Expressen om Rättvisans väg mot den ljusare framtiden

2011-05-27

Ja visst är det hemskt:

"Till det oerhört tragiska i historien hör att Srebrenica av FN hade förklarats som säkert område. Människor invaggades i tron att de var i säkerhet och att holländska FN-soldater fanns på plats för att skydda. Men FN svek brutalt och ingrep aldrig när Mladic transporterade bort tusentals människor till en säker död."
Från: En bättre värld | Expressen

Och det var inte unikt för den administrationsperioden av FN där mycket ännu behöver göras om. Än värre var ju Rwanda också där den kanadensiska befälhavaren var tvungen att bryta upprepad ordergivning att inte göra något för at istället just skapa säkra zoner.

Zonerna innebär inget behöv av några strider. Det räckte att försvara linjen därför FN bär en kraft med sig och där också i att man ju faktiskt var beväpnade med kulvapen medan massmorden skedde med klubbor, knivar m.m.

Antalet personer han räddade livet på kommer jag inte ihåg. Men jag tycker mig minnas kanske 50 - 70 000 personer.

Problemet är inte bara lidande där utan att lidandet lever kvar med ökat våld. Vem förde in kulturen att stumpa civilbefolkning och "fiender" genom att hugga av kroppsdelar? Det var inte någon afrikansk kultur utan Belgium i särklass i den systematiska förstörelsen av befolkning och naturtillgångar under Belgiska Kongo.

Regelmässigt stumpades folk där Sydstaterna i USA nog kommer en bra bit nedanför. Så där skapades den kulturen.

Och vad kan mer komma från det? Om du för att bibehålla makt och utpressa fram elfenben m.m. från skogar utjagade genom att hugga av armar och fötter är det huggvapen sterilt? Nej.

Var fick vi HIV-2? Just i dom här områdena. Sönderstressade utsvultna människor som mer eller mindre slavarbetades med våldtäkt och stumpning.

Vilka var de först smittade? Tja vi har ett par afrikaner tidigt men de är lika tidiga med västerlänningarna där. Belgare bl.a.

Och vad som är intressant här också är HIV-1 var lugnare troligen äldre. Lite mer kanske i balans. Och när HIV-2 spridits ut i världen och personer med olika genetisk hemvist mötts så att säga med olika histamin-komplex får vi gång på gång per region tycks det en ny HIV.

Så jag tvivlar lätt på att det var någon mutation eller slumpmässigt. Utan gissningsvis torterade och plågade man både befolkning och apor för nöjesskull och överdriven ha-lustnad efter egendom och sex. Där i kan HIV-1 kanske passerat över och i kombinationen av vad skillnaden i bl.a. histamin-komplex speglar givit hos HIV-2.

Och jag även om det inte ska tas för något som ännu går att ge tydliga stöd för lika lite som någon annan teori om ursprunget till HIV mer än vad vi vet från besläktade förekomsten hos andra arter:

Jag tror den är ganska lagom i nivå och tillgänglighet uttryckt för bredare läsare. Möjligen är verkligen en aning mer osmaklig än så:

 • Immunförsvaret är mer än en funktion vi har för att specifikt skydda en skapelse resten av det första samarbetet mellan cellerna.
 • Vi tänker även om visst den i storlek ordentliga "bandbredden" vi har mellan immunförsvar och cognition är stor som ett ex. är nor-adrenalin processen via interleukinerna samt som jag såg nytt för mig i förrgår: The Wandering Cells of Migraine Aura (Chichago Medial Centrum).
 • De fanns innan våra ben och i kalkresterna skapades den första fasta fysiska strukturen för kroppen. Och där har vi ju deras "stamceller" fortfarande. Liksom i lymfan som också är ett gammalt system och sträcker sig ut numera i mycket sekundär till blodet men verkligen kontrollerande feedback till det både för immunförsvar (där vi ju har tillverkning för immunceller bl.a.), blodtryck, kalcium cykler m.m. egentlige allt för blodet om än indirekt och långsammare påverkande.
 • De kom att uttrycka det långsamma samarbetet mellan cellerna hanterande när saker går fel och kanske andra akuta problem.

Föreställ dig nu att du lassar en ett enormt antal höns på litet utrymme. Massor av höns dör. De svälts för slakten för att ge ett godare kött (givet stressnivån och annat osmakligt9. Vad upplever de?

 • Abnorm konstant överbefolkning.
 • Svält.
 • Inga utsikter att överleva om det kvarstår.

Kanske det inte bara är immunförsvaret som blir dåligt när vi svälter? Kanske är det också att vi vid svält tenderar att chansa på att vi vinner på att sprida smita? Inte medvetet utan vad immunförsvaret gör.

Kan det vara mer än så? Ja stora delar av vår genetik tycks nu uppbyggd av "virus-dna". Placenta unikt för alla däggdjur undantaget ett som underligt delas in där (men utvecklar man tankarna från modell för relativ distans mellan information gör geo för det djuret det intressant) skapades från virus-dna som samlas upp.

Men stämmer det? Jo det tror jag men jag är inte särskilt på att virus är separerat från djurvärlden. Mer än symbios (och de har ju faktiskt inget liv jämförbart med övriga utan är ju bara genetisk information) tror jag att de är talat språk mellan organismer och i arter.

Vi kan se det som att vi handlar med information om möjliga förbättringar. Att pröva ny information kommer alltid med vissa risker samtidigt gäller att de organismer som är mer framgångsrika än andra räknat per uttryckt förändring per cell så att säga är de som tycks tala mer än ex. bakterier.

Du svälter i abnorm överbefolkning. Visst du lär chansa mer på att sprida influensan vidare och den är ju verkligen ett problem skapat i kyckling- och ank-farmarna i Kina. Överlever du kanske inte andra du smittar gör det.

Och vi bär på genetik från virus. Så det är där bara att uttrycka precis som genetik vi har för att skydda mot sjukdomar och komma ihåg smitta. Bara att tillverka - förändrade genuttryckt och ingen mutation krävs.

Däremot kan en del celler dö på köpet men svälter gör man det ändå. Och det är inte just immunförsvarets management som drabbas här utan vad man tillverkar extra liksom själva i att samla näring-supply management.

När man framställer möjligheten på det här sättet kan man tolka det som att de har intelligens men i vår mening tvivlar jag på det. Däremot kanske i en väldigt långsammare tid närmare DNA och RNA? Där jag tvivlar på att världen är annorlunda för dem än den var när de började samarbete i havet och de första benen byggdes på kalkavlagringar. En del celler kom för stjäla genetik - det tror jag sker än idag, andra bytte information, och några fortsatte singulära - där allt är samma koncept efter det med vatten, handel och så ett sofistikerat energi-management system för att samla in näring, lägre information för framtiden och sätta upp dotter-kolonier mer energieffektivt.

