Slottet i himlen

2012-11-26

Något gemensamt kultureelt kontext bakåt mellan Film -1986: Castle in the Sky och:
En sak vet vi i alla fall och det är att människan blir upphetsat galen av ett slott i himlen.

Gränsens fysiska realitet

2012-11-16

Skillnaden mellan relativ och absolut skillnad ger oss att gränsen är en mer personlig än fysisk realitet. Gränsen för individens kapacitet är i det inte så olika ett lands gräns.


"Push it to the Limit, walk along the razor's edge

Don't look down, just keep your head up till you're finished

Up and up the limit, past the point of no return

Reach the top, but you gotta learn how to keep it"

London kallar till aperi

2012-11-10

När London kallar svarar vi alla mindre ofta år för år. En lång historia och koncentration människor samlat tätt i ett internationellt stort språk ger mycket gratis men i övrigt lyckas man lite sämre år för år.


Symptomatiskt flera länder i Europa och EU är en kostnad att man mer och mer tycks titta på sig själv och prata med sig själv om de problem man själv har utan att man själv klarar att lösa något av det.


Samtidigt har man det levande minnet av sig själv och förstår inte sällan fel värdet man själv kommer med. Det är som jag brukar säga om säkerhetsrådet: det är marginaliserat och det är mitt fulla allvar idag och inte en varning inför framtiden. Antingen kommer man lösandets problem eller kommer man med den Europeiska EU-traditionen där man adderar tidskostnad utan att addera värde.


Det bästa och sämsta med UK är nära besläktat och också indikativt för dess styrka jämfört med EU där samma egenskap endast ligger i det sämsta: aperiet. United Kingdom har Monkey World det blev bra TV samtidigt som det var och är ett inspirerande moraliskt projekt. Moral, tro och att försöka räcker långt när vi vill förbättra världen. Finns det kan det övriga aperiet accepteras.


London calling to the faraway towns

Now war is declared, and battle come down

London calling to the underworld

Come out of the cupboard, you boys and girls

London calling, now don't look to us


New York stereotyp?

2012-11-06

New York stereotyp? Ny för mig i så fall. Jag har heller aldrig systematiskt försökt söka stereotyper oavsett metod eller källa relaterat städer. Kanske inte ointressant givet snabbare befolkningstillväxt på fler platser i det exponentiella i modern-historia vilket tänkbart ger något att jämföra gamla mer stor-geo-area koncept (jfr norrlänningens alla begränsningar).


Doing things you wish you could
He's not talking, he's just walking
Like them city boys from New York"Mer intensivt kollektivt språk tenderar ju dessutom att repetera befintligt inte sällan skapande mer abstrakt mening hypotetiskt lite åt hållet om folk ex skulle börja kalla skåningar för norrlänningar när de upplever dem sävliga (d.v.s. norrländskt förslöade på rikssvenska). Det gäller emellertid inte stereotyper på samma sätt.


Annars som välkänt från musikhistorien välgjord hit-musik. Uttryckande lyckad kontring / storslagen seger / hybris / lätt maniskt / belöningspotent för lyssnaren att ändå oerhört fritt tolka in till vad nu aktuellt i egen salience från romantik eller dominerande sport eller dataspelsseger demonstrerande t.ex. kvinnornas lika goda förmåga i någon traditionell manlig-sport, eller mycket otroligare ännu mer fantasifull (kanske inspirerades lyrik-författare oavsett vem av Mrs Spears "privatliv") glädje över en lyckad rekrytering av en lego-soldat för att avrätta en massa journalister som alltid förföljer en.