Tonfisk med Sataysås, härligt kryddade oliver, apelsin och chips på två minuter

2010-06-27

Tonfisken i sataysås är samma som jag lagade de tidigare recepten med i Tonfisk Katalyst på 1 min med färdig sataysås, frysta bär & frukter, färsk svartpeppar och galangal och Tonfisk Efectos Especiales på 1 min - I sataysås med grönsaker och färsk galangal och svartpeppar men jag har här apelsiner, oliver och chips till.

Det enda i detta recept som tar någon tid är oliverna. Dessa är billiga svarta inlagda i vinäger (eller jämförbart). Där häller jag först av cirka 1/2 av vätskan och kryddar direkt ner i burken med massor av grovmalen svartpeppar och några färska, lätt torkade eller torkade chilifrukter. Därefter pressar jag ner i burken men utan att krossa alla oliver utan endast för att få ner i chilifrukterna, peppar och en del luft tillsammans med de övre mer fördelade i vätskan. Slutligen häller jag på olivolja och skakar.

Detta förhöjer smaken men bör inte sparas särskilt länge. Risker med frukter, bär m.m. i olja är alltid att syrebristen kan få botulism (eller andra bakterier som gynnas av avsaknad av syre) att växa. Här när man skakar förs syre ner och oliverna är ihålliga och mycket av den syrliga vätskan som lättare binder syre finns men ändå är det ingenting man ska spara mer än ett par dagar i kylskåp därför att andelen växtmaterial (chilifrukter, oliver m.m.) är så högt om man inte i kontrollerad mängd tillsatt konserveringsmedel.

Mer om kost på pryltrend.

Att dra nytta av placeboeffekten och en ny förklaring av den

2010-06-24

Placeboeffekt har ett onödigt dåligt rykte och är ingenting vi ska vara rädda för utan tvärt om dra nytta av även för evidensbaserad medicin (även om det i sig bör vila på evidensbaserad medicin). Under prövning och utvärdering av läkemedel ska givetvis den effekten hanteras eftersom den inte är bunden till något värde som är specifikt för läkemedlet men när det bedömts ge ett signifikant värde i sig vad man själv vinner på att förstärka det genom att lägga på placeboeffekten optimal.

Vad placeboeffekten innebär är att symptom på sjukdomen eller den faktiska sjukdomen kan minska av orsaker som inte har med behandlingens kemiska, fysiska eller farmakologiska verkan att göra.

Vanliga missuppfattningar om placeboeffekt

En vanlig missuppfattning är att placeboeffekten endast innebär att man upplever att man blivit friskare. Även om det ibland kan stämma i den mening att symptom på en annan sjukdom som försämrat humör gäller det oftast inte. Tvärtom kan effekten påverka även dödlighet på allvarliga tumörsjukdomar som gått långt och som vi kommer se längre fram menar jag att placeboeffekten är exakt samma mekanism som gör att humor är kritiskt vid behandling just av de allvarligaste sjukdomarna och särskilt när cellgifter eller strålning av ryggmärg eller hjärna sker.

En orsak till missuppfattningen att placeboeffekten endast är upplevd är att den har störst betydelse vid psykiatriska sjukdomar och besvär som inkluderar nedstämdhet vilka är sjukdomar som ofta uppfattas vara icke-fysiologiska trots att mycket konkreta fysiologiska skador i form av akuta inflammatoriska processer i hjärnan vid utbrändhet, förgiftning (t.ex. p.g.a. av drogmissbruk) och depression är vad sjukdomen en viktig representation av sjukdomen.

Den missuppfattning som är mest problematisk är dock att många tror att den inte påverkar dem därför att de har en förståelse av läkemedlets verkliga effekt, är intelligenta, icke troende på religion o.s.v. Det finns så vitt jag vet ingen forskning som pekar på att det är fallet. Specifika argument för att detta inte stämmer är att:

1. Liknande fenomen som suggestion, subliminal påverkan och hypnos har jag aldrig sett något tecken på gör skillnad mellan kunskap eller intelligens även om det påståtts. Den enda relevanta skillnad här som jag känner till är att viss påverkan kan kräva kunskap och intelligens som medium.

2. Själv hör jag till dom som naturligt är mest "skeptiska" som mer allmän livsfilosofi (även om det knappast bygger på ett medvetet beslut av mig) och en av mina livsprinciper är att jag när det är medvetet möjligt endast väljer att tro på vad jag kan se eller utvalda områden som jag under en period kan bli "troende" på medan jag studeras dess kultur.

Ändå kunde jag medvetet när jag åt antidepressiva förstärka effekten något genom att föreställa mig att de hade en enorm påverkan varje gång jag tog dem.

Placeboeffekten måste ha en konkret avgränsad mekanism

Jag har inte gjort någon översikt av dom förklaringar som finns av placeboeffekten men tycker mig allmänt uppfatta från vad man ändå fångar in är att ett gott humör och att tro på att något stärker kroppen är positivt. Men givet att effekten både är konkret på humör, psykiatrisk påverkan av läkemedel, kan läka ut fysiska tumörsjukdomar, få infektionssjukdomar att mer effektivt gå bort och minska inflammatoriska processer är det en väldigt ofullständig förklaring av något som tycks ha ett ordentligt stort potentiellt värde.

Tillåt mig därför här att ge en förklaring som jag uppmärksammade när jag just nu försöker att dokumentera ner min modell för riktad information (debattartiklar, insändare, reklam m.m.) avseende påverkan på individ och hur denna påverkan sprider sig vidare i mer allmänna framställningar som steg mot en mer komplett förklaring (och några implementationer i mjukvara längre fram) och där bl.a. försöker översätta en övergripande modell till specifika mekanismer i centrala nervsystemet.

Dock att är modellen inte gjord för att tillämpas på detta sätt och man ska därför ha stor respekt för att slutsatser den leder till inte bevisar något och ännu mindre bör tillämpas i situationer där det utesluter evidensbaserad medicin eller ses som en ensam förklaring (människokroppen är komplex och problem kan orsakas av en mängd saker). Det är dock ändå intressant att göra därför att det kan peka ut problem med modellen eller identifiera mekanismer i kroppen som kanske finns och som grundforskning kan bekräfta och översätta till läkemedel. Här när vi diskuterar placeboeffekten finns heller ingen risk utan endast värde så länge det ses som ett komplement till evidensbaserad medicin och man inte själv kombinerar läkemedelsbehandling med andra substanser utan att din läkare vet det så att farliga kombinationer inte skadar kroppen.

Att se andra delar av modellen

För att göra detta behöver jag röra vid ett koncept i modellen jag inte tidigare tagit upp i publicerad text. Även om det är mer övergripande för modellen kan det dock vara lättare för den uppriktigt intresserade att först se modellen agera och framställas på nivån direkt under för vilket följande artiklar är en god start:

Tala i tungor förklarat utifrån Hedonimeter och stereotyper | Nyhetsbloggen
Skillnaden mellan arketyp och stereotyp
Bli kreativ i 21 steg som stimulerar skapande via mod, perception och arbetsminne
Leonardo da Vinci

Att se människan som språk

Låt oss börja med att betrakta människan som endast vara "meningsfull" information. Det är orimligt eftersom vi byggs upp av DNA och RNA som just är information och att allt som påverkar oss är information:

 • Politiska tal, debattartiklar, romaner m.m. är information som du tolkar.
 • Vad du skriver och säger är information som under processen tolkas och förstärks.
 • Bakterier byggs upp av DNA vilket är information som styr hur de påverkar oss.
 • Virus och prioner är bara information som ändrar om hur vår våra celler agerar eller hur andra delar av kroppen påverkar celler de "fastnat på".

Emedan virus och prioner endast är information är människan också helhet. Det gör att olika delar specialiserar sig på att lösa enskilda problem men att dessa arbetar tillsammans.

Människan lagrar information och det skapar ett tillstånd

Att delarna arbetar tillsammans innebär att de behöver lagra ny information förutom genetisk information. Denna information representerar vår erfarenhet eller medvetenhet om att en enskild del vi skulle behöva saknas:

1. Har du haft en infektionssjukdom kommer ditt immunförsvar spara information om den patogenen (t.ex. en bakterie) som orsakat sjukdomen. Det gör att immunförsvaret kan spara tid om sjukdomen slår till igen snarare än i värsta fall behöva bedöma den utifrån hur den agerar eller påverkar (där immunförsvaret i vissa fall inte klarar att särskilda den alls utan måste angripa allt i ett område som uppfattas allvarligt felfungera) kan de direkt angripa därför att "de" känner igen den.

2. Om du läser en instruktionsbok, träffar en person eller lär dig något vad som helst kommer hjärnan representera delar av den informationen i hjärnan på ett sätt som evolutionen lett fram till tillräckligt löser de problem vi möter och som också påverkas av din hjärnans tidigare erfarenhet. Nästa gång du ska använda verktyget du lärt dig använda, träffar samma personer o.s.v. har du när saker fungerar bra möjlighet att dra nytta av den informationen.

Detta tillsammans representerar det tillstånd du befinner dig i. Genetisk information tillsammans med all lagrad information är vad du är just nu.

Tillståndet är meningslöst om det inte skapar värde

I min förra dator som jag inte använder har jag en hårddisk fylld med intressant information men ingenting jag har behov av omedelbart behov. Även om jag har den informationen kan jag därför inte använda den innan jag plockar ut hårddisken, stoppar in den i min nya datorer och ev. behöver reparera ett litet fel.

På samma sätt är informationen du har lagrad i kroppen meningslös om kroppen inte kan dra nytta av den. Vid vissa psykiatriska sjukdomar t.ex. depression är dåligt närminne mycket vanligt och på samma sätt kan långtidsminnet fungera mycket dåligt. När depressionen går bort kan dock både när- och långtidsminne börja fungera och det kan också visa sig att sådant man upplevt i närminne finns i långtidsminne.

Kroppen kan därför ha tillgång till all information den behöver för att förstå något och lösa ett problem men utan möjlighet att göra det därför att informationen inte utnyttjas. Att hämta och distribuera information så att den kan verka är därför lika viktigt och i kroppen finns ett flertal kanaler och de tycks för mig alla vara uppbyggda efter samma princip (sett övergripande):

 1. Ett behov av en omedelbar handling kan kommuniceras ut.
 2. Det är i varje detalj endast att information går från en punkt till en annan och på vägen där det är relevant har påverkan.
 3. Denna överföring är alltid i delar elektromagnetisk eller elektrokemisk d.v.s. t.ex. nervimpulser, kemiska reaktioner när signalsubstanser binder till receptorer, joner som passerar in och ut genom jonkanaler o.s.v.
 4. Mellanformer mellan alla typer av kanaler finns också där vi kan se antikroppar som både vara "potentiell energi" som överförs passivt via den rörelsemängd hjärtat skapar när blodpumpas men som också kan utlösa både elektromagnetisk och elektrokemisk energi som först ut när de kolliderar med något som de reagerar "mot".

Från detta inser vi att kritiskt för att kroppen ska fungera bra är först och främst att den har den information som är nödvändig för att förstå saker och ting (vid allergi har det t.ex. blivit fel kanske i just detta). Vidare behöver informationen göras tillgänglig för rätt del av kroppen. Slutligen måste den del av kroppen som kan dra nytta av informationen faktiskt fungera.

"Tid" är kritiskt

I min modell fäster jag en närmast "religiös" vikt vid tid och det är därför att allt annat vilar på den. Det är en sak som skiljer den från alla andra modeller jag beaktat där man följer händelser och närmast i efterhand lägger till tid som motsvarande en tidslinje eller trivialt dividerar med tid, integrerar och summerar över tid o.s.v. Tiden ses som något objektivt som står utanför händelserna men jag tvärtom menar att för all riktad information oavsett om det är information vi tar in eller information som överförs i kroppen är upplevelse av tid en kritiskt påverkande faktor. Vi människor har ingen objektiv klocka som vi låter styra viktiga händelser.

Arbetar du koncentrerat med något upplever du inte tid på samma sätt. Om du typiskt aldrig motionerar utan t.ex. p.g.a. stor övervikt bara sitter ner kommer också tiden i någon mening gå saktare för kroppens celler därför att du långsammare förbränner energi. Kroppens antikroppar kommer få en kaotisk lätt vansinnig tid därför att de mer sällan kolliderar med saker och ting i vissa delar medan de kolliderar överdrivet med andra delar av kroppen. För hjärtat kommer tiden dock gå snabbare därför att den måste anstränga sig mycket mer för att saker och ting ska hända. Tid i hjärnan går långsamt därför att den upplever mycket mindre.

Givet förändringar i det påverkar också information mycket olika. Tid kan på samma sätt skilja sig mellan olika grupper av personer. En grupp under stress som flyr upplever konkret tid annorlunda jämfört med några personer som sitter i möte i FN-byggnaden och diskuterar samma situation.