Hur dom ser på saker när kanske en större stam går ner är svårt att veta. Kanske byter man tillgång för sin genetik bredare ut mot att en del kolonier uttrycker HIV. Rester efter HIV finns ju nu i en mängd arters genetik. Det har indikerats så för människa också men jag ser det inte bekräftat. Däremot att vi bär på Ebola och en mängd annat i genetiken tycks utan tvekan vara så.

Så där har vi det kanske. Och varför HIV tämligen unikt blev ett problem på Haiti snarare än Sydstaterna först senare. Afrikanerna i Sydstaterna kom i mycket från samma regioner som Kongo där nu den problematiska HIV-2 uppstod. På Haiti har vi många fler från söderut där den stabilare ej särskilt problematiska HIV-2 funnits menar man längre tid.

Vad kan vi nu lära från detta? Ja Afrika har stressats, förstörts och torterats på sådana nivåer att det är nu väldigt viktigt att vi undviker sådant helt och hjälper dem konkret när vi kan. Därför betänk att tiden rör sig långsammare i immunförsvaret.

Om jag har rätt. Det är långt långt långt ifrån säkert. Men risk management handlar nu om sannolikheten relativt risken och vad har många länder betalat för HIV m.fl. virussjukdomar? Antagligen väldigt mycket även om jag aldrig tittat på siffrorna. Och har vi för Afrika liksom de problematiska områdena i Asien jämförbara problem med ständigt återkommande sjukdomar kända för att ligga i genetik för människa eller vissa djurarter som misssköts (och betänk jag tror inte "immunförsvaret" ser ett problem med att vi föder upp kycklingar för slakt om det ger ett större antal individer - det är som inte deras tidsperspektiv - men om de tror hela populationen svälter till döds så händer det saker).

Vad gjorde jag då den här väldigt spekulativa slutsatsen från. Jag önskade ett nytt perspektiv under den näst sista inseglingen för att ta modell praktiskt. Därmed tittade jag på HIV och influensa (och en några till) därför att det just är information. Jag önskade se om relativt avstånd - "kulturell distans" kallade jag det då men det låter ju underligt för sjukdomar - kunde tänkas spegla hur virussjukdomar sprider sig. Och det sista jag antecknade:

Jämför nu med vi kan se uttryckt indirekt från andra delar av modellen i t.ex. . Här gäller nu ett likhet i relevanta aspekter är viktigt som att du förstår att manipulera en del den genetiska fabriken i cellen som ex. kuvertvirusen men där du uttrycker en hög relativ skillnad i en annan del genom som dom kastat bort "onödigt". Så där är ju frågan om det övergripande samarbetet i organism uttrycker en skillnad man kan skatta. För krokodilerna var vad jag gissade inte mer (ganska i evolutionen) att det är en av världens äldsta "större" djur och dessutom stabil på sin evolution där vi kan spekulera att den kulturella distansen mellan virus och arvsanlag de kan bära är mycket stor över tiden. Och kanske har de kombinerats med väldigt sena mänskliga ex. i matande av krokodiler med människor längs Nilen som ju sägs ha skett så sent som under 1900-talet i ett par av länderna. Från högstadiet kom jag ihåg en klasskamrat som berättade från sin uppväxt hur liken flöt ner längs flöden från det stängda terror-väldet av Idi Amin - med armar m.m. som saknades.


I GEO utan mer kan man se samband i allt därför vägar och floder går nu över allt anslutande. Jorden är nu rund som den för tiden största informationssamlande aktören uttryckte under medeltiden förvaltande i princip alla Europas blbiliotek och som vi fick lära i skolan för att bevara kunskapen. Men ja det var väl någon dansk kanske istället. I alla fall lite övertolkande ligger det i alla fall behändigt mellan alla utbrottsområden i flodförbindelse liksom med förekomst hos Apor både på Öst och Väst-sidan. Men i så fall är då frågan vad som gäller med Egypten? Tja ge och ta kanske. Och krokodiler finns ju inte bara i Egypten. Vi har dem över hela världen undantaget tror jag i princip Europa och polerna. Men om de nu finns i Uganda också vet jag inte säkert men kommer jag ihåg rätt från högstadiet för nu en 18 - 20 år sedan var det väl vad man upplevde när man såg liken att de var också ätna av krokodiler så då fanns de nog oavsett om de eller bakterier, fiskar, insekter o.s.v. var skyldiga till det.

Det har påtalats att jag har rätt där men det vet man inte säkert. För virus är det svårt och från perspektivet jag tog har kan man se saker olika. Jag hade inte fullt nått den här slutsatsen då. Snarast gissar jag att HIV kan vara vad som ligger i ett flertal arter.

Men ska vi avsluta det här lämpligt och med sanning överrensstämmande:

 • Expressen sätter titeln en bättre värld.
 • Jag kan visst ibland tyckas kanske lite int e negativ tror jag men värderande också risker.
 • Även givet det tycks det för mig inte råda någon tvekan sedan jämförande tidsperioder jag försökt bedöma det meningsfullt att vi bit för bit bygger något bättre som människor.

Och det gäller nu liksom förr också. Världen kommunicerar snabbare nu än under medeltiden. Förändring är snabbare men förändring har alltid konvergerat mot något bättre sätt över en längre tidsperiod.

Ökad förändring innebär därför att du inte behöver förtryckas eller svälta lika länge innan förändring kommer och förändring konvergerar mot det bättre.

I alla objektiva termer gäller det givetvis inte mig varande att jag antar jag hur de flesta ser det irrationellt adderat tid i det grundläggande arbetet med modell snarare än att göra 50 halvdåliga sidor med det. Och det kostar. Verkligen. Men det är viktigt. Det blir snabbare och jag för att vara ärlig tycker inte att någon annan modell jag använt eller försökt använt uttryckt något viktigt. Det faller ner till att skatta kruvan vilket vi ju nu kan göra på 1000 sätt och man fått exemplifierat för sig i 100 metoder och metodiker i så mycket. Ändå allt sådant kommer ner till ett fåtal tämligen intet sägande metoder. Utmärkt uttryckande i att när det gäller statistik säg att vi läste sex kurser på Teknisk fysik ändå tittar vi på ontologier och skattning av samband gäller att vi har i princip tre relationer meningsfulla:

 • Den första har vi i Blom (Statistik-boken mer än Sannolikslära) d.v.s. ML-skattning (Maximum likelihood) och besläktat.
 • Och så Bayesian relationer där Blom rör vid hela området på 10 rader sågande det vilket ju hela statistik-segmentet gjorde. Men learning är Bayes sats även om det inte är självklart att du själv behöver använda den om du mäter och skattar data som uttrycker den relationer som ju nu Blom tror jag helt säkert gjorde beräknande sin statistik genom åren.
 • Också aktivitet och korrelationen i det. Utmärkt illustrerad i Schalkoff Pattern Recognition utmärkt vara en D-kurs bok i en "avancerad matematisk vetenskap" (och väldigt svårt skriven i termer och så även på den nivån) men i princip då ML-skattning, P(A|B) o.s.v., intensitet är bra för att hitta isomorfiska samband (mindre elegant uttryckt om det både brinner i hus A och hus B i två lägenheter kan det vara meningsfullt att följa upp om husen ligger direkt emot varandra kanske vägg i vägg för att se om vi kan släcka mer effektivtivt.

