handfull dollar och orsaken är kanske lägre känslomässig nivå på förstärkande faktorer för det för upplevelsen så viktiga känslomässiga budskapet.

En längre diskussion runt filmerna som användes som exempel finns i:

Kulturellt utbyte från inspiration till kärlek

Gods and Generals

Filmmusiken i Gods and Generals representerar ett samlat känslomässigt tema som mindre handlar om den individuella krigaren och istället mycket mer om att i grupp marschera ut för att försvara hemmet. Här bärs uniform vilket praktiskt eliminerar individen från händelserna för att ge plats för gruppens gemensamma rörelse.

En omfattande diskussion om detta finns i:

Filmmusik - Gods and Generals

Klassiska Bonnie Blue Flag diskuteras separat därför både musiken (enkel men direkt i påverkan på känslor) och ännu mer lyriken är enormt effektivt gjord. Scenen där den framförs i God and Generals är också en välgjord illustration av ett stort antal för patriotisk-förstärkning vanliga faktorer. Det handlar t.ex. om att krigarna som grupp engagerat sjunger med, vi har flaggor, vacker kvinna som viftar med en riktigt stor flagga medan man ser ganska mycket av hennes bröst och många fler potent påverkan faktorer. Det hela är riktigt välgjort.

Scenen med Bonnie Blue Flag från Gods and Generals har diskuterats och analyserats omfattande i:

Bonnie Blue Flag från Gods and General

Filmen diskuteras och recenseras i:

Gods and Generals

Kung Fu Panda

En diskussion om ett av de känslomässiga koncept Kung Fu Panda har i sin riktade information liksom ett exempel på hur det illustreras med filmmusik har vi nedan för The Bridge i samtliga fall representerande eller realiserande den hårda träningen Master Shifu ger sina studenter:

Kung Fu Panda: Snabb & Stor

Även finns följande inlägg rörande Kung fu Panda:

Mulan - Jag ska göra en man av dig med filmklipp från Kung fu Panda

Mer filmmusik

Filmmusik och filmer som också dokumenterats i fallstudien:

Dune - TV-serier och film
Dune Prolog - Lång

Dune är självklart oerhört intressant både som film och rörande filmmusiken och jag kommer återvända med en analys av den.

Filmmusik - Gods and Generals

Gods and Generals har jag redan gjort en recension av. Här kompletteras denna med filmklipp från Youtube med filmens bombastiskt känslosamma filmmusik.

Först har vi Going Home med Mary Fahl som är intro-temat till filmen.

Nummer två i filmens soundtrack är musiken med samma namn som filmen Gods and Generals. Det är musik något liknande Going home men den ännu en bit mer ödesbetonad musik - Musik för män som får bud om att de snart måste marschera ut för att försvara sitt hem medvetna om faran och att de troligen alla kommer dö.

I You Must Not Worry For Us är känslan fortfarande allvarlig men musiken är gladare. Det är lite "humour the girls" så att dom inte förstör vårt dådkraftiga marscherande ut till kriget med en massa ovärdigt gapande.

I Loved I Not Honor More har vi den tystare manliga saknaden för hemmet men det finns ingenting av rädsla eller flykt i den.

I Lexington is My Home påminns man om vad det hela handlar om: marschera ut och dö för att försvara hemmet. Att soldaterna på båda sidorna i detta inbördeskrig upplevde samma sak borde lära oss något viktigt men i princip gäller att insikter lätta att se i lugn försvinner bort från hjärnan när marschera i grupp väl börjat. Det har liten betydelse om det är gatukonflikter där man kastar sten eller som här ett blodigt inbördeskrig.

The School of the Soldier har mer av ungdomlig entusiasm men det är precis som övrig filmmusik i Gods and Soliders vad som handlar om att ödet driver oss framåt för att modigt marschera ut och slåss.

Det är också värt att ta med My home is Virgina för att peka på likheten både med det allmänna konceptet:

Vi går med sorg i hjärtat med modigt ut i kriget för att försvara hemmet.

Och mer specifikt med Lexington is My Home:

Mitt hem är inspirerande vackert och vad vi försvarar för oss alla nu och kommande generationer i en kollektiv utan enskilda individer mening.

Både Lexington is My Home och My home is Virgina kan tyckas melodramatiska men bra patriotisk musik ska fylla ögonen med tårar hos "troende". Det är musik man stolt lyssnar till medan man i grupp blickar ut i fjärran och föreställer sig tidiga generationers modiga kamp för att odla landet och stå emot stormar, vulkanutbrott, regn, drakar eller vad nu tror är aktuellt.

I These Brave Irishmen får vi det ovanliga men fina privilegiet att höra säckpipor under några kortare ögonblick. Säckpipor är ett mäktigt instrument med lång och fin kulturtradition men trots den ärliga respekt jag hyser för detta vackra instrument upplever jag att det bäst används som här i korta förstärkande ögonblick som är del en större musikalisk upplevelse utan säckpipor.