I kroppen har långsamma, snabbare och snabba kanaler skild tid

En kanal för överföring av information och informationen den överför kan i kroppen tillsammans se som ett språk som konstant "talar" och "sjunger".

Dessa har alla olika hastighet - och det är kritiskt för att förstå placeboeffekt från min modell - där nervernas impulser är oerhört snabba när de agerar. Immunförsvaret är dock långsammare.

Välkända informationskanaler i hjärnan klarar inte fullt att förklara dess funktion

För att överföra information i hjärnan finns ganska många system som uppfattas som skilda. Signalsubstanser och ämnen som påverkar dessa kan kemiskt överföra information och det kan både ske på korta avstånd och för vissa även naturliga "signalsubstanser" över större avstånd i kroppen där några rent av tros passera igenom hjärna-blod-barriären.

Snabba och mycket lokaliserade är också jonsignaleringen även om denna också är mycket global. Den representerar i någon mening ett övergripande elektromagnetiskt mönster där ytan i en tänkt tre dimensionell graf rör sig och förändras i "punkter" och det påverkar utåt till något övergripande långsamt ständigt förändrande där allt påverkar varandra till ett oftast mycket konservativt tillstånd men med möjlighet till både snabb lokal förändring men ytterst långsamt om alls övergripande förändring.

Att de läkemedel mot högt blodtryck som blockerar kalciumjonkanalerna (t.ex. Isradipin) kan fungera beror just på att denna kanal både möjliggör direkt lokaliserad påverkan men att det övergripande är konservativt där allt inte blixtsnabbt blir kaos därför att entropi introduceras (att blockera kalciumjonkanaler introducerar ytterst konkret just entropi) d.v.s. det övergripande elektromagnetiska fältet behåller sin huvudsakliga form utan att annan signalering eller andra energidrivna kommunikationskanaler störs.

Hade man istället introducerat en stor mängd joner eller uteslutit en jon helt ur kosten för att ge en påverkan kanalerna hade man dock stört det övergripande mönstret och personen skulle mer eller mindre snabbt avlida. För kalium och natrium som är 1+ kan det ske mycket snabbt medan det skulle vara långsammare för t.ex. magnesiumjoner (2+) där de senare kan ha större lokaliserad påverkan punkt för punkt men där det övergripande sammanbrottet tar lite längre tid.

På samma sätt att man såg att Isradipin tycktes skydda vid Parkinsons sjukdom på möss beror på att jonkanalerna representerar ett långsamt konservativt tillstånd vars uppgift är att motverka informationskaos där små förändringar blixtsnabbt kan förändra allt på sätt vars påverkan inte går att hantera. Därför har jonkanalerna effekt troligen på precis allt i kroppen där vi kan föreställa oss en koppling till tidens hastighet. Här kan de lokaliserat stoppa effekten av en faktor som störts (troligen något externt som sitter i jonkanalen t.ex. bly eller andra tunga joner) och som dödar nervcellerna. På samma sätt om vi antar att det är bly är effekten just smygande därför att den verkar lokaliserat med liten påverkan på det övergripande samlade mönstret.

Något egentligt annat system som uppenbart kan hantera detta konservativt över objektiv tid går heller inte för mig att se. Joner i "kemisk jämvikt" (egentligen inte helt korrekt att använda termen) representerade energi som antingen ges eller förs ut gör just detta långsamt men kontinuerligt med liten påverkan till och från komplexa organiska kemiska föreningar.

Ovanför tiden vilar musiken

Att endast ha en föreställning om tid som är föränderlig men som inte för lätt går till kaos räcker inte för att något komplicerat ska fungera. Inte heller är de snabba överföringar som kommunicerar ständiga ögonblick (d.v.s. sätter aktivitetsnivå i delar av hjärnan) tillräckliga.

Till exempel apor och hundar kommunicerar mycket mer än vi i ständiga enskilda komponenter. Hundar kan t.ex. skälla uppfordrande gång på gång. Människan klarade istället i en punkt att gå från det och att bygga lyrik, meningar, musik och sång och annan information där en övergripande helhet finns förutom endast ansiktsuttryck, gester och enskilda ljud.

Den egenskapen hos språket kallar jag musik och jag tror vi fick den vi började kunna sjunga och jag tror den är kritiskt för att skapa och förstå helhet av all information. På samma sätt som jag menade att riktad information utanför hjärnan har musik som skapar helhet menar jag att det också gäller hjärnan.

Ett ännu långsammare informationssystem skulle representeras av vad jag tror finns och vars felfunktion kan vara vad som orsakar Creutzfeldt-jakobs sjukdom.

Jag är inte familjär med att man ännu identifierat någon sådan informationskanal i hjärnan men att Creutzfeldt-jakobs sjukdom och Alzheimers sjukdom existerar och den första överförs via informationsstycken indikerar kraftfullt att så är fallet.

Detta därför att små stycken av proteiner måste ha en väldefinierad väg att kunna gå in och antingen explicit eller implicit påverka cellernas genetiska information för att sjukdomen ska kunna uppstå. Explicit om de påverkar deras genetiska information eller implicit om de överför information till immunförsvaret som gör att de förändrar sin uppfattning om verkligheten. Det genom att Creutzfeldt-jakobs sjukdom medieras av små informationsstycken kallade prioner emedan mekanismen för Alzheimers sjukdom inte är dokumenterad men har likheter med Creutzfeldt-jakobs sjukdom och externa patogener motsvarande prioner tycks otroligt (bl.a. på grund av en genetisk variant men också av fler orsaker) pekar det på att vi har ett likartat system och det för Alzheimers sjukdom börjat felfungera.

Vi kan anta att detta system överför information via små informationsstycken motsvarande prioner och att de binder till celler för att förklara för immunförsvaret vilken deras roll i helheten (viss geometrisk avvikelse ut från cellen skapar ju också elektrisk potential till omgivande celler vilket kanske skapar förutsättning att även se felfunktioner annat än när de realiserats på annat sätt).

Vidare om detta inte var fallet skulle liknande sjukdomar ständigt uppstå därför att små brottstycken av proteiner måste ständigt uppstå i kroppen eller komma in i via maten och det ger implicit att dessa för att påverka explicit mycket tydligt måste likna något för att kunna påverka och det kan i sig inte endast vara relaterat till befintliga brottstycken med för oss liknande genetiskt information. Det vill säga en tydligt definierad kemisk (eller mindre troligt i form) kod existerar för vad som kan binda till cellerna och påverka på detta sätt.

Detta - om vi antar att det existerar - representerar kroppens övergripande musik. Det är ett långsamt system och det påverkar en av den långsammaste informationskanalerna d.v.s. immunförsvaret. En helhet skapas där faktorer kan förändra ett långsiktigt tillstånd för delar av kroppen och det ger en referens till den långsamma informationskanalen immunförsvaret om vad detaljen representerar och hänger samman med dess omgivning vilket är nödvändigt givet att de inte kan vara väldigt interaktiva med celler utan att förstöra dem.

Detta förklarar också den bisarra fullständiga effekt både Alzheimers sjukdom och Creutzfeldt-jakobs sjukdom har där hjärnan bit för bit dör bort och försvinner. För Creutzfeldt-jakobs sjukdom kommer informationssegmentet (prionen) troligen ett virus (jag tror inte det är möjligt på ett annat sätt) binder till cellerna och har troligen också viss påverkan på dem men viktigare när immunförsvaret kolliderar med dem stämmer saker och ting inte riktigt på den sidan och utlöser "fel" reaktion och troligen dör hela cellen som resultat av det.

Betraktat för Alzheimers sjukdom där detta segment troligt från början är kroppseget är det troligt skadat i sin produktion på delar utanför den direkta påverkan på cellen (där det bundet motsvarande en receptor) gäller att hur snabbt sjukdomen utvcklas påverkas av hur aktivt immunförsvaret är i övrigt. En person som har pågående inflammatoriska processer i kroppen t.ex. orsakat av övervikt, dålig kost och ett stort antal sjukdomar inklusive depression kommer vara mycket mer känsliga för detta. Inte otroligt gäller att varje komponent av denna del av immunförsvaret oavsett vad den aktiveras för när den kolliderar med detta kommer att felfungera. Däremot ser jag inte att immunförsvaret kan ha en funktion för att specifikt gå ut och jaga fel i just detta informationssystem utan reaktionen uppstår endast genom att felet är sådant att immunförsvaret felreagerar i mötet.

En mycket frisk person kan därför som dokumenterat "Alzheimers sjukdom" utvecklas mycket långsamt för. Däremot för t.ex. galna kosjukan där prioner överförs till kor från får (och bedömer jag som mycket troligt via virus) har sådant ingen eller liten betydelse. I detta fall blir påverkan helt annorlunda därför att det är dels genetiskt information som inte är meningsfull och får cellerna att felfungera och viktigare kan en viruskomponent existera vilket gör att de också påverkar genetisk information d.v.s. det närmaste vi kommer människans steady-state.

Varje cell som påverkas kommer troligen avlida av sig själv (eller ev. dödas av immunförsvaret) och när det sker kommer också celler runt om kring skadas av dess innehåll (vilket helt säkert aktiverar immunförsvaret) förutom att själva sjukdomen kanske först vidare till fler celler (jag kan inte bedöma om så sker men det verkar troligt givet den enorma spridningen).

Ingen informationskanal är meningsfull ensam

Även tiden för varje informationskanal rör sig i olika hastighet och detta är deras egentliga syfte skulle det inte fungera om inte en feedback-koppling existerar mellan varje sådan kanal. Jämför med hur immunförsvaret är kopplat till den långsamma "prion-kanalen" vi antog existerar och hur cellen i sin tur är kopplad till helhet via jonkanaler och information överförs snabbt övergripande i kroppen via cellerna genom signalsubstanserna.

Om du befinner dig i hög mentalhastighet därför att du flyr från en fara ökar det hastigheten ytterst konkret i de informationssystem som snabbt reagerar på omvärlden. Hjärtat kommer pumpa blod snabbare, kroppen kommer släppa ut cortison, adrenalin, nor-adrenalin m.m. (något varierande beroende på omständigheter och person).

Detta kommer dock också påverka de långsamma informationskanalerna och en välkänd påverkan är att immunförsvaret lugnar ner sig en period och inte angriper lika hårt. Det är nödvändigt därför att om du skulle bli förkyld medan du flyr kommer fienden hinna ifatt dig.

Även om det illustrerar återkoppling är det ytterst begränsat att se det som att immunförsvaret endast skyddar kroppen mot sjukdomar. En övergripande långsammare överföring av information mer konservativ är nödvändigt i hjärnan för att inte kaos ska uppstå skapande en helhet som inte ställs om för minsta lilla ändring.

Joner och jonkanaler kan inte representera detta därför att de är ytterst begränsade i den information de representerar (få till antalet där egentligen endast mer eller mindre existerar) och något egentligt minne finns inte annat än nästan binärt utan över tiden ett komplext tillstånd.

Immunförsvaret har dock ett minne och är en kanal ytterst långsam och konservativ i påverkan och vad som accepteras i det som tas in. Medan hjärnans vanliga kort- och långtidsminne (och inte sällan "munnen" till magen) egentligen ofiltrerat tar in allt och först därefter reflekterar över det är immunförsvaret konservativt långsam.

Vad som accepteras ha påverkan på immunförsvarets tillstånd över tiden är väldigt lite. Däremot om något avviker från den långsiktiga planen mördas det snabbt och effektivt därför att det har bedömts avvika från vad vi långsiktigt är (d.v.s. det är troligen cancer eller en främmande organism).

Däremot representerar immunförsvaret ingen reflekterade intelligens utan det är endast en föreställning om vad den långsiktigt korrekta kartan över oss är.

På samma sätt som immunförsvaret har denna påverkan rörande genetisk information genom att mörda främmande organismer och celler med skadat DNA menar jag att de bibehåller samma tillstånd för hjärnans långsiktiga reaktionsmönster.

Det finns inget annat system jag känner till som klarar detta därför att övriga jag känner till påverkas alldeles för lätt av vad som sker just nu. Samtidigt måste detta system också kunna spegla i ögonblicket kritiska händelser t.ex. att vi flyr från en fara utan att den långsiktiga kartan av oss själva går sönder och vi vet att immunförsvaret tycks ha en sådan koppling.

Vi kan samlat så här långt se kanalerna nivå för nivå enligt:

 1. Genetiskt information. Ett nästan fast tillstånd i kroppen vi föds med. En karta över oss själva.
 2. Joner och jonkanaler. Ett övergripande mönster snabbt i punkter men ytterst svagt och försiktigt i rörelse samlat.
 3. Immunförsvaret. Ett konservativt långsamt system rörande information som accepteras in varande en beskrivning av vad vi.
 4. Signalsubstanser, blodkroppar m.m. Snabbt rörliga enheter som i det direkt ögonblicket förändrar vårt tillstånd.

Genetisk information och immunförsvaret är nära kopplade till varandra medan jonkanaler och signalsubstanser speglar samma samband.