Thats it. I en eller annan variant. Om det sedan kallas flow, är en över-ambitiös standardisering av hur man ska rita streck mellan blommar eller något annat gör för vad jag ser ingen skillnad. Energi har lagts på formalisering och det är utmärkt. Det underlättar samarbete och det är viktigt för sådant. Men jag sökte nu inte det utan ville se saker. Dumt visst. Men jag lär inte dö av det så och vad som mer eller mindre inte skrämde mig kanske men störde mig är att det i sig själv predikterar forskningen i sitt egen område. I princip som den läggs för att passa in modell om man nu har utgångspunkten att det är en elegant liten privat-övning för att skapa arkitektur bättre struktur inför implementation. Men den håller hela vägen. Tycks det ska man kanske skriva och rör det implementation visst men jag menar i övrigt så handräkns det ju sedan ett bra tag. Och jag menar det är mycket programmering oavsett vilken aktör man jämför med. Oavsett i huvuden, timmar eller datorer.

Ja dumt sätt att avsluta det på. Respektlöst mot Kongo. Och Folkmorden i all andra delar av världen.

Det var kanske överuttryckt när jag gjorde skämtteckningarna men jag är känslig ända sedan jag läste den där boken om Kongo och följde upp referenserna.

Kan vi ge något annat positivt avslut. Tja svenskarna har blivit mer artiga märkte jag när jag var ute och promenerade. Jag om någon tror det är viktigt. Jag skulle nu inte säga längd alltid är en viktig aspekt men för vissa saker är de lite kortare bättre och för annat är längre mer användbart :-D Np. Artighet är bra. Hur mycket man värderar det har dels med kulturellt tradition att göra och den tenderar att spegla hur långt i tid och rum du är från en värld där folk ex. som inte för länge sedan i Japan gick runt med svärd på gatorna.

Stakka Bo - Here We Go

Notera melodiöst utspritt och stark upprepning samtidigt som man använder annorlunda i uttal relativt som vi vanligen uttrycker oss i språk talat eller när vi sjunger. Jämför med:

Eller som jag också nyligen skrev:

"En ganska enkel tillämpning man kan göra utifrån de strikta relationerna i Exempel sökning relationer: Nuclear när man lägger till mer eller mindre m.m. associerat till emotionell pay-load, värdering o.s.v. är att ta ut områden för reklam och marknadsföring.

Vi känner var produkten och produktens typ hör hemma i vetenskap, ekonomiska sammanhang, politik, historia o.s.v. som vi ju vi får från relationerna i det första subsystemet ungefär som exemplet för Nuclear.

På det expanderar man ut det runt om så vi kommer närmare den mer "absoluta" eller "analoga" upplevelse vi har av ett föremål vi ser och upplever: vi ser inte en bil, en SAAB o.s.v. utan vi ser mycket mer. Genom att expandera befintliga relationer tätare över vad som är möjligt tar vi fler möjligheter att följa upp där vi täcker upp något mer av vad betraktar kan se men i text."

Från: Reklam: Att hitta motiv & ämnen i mötet strikta relation och känslor

Känslans kraft i ord och musik stödd ovanpå och med upprepning och intensitet skapar den mer diskreta förstärkningen som bärs upp mer av också annorlunda.

Ett till exempel från när jag gjorde den första versionen av del-systemet har vi med:

Men där ännu i vad uttrycker det som ger oss en signatur att följa. Oerhört intressant om det också rekursivt relativt uttrycks för entiteter bestående av mer än en person ex. företag eller subkulturer. Musiken är givetvis ett av de språk människan har där vi enklast ser den möjligheten givet hur oerhört tydligt musik grupperar sig i olika former folk tenderar att känna starkt för har ett större värde för dem. Känslor och personlighet en aning olika :-)

Att förklara relativt projiserad stödjande makt mellan diktaturer

2011-05-25

Av troligt likartade svagheter i människan som diskuterade i räknar diktaturer regelmässigt - så vitt jag vet utan undantag i dokumenterad verklighet - på ett för en del av människans natur förtydligande. Betänk nu framåt den lilla flocken vandrande på savanner och den glesa skogen under tio tusentals år och innan dess i vad vi kanske inte idag skulle kalla människa.

En realisering av det är folk associerar ansikte till revir även för stora områden. Nu stämmer det när man som i den lilla flocken antingen är volativ eller har flockens förtroende att man synrkonsierar dem i säkerhet och jakt.

I allt annat uttrycker inte personen landets makt utanför regionen. Man kan implicit forma men aldrig styrkande d.v.s. i den mening Sovjetunionen i locomotion med NATO kapprustade.

När diktaturen försöker projisera makt utanför det egna reviret tenderar personer på samma nivå att ta det på allvär mer än hånskratta åt det. Men i historik ser vi att i förändring uttrycker man en mindre del av makten reviret representerar. Utanför det. I det är nu alla revir-strider väntande till rätt ögonblick för att optimalt arrestera dom som räknas och låta dina vänner i jakt och samlande konsolidera positioner.

Om vi har ett undantag känner jag det inte.

Så när vi nu tittar på problemet Bashar gäller nu att han påstår sig representera deta Syrien havande ungefär 22 miljoner innevånare. Det låter mycket och så men all ev. i rummet förvandlande makt mer än att ta in på titlar han ger sig själv i historik från annat tycks det tämligen allokerat.

Och nu skjuter man på demostrnater. Det gillar jag inte därför att 22 miljoner innevånare är ingenting. Det är bara i denna sekund väldigt litet. Sträcker vi ut oss i tid växer det i påverkan från det.

Ännu mer gäller att när enormt mycket större Kina reser sig om kanske 1 - 3 år vill jag se en solid 100% count på varje statschef som skjutit på demostranter är ställd in för domstol. dödad av befolkningen i revolutionen eller har flytt landet så vitt jag och många andra vet inte går att hitta.

Därför att när vi bedömer strategi för hur vi gör saker är erfarenheten och kunskapen vi tar emot från omvärlden. Vad vi kan lära av varandra väldigt viktigt. Om nu den här äventyraren Bashar tror att han överlever att skjuta på befolkningen och än mer gör det säger det dåliga saker till andra.

Och där talar vi ett potentiellt inbördeskrig som mellan armefraktioner, delar av landet m.m. kan kosta bokstavligen hundra talsmiljoner människor i absolut värsta worst cash om än troligen mycket mycket mycket mindre.