Notera likheterna These Brave Irishmen har med Going Home. De är båda del av ett genomtänkt samlat musikaliskt tema.

I Let Us Cross Over the River har vi det kanske finaste exemplet på konceptet:

Nu marscherar vi sorgest framåt drivna av ödet och dödar lite folk innan vi själva blir skjutna därför vi är modiga och tänker på landet våra förfäder odlat och kämpat för.

Med titeln Too Much Sugar av John Frizzell precis som de flesta övriga ställde han kanske en retorisk fråga till sig själv eller uttryckte en tanke som väckts hos honom efter att ha presterat en lång rad alla dessa ganska likartade men för denna känslovärld excellenta styckena?

Det här är en film för den som vill uppleva den känslan och givet det är det inte alls för mycket socker och faktiskt tycker jag att man kunde ha dragit upp det en bit till utan att behövt oro sig för att det skulle bli för mycket.

En aning gladare är The Soldier's Return som fångar övergripande filmmusik där ödet och hemmet nu kräver att vi alla enkla män nära jorden som återvänder från kriget går ut sår fälten och bygger upp ned brunna hus och fyller sina kvinnors magar med barn.

Den rörande stimulans av "patriotiska" känslor och "marschera tillsammans" påverkan mest intressanta scenen också med den starkaste musiken är dock framförandet av klassiska Bonnie Blue Flag. I scenen med Bonnie Blue Flag kombineras musik, lyriken, gruppen som sjunger med, flaggor, vacker kvinna och mycket mer för potent påverkan. Denna har omfattande diskuterats separat:

Bonnie Blue Flag från Gods and General

Det finns fler stycken som hör till soundtrack och Wikipedia har en lista över alla:

"Going Home (4:56) - performed by Mary Fahl
Gods and Generals (3:42) - John Frizzell
You Must Not Worry for Us (2:09) - John Frizzell
Loved I Not Honor More (3:13) - John Frizzell
Lexington is My Home (1:23) - John Frizzell
The School of the Soldier (3:58) - John Frizzell
Go to their Graves Like Beds (2:24) - Randy Edelman
My Heart Shall Not Fear (1:46) - Randy Edelman
These Brave Irishmen (2:51) - John Frizzell
To the Stone Wall (3:41) - John Frizzell
You'll Thank Me in the Morning (3:20) - John Frizzell
The First Crop of Corn (3:26) - John Frizzell
My Home is Virginia (4:24) - Randy Edelman
No Photographs (2:53) - John Frizzell & Randy Edelman
VMI Will Be Heard from Today (2:42) - John Frizzell
Too Much Sugar (1:56) - John Frizzell
Let Us Cross the River (2:48) - John Frizzell
The Soldier's Return (2:02) - John Frizzell
Cross the Green Mountain (8:14) - performed by Bob Dylan"

Från: Gods and Generals (soundtrack) | Wikipedia

Sammantaget är både filmmusiken och Gods and Generals en tilltalande excess i melodramatiskt patriotiska känslor. Det har heller ingen betydelse alls hur du ser på den specifika konflikten eller ens är amerikan. Föreställ dig något som känns relevant för dig.

Conan Barbarare (Conan The Barbarian) - Filmmusik

Här samlas filmmusiken till de olika Conan The Barbarian filmer. Min mening är att samtliga av dom filmer som gjordes för sin tid var mycket eleganta prestationer. Precis som Clint Eastwoods tidiga westernfilmer skapade en låg budget förutästtningar för skådespelare i litet antal att utveckla känslomässig påverkan via kropp och tal men väldigt som skedde i övrigt.

Sedan absolut tar vi Attack on Thulsa Doom kan man också uppleva att den enorma stridshammaren en av två närmaste medarbetarna (och som jag tror blev en känd skådespelare även om jag klarar av att placera honom) till Thulsa Doom inte riktigt passar givet att den uppenbart inte väger något alls och därför heller inte kan orsaka några skador.

Nedan har vi filmmusiken till den första Conan Barbararen:

Hang 'Em High - Filmmusik

2010-05-29

Tidiga filmer med Clint Eastwood har ett ofta obegripligt dåligt rykte. Snarast tycker jag att den lägre budget som fanns både för den visuella framställningen och musiken adderade värde.

De lade ett större fokus på att skådespelarna, ljud och musik i scenerna presterade högt i påverkan på tittaren utan överdrivna efectos especiales.

Här har nu filmmusiken till Häng dem högt - Hang 'Em High:

Årets solstol planeras

2010-05-28

Det börjar bli dags att köpa en solstol för den här sommaren. Förra årets inköp har varit lyckat men är numera rangligt och tyget (även om det p.g.a. bildmanipulering med ljuset inte framgår) har tagit skada av vinterns hårda tider med regn, snö och renhjärtade människor kämpade mot kylan.