Hur immunförsvaret medieras från kortsiktigt tillstånd

Emedan immunförsvaret representerar ett långsamt tillstånd av vad vi är utan egentlig reflekterande intelligens är det ytterst binärt i sina felbedömningar. För det för sig att pollen är livsfarligt angriper de pollen och det enda sättet att få immunförsvaret att ge upp det är att under en mycket lång tid upprepande möta pollen t.ex. via immunterapi. Wikipedia indikerar att sådan behandlingen kan behöva pågå 3 - 5 år och det är tror jag korrekt att för att ändra immunförsvarets "positiva" långsiktiga föreställning om vad som är "korrekt" annat än i ögonblicket krävs åtminstone månader av upprepningar.

Immunförsvaret är i någon mening medvetet om att det inte är särskilt begåvat och att dess uppgift är att antingen förändra ingenting eller ytterst tjurigt angripa allt som verkar fel.

Avkoppling från stress och dess inverkan på immunförsvaret

Däremot kan immunförsvaret i ögonblicket också göra felaktiga bedömningar av att det inte ska göra något alls. Vid hög icke meningsfull stress är det fallet och det ger den mest triviala och uppenbara (men ofullständiga) förklaringen till varför placeboeffekten och ett bra humör ökar effekten av t.ex. cancerbehandling.

En tro på behandlingens magiska egenskaper och kul händelser som gör att patienten tänker på annat kan minska den stress sjukdomsvistelsen orsakar och som kan innebära att hjärnan tolkar situationen som flykt innebärande att immunförsvaret minskar korrekt aktivitet.

Det klarar dock inte av att förklara den tydliga effekt både humör och placeboeffekt ibland har både på tumörsjukdomar och effekten psykiatriska läkemedel kan ha. Emellertid gäller att på samma sätt som att kortison kan sätta ner effekten av immunförsvaret kan ögonblickets tillstånd som det tolkas i känsloläge också påverka immunförsvarets aktivitet uppåt.

Har du befunnit dig under "flykt" länge eller långsiktig stress av vilken orsak som helst är det inte otroligt att du när det tillståndet lämnas direkt insjuknar i infektionssjukdomar. Långtifrån otroligt kan du också bli mycket sjukare än annars. Orsaken är att p.s.s. som att det var "nödvändigt" att du inte blev sjuk när du flydde måste uppsamlade problem som skapats under den tiden förr eller senare korrigeras om du inte ska avlida.

Därför när du slappnar av går en feedback till immunförsvaret och dess aktivitet går kraftigt uppåt. Resultatet av det kan både bli att du får kraftig förkylning och liknande sjukdomar och också att du akut mår psykiskt sämre en period. Den senare effekten beror sannolikt både på att inflammatoriska processer kan uppstå i hjärnan eller kanske troligare förvärras en aning medan befintliga korrigeras samt också därför menar jag att feedback från immunförsvaret till hjärnan när immunförsvaret ser att de behöver agera d.v.s. uppsamlade problem finns kommer anpassa hjärnans aktivitet för att spegla att kroppen inte ska göra en massa saker medan saker och ting repareras.

Resulterar infektionen i feber är effekten av feedback uppenbar därför att det är hjärnan som reglerar kroppstemperaturen men hjärnan har själv ingen direkt kännedom om sjukdomsprocesserna. På samma sätt kan alla möjliga sjukdomar ha direkt påverkan på vårt humör även när de är lokaliserade på sådant sätt att värre skador både rörande vävnadsskada eller infektion inte orsakar samma påverkan, och där den enda skillnaden är om immunförsvarets aktivitet är lokaliserad eller inte. Däremot kommer mer spridda inflammationer i kroppen alltid ha en större påverkan på humöret därför att det upparbetar större signalering om problematik som sprids utåt via immunförsvarets egen feedback och som i sin tur utlöser feedback till andra system (där av att t.ex. akne ger nedstämdhet och är säkert en bidragande orsak till att sol positivt inverkar på humöret via bred upparbetning av feedback om än ej via samma mekanism som inflammationer).

Jämför här t.ex. hur allergiska reaktioner ofta uppges skapa viss nedstämdhet som kan försvinna när sjukdomen behandlas. På samma sätt gäller att andra läkemedel som påverkar hjärnans humör också har visat sig påverka immunförsvaret och av och till utreds för att användas som behandlingsmetod av t.ex. cancersjukdomar. Även antivirala läkemedel vilka konkret påverkar immunförsvaret för att få det att angripa virusinfekterade celler har ibland också visat sig påverka hjärnans humör.

Att ett SSRI läkemedel mot depression initialt sätter ner humöret kan därför mycket väl orsakas av samma mekanism som ger det ångestdämpande egenskaper (vilket är vad de är mest effektiva för). Kroppen slappnar av och immunförsvaret ökar sin aktivitet och resultatet blir paradoxalt en kort period förvärrad depression och kanske kraftigt värre ångest genom att inflammatoriska processer är en del av depressioner och vad som krymper ner delar av hjärnan och när de hanteras initialt mer intensivt och det är obehagligt, och feedback från det inverkan i sin tur på serotonin, nor-adrenalin, dopamin och i princip allt som övergripande uttrycker vårt humör.

Betraktar vi på samma sätt vilket konstant psykiatriskt problem som helst är det vad som antingen har en direkt påverkan på immunförsvaret eller som orsakas av immunförsvaret. Kronisk stress sätter ner immunförsvaret och en felaktig feedback från immunförsvaret till hjärnan kan signalera att stress är fallet även när det är falskt (d.v.s. ingen motsvarande aktivitet i immunförsvaret) vilket är vad som kan tänkas inverka (men sannolikt inte uteslutande) på mani mer av typen hypomani även när pågående en längre tid (konstant feedback som vi inte är gjorda att hantera mer än kort tid), tvångstankar av samma anledning, generell ångest (feedback går förstärkande åt båda hållen i rundgång) men knappast psykoser därför att en koppling till inlärning via dopamin är mindre trolig (möjligen indirekt som bidragande orsak - här såg jag dock när jag kompletterade artikeln med referenser rörande forskning att samma återkoppling mellan immunförsvar till hjärna och hjärna till immunförsvar finns mellan också dopamin och vissa interleukiner bl.a. också mer konkret rörande därifrån påverkan på tumörer vilket jag missat då jag alltid antog att det inte var fallet även om det är ganska självklart när man insett det).

Omedelbar placeboeffekt förklarad

Nu har vi ett sett hastighet och kanaler för överföring av information från modellen min modell för riktad information översatt till människokroppen kortfattat beskrivet och vad dessa hastigheter om modellen är riktig motsvaras av i kroppen.

Betraktar vi fallet när du fått ett antidepressivt läkemedel utskrivet och du varje gång du tar tabletten föreställer dig ytterst konkret att det kommer ha en kraftig effekt och ser till att inte låta det störas av negativa stereotyper eller misstro kommer det ha mycket bättre effekt än annars (den effekten kan du få ändå via placeboeffekten men när du själv gör det riktat för att öka upp den krävs en viss ansträngning).

Orsaken till det är att när läkemedelssubstansen påverkar koncentrationen i kroppen av den samma d.v.s. förskjuter kemiska jämvikter vilket alltid inträffar när du tar läkemedlet även om konstant plasmakoncentration råder har delar av hjärnan som hanterar feedback till immunförsvaret signalerat tilltro att vi nu kan vila därför att problemet är löst.

När läkemedlet förskjuter den kemiska jämvikten förstärks det något (det går inte att tillföra en komplex kemisk förening till en vätska utan att kemisk jämvikt under ett ögonblick påverkas även om denna inte övergripande förändras) och när det gäller påverkan på humöret har det sannolikt betydelse därför att det introduceras viss entropi i feedback. Immunförsvaret ger här också en feedback tillbaka till hjärnan (och om inte t.ex. inflammatoriska processer som kräver utökat arbete initialt finns) säger detta att saker ser ganska ok ut. Det ger en positiv feedback på humöret som inte behöver vara stor men på det kommer läkemedlets direkta påverkan på ditt mentala tillstånd som förstärker det ytterligare samt att när den kemiska jämvikten rör sig något ger det avtryck just i feedback med ytterligare förstärkning.

Antiinflammatoriska läkemedel och hjärnan

Om man från detta väljer att också spekulera om metoder för att minska den initiala försämring av depressionen antidepressiva läkemedel kommer orsaka om de inte mer konkret ökar aktivitet i hjärnan (eller kommer tappa effekt långt tidigare) som överskuggar feedback genom att t.ex. öka frisläppande av signalsubstanser eller binda till receptorer snarare än blockera återupptagning gäller att man både bör använda placeboeffekt (därför det kortare ner tillståndet) men också bör kombinera behandlingen med ett antiinflammatoriskt läkemedel givet att dessa inte är cortison eller verkar på ett likartat sätt. Tolka det dock absolut inte som någon rekommendation att kombinera det själv med antidepressiva därför att även för receptfria antiinflammatoriska läkemedel som ibuprofen (vilket rimligen ger effekten om den finns) är försiktighet i kombinationer viktigt därför att hur läkemedel samverkar med är svårt att bedöma och berör även andra delar av kroppen. Diskutera det dock gärna med din läkare och åtminstone i öppenvård skriver de mer än gärna ut smärtstillande läkemedel om de inte är beroendeframkallande och är ofarliga om du verbaliserar en föreställning om att de kan fungera på depressionen tillsammans med ditt antidepressiva läkemedel kommer de flesta rutinerade läkare skriva ut det därför att de vet att det placeboeffekten kan göra all skillnad vid depression och ett billigt och ofarligt läkemedel (om det gäller för dig) ingen reagerar på i uppföljningen och som kan förstärka effekten oavsett om det ses som placebo förstår de värdet av.

Det är också känt att antiinflammatoriska läkemedel liksom t.ex. fiskolja kan påverka depressiva symptom och nyligen såg man att orsaken till att litium har effekt på bipolära sjukdomar kanske har sin orsak i att det verkar antiinflammatoriskt.

Varför ett nytt antidepressivt läkemedel har effekt

Därmed har vi övergripande både förklarat placeboeffektens stämningshöjande inverkan (positiv feedback åt båda hållen) och dess cancerdödande inverkan (positiv inverkan åt ett håll som drar upp aktiviteten i immunförsvaret samtidigt som negativ inverkan på humöret minskar p.g.a. mer avkoppling och glädje).

Värt att tänka på särskilt när det gäller SSRI och placeboeffekten är också att denna är kritiskt för positiv effekt av dom. Skillnaden i påverkan mellan ett SSRI och ett rent placebo är (när mycket av studierna från åren när läkemedelsföretagen oftare håll tillbaka studier från att publiceras) mycket och ovanligt liten. De har fortfarande stort värde men det är värde som ges tillsammans med placeboeffekten (enligt detta resonemang) där de förstärker varandra vilket förövrigt är den enda vettig förklaringen till varför byte av läkemedel till ett "starkare" (de är alla lika starka) ofta ger påverkan.

Har placeboeffekten liten betydelse för en patient t.ex. därför att flera innan misslyckats (vanligare hos män av orsaker som har med hormoner att göra) kommer det dock knappast ha något värde att igen byta till ett läkemedel av samma typ. Snarare att byta till ett som fungerar radikalt annorlunda eller kombinera två som fungerar på olika sätt. Eller att läkaren när ett nytt av samma typ verbaliserar en kraftig övertygelse om det nya läkemedlets nästan magiska egenskaper där alla med samma problem han eller hon behandlat fått enormt god effekt och helst gör det samtidigt som han böjer sig lite framåt och sätter handen på personen därför att detta förstärker vår tilltro till att vi kan slappna av och det överförs via en mycket tydlig feedback för det som handlar om att tro på situationens expert eller flockledare (se t.ex. detta pressmeddelande om aktuell mekanism), och implicit bör det ge större avtryck i immunförsvaret (via bl.a. acetylkolin men också bl.a. serotonin).

Mer att läsa

Eftersom målet med artikeln huvudsakligen var att uttrycka konceptet med parallella informationskanaler i olika hastighet och själv se om det gick att tillämpa modellen på immunförsvaret, och ungefär se (även om det endast delvis framgår i texten) vad modellen indikerar rörande prioner prioriterade jag inte referenser. Följande studier och pressmeddelande exemplifierar dock ett flertal samband och normalt finns många fler exempel dokumenterade (vilket inte alls givet kroppens komplexitet innebär att det ger någon säkerhet i slutsatserna).