Och det är påverkan som i waving framåt i tiden slår i hundratals på hundratals år i negativ påverkan.

Bashar tycks nu ha händerna fulla. Andra gäller inte det för. Så kliv ner eller välj domstolen för mord.

Det här är till höger den makt Syrien skulle haft internationellt som demokrati relativt den Kina som i aspekten diktatur inte har med vad folken uttrycker ändå.

Vågens musik? Ett vågljud? A Beach Sound Strandljud

"A beach sound!" Ha ha. I en enklare värld med i en kanal (TV) ännu färre perspektiv är det nog allmänt att hålla sig lagom rolig och låta de relativa perspektiven ligga i de "grammatiska" och rent i orden relativa skillnaderna (semantik men då verkligen avseende vad man kallar språkcentrum mer än de egentligen per entitet neuroner respektive aktivitet konvergerar mot).

På ålderns hos i bredd kan man gå olika vägar givetvis. En är mer avancerad i det en annan är att bli allt mer uttrycksfull på andra sätt. Antalet möjligheter är legio och inget inneboende rätt eller fel finns i dem även om de självklart kan realiseras olämpligt om de skadar människor.

Men alltid har vi likheten eller likheterna (annars är det ju ej relaterat och en icke-fråga) som gör det roligt avvikande. De spelades väl en del antar jag just på stranden. Och så mot musiken i orden. På det får vi sedan den tidstypiska ordleken lätt diskret gömd (Beach - Wave - The Beach Boys o.s.v. - en tycks det nu tråkigare tid men sådant här är ju så relativt).

Den relativa faran i film (Millenium falcon i asteroidbältet)

Ett exempel på hur spänningen kan förändras genom att skapa en större relativ skillnad:

 • Från fara.
 • Till "ingen fara" där saker är mer uttalat tyst och isolerat ungefär som en grotta.
 • För sedan ett helt nytt monster som helt oväntat är överallt plötsligt.

Men som alltid klarar sig Han Solo. Man kunde rent av efterfråga en fortsättning där han misslyckas med en flykt undan faran.

Den tunga filmkonsten har ett särskilt värde där det inte på något sätt med åldern blir mindre spännande att se Millenium falcon komma undan så nära. Om något börjar jag känna att en korrekt förgulligad version borde tas fram.

Ännu talar jag inte baklänges

2011-05-22

Ett sista råd av horoskop-typen. Ingenting konkret sägs egentligen men å andra sidan kan nu rådet anpassas in i vilken situation som helst.

"And if you go chasing rabbits
And you know you're going to fall "

Ramla ungefär som nedan kanske en bit in?

Det är spelet kaninen alltid vinner därför sjörövaren som går över linjen vet inte om spelet är att du ska kliva över linjen en gång, fler gånger, inte alls eller vad som helst annat.

Och glöm inte att följande citat:

"When logic and proportion
Have fallen sloppy dead,
And the White Knight is talking backwards"

Kan vi om vi menar att det i sig är riktigt lika gärna uttrycka som att när den Vita Riddaren talar baklänges har logik och proportioner lämnat spelet. Och då behöver du tänka noga för att inte ramla nedför klippan om du inte är en av dom som känner spelets regler havande definierat dom.

Leila K - C'mon now

2011-05-20

Det finns alltid en avvägning mellan perspektiv där vad man åkallar och ber om argumenterar är det bästa inte behöver visa sig vara det för någon alls. Men självklart skriker du tillräckligt högt länge nog får du en reaktion.

Det handlar inte om styrka eller svaghet, om förmåga eller inte förmåga.

Utan om spelets regler. Vad du åkallar behöver inte vara vad du föreställer dig. Men ber länge nog så kommer det. Sådan är nu människan.

Så vad är intensitet...

2011-05-19

Givet:

Och:

Vad är intensitet i dina biologiska neuronnät?

Och vad är intensitet i spelets utsträckning när vi ska bränna vampyrens experiment-verkstad?

Och hur hänger de samman?

Låt mig avstå från att ge svaret nu i alla fall för att istället tillföra inte ny information men förtjocka segmenten:

 • Givet intensitet på pub:en för respektive man och kvinna som beslutar sig för den rätta vägen.
 • Givet intensitet när / vid / hur slottet brinner.

Hur är det relaterat? Nå det kan räcka som ledtråd även om jag verkligen gav en annan för inte så länge sedan i en av skämtteckningarna.

Bron över floden Kwai

2011-05-16

En bro är vad som tillför en region värde under lång tid. Det är därmed inte nödvändigtvis bra eller önskvärt att undvika att förstöra sådant eller annan civil infrastruktur under krig men det är utmärkt om man kan undvika det. Kostnaderna i tid och kapital kan vara fullständigt gigantiska.

Madonna - Celebration

2011-05-15

"That if it feels right, get on your marks
Step to the beat boy that’s what it’s for"

Texas Chamber of Commerce - Deep In The Heart Of Texas Song

TXCOC har vi nedan vad som förtjänar visst erkännande för ett ärligt försök och med en del kvalitet rent av.

Jag står förvånad att vi inte har något liknande här i Uppsala. Med hästar, musik, cowboys o.s.v. Linné kanske har sina poänger men hästar och kor är kul.

Saker kan inte bara vara tråkiga nöjen. Om du bara kan den ena sidan kan du ingenting alls.

Kanske kunde man få en same-by om-lokaliserad hit för att komplettera med de mer komiska färdigheterna. Eller några skåningar som gör något form av löjligt fiske. Det finns så många möjligheter. Finlands-svenskor med deras speciella gång och skrålande.

Läsaren ska givetvis notera att vi i musiken utnyttjar just detta där det uppfattat typiska förstärkt lätt onaturligt. Det är en mekanism jag givetvis inkluderar när jag slutför genomgången av dom dragen.

När de cyniska blir lite mer cyniska

2011-05-11

Kraftfull lyrik. P.s.s. samma som föregående men här revansch. Mer intressant och upplever jag ovanligt är det balanserat med hoppet utan den lilla lokaliserade frågan om seger där du besegrades. Så ofta och om inte osunt mindre konstruktivt

"You must take a stand that's what it is about,
if nothing else works just shout
You're no Baloney Homo Sapien,
you're the original king of the hill again
Coming out like a force of nature
This is the shape of things to come"

Det blir på så många sätt osunt när folk får långt förlorat sitt hopp om människorna. Jag ska inte påstå att jag inte själv gjort det och har kanske mindre betydelse givet att jag utanför frågor direkt lokaliserat till mig själv egentligen aldrig ger upp en strid eller kanske bättre uttryckt slutar jag aldrig att slåss så länge en konkretiserad fiende finns. Om det senare saknas blir det dock problem utan hopp.