Jag tänkte mig därför att min nalle ska ha den gamla solstolen där att han ser väldigt visuellt tilltalande ut i den - avkopplad. Samtidigt som jag primärt - om möjligt - köper en ny precis likadan åt mig på Clas Ohlsson.

Apoteksgruppen är ett varnande exempel på hur dåligt saker blir när man inte först tänker efter

2010-05-27

Betraktar vi en visuella framställningen av varor och information hos apoteksgruppen.se är den i butikerna inte direkt dålig. Rent är den bättre än hos Apoteket AB även om denna precis som typiskt för alla butikskedjor skulle vara möjlig att göra mycket bättre.

Att saker går att göra bättre är ingenting som bara gäller butikshyllorna hos "apoteksgruppen" fortfarande förvirrat i paketering och koncept för deras inriktning på hygienvaror, kosmetika och läkemedel.

Låt oss här betrakta deras TV-reklam för att bättre se den enorma utmaningen de står inför att försöka skapa något form av värde går att lägga framför vad som redan finns hos Apoteket AB och trots stora problem i inarbetade rutiner under ganska lång tid kommer hanteras med färre problem.

TV-reklamens koncept har vissa värden

Principen i konceptet bakom deras TV-reklam är inte är dålig:

 • Man berättar att något förändrats.
 • Att det både är en stor kedja och lokala företagare med en vanlig direkt rörelse lyfts fram.
 • Det är gulliga djur och gulliga djur är trevligt.

Onaturlig TV-reklam där man "våldför" sig på ekorrar

Även om apoteksgruppen givetvis inte våldför sig på naturen och ekorrar troligt mer än vad Apoteket AB gjorde innan är det vad denna TV-reklam för dina tankar till:

Gulliga djur är ett fint värde i reklam och kan rent av ha ett samhällsvärde genom att göra folk på gladare humör. Men ekorrarna i apoteksgruppens TV-reklam är mer otäcka än gulliga.

[1] Ekorrar är heller inte ett optimalt djur för en apotekskedja eftersom det för tankarna åtminstone hos några till att äta sopor, fågelmat och annat äckligt ohygienskt.

[2] Att "slita" av ekorrens naturliga päls för att ersätta med futuristiska mönster väcker i alla fall hos mig oro inför vad apoteksgruppen egentligen står för när det kommer till miljö.

[3] Förutom att slita av en ekorren dess fina naturliga päls för att tvingas göra reklam för en apotekskedja har den och den andra ekorren fått otäcka onaturliga små knappnåls ögon. Hela naturens färger har skalats bort för att ge plats åt ett apotek. Är det rätt att förstöra hur mycket miljö som helst för att ge plats åt fler konglomerat?

För oss som bevakat läkemedels- och apoteksbolag många år påminner det oss om att vi aldrig får glömma att hålla ögonen på dessa aktörer när det gäller deras miljöarbete. Kanske gäller det särskilt apoteksgruppen?

Sammantaget en av de sämsta reklamfilmer jag skrivit om här på Pryltrend. Det handlar inte bara om att den är dålig utan om det slarv den indikerar och hur det bör vara väldigt tydligt för de allra flesta tittare. För en nystartad apotekskedja är det vad som lägger en association som kommer ligga kvar diskret i bakgrunden många år.

Mer reklam som analyserats

Ett urval av annan reklam och reklamfilmer analyserade på Pryltrend:

Hennes & Mauritz har skyltfönster och logga som lockar
Logga för Viking line analyserad
McDonalds demonstrerar effektiv reklam
Är äppelpaj ett verktyg för marknadsföring?
Länsförsäkringars bankomat är bättre än övriga
Varumärket "DELL inspiron" analyserat
Annonser i bild blir viktigare för Google (2/10/2010)
Madonna i reklam för Mitsubishi - Causing A Commotion (1987)
Fallstudie av reklamfilm för Nintendo DS med Liv Tyler
Kangaroo hoodie gjorde reklam för nytt TV-program
Rösta på Super Bowl reklam på Youtube (2/09/2010)
Reklam för MaxFactor med Nanako Matsushima
Mindre lyckad reklamfilm med Nanako Matsushima
Reklamfilm för Nintendo DS med Matsushima förklarar marknadsföring
Reklamfilm där hemelektronik blir "vapen"
Reklamfilm med rött och blått
Kangaroo hoodie demonstrerar smart marknadsföring
Reklamfilmen för XPERIA X10 (headset version) analyserad
Reklamfilmen för XPERIA X10 analyserad
Ännu mer värde från Apolivareklamen
Reklamfilm för Wii Fit Plus med Nanako Matsushima
Apple gör reklamfilm: Med Apple Tablet?
Com Hem visar retro och komik med ny reklamfilm
Kul reklamfilm - Windows 7 house party

Billig cigarr med smak av cognac

En god cigarr precis som cognac kan betraktas som efectos especiales - specialeffekter - som förstärker din upplevelse av ögonblicket.

