Heretic

2015-02-27

Svagheten - begränsningen saknade över-logisk styrka - abduction såväl som mycket annat när vi betraktar dess nackdelar är att det ej tar hänsyn till samtidig utanför reglerna i sig själv mer "gudomlig" kraft.


Att vi kan pröva varje resonemang i möjlig logisk tveksamhet mot en högre sanning. Men att vi utan resonemangen ej hade haft en lika stor lista att pröva mot den högre sanningen.


Görandet prövande som den avgörande frågan. Där vi alltid ska minnas att om vi har A varande så nära vi kan komma sanningen vi prövar mot kan allt sägande något alltid prövas mot A och om falerande A vara bevisat heretic men vi kan ej göra omvänt.


Om vi från det dessutom inser saker så som varande i dom sista av dagarna må det vara hänt. Det är ju verkligen vad som i sin tur behöver var för sig prövas mot A och där kan falera indikerande att tolkningen av de sista dagarna från första början var defekt.


I någon mening - väldigt konkret så - är det nu verklighet redan tagen för given sedan länge. Om inte hade ej tron på Satans närvaro via de vägar man säger att han kommer via vara så pass konkret i Mellanöstern. Sökande av och till delvis rent av skapa upp the prophesy som inte ett kalifat utan the caliphat.


Hela frågan om uppfyllandet gör frågan kring att möta Ordet här genom att peka på det uppenbara - att ISIS uppfyller Ordet för prövningen snarare vad som ska möta det - vad man ska ha respekt för kan ha djup och bottnar man ej perfekt ser direkt. Görande viss prioritet av att följa och se konceptet med varandra viktigt. Sedan må jag som punkt två av tre visa att ISIS är al-Masih ad-Dajjal

Svart eller Vitt: Konvergerad absolut Mer eller Mindre

Arena: Moving Visuals.

Definierande A som B gör kategorin av B existerande om A existerar

Vulgär-kultur passerande allt av förväntat - number overflow störande den sista eller första biten. Likväl kanske ett koncept som något mer uppbyggligt kan göras kring i framtiden. Vad vet jag egentligen? Mer än om jag kan definiera dig själv by the book som du definierade andra så kan jag göra det lika trovärdigt för mig själv. Så ett alternativt svar till görande hade därmed att alternativt att lära hur jag gör denna label by the book så väl som det någonsin gjorts. Men det var - och kanske är inte så - jag tänker göra det distraherad av the yellow sand taking my eyes off Asia.
Winning: The Game of Loosing the Game while playing to win

Efter spel-redefinition av seger och förlust. Vad vi - om inte alla - några bör ha vana i och om nu funktionellt nog hur kan någon säga att det inte var eller åtminstone är seger? I den meningen bör viss försiktighet rörande att tillåta en entitet att redefiniera den tidigare förlusten vara vad vi anser klok om vi inte ska behöva segra igen.


Gammal: Ny musik möter jag som kreativt stympad

2015-02-14

Dessbättre startar jag nu i flexibelt tänkande från en ganska acceptabel utgångspunkt där narrow från etablerad kunskap vs. friare relationer i neuron-grupper kognition inte sällan är av fördel. Men för mig precis som nästan alla reduceras mängden ny musik relativt vad vi redan hörde i ålder 15 till 26 år. Och mycket i alla fall indikerar på att det typiskt inte handlar om att aggregera vetskap om perfekt musik från "biologisk" eller "etablerad preferens", och ej heller som spekulerats några gånger att folk kommer efter / bryter vana hitta ny musik de gillar när de får barn: De blir bara kreativt äldre än de var ganska tydligt under en kortare tid i år.


Så här är vi precis som kring en myckenhet annan musik i repetition igen: East och West bound. Emellertid: Jag är åldrad men hade ej hört denna musik före 2009 - 1010 resp. var innan i kreativ stagnation precis som jag är nu. Och det var verkligen inte att jag ansträngde mig för att identifiera denna eller en större mängd annan musik representerande nu återigen "åldrat-stagnerad" cirka 50 - 75% av all musik jag lyssnar på repeterad.