Men oavsett det är det lätt att se hur folk uttrycker allt mer glidande underligheter där alla perspektiv på saker och ting tappats. Jag tog upp ett exempel från Aftonbladet i:

Har du tappat hoppet om människorna behöver man erkänna det och vakta vad man säger om man kan påverka andra.

Förlorat hopp behöver inte vara dåligt. Ofta slåss vi bäst då om risk inte är lokaliserad eller om lokaliserad väldigt lokaliserad. Just vad vi har hopp om påverkas givetvis inte av det. Men när vi förlorat vissa saker står vi i andra strider starkare.

Fool's Errand javisst. Men just detta illustreras bäst Assassin's Quest som föregår Fool's Errand med några år. I vilken Fitz träffar den vandrande kvinnliga sångerskan.

Fitz har givit upp hoppen om sin egen framtid. Han ser inte att han kan stanna kvar i Buck där hans vänner svikit honom. Så han beger sig ut i natten med det enda målet att ta sig in i landet där den yngre sonen till kungen finns. Kungen Fitz tjänade och som blev mördad steg för steg. Denne yngre prins är också på så många andra sätt fullständigt omoralisk på direkt osmakliga nivåer. Fitz har inget hopp om att återvända. Hans enda mål är att ta sig till var denne er och passera igenom hans säkerhets lösningar runt palatset. Det blir en hård resa.

E-Type feat. NaNa Hedin - Set the World on Fire

Musik kraftfull i den typ av motivation som ligger nära hybris. Sådan är kanske inte alltid men oftast i naturliga mekanismer relaterade tror jag till hierarkisk makt. Kanske en i evolutionen skapad mekanism. Konkret föda är föda nu. Abstrakta värden ex. pengar är revir. Makt över flocken är makt över alla revir så långt du orkar gå på en dag (vanligast tror jag i historien fram tills människan och humanoiderna började sprida sig i världen där det växt längre och längre ut med bättre och bättre kommunikation via kartor och teknik som möjligt).

Mest fascinerande är att mer än hybris kan det hos vissa ge en helt felaktig bild av deras praktiska betydelse. De jämför relativt och tror att det skalar ut längre än det i verkligheten gör. Det är roande att se så många gånger.

Men relatera det nu med våra politiska ledare på hög nivå i dom västerländska demokratierna. Har vi det problemet där? Nej inte märkbart annat än undantagsvis (ett troligt exempel var Nixon och kanske Kennedy men möjligen var det för båda relaterat till medicinska problem ev. droger). Vi kan se att processen i sig tenderar att reducera problematiken.

Möjligheten att fördela makt via val gör vad vi kan se som att den upplevda makten inte reduceras men håller sig rimlig relativt den expanderande storleken på flocken. Och överdrivna påslag hos ledaren blir mindre sannolika.

The Cardigans - My Favourite Game

Inledningen är lätt komiskt. Vår förare har ju i någon mening om ingenting annat a cool head.

Fool's Errand (Robin Hobb)

2011-05-10

Egentligen var det Fool's Errand jag sökte bland mina Hobb-böcker men de tycks inte kvar här (de flesta böcker har gått iväg). Men några stycken var kvar för en hygglig illustration.

Det är ju en väldigt speciell bok-serie - eller serier korrekt - där prövningen personer utsätts för är anmärkningsvärda. För FitzChivalry Farseer är det ju ständig brutal plåga på inte ett sätt utan så många i bok efter bok. Vi imponeras ändå av att han klarar att fatta de moraliskt riktiga beslut och inte ger upp.

Lika och värd att nämnas är ju också skeppen i den parallella bokserien. De tar upp personlighet från ägarnas blod när de dör på skeppen och efter några generationer blir de levande. Slutligen vaknar de dock upp och hittar sin riktiga identitet. i sig givet att deras ras massakrerats - åtminstone delvis ovetande av människorna - är det i sig vad vi förstår är ett hemskt öde.

Vad gör då Fools Errand speciell? Fitz klarade att nå avslut på mycket i den föregående boken. Han lämnar dock ifrån sig delar av sin själ för att slippa minnas mycket och drar sig tillbaka i en stuga på landet utanför det mer intensiva liv han levt innan springandes åt kungen, dennes bror och senare åt sig själv för att rädda vad som kan när kungariket fallet. Uppoffringen är i sig en till vidrig plåga han utsätts eller utsätter sig för även om den visst minskar det direkt upplevda.

Men så kallar ödet på honom igen. Hans älskarinna en musiker besöker honom av och till men i övrigt har han egentligen ingen kontakt med världen.

"Starling finds him soon after he settles down in the cottage and visits him often. On one of her visits she brings him a young orphaned boy, named Hap, that Fitz raises as well as he is able.

The Fool finds him and convinces him that he is needed. The young prince Dutiful has gone missing just before his crucial diplomatic wedding to an Outislander princess. Fitz's assignment to fetch Dutiful back in time for the ceremony seems very much like a fool's errand, but the dangers ahead could signal the end of the Farseer reign."

Från: Fool's Errand (novel) | Wikipedia

Och visst. Fitz kliver upp igen. Något förvånande är plågan han utsätts för här lite mindre än i flera föregående. Vad åsyftat då med Fool's Errand. The fool är den viktigaste personen i samtliga böcker och konkret med namnet kungens tidigare narr. I denna bok har han dock tagit rollen som en rik ansvarslös ädling och följer Fitz på uppdraget. Fitz är vad vi kan se som dennes verktyg för att hindra en hemskare värld och få drakarna att återvända till världen.

Drakarna var en orsak till att läste dem då jag är road av deras roll i litteratur och myt.

Fool's Errand kan vi se som i mycket handla om varifrån vi kommer och möta våra minnen för att kunna besegra vad som hotar samhället.

Tid som faktor: Risker nu och Risker sen

2011-05-09

Av och till - kanske var 5 månad - har jag inte roats men tagit mig en titt på just detta filmklipp:

Varför? Därför att det åtminstone för mig varit ett tydligt exempel på att addera tid för att möjliggöra något annat. Direkt uttryckt i de två första meningarna:

"We handle this.
We take the long road."

Är det nu inte vad tid så ofta handlar om? Den långa vägen störs alltid av nutidens risker och problem och det primära för att möjliggöra den är att avlasta den. Det kommer alltid kosta oss och ibland väldigt mycket. Jag tvivlar på att vi kan förändra det men svårigheterna i den korta vägens risker förändrar inte den långa vägens möjligheter.

Det primära är att försöka fånga båda sidorna. Både reducera akuta risker utan att missa att du behöver om det inte ska bli en ständig upprepning också minska de systematiska problemen.