Här har vi nu en cigarr med cognac smak och även om den givetvis inte har alkoholens efectos especiales skapar den något extra via smakens association:

Den finns även med åtminstone smak av tequila och rom (tror det finns fyra smaker). Priset var 15 kr styck i en liten tobaksbutik i Uppsala vilket är ett bra pris på en cigarr.

De höll inte enorm kvalitet men de var heller inte torra och det kändes som de hade bra med nikotin och smakade helt ok.

Tidigare skrivit och diktat om cigarrer:

Alla nöjen en angenäm cigarr ger
Den manliga kraften av cigarr uttryckt i text
Sång till en cigarr
Inspiration - Oranget ljus att elda upp och en cigarr för krigare
Vi skulle kolonisera en lägenhet och en cigarr för män krävdes

Sommarsval ostaka med saftig apelsin och kryddigt härlig brun senap

2010-05-25

Att ta ett klassiskt svenskt recept - i sitt område - nära perfektion högre upp är vad även en kökets mästare kan bäva inför men inte jag. Modigt fylld av dådlust vågade jag ge mig in utmaningen och med ett fåtal minimala penseldrag ta receptet från perfektion till ett smakfullt bombardemang av kulturella bilder av svensk bondetradition, vackra kvinnors massage, skönheten hos tidlöst konst - allt samtidigt väckt av ögonblickets smak på tungan.

Tillsammans med en stor kopp caffè latte mustigt kryddad blir du stark av min ostkaka. Det är vad du äter innan du erövrar länder, upptäcker en ny kontinent, lägrar en vacker kvinna eller navigerar en stor segelbåt i en storm endast med hjälp av din sextant. Min ostkaka är en ostkaka för män.

Här liksom alltid när det gäller matlagningen bakbinder jag mig själv för att ta ännu alls ska vara en utmaning. Hela matlagningen får maximalt ta två minuter. Om du själv misslyckas med detta för samma recept och det tar någon minut extra ska du inte känna dig olycklig - du liksom mer eller mindre alla andra är helt enkelt inte lika duktiga som jag är - det är vad jag sedan många år förstått är normalt

En kryddstark renande svalka med både tradition och framtid

Här önskade jag vad som svalkar i solen - både därför att det är trevligt somrigt och då min kryddning ibland är så potent att det utan vad som alkemistiskt balanserar kan få länder att falla och stjärnor att födas.

Ostkaka är en fin utgångspunkt till det svalkande. För att klara två minuters valet utgick jag från en färdig ostkaka från kyldisken. Den hette Frödinge och finns i närmare normal fetma i ostkaka samt en mager. För bättre hälsa väljer man bäst den magra därför att fetterna i mejeriprodukter är väldigt onyttiga. Istället kommer vi tillföra riktigt nyttiga extra fetter med senapens dominanta efectos especiales.

Färska saftiga frukter adderar smak, doft, färg och svalka. Själv för ögonblicket har jag valt att begränsa mig till att endast arbeta med persiska apelsiner. Allmänt rekommenderar jag dock en mix av olika citrusfrukter, vindruvor, litchi, kanske en aning krossad granatäpple och möjligen en aning av syrliga snarare än röda äpplen.

För att tillföra nyttiga fetter, balansera den mättande smaken av ostkakan och stödja matsmältningen, liksom ge ett välbehövligt brännande djupt till de lite ytligare kvinnliga frukterna väljer jag att arbeta med bruna senapsfrön. Ta ordentligt - många matskedar av - hela som du i kraftfull dominans strör ovanpå ostkakan du vänder med dess vita stjärt uppåt medan du krossar andra och peta ner mellan bitarna eller rent av in i dem.

Klar serverar du ostkakan i den temperatur du fick hem dem - sval men ej fryst - tillsammans med de härliga frukterna och den mustigt fina aromen av bruna senapsfrön.

Fler recept från överlägsen nyskapande matlagning:

Fallstudier: Kost
Nyttiga recept
Fallstudier: Kost kombinerat

Recept speglande hur riktiga man - upptäcktsresande, kartografer m.m. - lagar riktig mat.

Grillbit, kryddsmör med potatiskroketter på 15 minuter och en härligt söt root beer

2010-05-23

Även när man som jag är en mästare i köket kan man ibland uppleva glädje av det färdiga, lite sämre men enstaka gånger tillfredsställande.

När så sker vad själv känner är viktigt är att lägga till det unika. Det hindrar dig från att tröttna på maten och gör att du fortfarande skapar konst.

Här har vi en färdig köpt Findus. I denna har jag gjort den sista tillagningen på hög temperatur utan skyddande plast för att skapa stekyta.

till den dricker jag en Boylan Root Beer - Sweetened with Pure Cane Suger. En äldre grillbit från en äldre kökskultur mellan bondekulturen och dagens ökade förståelse av matens kontext tillsammans med trevligt läskedryck riktigt söt av riktigt socker. Det godaste jag druckit på år och dar.

