10 000 kr i 1000 D'MARK och 15 kkr silver i ADHD

2013-04-23

Givet intäktsbortfall och därefter intäktsreduktion - se Help: Nyfiken vital - Textdrive problemen och den politiska dimensionen - har jag tittat över vilka "oväntade" tillgångar jag kan ha - d.v.s. ej mina små bankbesparingar, föremål som känt har ett visst värde o.s.v. - utan hör till området kan ha värde med som aldrig ännu känts riktigt motiverat.


Först tittade jag över mina svenska och utländska silvermynt. En kvarleva från min barndom - en tid till stora delar fram till tonnåren inkluderande både girighet och en bondslughet i vad som är undervärdet och köpbart med ett barns-budget jag som vuxen står helt baffled inför. Dom stora fem kronorna med 44% silver jag endast skaffat mig några stycken av hade föga värde men de jag som vuxen gillar bäst. Däremot ett och annat fynd ej helt försumbart bland 10 öringar och 25 öringar runt och före 1900. Därefter når de inte för någon jag gjorde stickprov mer än 100 kr annat än sällan.


Jag säljer mindre troligt silver-mynten (jag vill summera det oväntade: vilken låda man omsätter gör ju det samma om ingen förväntad derivata-vektor ändrar sitt uttryck d.v.s. om vi tänker oss märkbart värdefall silver, bank-kronor, frimärken, njure eller dom doktorander från UU när jag var desperat less-matematiken i grundarbetet kring analysplattformens programmerande snarade och förslavade vilka jag förväntar mig nu när både slavar och matematiker är scarce kan omsätta en 100 kkr styck allra minst - tråkigt nog all male och tycks inte dra till sig fria honor att lyfta in [Red. Idé: Kanske skulle jag prova lägga några av silvermynten runt slavarna?] så ingenting man kan bygga en levande stock på framöver expanderande på egen kraft). Snarare funderar jag på att köpa några tycken fler av dom stora fem kronorna. De är något av de prototypiska silver-myntet: "rätt" silver-nyans, tungt och ovanligt stort. Med några till gör dom sig perfekt till en planerad bild och söker vi inte just samlar-objekt är kostnaden inte mer än en billig lunch styck (och när man tröttnat en utmärkt enkel julklapp till barn- och ungdomar: för de första därför att de gillar silver och pengar, och de senare för att ex. moralisera eller investerande långsiktigt i den egna arbetsmarknaden trycka ner deras självförtroende refererande att de inte just duger till något alls nu när värnplikten är borta).


Jag kände mig inte tillräckligt hungrig eller relativt naturligt sjukligt koncentrerat och/eller autiskt-spektrum-sorterande för att ens klara att få ett begrepp av det första frimärket. Tog det till Egypten troligare kanske runt 1930. Typiskt min personlighet är de ej direkt perfekt sorterade särskilt land eller tema-mässigt men trots som vuxen reducerad naturlig känsla känns de som lite kanske vettigt spekulativt sorterat efter bästa förmåga utan vad jag minns någon referens. Här får jag dock troligt köpa in en värdering.


Åren jag konsultade egen IT- och informationssäkerhet var jag av och till i Tyskland relaterat ett utredningsarbete som pågick av och till ett par tre år eller så. Typiskt blev det d-mark över och inte ovanligt för mig arkiverades det i olika små-krams som har värde - aldrig destruerat, kastat men ej heller realiserat - vilket aldrig blev av förrän nu sorterande samman. D.v.s. växlande nytt varje gång - gissningsvis ganska ofta med kortet nere i Tyskland. Besläktat personlighet hittade jag ca 15 bankomatkort när jag flyttade för något år sedan jag varit helt säker på att jag just förlagt i lägenhet men inte klarat att hitta och därför valde att spärra. Givet en del magrare år än tycks det stabilt i personlighet snarare än relaterat att jag var IT-konsult med närmare 40 kkr i grundlön som jag minns en släkting till mig ofta trodde sig förstå.


Ev. finns dock mer i en del som kvarstår att gå igenom men totalt igår och idag hittade jag cirka 1000 D'MARK i sedlar. 500 i 100-sedlar och resten mest i 20 och 10 (ev. en 5 D'MARK om jag minns rätt också och/eller om det var ett mynt). Dessutom ca 20 D'MARK i mynt.