Vi är inte bra på långsiktiga risker eller ens medel-långa. Ännu värre gäller att organisationer som borde hantera de senare inte presterar - ex. FN och EU - och därmed konkret förvärrar problemen genom att skapa en ursäkt för folk att strunta i dem. Också självklart är det inte ovanligt att omedelbara risker förvärras - problem som borde lösas snabbt slösas ner där alla aktörer kan skylla på ett obestämt kollektiv och verksamhet bedrivs där till och med trots abnorma bidrag från medlemsländerna pengar samlas in från medborgarna där samma värde för ex. medicinsk förebyggande behandling bland barn levereras till kostnader flera gånger högre än alternativa organisationer. Vad är poängen för det? Och vad gör dom dödsfallen det orsakar speciella jämfört med mord?

Och kan jag gå ur FN som privat-person? Varför ska jag som frimedborgare i världen vara underställd en icke-demokratisk organisation där diktaturer har en väsentligt inflytande? Vad är bra med det? Tror någon på fullt allvar att någon väsentlig fråga ex. rörande Kina beslutas i FN? Och givet att så inte är fallet vilket samarbete är så kritiskt att icke-presterande FN behövs?

For A Few Dollars More

Så mycket handlar om rätt perspektiv. Med rätt perspektiv kan du tippa vad som helst. Om det här är från rätt film har vi ett exempel på det.

Vi har två vikter - två familjer - och genom att addera en upplevd vikt till den relativa skillnaden kan Mr Eastwood i sin film-karaktär förändra skeendet. Men perspektiv kan givetvis lika gärna för exakt samma sak ses som direkt fysiskt. Vad väljer du att se och hur väljer du att se det? Vems regler väljer du att spela efter? Det stora ifrågasättandet man kan göra av hela FN är ju just att vi har diktaturer i säkerhetsrådet?

Ska diktaturen ha rätt att bestämma över ditt människovärde? Nej de har inte den rätten. Svårare än så är det inte. Och de har inte den rätten över någon annan heller.

Kritiskt värde: demokrati, människorätt, åsiktsfrihet och pressfrihet. Övrigt givet det självorganiserar vilket FN är ett - förvisso huvudsakligen misslyckat - exempel på. Det finns ingenting magiskt i FN. Klarar FN inte att väsentligt bidra i dessa frågor och låter ondskans centrum - Kinesiska kommunistpartiet - att passera behöver vi inte FN. Övrigt är kul för folk oavsett om de kommer från diktaturer eller inte : hotell, traktamente m.m. men vi behöver det inte. Det finns en mängd organisationer som levererar samma sak och så vitt jag vet utan något undantag till väsentligt lägre kostnader. FN är rent sjukligt dyrt. Helt ojämförligt.

Britney Spears - Circus

2011-05-08

I'm a like the ringleader, I call the shots
(Call the shots)
I'm like a firecracker, I make it hot
When I put on a show

Stand tall

Den vilda jakten

2011-05-07

Efter alla skämtteckningarna nyligen gjorde jag ett litet kulturellt blandat konstverk där vi försökt lägga oss i en punkt mellan flera traditioner. Vi kallar konstverket Solar och Lunar jagar hand i hand:

Tokyo Mew Mew - Beautiful Day

På min radar

2011-05-06

"Hey baby whether it's now or later (I've got you)
you cant shake me (no)
cause I got you on my radar
Whether you like it or not, it ain't gonna stop
cause I got you on my radar (I've got you)
cause I got you on my radar"

Britney Spears - 3

"Babe, pick a night
To come out and play
If it’s alright
What do you say?"

Men vad hon säger är tycker jag if it is alright. Jag kan ta fel. Vanligast sägs det If it’s alright.

Men när det gäller Britney brukar jag ha rätt. Interferens. Kraftfullt. En del - alla för en del saker jag följt upp - de kan insistera till och med efter man varit uppe och visat det med avbildning mer än att spela det långsamt. Börjar man med långsamt och det inte är repterat så är det givet och de slutar inte att höra rätt någonsin.

Om denna stämmer ska jag dock låta osagt. Jag tog bara en på en henne. De är vanliga. Interferens är starkt därför att det kommer alltid uttrycka mer anpassning mot lyssnaren (se Intensitet på motivation inklusive kommentarer).

Britney Spears - Womanizer

Skämtteckningar: Kejsarriket föds

Det är oerhört viktigt att vi inte är rädda för att visa styrka. Utan hugger in på maten när den kommer serverad. Annars svälter vi ihjäl och ingenting bra finns med det.

Ska du äta dig mätt finns föga anledning att inte ta de största bitarna. Och ingenting är smaskigare än att frossa i sig Kina och USA samtidigt. Kryddiga, blodiga och fyllda med näringsämnen. Mums.

Planen är tänkt. Den är beskriven steg för steg. Och motivationen är tecknad för att förklara för amygdala. Bara att hugga in. Kejsare Hans. Inte Kejsare Hans I därför att 10% av resurserna ska jag vända till att säkra upp mig för världen. Jag tänker aldrig dö utan ska skänka av mig under en evighet. En gud. Guden är mer korrekt. Ni ska be till mig. Ni ska offra till mig. Det här känns så rätt. Det här är jag. Ett yrke för mig. Kejsare och Gud.

Generalen trampar ner leksakssoldaterna åt dig babe

Vad kan man säga? Lyriken är så korrekt. Och behöver en kvinna en:

"I'm tired of privates driving, need a general that ain't weak...
[...]
This time I need a soldier, a really bad ass soldier"

Vem är jag att neka henne det? Jag känner mig genetiskt hindrad.

Det är givetvis bara en aspekt på de värdepåverkande "associationer" som Britney Spears i musik är den som bäst klarat att få musik för och uttrycka. Starka varumärken, strid, belöningsstyrd romantik, beskydd o.s.v. Madonna har också varit stark här men Britney är potentare på en mer basal-nivå. Jämför med diskussionen vi tog ut från Björn Borg i:

För att möta upp sådant uttryckt nivå Britney trycker till i musiken behöver man vara riktigt stor. Dessbättre är vi det... Så här stora :-D

Trumma och Jongleringsbollar ut i solen

Tänk vad verkligt många jongleringsbollar man har när man letar lite. Jag tror jag hittade 15 st totalt. Om jag någonsin haft så många samlade någonsin tidigare vet jag inte. De har inte förmåga attsprida ut sig. Och precis medan jag skriver ser jag två till.

Här har vi nu fem stycken samlade på min feta afrikanska talande trumma.

Jonglering är väldigt nyttigt. Verkar på vår koordination och kognition stärker upp dess potens. Jag tar sällan mer än två bollar i luften och föredrar i allmänhet att jonglera under längre tid och lite svårare mer utmanande omständigheter ex. promenerande medan jag jonglering.

Men man kanske skulle ta en fem bollar upp i luften.

Mer om jonglering i Nyfiken vital:

Kraften i trumman:

Jag gillar titeln på den sista. Man kan verkligen se hur små sångfåglar slåss med musiken. Ett excellent exempel såg jag kanske 2010 när en gråsparv landade i närheten av ett par andra under parningssäsongen. Hannen hoppade då mot den andra medan han sjöng hotfullt (föreställer jag mig där jag verkligen inte kan döma vad som är hotfull sång eller inte bland gråsparvarna).