Notera i bilden att kryddsmöret är bevarat. Det sker genom att man försiktigt öppnar plasten och plockar ut denna. Återförslut sedan med en kniv eller dylikt du lägger ovanpå plasten så att den trycks ner. Det är viktigt så att du kan tina maten i ugnen innan du drar upp temperaturen ordentligt till de manliga nivåerna.

Fler kul recept:

Fallstudier: Kost
Nyttiga recept
Fallstudier: Kost kombinerat

Renande sallad med nästan överdrivet goda kryddor

2010-05-16

Dagens sallad är en renande upplevelse i härdande goda kryddor och den ska ätas nära till stadens natur på min balkong blickande ut över ett fåtal träd och några duvors spännande liv.

Salladen äts därför på en robust stekpanna i gjutjärn. Järnet för våra tankar tillbaka till en tid när verktygen vi använde i matlagningen var bättre för smaken om än långsammare och svårare att använda - Levande eld i skogen vid en vattenkälla med friskt vatten, en kniv skapad under veckor av hårt arbete i flinta eller i en smedja. Tappar jag gjutjärns pannan på balkongen skadas den heller inte vilket gör att jag inte riskerar att behöva hämta upp glasbitar m.m. som annars kan komma ner på gatan.

Att servera på riskkakorna har vi en nästan överdrivet god sallad mycket kraftfull i smaken. Vi har spröda grönlökar med vitlök i olja smaksatt med chili (finns i matuvarubutikerna från Fontana). Vitlöken är mild i smaken men tillsammans med chili och grönlök ger den ett sting utan att vara lika påträngsen som det Mexikanska köket. För att göra salladen saftigare vi riktigt fina skivade morötter ändå prisvärda och lätta att spara många av hemma.

Allt utom vitlök är skuret och det har skett med en vass fickkniv snarare än kökskniv. Det är vad som passar bäst när vi äter utomhus på balkongen nära till stadens vackra naturliv. Morötter, grönlök m.m. ska inte vara perfekt skuret - det ska vara naturnära skuret.

Salladen serveras på riskakor som först får kaviar för att hålla kvar salladen, morötter och vitlöken. Kaviaren kan dessutom kryddas med torra kryddor och likt tidigare är grovmalen svartpeppar inspirerande härligt och förstärker den härdande kraft vitlök, grönlök och chili renar oss i.

Recept på riskkakor med härliga pålägg finns sedan tidigare i:

M. C. Eschers inspirerande konst med nyttigt förstärkande kost och romaner
Riskaka med svarta senapsfrön, svartpeppar och kaviar med sallad

Fler tips och recept hittas i:

Fallstudier: Kost

Riskaka med svarta senapsfrön, svartpeppar och kaviar med sallad

2010-05-13

Nu när jag åter återvänder in bland mästaren M. C. Escher kraftfulla verk i M. C. Escher - The Graphic Work inser jag att för detta krävs något kraftigt kryddigt. För att kanske i det minimala föra mig närmare detta storslagna genis excellens så att min upplevelse inte likt en blind endast är visuellt mörker.

Mitt tidigare koncept var givetvis i grunden korrekt men den starka inspirativa smaken måste lyftas upp likt hur människan samlade sig till den kraftansträngning som krävdes när vi nådde månen. Jag strör kaviaren med grovmalen svartpeppar och rikligt med svarta senapsfrön.

Detta är en kryddning för konstens modiga navigatörer som med riskakan likt en sextant ger sig i kast med mänsklighetens största genier där det svårast att hitta fram till sanningens kärna, skönhetens mitt och förståelse av strömmar djupt ner i becksvart hav långt under vattenytan i skräckens djup.

För dig som endast i boken önskas bli navigerad snarare än att verkligen vidröras av M. C. Escher överlägsenhet kan istället någon av kostens trivialiteter vara bättre - en påse chips, färdigköpt risgrynsgröt eller sönder kokta potatisar. Om så är du varken värdig att uppleva Eschers överlägsna konst och ännu mindre kostens geni som här för dig tillåter dig få en skymt av enkla måltider ändå så tillfredsställande i smak att du själv inte är i närheten av att kunna prestera sådant.

Det är den djupt kraftfulla kryddning vi - Mänsklighetens största navigatörer - med rak rygg går den sista metern för att sprida ljus i outforskade områden oavsett om det är Nilens källor, att nå Sydpoolen eller att hitta vardagens skönhet och kanske hittar kunskapen avgörande för den totala världens framtid.

Relaterat:

Fallstudier: Kost
Nyttig kost
Fallstudier: Kost kombinerat

M. C. Eschers inspirerande konst med nyttigt förstärkande kost och romaner

Detta är ett härligt mellanmål smaskigt optimerat för att passa den stora konstnären M. C. Escher som jag idag upptäckte med ett värde likt att vidröras av själva solen i bokhandeln för inte mer än 68 kr.