Cytokiner är ganska intressanta därför att vad som är känt för dem har likheter med det övergripande kommunikationssystem jag tror existerar för helhet. Däremot är jag lite tveksamt till att det är just dessa och "misstänker" snarast att de motsvarar dessa och används för att binda samman olika informationskanaler och särskilt mellan immunförsvaret och centrala nervsystemet (kanske ser man dem bäst som förändring mer än långsiktigt tillstånd). Följande studier är intressanta därför att de indikerar påverkan av cytokiner (här interleukiner) på nor-adrenalin och felfunktion i den kopplingen är vad jag är så övertygad jag kan bli är orsaken till de vanligaste formerna av autism:

Brain Behav Immun. 1994 Mar;8(1):14-23.
An interleukin-1 beta-induced noradrenaline release in the spleen is mediated by brain corticotropin-releasing factor: an in vivo microdialysis study in conscious rats.
Shimizu N, Hori T, Nakane H.
Department of Physiology, Faculty of Medicine, Kyushu University, Fukuoka, Japan.

Här har vi kanske en förklaring till varför du blir trött av förkylning d.v.s. interleukiner signalerar i näsan:

Eur Respir J 2004; 24:360-366
doi: 10.1183/09031936.04.00089703
Regulation of interleukin-1ß and interleukin-1ß inhibitor release by human airway epithelial cells
Y. Yang, W. Bin, M.O. Aksoy and S.G. Kelsen

Den här såg jag först nu annars hade jag tittat mer på den. Givet är det intressant därför att det illustrerar just en koppling mellan immunförsvar - humör - immunförsvar via interleukiner och adrenalin:

J Clin Invest. 1996 February 1; 97(3): 713–719.
doi: 10.1172/JCI118469.
Epinephrine inhibits tumor necrosis factor-alpha and potentiates interleukin 10 production during human endotoxemia.

Här har kopplingen mellan reglering av immunförsvar och hjärnans aktivitet setts via interleukiner och serotonin:

Biochem Biophys Res Commun. 1995 Nov 13;216(2):560-7.
Regulation of the human serotonin transporter by interleukin-1 beta.
Ramamoorthy S, Ramamoorthy JD, Prasad PD, Bhat GK, Mahesh VB, Leibach FH, Ganapathy V.
Department of Biochemistry and Molecular Biology, Medical College of Georgia, Augusta 30912, USA.

En till rörande serotonin och interleukiner:

November 25, 1994 The Journal of Biological Chemistry, 269, 29658-29664
Serotonin regulation of interleukin-1 messenger RNA in rat uterine smooth muscle cells. Relationship to the production of interstitial collagenase.
B D Wilcox, J A Dumin and J J Jeffrey.

Här har man demonstrerat att serotonin ökar produktionen av en interleukin d.v.s. motsvarande att slappna av från stress eller en påverkan SSRI om än ineffektivt kan ge något liknande av:

Circulation. 2000;102:2522-2527
Serotonin Increases Interleukin-6 Synthesis in Human Vascular Smooth Muscle Cells
Takayuki Ito, MD; Uichi Ikeda, MD, PhD; Masahisa Shimpo, MD; Keiji Yamamoto, MD, PhD; Kazuyuki Shimada, MD, PhD
From the Department of Cardiology, Jichi Medical School, Tochigi, Japan.

Här (och i fler studier såg jag nu) ser vi att samma sak gäller dopamin vilket jag inte trodde var direkt på samma sätt men när man tänkt efter egentligen är ganska självklart eftersom att komplexiteten på den ena sidan av informationskanalen måste spegla den andra något så när och antalet interleukiner som finns är tämligen många. Därav inser vi också att egentligen vilken inflammationssjukdom som helst kan inverka negativt på inlärningsförmåga genom att försämra både kortsiktig och långsiktig lagring av information liksom inverka på koncentrationsförmåga och skapa akut trötthet (just akut trötthet är troligen just denna återkoppling vilket gör det nästan pinsamt att jag föreställde mig att detta inte skulle finnas också mer direkt till och från dopamin särskilt givet att jag kände till att en koppling fanns via acetylkolin till immunförsvaret).

The Journal of Neuroscience, August 1993, 73(8): 35743581 Interleukin-16 Augments Release of Norepinephrine, Dopamine, and Serotonin in the Rat Anterior Hypothalamus
Futoshi Shintani, Shigenobu Kanba, Toshio Nakaki, Masashi Nibuya, Norihisa Kinoshita, Eiji Suzuki, Gohei Yagi, Ryuichi Kate och Masahiro Asail
Departments of INeuro-psychiatry and 2Pharmacology, Keio University School of Medicine, Tokyo 160, Japan

Dopamin "säger till" immunförsvaret (snarast motsvarande en feedback fram och tillbaka mellan de båda) att åtgärda ett problem:

European Journal of Endocrinology, Vol 134, Issue 5, 610-616
DOI: 10.1530/eje.0.1340610
Dopamine increases interleukin 6 release and inhibits tumor necrosis factor release from rat adrenal zona glomerulosa cells in vitro.
Paul K Ritchie, Marilyn Ashby, Heather H Knight and Allan M Judd.

Stärkande blodpudding med björnbär, galangal, kamfer, svartpeppar och flatrökt skinka

2010-06-20

Av och till behöver jag fylla på kroppen med järn för att slippa restless-legs. Orsaken till att järn har effekt har helt säkert att göra med att restless-legs inte orsakas av dåliga cirkulation, att man växer i kroppen, har någon muskelsjukdom eller motsvarande utan är en indirekt effekt av att vissa delar av nervsystemet har för låga nivåer av dopamin. Det ger en felaktig signalering som leder till att krypningar i benen - längre ut i kroppen - uppfattas trots att de aldrig signalerats.

Järn är viktig för produktionen av dopamin och påverkar också implicit distribution respektive enzymer som explicit eller implicit inverkar på fördelningen. Att ha tillräckligt med järn är därför det första att tänka på om man har dessa problem. Om det sedan räcker för andra att några gånger per månad äta blodpudding är mindre troligt och de flesta med större problem behöver läkemedel.

Min blodpudding stekte jag i ugnen och då i gjutjärnspanna för att få fria järnjoner från dess yta förutom järnet i blodpuddingen. Men detta är inte bara en blodpudding för att fulla på med järn:

Det är blodpudding för att ge kroppen alla dess behov och fylla mig med kraft inför in upptäcktsresa ut i Uppsalas parklandskap för att fotograf konst - En av stadens mest intressanta statyer.

Till blodpuddingen serveras därför stärkande och ej förslöande nyttig kost som tillför fler vitamin, mineraler, antioxidanter m.m. nyttigt.

För smaken dessutom en trevlig mycket saftig flatrökt skinka skinka - den ger även en aning salt och det krävs för att jag inte ska plågsam av den icke optimala smaken.

Frysta björnbär (finns att köpa billigt på Hemköp och ofta lite dyrare på ICA) ger kostfiber, massor av vitaminer och enorma mängder av antioxidanter. Viktigt är särskilt att björnbären ger C-vitamin som hjälper till med upptaget av järn utan C-vitamin kommer väldigt lite tas upp av hemjärn. Vidare ger de ordentligt med folat vilket tillsammans med C-vitamin och järn är hastighetsbestämmande i den kemiska jämvikt som ger röda blodkroppar.

Björnbär är ett nyttigt alternativ än sylt och smakar mycket bättre. Trots att det ger en uppfriskande sötma med väldigt lite av hallonens syrlighet är halten av socker mycket låg.

Jag väljer också att krydda min blodpudding och det gör jag med färsk svartpeppar precis inköpt. Strö svartpepparn direkt över blodpuddingen på tallriken - gärna rikligt men efter egen smak - men undvik att strö över björnbären.

Dessutom skivor jag mycket tunt en aning färsk kamfer över dem eller mer korrekt färska rhizomerer jag köpte i samma thailändska matvarubutik som den färska svartpepparn och galangal i Svava, Uppsala, och som angivits vara kaempfer. Exakt vilken växt det är vet jag inte men den har doft och smak av kamfer som den antagligen precis som trädet innehåller liksom otaliga andra ämnen. Gissningsvis är det en släkting till ingefära, gurkmeja och galangal (troligen närmare släkt med gurkmeja) - mycket angenäm smak i små mängder.


I bilden ser vi kryddorna: kaempfer, svartpeppar och galangal. Svartpepparn är grön i bilden men när de varit ute i luften ett tag svartnar de redan innan de torkar medan grönpeppar förblir grön. Färska äter man dem dock helst innan de börjat bli svarta även om några alltid är eller hinner bli det.

Värmen från blodpuddingen aktiverar den väldigt speciella smaken av kamfer när man skivor mycket tunt. Tar man inte för mycket ger det ett trevligt djup till blodpuddingens smak.

Björnbären kryddar jag istället med tunna skivor färsk galangal. Det ger en hetta som balanserar bärens sötma och antioxidanter m.fl. näringsämnen som kompletterar resten av måltiden. Det är också en stimulerande krydda som hjälper till att hålla med kropp alert och skyddad när jag beger mig ut i Uppsalas otäcka parker och statskärna för som en rest från en äldre kulturintresserad italiensk renässans försöka fånga den sista skönheten innan den inkompetenta statsledningen förstör fler parker med onödiga byggnader som indirekt medverkar till ännu högre nivåer av de luftföroreningar som i Uppsala är tredje högst i landet och sedan många år ligger över vad som är tillåtet och som visat sig orsaka neurologiska skador hos barnen (och jag hade förövrigt trots att jag är vuxen inte sådana här problem med restless legs innan jag bodde i centrala Uppsala).

När vi äter ugnsstekt blodpudding och skinka (steks ej) är det också lämpligt att servera med rikligt av nyttiga kryddor rika på antioxidanter, frukt och bär men väldigt lite socker därför att blodpudding och skinka innehåller en hel del onyttiga fetter.

Av samma anledning - Om man gör en trevlig liten sallad är olivolja ett bra val. Olivoljan är rik både på nyttiga enkelmättade fetter och massor av antioxiderande fenolföreningar.

Dessutom är en italiensk sallad med smakrika salladsblad av olika sorter, några rostade fröer (t.ex. tallfrön), härligt röda nästan övermogna smaskiga tomater, skivade gröna eller röda äpplen (inte gula), den smakrikare västeråsgurka och kapris vad som perfekt kompletterar. Till en sådan passar just olivoljan excellent.

Idag gjorde jag dock ingen sallad utan nöjer mig med björnbären men det är en möjlighet till i morgon kanske.

Fler spännande och smaskigt utvecklande recept på Pryltrend:

Smaskig blodpudding med bacon, alfalfagroddar, fuji-äpplen och en finare mjölk
Ugnsgrillad blodpudding med björnbär, blåmögelost och kallt kött
Blodpudding smaskigt grillad i ugn serverad med björnbär, knaperstekt bacon, saftiga äpplen och söt senap

Specialiserade hjärnceller för navigation finns och uttrycks i konst och kultur

2010-06-19

För den allmänna modell för riktad information jag arbetar på gäller att för vissa komponenter i perception har jag antaget att specialiserade hjärnceller finns. Orsaken till det är att man kan se att barn tidigt gillar leksaker som uttrycker funktionellt meningsfulla koncept mer avgränsade en allmän träning i utveckling och att man kan se likheter över däggdjur för hur detta fungerar (d.v.s. hundvalpar tränar samma sak).

Det antagandet skiljer sig mycket från hur man antaget att hjärnan fungerar (aktuell forskning bevisar dock min tes i område efter område) men samtidigt gäller att väldigt mycket kunskap har saknats. Mitt antagande har till stor del tidigt byggt på två saker:

1. Vissa visuella komponenter går igen oberoende av kultur.

2. Under olika former av överaktivitet i hjärnan oavsett om det är orsakat av galenskap och olika former av droger går också olika visuella komponenter igen.

I respektive fall kan vi se det som att vissa celler i centrala nervsystemet blir mer aktiva än andra. Samtidigt har vi också ett stort antal mer allmänt fungerande hjärnceller bl.a. för att hålla minnen och det gör att dessa visuella komponenter blir sammanblandat med andra innebärande att de får skepnader, avbildas i figurer som verkar meningsfulla m.m.

Carl Jung blandade samman kultur med vad som är mycket enklare

Ett exempel på hur den sammanblandningen mellan överaktivitet i specialiserade hjärnceller och kulturell inlärning kan påverka tolkningen är givetvis Carl Jungs arbete. Jung menade att han fick inspiration till sitt senare större arbete som pågick många år under den kortare period när han hade drabbats av överaktivitet i temporala loben (även om han inte uttryckte det exakt så).

En del av vad han upplevde under den perioden är sammanställt i Red Book och är för det väldigt typisk för denna form av överaktivitet (men givet hans expertis och att han klarade att bibehålla kontroll över prefrontal cortex och reflektera över det utan galenskapens normala brist på kontroll mycket mer intressant) d.v.s. som i det mest extrema exemplet är psykos.

Han kunde i senare arbeten se att samma former gick igen i konst och andra kulturella uttryck. Ändå klarade han menar jag långt ifrån separera vad som är kulturell och vad som går ner till ganska enkla gemensamma funktioner i hjärnan. Problemet här är att t.ex. ett konstverk som uppvisar drag som tydligt "talar till" specialiserade hjärnceller känns meningsfullt på ett intressant sätt och dom komponenterna tenderar att sprida sig som inspiration och de återkommer också färskt från personer t.ex. med "naturlig" av och till tillfällig överaktivitet i dom här delarna av hjärnan.