När de talar till honan med sången är jag väldigt övertygad om att det är rummet betraktat från luften man uttrycker värdet relativt orienteringen. D.v.s. ungefär som ex. beroende på vad den individuella kvinnan värderar som potens hos mannen kan reagera på en dyr bil som har design för att diskret likna en stor penis, kunskap om något, att mannen visar tecken på att värdera kvinnan, makt m.fl. faktorer som kan tänkas vara positivt för barn förhållandet kan leda till.

Känner jag för det ska jag ta upp fem bollar i luften. Om några veckor kanske givet att jag har en del att göra och behöver öva in det lite. När vårsolen är mest potent:

 • Relativ upplevd skillnad är fortfarande stor.
 • Skillnaden i den stimulans ljus medför inte hunnit reduceras av folk vant sig.
 • Förslöande värme inte är besvärande.

Härligt romantiska tider när folk gillar att dansa intensivt. Vi är övertygande att det storligen kommer imponera på kvinnor. Jonglering är ju nyttigt för kognitionen och därmed att du presterar under längre tid i livet och p.s.s. är en värdefull färdighet att lära barn. Uppvisningen kommer bli legendarisk. Om jag känner för det.

Otäcka Hello Kitty ockuperar allt mer i butikerna

Nej då vi gillar Hello Kitty. Hon är ett starkt varumärke av en väldigt speciell typ: associationen till produkten i den fysiska världen är kritisk men ingen bindning till funktion eller typ finns.

Hon är i det isomorfisk till samlingskort och liknande. Men där finns alltid idéen om att en gemensam funktion eller en variation finns. Här är det viktigt att man kan göra något med det (många gör det dock givetvis inte).

Vi kan också se att det är isomorfiskt med ex. märkeskläder. Samtidigt kan Hello Kitty bygga varumärke utan att de vinner något på priser som är tydligt högre än praktiskt värde i praktiken jämförbart med märkeskläder. I det ligger givetvis i grunden delvis det relativa priset för den centrala kundgruppen hos flicker tidigare än tonåren där typen sedan byggts ut till många fler kvinnor och utåt från det givetvis också.

Det finns emellertid många intrikata egenskaper i paketering och perception.

Leverantören är här den samma som för denna:

Båda köpta på Hemköp för 12 kr. 20% fruktjuice och fruktos är i princip innehållet förutom vatten.

Hur smakar den då? Väldigt Hello Kitty. Det är bäst sätt att beskriva det. Lite sliskigt söt samtidigt kan vi se oss dricka det här om vi inte ser sockret som farligt. Men samtidigt predikterar vi inte trovärdigt att vi köper det igen förrän det blir dags att föra in Hello Kitty formellt i Människans språk.

Modern Talking - You Can Win If You Want

"You don't fit in a small town world
But I feel you are the girl for me
Ring on your finger, paint on your toes
You're leavin' town where nobody knows

You can win if you want"

The Bad Touch - Snabb djurisk belöning

2011-05-05

Utifrån ex. Stealth helikopter II, Björn Borg, Luftföroreningarna i Kina & Vägen till Demokrati? (systerbloggen mer kognitiv än emotionell) skulle vi se det som liggande i det romantiska d.v.s. den "nedre" värderingen. Vi kan se det som vi har två belöningscentrum nära associerade till orbitofrontala cortex.

De uttrycker alltid normalt viss aktivering. Vi kan se det som att de predikterar värdet av möjliga vägar vi tror är öppna.

Och av och till trycker de till lite extra för att kunna nå längre ut och uttrycka kanske att en oväntad eller relativt tid och rum stor belöning kom där vi har ett indikerat nytt verktyg, metod eller kunskap att minnas till nästa gång. Givet ingen exakt kontroll trycks allt till och upprepningen ger ett antingen rätt eller ganska ofta felaktigt inlärt beteende av det.

I den nedre där troligt skillnaden är mindre efter projisering i amygdala ligger vi ju närmare det mer juriska i den meningen att den sekventiella tolkningen relativt värderingen inte förutsätts. Den övre mer abstrakta kan vi j se förutom troligt egna just abstrakta uttrycka sekvensen relativt det absoluta värdet.

Det är som aporna som saknar abstrakta belöningscentrum. Gömmer du mat för dem går de alltid till den mesta maten som gömdes även om den hunnit ruttna. Inte så för sångfåglarna som har ett motsvarande centrum.

Technotronic - Pump Up The Jam

Den här typen av intensivt dansande är självklart ansträngande. Bäst tar man det försiktigt och lugnt i början så att man inte sträcker ett ben eller något.

Sedan är alltid frågan vilket värde det egentligen har att engagera sig i sådant här. Jag får erkänna att jag rent personligt är lätt skeptisk till deltagande i majstångsdansande och dylikt men har av och till roats av folks engagemang i det även om jag frågar mig om det nu är så bra varför inte göra det regelbundet? Det är väl bara att slå ner en påle vid boplatsen och dansa lite av och till. Eller är det bara roligt ibland kanske. Nå ska det dansas ska det ge en systematisk effekt vill vi mena annars kan det vara.

Övrigt dansande. Man kan väga för eller emot. Tröttande givetvis. En massa besvär o.s.v. Men finns det någon romantisk belöning ex. eller får du betalt för det som i en rock-video? Ja det adderar väl motivation för många tänker vi.

Om du är single i alla fall annars ska du bäst dansa med din fru antar jag eller visa versa menar många i alla fall och jag är böjd att hålla med. Om inte varför addera en så stor känslomässig investering för att riskera det för något kortvarigt?

Se det inte som ni tävlar eller ger upp av er själva i kompromisser utan bygger en ny helhet där båda är en del i vad som är större än var och en men ändå båda finns med utan att ha kastat bort något viktigt. Älska hela din kvinna eller man och se det som en viktig del i helheten. Plocka ett äpple eller päron med en vacker blomma och ge i gåva. Tänka dig själv, din kärlek och ni tillsammans varje dag.

Är du del av en helhet är det så klart lika viktigt vad ni tillsammans känner. Ge något vackert och tänk tillsammans. I stora gemensamma frågor är det alltid bra att tänka vad du kan ge och vad vi får.

Men jag vet inte runt dansande. Vad är det egentligen? Nu det tror vi ju oss veta rörande aktivering av nätverk och så vidare men grundnivån ska ju vara sunt hög åtminstone i situationer där det ger mer att öka upp belöningen rent kollektivt d.v.s. att du går in i något accepterande och utgående från att det båda förhöjer ditt och andras värde där ditt ökade värde ses som viktigare än ev. problem med att du överuttrycker andras värde (jfr hög musik, intensiva ljus och alkohol samt många människor). Det är ju en kollektiv sak också p.s.s. som ett förhållande är det i färre personer men under längre tid.