Målsättningen är att höja upplevelsen av M. C. Escher inspirerande utmanande visuella målningar som förebådade generationer av inspirerade verk sällan i nivå av geniets kraftfulla excellens.

Vi kan göra det på många sätt. Vanliga och uppenbara är att besöka orter och hus där konstnären bott, studera honom under en längre period och själv skapa vad som är likartat. Kost och människor kan också ge värde och här gör vi det med ett rött äpple, kaviar (han målade inte sällan fiskar) och riskakor.

Boken är M.C. ESCHER - The Graphic Work från ledande bokförlaget Taschen.

Ett mustigt svart te från fantasiernas Indien

Teet är ett mustigt indiskt svart te kryddat och härligt doftande handlat på ICA - forsman TEA India Chai Latte Mjölk Te.

Det är egentligen avsett att drickas med mjölk men jag föredrar att dricka det som den nästan två meter långa man jag är: Utan skyddande lager mellan mig och upplevelsen.

Endast utan filter till omvärlden och det fullständiga accepterandet och glädjen över konsekvenserna - kan vi fullt uppleva den fullständiga skönheten. Det gäller konst och kost såväl som människor.

Vi blickar ut över Eschers konstskatt i ödmjuk förundran

Ett kraftfullt svart te med söta värmande indiska kryddor tar vår upplevelse till en höjd där vi kan blicka ut över det geniala arv Eschers lämnade till mänsklighetens.

Värdet och betydelsen av hans arbete kan aldrig överskattas. Vi kan endast i ödmjukt fascinerade över kraften i hans motoriska cortex och fråga oss hur stor receptor-densiteten i detta område kan ha varit.

Automated Alice och Alice in Wonderland lyfter din upplevelse högre

Den ambitiösa konstälskaren kan även pröva att kombinera den visuella upplevelsen med romaner i samma stil. En lämplig är Automated Alice av Jeff Noon. Givetvis är Alice in Wonderland på samma sätt en lämpad upplevelse.

Både Jeff Noon och Charles Lutwidge Dodgson (Lewis Carroll) leker med perspektiv, proportioner, det möjliga och omöjliga i en kreativ men riktad mix för att skapa läsaren en upplevelse som lyfter dem till starkare människor.

Automated Alice hör inte till - menar jag - Noons starkaste romaner men den som i traditionell visuell mening går längst i detta. En litterärt bättre och här ändå jämfört med övriga författare extremt långtgående och hans debutroman är Vurt. Den kan vara en bättre första kontakt med denna storslagna författare.

Dagens modiga jakt efter kaviar krävde matematisk exakthet och intensivt navigerande bland kylda hyllor

Den kaviar jag särskilt valde ut för upplevelsen är Hemköps Kaviar. Denna har 51% rom och det ska jämföras med 50% för den Kalles Kaviar jag kontrollerade vilket är mycket mer än deras kaviar förr hade när detta tidigare diskuterats (då tror jag den var på 36% medan Hemköp liksom Willys även då hade 51% - kommer jag ihåg rätt finns också en till kaviar på Willys med ännu högre romhalt).

För Axfoods andra egna varumärke Eldorado finns inte längre någon "kaviar" och den kallas istället "romröra" eller något liknande. Halten av rom är - om jag minns rätt från dagens expedition in i Hemköp Uppsalas kallare mindre labyrint för mejeriprodukter, fiskprodukter och fruktjuicer - endast 27% eller 28%.

Eldorado är dock något billigare men inte mycket billigare än Hemköp som dock är märkbart billigare än Kalles Kaviar.

Här kan jag konstatera att en allmän förändring har skett rörande ett flertal varor där Eldorado minskat mängden kvalitetsråvaror medan Hemköp antingen ligger kvar eller höjt upp nivån. Det är helt säkert klokt och bättre än som innan när Eldorado inte sällan var i princip samma sak som Hemköp men billigare.

Mer om kost

Relaterat:

Övning för ökad kreativitet med mentala bilder skapade från M.C. Eschers konstverk
Fallstudier: Kost
Assam och Masala chai är svart te från Indien
Fallstudier: Kost kombinerat
www.forsman-tea.com

Enkel härligt brittisk vårsallad till din picknick

2010-05-09
Foto: zanerudovica Licens: CC by 2.0

Lyfter vi oss upp dit vi kan blicka ut över världen och gör det med ett öppet sinnes ser vi betydelsen den brittiska kulturen haft i världen. Flera av världens tyngsta och viktigaste länder kommer från det brittiska samväldet eller är värdiga efterföljare:

 • UK.
 • Sydafrika.
 • Indien.
 • Australien.
 • Nya Zeeland.
 • Kanada.

