I tystnaden finner vi tankens långsammare potentiella energi

2014-01-30

Ändå så ofta snabbt överraskande oss. Och det är långt utanför profeternas värld och kraftens ord byggande reklam-headlines lockelse till konsumotion ett värde att se i en liten semester: Möjlighet att tänka där komplexitet fodrar den implicita tankens ständiga närvara ostörd men kanske heller inte annat än diskreta punkter riktad när signalerande förståelse möjlighet att addera avancerade större delar av hjärnan betraktande.


"And the people bowed and prayed
To the neon god they made
And the sign flashed out its warning
In the words that it was forming
And the sign said, 'The words of the prophets are written on the subway walls
And tenement halls'
And whispered in the sounds of silence"

Vintrarna möts i sommarens sol men måndag är alltid solig arbetsglädje adderande det lilla extra

Tycks det The Mamas & The Papas - California Dreaming (2010-02-04) - Vårens blåa våglängder snart här med goda samhällsbyggande stimulansen
2014-01-30
. Något mystiskt meterologiskt fenomen involverande moder-natur ingen säkert riktigt förstår. Tycks cykliskt men jag sköner en elliptisk-egenskap här med varierade avstånd till vårens ljus. Ibland tycks vintern längre bort från solen och biland lite närmare.


Meditationens lugn ger hantverkets gedigna vackrare lösning än trivial teknik eller stressande explosioner och automat-vapen

2014-01-29

Vi kan säkert alla lära oss mycket av att ta en stunds mediterande innan det är dags att ta det större steget lösande ett problem mer slutgiltigt. Jag vågar inte ens reflektera över vilken tekniskt mindre bombastiskt kraftfull lösning som man kan ha riskerat ex. kärnenergi-batterier m.m. vi tycks ha liknande i bilden en stunds resonerande ritande, och funderande hade kunntat presentera. God hanteverkskvlaitet är vad vi ska kräva när ett gott arbete ska göras till oss som beställare varande filmköpare eller teve-betalande via reklam eller teve-beskattningen.
Dolken är konstform strid sannare vapen. Det vi med stolthet ska lyfta när landet kallar och se värdet tradition och tränngens perfektion ger som seger redan levererad.


Skjutvapen och granater är för kvinnor och barn. Män slåss med dolk.
Vaders Battle hunger föder hopp om detalj-noga organisationer
Darth Vader: You may dispense with the pleasantries, Commander. I'm here to put you back on schedule.

Likt Vader med stärkande ord inte rädd för att addera sin kunskap och naturliga fallenhet för organisation och mänsklig-dynamik såväl som hårda arbete för att hjälpa en sämre presterande del att bli klara i tid inför Kejsarens ankomst motiverar jag er alla med mina Death Star potenta ord. Att visa på en stark förebild likt Vader kan tyckas en småsak: Men det viktiga är att våga bry sig utan att störas av de mer sekteristiska instabila personer som alltid attraheras till förändring såväl som att andra talar - samma natur som vi har i diktaturen och det är det samma de störs och söker angripa. Skillnad är att det sekteristiska ej äger makt eller egentligen påverkar utan nöjer sig ofta med attt definiera världen för sig själva och en mindre grupp som av och till likt bundna kors mentala tungrullning leker att de kan påverka världen utanför isolationens divergerade ökar. Både diktatur och sekteristiska avarter behöver vi av och till ta hand om. Vader job vi i stabil demokrati dessbättre ej ofta behöver betala med en myckenhet blod men verklighet är att förändring ofta kostar av många. Kan vi minska det problemet är det gott men att söka motverka dynamiken eller striden faktiskt nödvändigt är ej rätt väg.

Först kommer Vader och då börjar klockan gå rätt. Senare kommer Kejsaren och då glömmer du klockan och fokuserar på vad han vill, säger och gör. Själslig kanske kroppslig hög intensitet avslutande det hårda arbetet på ett manligt stort vapen när din lika kompetent levererande chef försvinner bort när ljuset går upp för Kejsaren att han eller hon inte dög.

Två koncept: Big wave surfing - The High stake game

2014-01-10

High stake games...Blir för många domäner intressantare när wave intensity - energin i den samlade kraften vi kan påverkas av och följa - ökar.Frågan är när vi jämför big wave sufing med high stake gaming är vilken betydelse nära missar har. Är väntande på rätt våg och misslyckas impulskontroll eller är det belöning från nära miss?