Det är i båda fallen en fråga om intensitet relativt upplevt värde. Är intensiteten inte hög finns föga anledning att dansa därför att du når lika gott eller bättre resultat genom att prata. Att använda våra ord är ju så viktigt.

MC Hammer - U can't touch this

2011-05-04

Hammaren är ju ett av de mest repeterade verktygen. Inom den kognitiva forskningen är konceptet därför närmast lustigt därför att blir ett så vanligt verktyg. En mängd faktorer bidrar ju givetvis till en artists framgång men vi kan åtminstone uttrycka det som att MC Hammer inte är ett dåligt namn.

Vanan trogen citerar vi också en bit av lyriken:

"Pump a little bit and let 'em know it's going on
Like that, like that
Cold on a mission so fall them back
Let 'em know, that you're too much
And this is a beat, uh, you can't touch"

Nedan har vi en av flera teckningar jag gjort på temat the hammer (en hammare är ju också vissa typer av nät för Markov-processer). Denna var en illustration till Organisation av människor: Komplexitet, Värdering och Språkets effektivitet:

Top Gun - Highway to the Dangerzone

2011-05-03

Intensitet läggs för att ge ökad energi i musiken som vi uppfattar den i kognition. Vi kan se det som att den passande nog helt enkelt motsvarar en sekvens som är snabbt föränderlig d.v.s. ex motsvarande just en snabbare rörelse i rummet.

Osama Bin Laden död och vi har teckningen på Kadafi

2011-05-02

Diskussion om Obama Bin Ladens död utifrån den politiska och ekonomiska aspekten diskuterade vi på Nyfiken vital:

Vi har också börjat med teckningar - oftast komiska därför att det är bra att vara glad till artiklar - där vi ex. nu senast i denna hade denna:

Brännpunkt Grått - Den Dolda Skuggans Mode

2011-05-01

Grått är potens, skönhet och skärpt perceptionen. Den knivskärpa blicken uppmärksam på varje ljud indikerande fara. Rovdjuret försiktigt klättrande mot fienden över grenar hala av is. Varje rörelse fel är döden. Hungern sliter i vår mage men segern är nära.

Lås oss först konstatera att vi har den effekt jag brukar referera till det silvervita: den förstärka visuella perception vi får i mörker och skugga för att kompensera bortfallet av ljus. En bättre och mer komplett genom gång har vi i:

Det är också nordisk tradition och förstärks dessutom i nutid upp från att det kopplingen används för nyskapad reklam och marknadsföring för diverse företag. Mycket elegant gjort ex. av Finnair. Två exempel är:

I kläder har vi det excellent illustrerat i den här tröjan jag fick i julklapp. Vi har den mer traditionella nordiska färgsättningen som släktar långt tillbaka i tiden formad av vilka betesdjur (gråa år) som gick att ha i större delarna av Norden. Samtidigt är den formad till en modernare värld som för våra tankar till motståndet mot Nazityskland, skidåkande, strypa tyskar m.m. hälsosamt och kul.

Det är manlig kraft utan den här metrosexuella traditionen vi plötsligt fick när icke-svenska nyheter började nå barn- och ungdomar. När jag var barn vi hade all riktiga skit kläder ur mode-synpunkt men det var ingen som var engagerad i det som fråga. Nu har det verkligen ingen betydelse så vitt jag kan förstå ur någon estetisk synpunkt även om det möjligen kan vara en problematisk kostnad. Men jag tycker ändå att det är viktigt att peka på en av många kvaliteter där man kan argumentera att min generation var mycket bättre än alla andra.

Vi hade också ett fint exempel på hur det kan göras åt en kvinna i bilden av Prinsessan Madeleine i Expressens artikel Madeleine struntade i Silvias vädjan och kom inte hem. Nå kungen har säkert fyllt år en väldig massa gånger genom åren så det lär väl inte vara något nytt hon går miste om. Kanske har hon viktigare saker att göra i San Francisco? Hon är ju vuxen och behöver inte berätta allt hon gör för Drottning Silvia.

Det kan ju rimligen inte vara hela världen om hon är här eller inte när hennes stora syster har en man också som man kan använda till olika saker. Han får göra lite skandal genom att kasta vin i ansikten på lämplig kvinna med vit klänning oprovocerat och sedan påstå att hon försökte förföra honom. Kanske hustrun till något statsöverhuvud. Det är solid news value.

Perfekt klänning också för en vacker kvinna som inte vill skydda sig låta mot den negativa stereotyp de kan drabbas av. Mycket kraftfull och fin grå.

Ett mycket trevligt varumärke för Sverige. Kanske kunde man dela upp Sverige symboliskt tillsammans med tillgångar och pengar de har och ge dem varsitt område att göra vad de nu gör med. Så blir det lite konkurrens också där det kunde påverka statsbidragen. Dåligt år tja då kanske du ska beskattas på en slott som lämnas in. Eller du blir tvungen att vara med i den senaste Dokusåpan tillsammans med tja vilka vulgärkädnisar som är aktuella just nu och delta i olika tvävlingar eller vad de nu gör (jag saknar TV men såg två säsonger av Robinson så jag är något av en expert på området för det torde vara mer än de flesta klarar att se). Ett bra år nå då kanske du får halshugga någon släktning på den andra sidan som irriterat dig flera år genom att ständigt lägga sig i vad du gör eller inte gör och dessutom lägga beslag på hennes slott eller vad hon nu bor i. Eller vad som nu roar. Brandskatta Visby kanske.

Låt oss illustrera grått i silvervitt med California Dreaming...

"All the leaves are brown
And the sky is grey
Ive been for a walk
On a winters day"

John Lennon och nattens smygande rovdjur

Att vandra i den varma solen är skönhet och avkoppling. Samtidigt får erkännas trots kostnaden av det i kylan och mörkret att under vissa omständigheter skärper det vår kognition. Perception är observant på varje ljud och rörelse och vi får känslan av silver-vitt: Den silvervita skymningen och snöstormens vaga skepnader.

Och förstärkningen är för att göra det lätt att se faran. Så precis som Mr Lennon sjöng om kan därför finnas skräck:

"When the night has come
And the land is dark
And the moon is the only light we see
No I won't be afraid
No I won't be afraid
Just as long as you stand, stand by me"

Kanske mer än bara genetiska drivkrafter är det varför systematiska konflikter tenderar att öka den romantiska potentialen hos människor? D.v.s. att som Mr Lennon också uttrycker ger honom en trygghet där kanske konflikten som sådan mer än egentligen den personligen risken som mer eller mindre stor är vad som skapar oron. Att risker i sig kan tas på väldigt höga nivåer så länge som det medverkar till att lösa problemet och/eller inkluderar mycket av konstruktiv romantik.