Hit räknas korrekt också USA och Japan som bärare mycket av den brittiska kulturen. Jämför här gärna med hur andra europeiska kolonier än idag har fallit sönder.

Att skapa en värdig hyllning till den engelska själens storslagenhet är inte lätt likväl gjorda jag i min allmänna minimalistiska mänsklighet om än överlägsna förmåga i köket ett försök genom att skapa en brittiska vårsallad.

Min brittiska vårsallad håller inte alls min vanliga exceptionella unika kvalitet i matlagningen men är som en brittisk hyllning passande. Vi har potatissalladen de uppskattar, stekt bacon och lite rivna rotfrukter (här morötter) samt ett rågbröd med en stor klick smör respektive honung, och slutligen några kakor.

Att hylla en kultur handlar inte om att göra om deras prestationer mycket bättre. Det handlar om att fånga deras folksjäl och det har jag utmärkt klarat i denna härligt engelska tallrik.

Till den härligt brittiska vårsalladen dricker vi engelskt eftermiddags te för vilket Lady Gray kan passa. Ett härligt rött kinesiskt äpple är ett härligt smaskigt uppfriskande komplement till den brittiska vårsalladen.

Ingenting är finare än att smaska ett härligt saftigt rött äpple medan din kvinna diskret förklarar något spännande med sin mun för att intensivt överföra känslor till dig efter att äta ordentligt av potatissalladen. Pröva att läsa engelsk poesi eller säga typiska engelska uttryck samtidigt:

 • "God save the queen".
 • "Jolly good girl".
 • "Thats the spirit that built the empire."

Att läsa ur Kiplings Djungelboken är givetvis lika lämpligt:

What of the hunting, hunter bold?
  Brother, the watch was long and cold.
What of the quarry ye went to kill?
  Brother, he crops in the jungle still.
Where is the power that made your pride?
  Brother, it ebbs from my flank and side.
Where is the haste that ye hurry by?
  Brother, I go to my lair–to die.

Vill du verkligen uppleva din brittiska vårsallad kan en tidstypisk uniform från the English Navy förstärka upplevelsen.

Fler inspirerande måltider som hyllar olika delar av världens kulturer och verkar för en ökad närhet mellan människor från olika kulturer.

Fallstudier: Kost kombinerat
Fallstudier: Kost
Intensiv Marmelad till min Engelska frukost
Engelsk frukost var energin bakom det Brittiska Imperiet
Min engelska frukost är klar

Reklam med anime för Google Mobile från Japan

2010-05-02

Här har vi några av Google reklamfilmer för Google Mobile från Japan. De flesta är sannolikt även om jag inte följt upp för alla från sensommaren och hösten 2009. Filmklippen uppges bl.a. har visats på tåg och för denna från september 14 2009:

Jag tycker att det verkar vara ett välgjort koncept:

1. Det fångar och knyter an till det typiska livet för dom man når på tågförbindelsera vilka troligen är gruppen Google vill nå: förvärvsarbetande.

2. Reklamfilmerna använder elegant japansk kultur runt anime men visar ändå vad som är Google och Googles egna visuella traditioner.

3. Filmerna är trevliga därför att figurerna tydligt visar känslor vilket ofta fungerar bra i Japan.

Här har vi ett till trevligt exempel och uppmärksamma särskilt hur den kvinnliga mobilens röda nyanser gör att hon syns bra. Det är till fördel när hon visar upp allt hon kan genom att vara integrerad med Google:

Google Mobile uppges vara ベン リ (Benri)

Japanska är tror jag precis som att äta med pinnar utvecklande för hjärnan. Jag har av och till lärt mig en aning japanska när jag behövt läsa japanska pressmeddelanden och liknande. Någon särskild kunskap om japanska har jag knappast nått fram till men just för att läsa japanska är det ändå förvånande mycket som stannar kvar jämfört med för mig egentligen vilket annat språk relativt tiden.

Det går också ganska bra att läsa japanska utan att kunna något genom att använda ベン リ Google Translate tillsammans med Wiktionary. För Wiktionary är vanligen det bästa att slå via en.wiktionary.org snarare än ja.wiktionary.org/.

Vi kan som exempel roa oss med att titta på följande mening:

他にもベンリな使い方いろいろ。

Google Translate översätter den till (min erfarenhet är att det är bättre att översätta till engelska):

"Also many Benri usage."

Efter att ha slagit upp kinesiska tecken och uppdaterat en aning på ljudtecknen (Katakana) klarade jag att se att vad som översätts till Benri är:

ベン リ

sägs ursprungligen komma från 利 vilken Wiktionary ger följande betydelse i:

"gains, advantage, profit, merit"

Vilken undersökande kring vad som finns förklarat på andra sidor visar att ベン リ används för att understryka att vad man syftar på är lättanvänt och praktiskt.