Det är dock mycket troligt att väldigt få av mer komplexa symboler som egentligen är gemensamma för människan och att det snarare är att vissa väldigt enkla uttryck är väldigt meningsfulla för dessa hjärnceller. Drabbas dessa hjärnceller av överaktivitet manifesteras dessa uttryck visuellt i hjärnan väldigt överdrivna och avbildade blir de också överdrivna jämfört med när de t.ex. förekommer i naturen, och ännu mer att visuella intryck leder till överdrivna tolkningar.

Den överdrivna aktiviteten är heller inte begränsad till enskilda specialiserade hjärnceller utan mycket mer allmän för temporal loben där också Hippocampus och troligen fler delar av hjärnan. Effekten av det är att allmänna minnen av olika saker blandas samman med vad som bara är uttryck för dom specialiserade cellerna.

Viktigare bör en allmän överdriven aktivitet i temporala loben vara en förutsättning för att det ska uttryckas visuellt i konst och kommer då ges en sammanblandning med vad som är meningsfullt för konstnären. Denna del av hjärnan hanterar ju just våra minnen men är också kritiskt för språket. Vi kan därför se dessa uttryck som en sammanblandning av:

 1. Kraftigt överdriven aktivitet i specialiserade hjärnceller bl.a. för navigation.
 2. Personliga minnen.
 3. Upplevelser av allmän kultur också i minnen.
 4. Uttryckt även i konst i vad som liknar ett språk.

Ett exempel från Red book nedan uppvisar dock som av och till mindre sammanblandning och här ser vi renare vad jag menar är överaktivitet hos ett mindre antal specialiserade celler resulterande i en målning:

Sammantaget är det en karta d.v.s. vad jag i Hedonimeter tillfälligt kallade mappa och här och i andra sammanhang kallar navigation.

Nu har också dessa specialiserade hjärnceller identifierats i möss och det skulle verkligen förvåna mig om man inte om några år hittar en väg att identifiera dem också hos människa. Studien skedde i Norge (vilken indikerar att Norge kanske kan vara på väg att ta en mer ledande roll inom neurovetenskap) och är publicerad i Science:

Development of the Spatial Representation System in the Rat

Återvänder vi till Jungs målning kan vi konstatera att den har likheter med de labyrinter som barn ofta är roade att sitta och dra streck i för att hitta fram till mitten. Det är säkert en mycket meningsfull aktivitet för dem som övar upp dessa hjärnceller och stimulerar deras tillväxt (hundvalpar gör liknande saker om än ej med papper och penna).

Vi har också solen avbildad och den liksom månen och troligen vilken annan ljuskälla som helst är exempel på de enkla komponenter jag tror att dessa specialiserade hjärnceller klarar att navigera efter. Solen och månen går också igen både i vad barn gillar att rita och vad personer med överdriven aktivitet i temporala loben gärna ritar och båda gör det kraftigt överdrivet.

Vidare har vi ansiktsuttryck vilken jag menar också representerar specialiserade hjärnceller belägna i ungefär samma område i hjärnan.

Att förklara kemiska reaktioner är navigation

Många refererar gärna till Jung som en alkemist och jag upplever inte att det är felaktigt. Det är också mitt allmänna intryck att alkemin alltid attraherat personer med naturligt en större flexibilitet i dom här delarna av hjärnan.

Mer intressant kan vi se att man i praktiskt alkemistiskt arbete och dokumentation gärna använde kulturell representation näraliggande komponenter som ingår i navigation t.ex. solen och månen. Det är naturligt eftersom att beskriva ett experiment i någon mening är att skapa en karta för att kunna hitta tillbaka till samma kemiska reaktion eller samma mentala övning.

Att stimulera navigation

Är då varje "överdrivet" uttryck av navigation visuellt ett resultat av galenskap eller droger? Nej det behöver det inte alls vara. En konstnär som arbetar med dom här typerna av mönster tränar upp den här delen av hjärnan så att det blir förstärkt och lär sig via andra funktioner av hjärnan att det är meningsfullt att uttrycka navigation visuellt.

Att vi kan lära oss att använda även specialiserade hjärnceller tillsammans med andra funktioner i hjärnan är just vad som gör människan mycket mer skapande än enklare djur.

På samma sätt går det att lära sig att höja upp aktiviteten för specialiserade hjärnceller genom att upprepat uppleva visuella uttryck för navigation - en form av i min modell riktad information - från konst och kultur. Genom det kan konstnärer oavsett om de har haft episoder av galenskap eller experimenterat med droger lära sig att uttrycka lika "meningsfull" konst och utveckla samma förmåga.

Exempel från egyptisk konst

Jag kan också se att avgränsade kulturer genom historien legat kraftigt nära dom här delarna av hjärnan i nästan all konst de skapat. Det innebär självklart för konstnärer verksamma i dessa att de från tidiga år i allt de sett tränat dessa delar av hjärnan. Den gamla tidens Egypten är ett fantastiskt exempel på det.

Vi har dom överdrivet tydliga ansiktsuttrycken. Ett språk som på ett helt annat sätt än vad vi använder idag ligger mer lokaliserat till temporala loben. Vad jag valt att kalla gulliga hundar och katter har vi ett flertal exempel på (också representerande en specialiserad typ av hjärnceller gemensamma för däggdjuren). Och i så mycket visuellt uttryck är navigation oerhört aktivt.

Betrakta exemplet nedan:

Vi har språket där symboler motsvarar en mening vilket är hörande till temporala lobens funktioner. Likheten med kartans navigation jämfört med t.ex. Jungs målning är vad barn gillar att dra streck i är en till likhet. Solen och månen är avbildade och rent av på gudarnas huvuden. Gulliga hundar och katter (visst gemensamt "språk" som mycket tydligare uttryck av särskilt hundar men barn utnyttjar mer av samma sak) finns liksom den flygande draken (som jag också tror vi har viss medfödd specialisering runt som går långt tillbaka i evolutionen utifrån att vi som smådjur jagades av fåglar och innan dess av större djur i havet).

Konst med navigation innehåller nästan aldrig hemliga kartor

Ett problem när navigation uttrycks kraftfullt i konst är att ganska många personer tror att det är meningsfullt. I vissa fall t.ex. hieroglyfer är det fallet (men typiskt inte mer än nutida bok) fast för konst är det nästan aldrig fallet. Istället skapar konstnären vad som i visuell upplevelse tydligt ska kännas och navigation är en sådan komponent som de ofta arbetar med.

Just när det är navigation leder detta till ganska lustiga företeelser. Vi har t.ex. turister som navigerar mellan olika platser i Europa och tolkar målningar och statyer som de tror leder till någon enorm dold hemlighet inom kristendomen. En skicklig författare kan ta egentligen vilken företeelse som helst där folk kan tro att en dold hemlighet finns och plocka ut vilken konst som helst kulturellt besläktad med denna och skapa en tolkning som relativt "trovärdigt" verkar säga något. Just genom att så mycket konst är "överaktivitet" i mappa uttryckt är det väldigt enkelt.

Det är emellertid ett sämre sätt att uppleva konsten på därför att det stör upplevelsen. Bättre upplever man denna konst direkt utan att blanda in prefrontal cortex som försöker rationalisera den till något meningsfullt.

Mer meningsfullt är att reflektera över den tolkning man själv gör över konsten och se om man kan lära sig något om sig själv eller människan allmänt. Eller lära sig fakta om konstnären så att man kan imponera på andra människor.

En varning rörande att stimulera med riktad information

En viss varning ska ges från att med hög kunskap i hur man gör stimulera dessa hjärnceller riktat. De flesta bör kunna göra det utan något problem därför att kunskap i hur det riktas är alldeles för luddig. Få skulle också välja att uppleva sådan riktad information tillräckligt länge för att klara att nå ett sådant tillstånd.

Det är ändå värt att peka på att jag tror att om man har hög kännedom om riktad information kan det gå att stimulera fram ganska underliga tillstånd och jag tror det gäller människan allmänt även om vissa givetvis är känsligare än andra. Att vi har flera tusen amerikanska turister som navigerar runt efter romaner utan historik av mentala problem är ett trivialt exempel på detta.

Jag tror rent av att en förklaring till att galenskap oftare förekommer bland konstnärer inte bara (kanske mindre) har att göra med vilken personlighet som söker sig till konsten och mer med att det faktiskt går att stimulera dessa hjärnceller till okontrollerad aktivitet och det tangerar galenskap.

Därför om man stimulerar dessa hjärnceller systematiskt under en längre tid ska det ske med stor respekt för människans begränsningar och också med stor kunskap om hur hjärnan fungerar allmänt rörande vad som är dokumenterat allmänt inom psykiatri och psykologi.

Tidigare om navigation

Tidigare inlägg i urval som dokumenterar komponenter hörande till navigation:

Sarah Palin visar hur budskap förstärks vid tal
Analys av Vitaminwater rörande påverkan från form, stereotyper, smak, färg m.m.
Tävling i kreativitet på Youtube
Hennes & Mauritz har skyltfönster och logga som lockar
Länsförsäkringars bankomat är bättre än övriga
McDonalds demonstrerar effektiv reklam
Bild av skärmen på en väderradar
Radar för navigation har mappa och 2010 års mode i bild
Ingång till butik eller labyrint? Mappa skapar spänning
Världens 19 farligaste vägar

Tonfisk Katalyst på 1 min med färdig sataysås, frysta bär & frukter, färsk svartpeppar och galangal

2010-06-18

Tonfisk Katalyst ville jag bli inspirerad av hippie-rörelsen efter att jag spelade Age of Aquarius och bildar dessutom tillsammans med marschmusiken från amerikanska inbördeskriget en vacker kontrast.

Fortfarande - för att utmana mig - lagar jag med kravet att aktiv tid undantag passiv tillagning (t.ex. ugnstid) inte får ta längre tid än två minuter och nu under sommaren blir det i de flesta fall mindre än två minuter totalt.

Inspirationen från hippierörelsen lät jag skapas genom att ge måltiden intensivare färger.

I övrigt är den samma som Tonfisk Efectos Especiales men med mer galangal, en aning chile och garam masala d.v.s. tonfisken och sataysåsen är köpt färdig.

Varför intensiva färger och mönster associeras till dem vet jag inte säkert men det verkar troligt att det är en påverkan av vissa tryptaminer och fenetylaminer (t.ex. psilocybin respektive LSD) som användes och påverkar aktiviteten i delar av hjärnan vilket bl.a. kan ge som effekt att färger, mönster m.m. framträder och att det gav en allmän visuell inspirationer i klädmode, design m.m.

Därför valde jag frysta frukter och bär (finns färdigt att köpa billigt på ICA och Hemköp) för att ge måltiden naturens färger - grönt, rött och gult.

Dessutom kryddande jag den förutom färsk galangal, färsk svartpeppar, färsk chili också Kockens Garam Masala och masala innehåll flera kemiskt till tryptaminerna besläktade ämnen men vilka i rimlig dosering av kryddorna helt saknar all påverkan utom på smakcellerna direkt i munnen. I princip gäller dock att allting som smakar direkt i munnen också "smakar" i hjärnan om ämnena når det också men omfattande enzymsystem och annan filtrering finns runt om i kroppen för att hindra de flesta i naturen förekommande ämnen som skulle kunna bli problematiska om de passerar in i hjärnan.

Mer om kost och fler recept på Pryltrend. En tidigare måltid med efectos especiales var min tonfisk intensiv i kryddning. Mer om den härligt färska svartpepparn och sött stimulerande galangal.

Katalyst är förändringen

När man ska fånga hippierörelsen i ett namn är katalyst riktigt för de bär själva ingenting mer än den alkemistiska epiteten att de vill förändra något de upplever är fel. Det går aldrig snabbt men katalysten när den klarar att hållas kontrollerad och inte går till överdrift initierar ibland förändringen.


Foto: Joe Mabel Licens: CC 3.0 by sa

Min känsla för det säger mig att det skett när de som koncept blivit en aning mainstream och inte längre uppfattas hotfullt. Det tar tid men är konceptet nytt behöver det få ta tid.

Katalyst kommer från grekiskans καταλύω:

καταλύω
I abolish, I break down
I stay (usually for one night)
(chemistry) I catalyse
(religious terminology) I eat a specific food during a religious celebration or fast

Från: καταλύω

Vad som idag avses i engelskan med catalyst:

(chemistry) A substance which increases the rate of a chemical reaction without being consumed in the process.
(automotive) A catalytic converter.
Someone or something that helps or encourages progress or change.