Jag förväntade mig inte ett verkligt märkbart värde på dem och blev positivt överraskad givet:


"You can exchange unlimited amounts of DM banknotes and coins for euro indefinitely and free of charge at all Deutsche Bundesbank branches.

[...]

The official exchange rate is EUR 1 for DEM 1.95583."

Från: Exchanging DM for euro | Deutsche Bundesbank

[Red. Är det bara jag som tycker förbundsbanken låter lite provinisiellt bonnig på svenska: nästan bondens-bank.]

1 euro växlar 8.63 kr där jag tycker om man inte redan spekulerar dollar köpande att man ska ha närmare 9 kr som förväntad kors mot årsskiftet (kanske rent av mer än 8.9 upp till 9 kr och ev. ganska stabilt - men det är en ganska lång tidslucka d.v.s. stor osäkerhet och reducerad evidens). D.v.s. jag lär vänta att växla dom här pengarna gissningsvis januari 2014 (mest av principiella skäl givet att jag av och till gör små stickprovs-prediktioner som en fallstudie och ett test-case ett prediktions-paradigm och det känns rimligt förväntat att man ska leva som man mäter).


Vidare gäller att D'MARK har en del likheter guld. Båda har ett konceptuellt värde starkt associerande värde potens. Och både guld (ex. gamla svenska guld-mynt, Kinas panda m.m.) och D'MARK är ytterst funktionella betalningsmedel för större kontantinköp särskilt där frakt kan vara ett problem:Och varför inte när Deutsche Bundesbank garanterar dem? Mer stabilt än så är svårt att hitta. De har jag bland världens mer spridda uttryckande världens utveckling övergripande investerings paradigm: i sådan investerings-paradigm att de nu tycks abstrahera en myckenhet av arbetet till EU och diverse investeringsländers regeringar. Vi får se om deras mer "active invester providing management support" paradigm visar sig bättre eller sämre än Olje-Norges investera men tyck mindre och mest om alls mindre tidseffektivt per resp. ex. bolagsinvestering istället för centraliserat i en hierarkisk-strukturering av objekten man köpt in sig i. Jag liksom den tyska-kulturen är inte främmande för den ontologiska organisationen av världen ;-)


Jag ska köpa mig ett eller två svenska guldmynt som belöning när jag slutfört en sak. Vad jag söker är guldmyntets konceptuella symbol-mening (och möjlighet att fotografera det samma), det associerade reward-uttryck guldmyntet inte minst för mig som mätt och donat med det som abstrakt-koncept i text mining troligt märkbart relativt vanliga sunkiga vardagspengar oavsett "objektivt-växlingsvärde". Givet "koncept-samlande" och inte "mynt-samlande" räknar jag med att kunna köpa guldmyntet nära nog på aktuellt guldpris (särskilt som jag har en ej uppföljd känsla av att svenska guldmynt senare år kanske inte har värde-skjusterat sig mot guldprisets snabbare värdeutveckling än) vilket gör det till en jämförbart bankkonto i kronor förlust-säker "investering" (som ej heller troligt ger avkastning märkbar i någon praktisk mening).Efterföljande etabb-2 belöning blir ev. en ballong-flygning. Helst så att jag kan dela kostnaden där vi nu har ett mer flyktigt värde än för guldmynten även om nu myntet är "dyrare".

Cypress Hill: Rock Superstar

2013-04-22

Alltid en glädje att möta lyrik oh musik man upplever ny där man kan se likhet i något meningsfullt aktiverat i en sjäkv, Allmännare - vanligen - koncept kombinerande n'rmare the beat i känsla medan koncept och meningen inte direkt emotsäger medan några i tolkning inte för utspritt utan gärna i poetiskt närhet passar in just från det egna perspektivet. En förstärkt förmåga att se vad som kan vara relevant - kanske viktigt - du annars inte lägger märke till."So you wanna be a rock superstar and live large?
A big house, five cars, you're in charge
Comin' up in the world, don't trust nobody
Got to look over your shoulder constantly"