Idag finns bara artiga mobiltelefoner

Möjligen används det oftare för teknik som ej upplevs traditionellt japansk. Sådant som kanske kom t.ex. från Kina eller portugiserna och som löste problem men inte riktigt hörde till vad en samuraj själv korrekt rörde vid (d.v.s. före 1900-talet vad "smutsiga" kineser och goji använde för att oartigt fuska så att de förlorade sin heder). Jag har inte sett det angivet men utifrån tecknen som bygger upp ベン リ tror jag att det ursprungligen var så,

Det har troligen fallit bort helt idag. Den teknik det trots allt var aktuellt att använda på efter andra världskriget och rent av hela 1900-talet var vad Japan tog till sig och gjorde till sin och i många fall blev ledande inom. Min känsla är därför att det nu snarast understryker smart vinnande teknik utan det kulturellt oartiga (d.v.s. det är inte oartigt eller inkorrekt att ha en mobi och det finns ingen uppdelning i oartiga och japanska mobiltelefoner).

Fler tecken översätta

Att översätta saker tecken för tecken är intressant för allmän förståelse men säger inte nödvändigtvis särskilt mycket om hela betydelsen av ett ord eller en mening. Likväl gjorde jag det för en del saker från Googles beskrivning av filmklippet:

方 Mer
使 att Använd

も Också

他 Andra

いろ Besläktade - som familjemedlemmar.

いろいろ På många sätt - Många varianter - Flera sorter

方 Väg - Metod för att göra något.

使い Använda. Jämför med 使う.

他にも Andra

ベン リ Benri

な使いAnvändning

方いろいろ Många andra

En översättning av 他にもベンリな使い方いろいろ

Vi kan roa oss med att föreslå en annan översättning av 他にもベンリな使い方いろいろ:

Dessutom finns många fler lättanvända funktioner.

Eller om applikationer oftare används för mobiltelefoner?

Kanske:

Många fler lättanvända applikationer finns också.

Det här illustrerar om något hur svårt det är att översätta japanska "ord" för ord. Därför det är mer uttryck med tecken som indikerar uttryckens kontext och eller uttal.

Relaterat på Pryltrend

Analyser och fallstudier runt reklamfilmer, varumärken m.m.

Fallstudier: Reklamfilmer
Fallstudier: Japan

Fallstudier: Japan

Foto: Takobou Licens: CC by 2.5

Svårigheter i kriget efteråt förändrade Japan och gjorde att delar av deras kulturhistoria fick ett mycket större utrymme. Den japanska lyckokatten Maneki Neko är en lika bra symbol och exempel på dessa delar av kulturen som någon annan.

Läs mer:

En levande lyckokatt (Maneki Neko)

Kulturellt utbyte från inspiration till kärlek
Ameba Now är Twitters japanska konkurrent
En levande lyckokatt (Maneki Neko)
Orm struntar i att äta upp marsvin
Därför är Kingdom Hearts populärt
Gulliga vapen för en snällare värld
Japanska kulturen färglägger Google
Mindre lyckad reklamfilm med Nanako Matsushima
Reklamfilm för Nintendo DS med Matsushima förklarar marknadsföring
Hamburgerautomat i Japan
Japanska trender på Östasiatiska Museet
Erotiska dataspelet ToHeart2 till P2P
Filmklipp med bitar från Anime med ett mysterium
Pachinko är japanska spelautomater
Chinpokomon är South Park enligt Pokémon
Hush puppies bekväma även utan strumpor
Därför segrade Nintendo Wii i konsolkriget
Hemligheten med Hello Kitty
Spirited away till White rabbit (Jefferson Airplane)
Japanska jagare kvar utanför Somalia
Sudoku kub på nätet: Rubiks kub men med Sudoku
Smileys med kinesiska tecken
Två japanska filmer får varsin Oscar
Att äta människa: Japaner smakar bäst
Filmklipp: Slakt på 2500 delfiner i Japan
Filmat japanskt världsrekord i Orgi
Läsk med curry, wasabi och vindaloo? Ja från Kimura Drink
Japansk öl med fisk (bonito)
Ny städrobot använder hiss & städar självständigt
Kimochi hjälper barn tala känslor tydligt
Phoenix Wright: Ace Attorney - Phoenix blev Kvinna (O_O)
Japansk krukväxt bloggar dagligen med hjälp av sensorer
Tarepanda - En lat panda från Japan som rullar fram
Fodral med Gachapin & Mukku till Nintendo DS

The Flip - Billiga videokameror för Youtube & Allt annat
Föredrag med Satoshi Kon - Visning av Tokyo Godfathers, Millennium Actress & Paprika
Virtuell hustru + Diary Girl + Dr. Kawashima = Framtiden
Japan: Drick vin när du pendlar med trendig termos
3 Julklappar i klassisk japansk stil
Nintendo DS & Diary Girl <-> Mona Lisa Overdrive
Julklapp till mig & Den japanska trenden
Japanska Smileys är hett -> Japanska julklappar?
Japanska Smileys är häftiga