The Fifth Dimension - Age of Aquarius / Let the Sunshine In

The Fifth Dimension med Age of Aquarius är tror jag för många känns ytterst typiskt och symboliskt för 1970-talets hippie- och fredsrörelse. Orsaken till det är sannolikt att Age of Aquarius använts som filmmusik flera gånger och mest känd av dessa är filmatiseringen av Hair:

Men referenserna och användningen av Age of Aquarius har modigt fortsatt genom åren lämpligt ospecifikt och både svår- och lätttolkat burit med sig idéerna från 1970-talets hippie- och fredsrörelse som i alla inledande verser av lyriken sammanfattar allt viktigt t.ex. andra versen:

Harmony and understanding
Sympathy and trust abounding
No more falsehoods or derisions
Golden living dreams of visions
Mystic crystal revelation
And the mind's true liberation
Aquarius!
Aquarius!

1998 i The Simpsons har vi avsnittet D'oh-in in the Wind där Homer Simpson söker sitt mellannamn och återfinner sitt hippie-förflutna från när han var barn och får många tillfällen att spela musik, dricka vin och vandra i naturen, protestera mot saker som irriterar honom.

Dessutom tillverkar Homer Jay Simpson av misstag en juice med peyote som hela Springfield (vilket menar jag är en miniatyr av Hollywood) dricker.

1994 användes musiken i Forrest Gump som ju i dom tidigare delarna utspelar sig på 1960- och 1970-talet.

Ett antal andra filmer, TV-serier m.m. har också använt den och när musiken med dess association till 1970-talets hippie-rörelse hålls stark lär det fortsätta. Särskilt effektivt blir det givetvis när den sätts i kontrast mot Vietnamkriget - två starka sidor av 1970-talet som i USA både protesterna och var upprörde mot varandra.

Hippierörelsen gillade inte Vietnamkriget och den amerikanska regeringen och de allra flesta länge bland övriga tyckte att hippierörelsen var otäck. Med mer erfarenhet av historien hade knappast något behövt oroa sig över hippierörelsen. Sådant kommer alltid ner till att resa runt en aning, klä sig på ett "nytt" sätt och spela musik som upplevs annorlunda från äldre mer förstockade uttryckssätt och umgås med intressanta personer för att få nya intryck via flera olika saker i perception.

Dale Pendell

Hur det då sig att Age of Aquarius så ofta används? Dels är det lättsam musik men också stämmer lyriken väl med hur hippierörelsen ofta uppfattas och ännu mer dom ideal som har bevarats även om rörelsen i dess mer visuella intryck inte lever kvar i samma antal: peace, love and understanding.

Också visas den spirituella kulturen stark under 1970-talet och den mest potenta influensen av 1970-talet levande idag här via trosföreställningen att vi rör oss in i Age of Aquarius - en tidsålder som kommer innebära stor förändring. Exakt vad vet vi givetvis inte men genom större rotationer avseende jordens vinklar mot diverse andra himlakroppar tycks det vara fallet.

Jag ska absolut inte påstå att vi inte är på väg in i en period av mer fred och stora förändringar. Men jag tror det viktigaste som förändrats för det dels är större vetenskapligt dokumenterad kunskap om människan och att 1970-talets hippies nu sitter lite varstans i USA med en massa inflytande över litteratur, media, politik och diverse stora företag och de gillar väldigt mycket fortfarande koncept som fred, demokrati, var snälla mot varandra m.m. och det påverkar ganska mycket. Därför är jag verkligen inte den som någonsin skulle "protestera" mot trumcirklarna i California. Jag gillar dom.

Nedan har vi Age of Aquarius satt till ett klipp från ett av dataspelen i Final Fantasy serien (har mest troligt skett av någon annan än av Square Enix som producerar serien.

Tonfisk Efectos Especiales på 1 min - I sataysås med grönsaker och färsk galangal och svartpeppar

2010-06-16

Till Tonfisk Efectos Especiales på 1 min utgår vi från ICA:s Tonfisk i Sataysås som läggs upp kall direkt på tallriken.

Tvätta färsk svartpeppar och galangal och krydda upp tonfisken och såsen på ytan med denna. I bilden ser vi hur jag gjorde det (men detta är en ordentligt stark kryddning och 4 - 5 pepparkorn är antagligen vad du själv föredrar):

Eftersom detta är tonfisk med efectos especiales dricker jag yerba mate till den. Yerba mate är precis som de heta kryddorna en aning stimulerande och precis som dom fylld av nyttiga näringsämnen och antioxidanter.

Enligt vad jag förklarade i:

Galangal och svart peppar är kryddor med specialeffekter

, är skillnaden mellan matlagning, konst, musik, arkitektur, statyer m.m. väldigt liten avseende nöjet vi kan få från dem och hur vi upplever respektive "ämne" handlar huvudsakligen om hur tränade vi är på respektive.

Här förstärker jag därför nöjet av måltiden med kraftfull visuell kultur med excellenta nystartade engelska konstmagasinet Luxe Immo - Luxury Real Estate & Contemporary Art (som jag återvänder med en beundrande recension av) och boken Fashion of the 70s. Dessutom hoppas jag hinna teckna innan det blir för kallt.

Tonfisk Efectos Especiales
Närbild av Tonfisk Efectos Especiales.

Galangal och svartpeppar är kryddor med specialeffekter

Att betrakta konst skild från poesi, litteratur, matlagning eller film är inte logiskt där att upplevelsens djup är den samma. Uppdelning finns inte p.g.a. någon särskild egenskap i påverkan på oss utan hur vi konceptuellt uppfattar momenten när respektive sak skapas.

Däremot kan påverkan skilja sig en aning i styrka men i mycket när de rör sig i samma "områden" behöver skillnaden i påverkan inte vara särskilt stor i vad de rör hos den som är tränad på en av upplevelserna (d.v.s. hjärnan är van sedan ett tag att få glädje av det och har anpassat sig till det för att skapa förutsättning att lära sig mer och skydda befintlig kunskap).

Hur många av dessa konstformer i efectos especiales vi orkar eller att väljer att ta till oss av dem har att göra med vår förmåga att bibehålla neurogenesis samt hur många konceptuellt divergerade ämnen vi behövde lära oss under ungdomsåren (varje enhet som uppfattas konceptuell skild vilka de normalt är kommer med en kostnad d.v.s. även om exempelvis matematik bibehåller antal undervisningstimmar lär sig eleverna mindre om det totala antalet ämnen blivit större och från början var större än cirka 5 - 7 st).

Kryddor är ett exempel i skönhet av principen. Du kan uppleva mat visuellt och känna det lilla från källans originalis. Kryddorna bär både smakens verkan liksom den möjligt visuella upplevelsen men gör mer genom att exaltera neuroner utanför smaken - även känsel och övriga på slemhinnans yta - och centrala nervsystemet direkt även utan vägen från munnens och magens neuroner när samma ämnen som ger smaken når hjärnan och direkt påverkar dess neuroner.

En av de mest exalterande kryddorna är galangal nära besläktad med ingefära och den smakar hett i munnen. Galangal är också centralstimulerande i den naturliga världens lugnare mening och har man inte ätit den på ett tag och kryddar en potent måltid eller tuggar i sig en färsk härligt stark bit är effekten märkbart under någon timme eller två.

Därför är galangal också excellent afrodisiakum. Allt detta kan också sägas om svartpeppar även om denna inte är alls lika stimulerande i matlagningen som galangal. Orsaken till det har dock troligen att göra med att svartpeppar behöver vi p.g.a. dess annorlunda smak ta mycket mindre av i måltiden.

En person som rökt en cigarr innan och kryddar ordentligt kan däremot tänkas känna något av effekten både därför att nikotin samspelar med effekten och därför att han tar mer av kryddan.

Både galangal och svartpeppar är riktigt rika på många nyttiga ämnen. Någon särskild risk med någon av dem känner jag heller inte till. Orsaken till att de kan upplevas brännas - utan att ha brytt mig i att kontrollera det - är med mycket hög sannolikhet att de kemiskt påverkar neuronerna på slemhinnan vilket ger en kaotisk upplevelse och inte att de fräter på den. Ungefär som samma ämnen sedan gör i hjärnan.

Nedan har vi färsk galangal och svartpeppar jag hittade på den trevliga Thailändska affärer i Svava, Uppsala, och köpte av en oerhört vacker kvinna (kanske en aning kort jämfört med mina två meter men som vi redan vet från att ha studerat japansk kulturen är miniatyrer gulliga).

Galangal och alla andra starka kryddor är typiskt för L'Thai Cuisine och det skapar en del av kulturens skönhet både i konst, litteratur och allra mest den öppna starka matlagningen.

"I wrap the sky around myself
to keep away the cold
and eat starlight late at night
to take the place of rice.
Dewdrops scatter below the sky
for me to find and drink,
and out my poems flow
to greet the morn, to last the age."

Från: The Poet's Testament, första versen.
Av: Angkarn

Nedan det djupt påverkande demokratimonument i Thailand. Det är en vackert tilltalande arkitektur och just att den skapats fysiskt stor och består av många objekt var och en stora i en ljus färg - kanske ännu mer när det är solens färg som vi är vana att navigera efter - gör att monumentet känns viktigare och vi tittar under längre tid (läs mer i Bebisar kan räkna och förstår väven av rumtid.


Arkitektur, design, foto eller för en kartograf kartor skiljer sig heller inte från övriga av människans efectos especiales. Bäst och starkast upplever vi därför L'Thai Cuisine med denna vackra kulturs poesi, arkitektur, konst och vad mer från den som kan förstärka upplevelsen.

Vid ekonomiskt tillfälle borde jag verkligen resa runt i ett antal asiatiska länder för att följa upp Efectos - Cultura och Thailand tillsammans med Indien, Japan och Australien är var och en värt besök, och Thailand har jag heller aldrig rest till utanför poesin.

Fallstudier: Film

Här samlas artiklar om de filmer som antingen har recenserats allmänt, har analyserats avseende efectos especiales - specialeffekter i den mening att de förstärker upplevelsen riktat för att öka hjärnans aktivitet - eller beror teknisk och teoretisk utveckling i området. För Streetdance 3D finns dessutom en till första analysen kompletterande diskussion om samhällsvärdet filmen skapar för UK genom att positivt stimulera besökarna i det egna landet och skapa konkret mer effektiv påverkan när London visas upp för utländska biobesökare skapande större möjlighet att få fler besökande ungdomar och yngre vuxna än normalt för film.

När det gäller film, musikvideo eller reklamfilm och allt annat rörligt gäller att det är en enorm utmaning både i skapande och oavsett tekniska hjälpmedel eller analysgrupper försöka avgöra påverkan. Därför att i första hand analysera ögonblicksbilder är båda lättare och för den intresserad att följa fallstudier på Pryltrend är en första enklare start: Logga och varumärke.

Samtidigt gäller att få expertområden kan så mycket om visuell påverkan som de stora filmbolagen och dom personer de arbetar med. De har också resurser att testa påverkan, finansiera forskning och ta in expertis från områden vi i vanliga fall inte uppfattar höra till film (t.ex. neurovetenskap, psykologi och matematik). Det gör dem väldigt intressanta och är aktörer som mycket mer än vanligt finns att lära från.

Streetdance 3D

Streetdance 3D är en dansfilm och det innebär en särskild form av påverkan av hjärnan där aktivitet liksom all rörelse vi ser speglas i viss utsträckning. Filmen är ännu mer intressant därför att detta skickligt förstärks bl.a. via balett, storslagen arkitektur kombinerad med dans, ljussättning och färg.


Ett fint exempel vars fulla värde inte går att uppleva utanför filmen där arkitektur och dans i 3D kombineras i Streetdance 3D. Det skapar ett verkligt möte i biobesökarens hjärna mellan dansens stimulans och den konstanta visuella positionen arkitekturen ger.

Filmen har ett rikt antal andra stimulerande komponenter. Samtidigt kan den som diskuteras kräva öppenhet och hos äldre (säg från 25 år senast om man inte är tydligt motoriskt aktiv t.ex. med dans) ett sinne som är i tillväxt medan det för barn och ungdomar är mycket lättare att uppleva detta värde därför att deras hjärna utvecklas fortfarande och är mer mottaglig för den här formen av stimulans.

Streetdance 3D är brittisk film pånyttfödd

Verkligen att Streetdance 3D är den första indikationen om att brittisk film går mot en ny vår. Att man klarat att ta till sig kunskap från ett flertal områden och göra något för genren ovanligt bra är den betydelsefulla prediktionen om kreativ innovation - Nya tillämpningar, nya kunskapsområden och ny teknik.

Nya tillämpningar diskuteras kort här eftersom jag inte tydligt pekade på det i analysen av filmen. Streetdance 3D skapar ett värde även utanför den direkta glädjen för biobesökaren genom att stimulera målgruppen till att se positiva saker att göra där det sker via vägar även utanför som traditionellt handling, musik och enklare scener som att dra nytta av den hälsosamma motoriska stimulansen.

Inriktning på rörelser och scener gör också att konkret handling får mindre praktiskt utrymme vilket för en välgjord dansfilm lyfter fram det stora som sker mycket kraftigare utan att det verkar konstigt (för den som klarar att ta till sig dansfilm d.v.s. mest barn och ungdomar men Streetdance 3D har givetvis just dom som primärmålgrupp).

Det sker dessutom medan London visas upp och det görs på ett sett välanpassat för yngre i UK men också i andra Västerländska länder och det görs med högt konstnärligt värde. De annars mer förstockade föreställningar om vad som ska tvingas på mottagarens näthinna har skalats bort. Även om Fredrik Strage recension av filmen lämnade mycket att önska i övrigt - tråkigt nog är den typisk för de filmrecensioner tidningarna publicerar (inte minst håller gratistidningen 18 minuter Uppsala ovanligt låg kvalitet) allt mer av även om Dagens Nyheter åtminstone i tryckt tidning annars brukar hålla ganska hög kvalitet - är hans reflektion om ljust detta ett fint exempel:

"Fotot är också intressant. Aldrig förr har London sett så amerikanskt ut. Här finns inga regniga, grå gator. Allt badar i ett gyllenbrunt Jerry Bruckheimer-ljus."

Från: Streetdance 3D | Dagens Nyheter

Att London skulle se amerikanskt ut handlar givetvis om hans upplevelse av hur USA ser ut på film där minnen från amerikansk film han oftare ser blir aktiva av Streetdance 3D medan motsvarande referenser till brittisk film saknas. Gissningsvis handlar det mer om att man här visar upp modern storslagen arkitektur från London vilket annars är vanligt i film gjord i USA.

Gods and Generals

Gods and Generals är den bästa skildring av nationalismen i upplevelsens mitt hos en befolkning och för en upplevd krissituation på nästan alla sätt optimerad för att utlösa dess fulla kraft. Alla andra filmer som utspelar sig i sådana situationer tar istället perspektivet från en förtryckt minoritet eller ett helt orealistiskt perspektiv. Sådan film kan ha värde men lika viktigt är en ytterst visuell i detta ren cinematografisk skildring av nationalism från det perspectiva troende upplever.

Kanske särskilt får vi värde när amerikanska inbördeskriget skildras därför att där har vi ett specifikt kulturellt arv från Europa påverkande konflikten och som framgår trots att medvetenhet om detta kan ha saknas. Konflikten påverkar än idag men arvet kanske börjar släppa taget vilket kan ha att göra med en bättre förståelse av den övergripande problematiken som krig efterlämnar.

Recension: Gods and Generals

Filmmusiken har diskuterats i:

Filmmusik - Gods and Generals
Bonnie Blue Flag

Forskning, tekniska och matematiska modeller

En trevlig sammanfattning av de matematiska möjligheterna som används för att generera visuella datorgenererade specialeffekter (liksom annat där det är kostnadseffektivt) finns i:

Tips för bättre datorgenererade specialeffekter i Notices of the AMS

Övrigt relaterat till film

Fler artiklar och fallstudier relaterade till film är:

Filmmusik
Teatermasker

Bok skildrar 70-talets mode samlad från reklam

2010-06-15

Fashion of the 70s av Ed Jim Heimann utgiven Taschen hittade jag på LundeQ i Uppsala för 89 kr. Bilderna som visas är från vad jag sett reklam vilket var anledningen till att jag köpte den. Reklam visar ju inte bara modet vilket är mindre intressant utan också hur andra mer direkta komponenter som påverkar vår visuella uppfattningsförmåga.

Fashion of the 70s

När man betraktar reklamen är det slående att man idag arbetar med många fler faktorer för att få reklamen att effektivt uppfattas. Också blir det tydligt att många idag missar de starkaste visuella grupperna. Därmed inte sagt att reklamen var bättre under 1970-talet eftersom detta nu är ett litet urval och vad som visas är också begränsat i andra verkande faktorer.

Förutom grundläggande faktorer som understryker text, bild m.m. betraktande helheten kan jag p.s.s. uppleva att helheten i reklam idag ofta görs för komplicerad. Det är inte orimligt att detta kanske rent av även allmänt var bättre under 1970-talet. Färre tekniska möjligheter i tillverkningen kan ha tvingat fram att möjligheter som fanns bättre användes och också därför att stillbild oavsett som foto eller målad är vad vi bär en lång historisk erfarenhet av.

I nutid upplever jag ofta att lärotidens ännu lägre prestation som fortfarande pågår både för visuellt explosivt stark långfilm och reklamfilm kan ha smittat av sig på ögonblicksbilderna och att det tar ner effekten av den. Vi kan där också se att aktörer med lång historik (längre tillbaka än 1970-talet) där denna reklam alltid varit viktigt förvisso utvecklat sig men mycket bättre tror jag än allmänt klarar att bibehålla meningsfull helhet och oftare använder de starkaste verkande faktorerna.

Möjligen mycket mer spekulativt har det inte bara med nya tekniska möjligheter man fortfarande lär sig. Mitt intryck är också att reklam under 1970-talet bättre använde mimik och ansiktsuttryck. Det ska inte uteslutas att generationsskiftet hos reklamtillverkare inneburit att fler personer själva konkret sämre på detta nu gör reklam.

1970-talet var ju ett årtionde med höga nivåer bl.a. av blyad bensin som gick ut i luften orenad och bly är vad vi vet påverkar hjärnan hos växande barn och foster. Det sker redan på långt lägre nivåer än vad som var aktuellt i svenska storstäder under 1970-talet.

Förutom de problem som dokumenterats i ökad förekomst av ADHD kan man tänka sig att många andra problem orsakats. Trots allt handlar ju sådan detektion om att använda diagnoskriterier och de utgår från ett givet funktionshinder och missar därför problem utanför det. Vad diagnoskriterier för ADHD fångar är också neurologiskt relaterat till mimik och ansiktsuttryck i hjärnans utveckling och dess funktion.

Just specifikt för den typ av problem jag spekulativt funderar kring gäller ju att personen själv i de flesta fall knappast lär kunna märka det. Det är som för depression och ansiktsuttryck - vid depression slutar folk att le men fortgår det en längre tid blir det normalt.

Detta kan i och för sig innebära att om om det fortsätter i tillväxt att utvecklingen av reklamen är helt riktig. Det finns också indikationer på att fler otäcka gifter som ger dessa skador hos barn sprids:

Samtidigt bör det även om så är fallet dröja ganska många år innan man skulle vinna på att anpassa reklamen till den utveckling jag misstänker. Trots allt innebär nedsatt uppfattningsförmåga av vissa saker inte att andra faktorer behöver uteslutas och just för denna målgrupp påverkar de egentligen bara mindre utan negativ påverkan på reklamens effekt.

Några till området relaterade fallstudier på Pryltrend finns nedan. Den första rör arbetsminne vilket är relaterat till skadorna av luftföroreningar som diskuterats. Fallstudien om logga och varumärke ger även en ögonblicksbild av visuell framställning inom marknadsföring. De två sista diskuterar respektive dokumenterar vissa typer av känslopåverkan från visuell framställning.

Streetdance 3D är brittisk film pånyttfödd

2010-06-13

Ingenting håller högre skönhet än att se pånyttfödelsen - det alkemistiska epitet - av det en gång stolt vackra som förföll i trötthet. Att i Streetdance 3D mer än att endast uppleva en kraftfull visuell upplevelse, ett viktigt budskap, det urgamla samspelet mellan människor också få se brittisk film födas till en ny vår är ultimat konst skapad direkt i min hjärna.

Konceptet är perfekt och filmen håller alla viktiga faktorer som krävs för överlägsen upplevelse. Den hade gått att göra mycket bättre men genren allmänt håller tydligt lägre kvalitet än Streetdance 3D oavsett dansform och detta är ett hantverk där kraftfulla steg framåt håller värde och det har vi sett här.

INNEHÅLL

1. En härligt visuellt direkt berusande upplevelse
2. Streetdance 3D skänker stark visuell upplevelse för många
3. Kraftfull motorisk stimulans
4. Färger och ljus förstärker
5. Stark arkitektur i tredimensionellt rum privat och öppet
6. Framtidens värde skapas i kulturellt möte
7. Att dansa för att vinna
8. Kärlek bär upp historien
9. Musik lyfter hjärnans aktivitet rätt till historien
10. Logisk inklusion optimeras för kraft i revolten
11. Mer om Streetdance 3D

Att man såg, vågade och klarade den nya 3D-möjligheten för en dansfilm så värdefullt är signifikant för en mindre tidigare trött filmnation.

1. En härligt visuellt direkt berusande upplevelse

Idéen att visuell upplevelse av målad konst, design, arkitektur, fotokonst, filmkonst och statyer håller värde genom att höja människan och systematiskt föder skapande är gammal. När man regelbundet själv försöker fånga möjligheten märks att sanning finns att finna men det är inte vad som en ensam åtgärd gör skillnad i innovation, kreativitet eller prestation. Tillsammans med annat är det dock värde.

När det förhöjs för en större population föder det lättare värde därför att även mindre aktivitet får viss spridning där små förändringar rör sig vidare liksom lika viktigt kan träffa rätt personer i övrigt mottagliga som därifrån skapar något stort byggd på tidigare kunskap och en hjärna med aktivitet och tillväxt.

Att klara att nå sådan förhöjning av en population har begränsats genom överhuvudtaget i Västerlandet en icke konstruktiv kultur runt "kultur" där man irrationellt inte ser det som att i sinnet samma upplevelse korrekt är samma värde utan ofta fastnar på kulturens ytliga former vilka i sig saknar faktisk betydelse. Detta irrationella problem är typiskt på människan och skapas från att det är svårt att lära sig att se nytt och den svårigheten ökar med åldern. Därav att vi ser ny kraftfull kultur hos ungdomen men de gamlas kultur är för både äldre och yngre.

Ett fint exempel på detta problem liksom den typ av ytliga reflektioner som blivit vanliga bland morgontidningarna - där särskilt just Dagens Nyheter haft stora problem även om det delvis blivit mycket bättre senaste sex månaderna - har vi Dagens Nyheter där man typiskt för problemet prioriterar att säga och tycka något väldigt tydligt rent automatiskt utan att orka att reflektera över man inte redan upplevt under många år eller som kräver ny kunskap. Det är så vackert uppenbart illustrerat genom att vad som skrivs är mer maskinellt hantverk i skrivande där nytt bara är frågetecken:

"Det kan tyckas märkligt att en brittisk kopia dyker upp flera år efter den amerikanska vågen av streetdancefilmer. Hollywood har spottat ut så många historier om rännstensungar som svänger sina lurviga – 'You got served', 'Honey', 'Stomp the yard', 'Step up', 'Step up 2' – att parodin ”Dance flick” kom i fjol."

Från: Dagens Nyheter

Filmen är självklart inte så mycket kopia som tillhörande en gener vilken förövrigt är mycket äldre än film. Att Fredrik Strage mest tycker negativt irrationellt just p.g.a. detta problem framgår från att han där endast uttrycker känsla utan konkret reflektion medan han i positiv upplevelse är konkret. Jämför gärna med barn tycker vad de inte känner "smakar illa" utan att klara att uttrycka varför. Vidare ser vi problemet genom att han inte klarat att förbereda sig eller efter filmen ta in ny kunskap utan nöjer sig vid den oreflekterade direkta upplevelsen och ett praktiskt förberett pressmaterial. D.v.s. han befinner sig i vad som möjligen kan leda till en förändring i hans hjärna som efter några till filmer - eller egen motorisk träning t.ex. via dans eller jonglering - kanske gör att han efter att neurogenesis utvecklat hans hjärna klarar att uppleva den här typen av film.

I filmen fångas båda svårigheten Strage har och möjligheterna att via nya upplevelser klara att utveckla sin hjärna vidare ytterst elegant. Vi har den äldre balettlärarinnan som klarar att se möjligheten av att föra samman streetdance och balett. Hennes mål är just att stimulera sina balettdansare med nytt vilket när det sker utan stress skapar den neurogenesis i hjärnan - födelsen av neuroner - som gör det lättare att ta till sig nytt, skapa förändring och utvecklas vidare (se även arbetsminne).

När det sker tillsammans med relevant inspiration som bygger förståelse av dansens känslomässiga kommunikation är det otvetydigt värdefullt för hennes elever och bör ha löst just det problem hon sökte att komma till rätta med - att de små detaljerna utanför teknisk perfektion krävs för briljans saknades.

2. Streetdance 3D skänker stark visuell upplevelse för många

En film som Streetdance 3D håller exceptionellt värde i födandet av stimulans i stora populationer via dess starka visuella upplevelse byggd från personerna, färgerna, rörelserna i dansen (både streetdance och balett), arkitekturen som är integrerad i upplevelsen och de snabba visuella växlingarna bärande känslomässigt budskap och mening.

Det är direkt stimulans av huvudsakligen visuellt cortex och tillhörande delar av nervsystemet men det ger spridning. Vi upplever detta när ser filmen liksom i balett genom att man vilsamt lätt bortdomnad kan uppleva långa scener visuellt - när relevant känna känsla - men analytiska delar kan vila eller för en del betrakta helt andra frågor utan att det stör.


Officiella trailer för Streetdance 3D visar både det visuella värdet och den stimulering av motoriskt cortex som kommer diskuteras.

Den visuella upplevelse Streetdance 3D likt en koncentrerad chock för publiken kan skapa förutsättningar att betrakta det offentliga rummet och kulturens möjligheter på ett nytt sätt. Filmen är för värde mer meningsfull än kultur begränsad till ett fåtal där den även för dessa ofta är för invand för att skapa nya impulser. Att se sådana möjligheter är i hjärnan dels en kontinuerlig process men också motsvarande en push när neuroner i frontal cortex och troligen fler delar av hjärnan "grupperar" om sig för att se nytt och det kommer ytterst direkt:

- När du plötsligt ser en ny möjlighet som borde ha varit uppenbar har det skett.

3. Kraftfull motorisk stimulans

Att se rörelser hos andra människor skapar motsvarande aktivitet i vår hjärna via spegelneuroner är vad som allt mer betraktas som sanning efter färsk forskning och var en stark teori innan. Detta stämmer mycket troligt men det kan vara att det mindre är emulering eller empatisk inlevelse lika mycket som en motorisk förståelse av omvärlden relevant vid jakt och strid.

Därav begränsas troligt den aktivitet som kan skapas givande en härlig känsla utifrån vår egen motoriska erfarenhet av vad vi ser. Streetdance 3D är givetvis kraftfull stimulans av motoriska spegelneuroner därför att filmen är fylld med vacker dans men för de flesta av oss blir denna mer begränsad än nödvändigt. Möjligheter för att förstärka detta värde kan inkludera:

 • Att medvetet visualisera rörelserna och översätta dem till rörelser mönster man behärskar.
 • Att innan göra yoga och jonglera kan tänkas öka värdet genom att redan innan öka aktiviteten i motoriskt cortex.
 • Att i filmen stegvis visa rörelse mönster inför längre samlade uppvisningar för att skapa förståelse av hur de byggs upp.

Den sista möjligheten fångas delvis i filmen och upplevde jag med detta som målsättning. Samtidigt hade det troligen gått att göra bättre givet att mycket av filmen utspelar sig i träningslokaler samt kortare enskilda uppvisningar tillsammans med visuellt stark arkitektur.

Betänk också att t.ex. statyer och stillastående positioner i yoga är vad som för människan alltid varit populärt. Att lyfta in det mer i filmen - där det i Streetdance 3D troligt skedde utan medvetenhet om värdet - hade kanske förhöjt den motoriska upplevelsen till högre höjder.

4. Färger och ljus förstärker

Att färger och ljus har stor betydelsen för upplevelsen av film är välkänt sedan länge. När det gäller en film där upplevelsen till stor del består av starkt visuell stimulans och motorisk emulering är kraftfulla ljus färger som koncentrerar upplevelsen till dansarna excellent vid längre större dansscener. Det fångades ofast perfekt i filmen vid just starka upplevelser som tävlingarna.

Händelserna i de övergripande ljusa scenerna vid träning var ytterst eleganta i början där vi hade kontrasten skapad vi klädsel. I andra scener t.ex. i köpcentret försökte man fånga detta via rött på klädseln men jag upplevde att kontrasten inte var tillräcklig.

Elegant från köpcentret var dock scenen när två dansare placerat sig i ett skyltfönster och just gör fasta positioner alla kan emulera (det kanske kallas robot-dans?). Att ett barn svarade på dansen d.v.s. uppvisade motorisk emulering kan jag föreställa mig förstärker det även hos oss filmkonstens mottagare. Även här upplevde jag dock att färgernas kontrast inte var tillräcklig.

5. Stark arkitektur i tredimensionellt rum privat och öppet

Enormt kraftfullt elegant vackert - så underutnyttjat om alls använt i amerikansk dansfilm - är mötet mellan dansen och arkitekturen. Att brittisk filmkultur klarar att se värdet kan ha att göra med att London mycket mer än Kalifornien har en kraftfull vacker arkitektur inte född i en tid utan i generationer av kreativt skapande.


Ett exempel hur Streetdance 3D skapar möte mellan dansens stimulans och den visuella glädje storslagen arkitektur föder.

Vi fick uppleva detta dels i balettskolans klassiska arkitektur men också och kände jag extremt mer kraftfullt när dansarna övade i korta scener framför olika historiska respektive storslagen modern brittisk arkitektur. På samma sätt var de övergripande scenerna från taket där bl.a. pariserhjulet London Eye och Londons vackert inspirerande vy i intensiva färger träder fram mot en stad i mörker ger ett realiserat trevligt om än inte nyskapande värde.


Här ser vi det ytterst vackra London Eye som på det sätt som det lyfts fram i staden kan lära Stockholm mycket. Bilden är inte från filmen.
Foto: Diliff Licens: CC by-sa 3.0

Bara just mötet mellan dans och arkitektur är en upplevelse jag igen måste möta och uppleva redan i denna film.

Design - Intelligence made visible
För den intresserad att lära sig mer om design liksom nyskapande arkitektur är Design - Intelligence made visible av Stephen Bayley och Terence Conran ett excellent bra val. Den ger både en översikt över utvecklingen och möjlighet att slå upp kända personer. Hela boken är fylld med riktigt bra bilder.

6. Framtidens värde skapas i kulturellt möte

Ingenting stimulerar människan mer än att klara att lära sig något nytt man innan stängt ute för att överoptimera vad man redan behärskar. Det gäller när det kan ske utan stress och skräck. Värdet det ger är inte bara ny kunskap och ett nytt perspektiv utan det skapar konkret en större hjärna genom att tillväxt av neuroner stimuleras och fler "kopplingar" (elektriska potentialer) byggs ut över hjärnan, och vägar mellan tidigare väldigt skilda delar byggs.

Streetdance 3D illustrerar detta värde svårslaget i hur mötet mellan streetdance och balett både gav möjlighet för den nya streetdance-gruppen att vinna tävlingen och förutsättningar för medlemmarna fördjupade i balett - i början väldigt skeptiska till streetdance - att höja upp sin förmåga.

Att understryka och gång på gång upprepa och påminna om detta värde är nödvändigt därför att för människan är det ytterst lätt att fastna i gamla föreställningar inlärda tidigt i livet.

7. Att dansa för att vinna

För seger oavsett om det gäller dataspel, tävlingar i dans eller kampen mellan två gigantiska företag krävs att man spelar för att vinna. Det är delvis en fråga om mental inställning där man inte känner övertygelse om att saker är förlorade p.g.a. förluster - därmed inte sagt att i större frågor krävs också väldigt skeptiska personer som alltid planerar för det värsta - utan ser dem som steg mot seger.

Människan - lättare än att själva i verkligheten göra det - finner glädje i att se just detta framställt i böcker, film, TV-serier m.m. I StreetDance 3D fångas det genom att streetdance-gruppen tvingas möta förräderi där deras chef överger dem, de saknar träningslokal, flera medlemmar lämnar dem o.s.v. Den utsedda nya chefen - den glada och vackra kvinnan - tvingas utveckla sig för att möta utmaningar hon många gånger känner är för stora.

Därifrån föddes förutsättningar för att skapa briljans när lyckans slump gav dem möjlighet att dra nytta av balettskolans enorma lokaler mot att de tog in några av studenter som inom kort skulle lämna den livslånga utbildningen för att prövas för de stora baletttrupperna men som ännu saknade detaljernas färg i sin dans.

Här har var det just förräderiet som skapade förutsättningen men metoden är mer generell och inte sällan när saker behöver gå framåt och växa krävs svårigheter som känns enorma för entiteten i träning men som sedda ovanifrån är en serie utmaningar som inte är värre än att de i varje situation kommer segra avsedd för att bygga en vilja att vinna skapad från vetskap om att de kan vinna. Det är en kraftfull metod för att skapa grupper som vinner gång på gång trots att utmaningarna växer och som klarar även svåra förluster.

8. Kärlek bär upp historien

Kärlek och gulliga ögonblick har enormt värde både i böcker och film (och all kulturell upplevelse), och engagerar oss också i verkliga livet till och med när det inte berör oss själva utan endast personer vi ytligt känner (eller bara känner igen).

Streetdance 3D fångar vackert dessa möjligheter genom att inleda filmen med att visa kärleken - med en hel del naken hud hos båda - mellan kvinnan som kommer ta över danstruppen och dess gamla ledare. I en scen kort därefter inför hela gruppen berättar han att han lämnar dem och i scenen efter det att han behöver en paus från kvinnan också.

Men den engagerande kärleken växer under filmen. De möts igen en natt men dagen efter är hans fruktansvärda förräderi tydligt när dansgruppen nu bestående både av streetdansare och balettdansare ger sig ut för att tävla på en klubb. Det är inte arbetet och studierna som tvingat honom att lämna dem inför den nationella tävlingen utan han har gått över till fienden - de tidigare vinnarna och den värsta konkurrenten. Värme mellan kvinnan och en av balettdansarna finns också och den utvecklas vackert till kärlek.

Givetvis hade man kunnat byggt mycket mer på relationerna men de är nu en elegant bakgrund till dansen och övriga komponenter. Bättre tror jag hade varit att kanske inte särskilt öka tiden för relationerna samlat men att bättre lyfta fram konflikten och ambivalensen i dragningen mellan den tidigare och nya älskaren. Vidare mer konkret närhet mellan kvinnan och hennes nya älskare hade varit elegant särskilt genom att filmen i slutet genom det hade kunnat visa komponenter jämförda med vad som inledde den - En motgång som gav något vackrare.

SOUNDTRACK

Tinie Tempah - Pass Out
N-Dubz feat. Bodyrox - We Dance On
Lightbulb Thieves - Work It Out
Ironik - Tiny Dancer (Hold Me Closer)
N-Dubz - Strong Again
Pixie Lott - Live for the Moment
Aggro Santos feat. Kimberly Wyatt - Candy
Cheryl Cole - Fight for This Love (Crazy Cousinz Remix)
Lethal Bizzle - Going Out Tonight
Sugababes - Get Sexy
LP & JC - The Humblest Start
Wiley - Cash In My Pocket
Madcon - Beggin'
LP & JC feat. Skibadee, Mc Det, Chrome & Blemish - Club Battle
Fatboy Slim - Champion Sound
Vega4 - Life Is Beautiful
McLean - Broken
Swiss feat. Music Kidz - One In a Million

Fallstudier om musik på Pryltrend:

Musik
Musik som är gul
Gul musik II

9. Musik lyfter hjärnan

I all film och särskilt i dansfilm är musik viktigt och det handlar om känslomässig påverkan. Musiken i filmen är ganska bra och följer acceptabelt händelserna och jag tycker särskilt att valet av Britney Spears både i början och slutet av filmen är riktigt.

Samtidigt upplever jag att filmen allmänt hade vunnit på val av musik som är mycket kraftfullare i toppar och dalar. I visuell framställning ser jag i skapandet vad som kommer utvecklas till genialitet men jag ser det inte i valet av musik - acceptabel men inte väldigt bra.

10. Logisk inklusion optimeras för kraft i revolten

En kort scen illustrerar vad som hos människan inte bara är en ytterst kraftfull upplevelse utan också som praktisk metod skapar värde. Vi har balettdansösen som plötsligt lämnar träningen efter att fått några instruktioner av kvinnan som nu leder gruppen. Hon går efter och får reda på att balettdansösen inte kommer prövas till till baletttruppen därför att hon blivit för lång.

Vad gruppens nya ledare då säger till henne är att hon nu är en del av deras crew. Just att fånga upp den kompetens som står fri när det sker i mer revolutionära entiteter som är flexiblare i uttrycksform skapar en fantastisk styrka. Dessa personer för in nya idéer och de överpresterar under övergripande framtid.

När det tappas t.ex. i större företag, eller myndigheter är det menar jag ett tydligt tecken på att organisationen befinner sig i steget där den går från kreativitet och skapande till att konservativt bevara och bygga på de möjligheter man redan sett.

Sammantaget en bra film och i sin genren - kraftfull visuell och motorisk stimulans via dans - en föredömligt skicklig prestation. Givetvis kommer jag uppleva den återigen i 3D och kanske redan denna vecka. Ännu mer ser jag dock fram emot nästa film där skaparna kanske klarar att gå upp till nivån ovanför där det verkliga geni som nu bara antyds kan upplevas.

11. Mer om Streetdance 3D

Officiell hemsida:

www.streetdancethemovie.co.uk

Om filmen hos BBC:

StreetDance 3D Set Visit: The Talent

IMDB berättar om Streetdance 3D:

Streetdance 3D

Wikipedia har uppgifter om personer, musik, budget med mera:

StreetDance 3D