Korrigering: Nedan var East Bound tänkt att varit musiken. Men jag köper musiken nedan exkluderande hela dimensionen av slaveri från den istället endast från den i förväg mer mytiskt accepterande dramatiken i att försvara en verklig eller imaginär mur mot en överlägsen fiende. Bättre illustrerat i såväl Game of Thrones som Sagan om Ringen. Där försvaret av muren kan sägas komma efter Walking the line tittande över försvaret och av till spana ut från "muren" för att se om Sauron verkar vara på väg.Sådant kan tyckas en ren trivialitet. Men verkligen att det hör till det starkaste i värde tänkbart möjligt att ta till något större än en människa i särklass jag rört vid. Därmed inte att jag ser riktigt hur (en preferens verktyg realisering man vant sig vid finns ju och kanske begränsar en ej tillämpade samma system här: Ex. programmerar jag ju idag såväl som för 20 - 25 år sedan i Emacs).


Så länge konvergens såväl som förändring och förändringen derivata och så vidare ner över tidsperspektiv visar att människan är i stabil rörelse mot ett bättre samhälle är det för mig helt givet att ökad kreativitet människan förstärker sambandet.Är drakarna komplexa att förstå? Ja och nej. Nej i att effekt av att individen som läsare ges möjlighet att etablera egen tolkning väldigt fritt (Världen i ständig process av quality assurance och innovation: Alltid upp mot den bättre världen är möjlig. Ja i att det i motsatt riktning förutsätter en termonologi just skapad kreativt för vad som är etablerad närvaro och uttryck av situationen då just nu. Och för att säga något i samma språk: Kanske vet vi inte alltid om draken dör därför att drakar är så stora och dominerande sin domän att inget sker i ett ögonblick innan att de dör sedan en tid innan är känt för alla särskilt intresserade vara döoende (jfr. Egypten innan de gick tillbaka till diktatur: Uppenbart medialt när förändring kom med uppenbart åtminstone för mig sedan säg veckor i alla fall och minns jag rätt - kanske att vid tillfälle följa upp i blogg-pstningar Hans Husman om Media för tiden - ett par månader innan ev. i diskussion en artikel från New Scientist rörande kognition illustrerande något med ex från Egypten).


Vad är similarity? Frys etablerat accepterat "värde": Bättre rörande indikator ex. människorätt. A är bättre än B. Förändras B rörande dessa parametrar ökar dess likhet med A. Similarity är här en väg att etablera eller göra begriplig en förändring. Vedertaget i indikatorer är i någon mening så länge vi ej korrumperar vår egen förståelse av dynamiken underliggande förändring inte olikt att acceptera att människan i ett kontext i viss ursträckning väljer från information kontra kostnad såväl som ej i parametrar direkt men relevant per individ pågående värde kontra risk. Bandbrredd och under kortare tidsperspektiv jämförande med tidigare punkt viktigare mängden data vi lägger på kanalen per tidsenhet är här viktigt för förändringen.


Möjligen finns en kontrast och upp resp. ner samband med jag kanske vill kalla "cynisk rymd" även om inget i det ligger i vad jag försökt eller som naturligt presenterar sig i förklaring från modell. Kanske snarare att man min naturligt innan etablerade bas-nivå är ganska cynisk.


Ofta är värden inte utan kostnad. Och så här. Upplever jag behovet igen - enklare om så än att gå över hela situationen att ingenting vi gör fungerande i något engagerande mig och ta den processen över hur vi ser möjligheter med sido-effekt att jag också mötte ny musik några år - kanske jag betalar dem i tid högst väsentliga kostnaden jag en gång accepterade. Eller så är kontinuerlig kostnad ålder vad som har derivata göra det allt mer kostsamt: Svårt att veta vad metoden ger i realiseringen av sig själv såväl vad den i sig kräver i basnivå.

East Bound: Bandit Running

High speed, tävling och från det så tydligt väst och öst. Och flera gånger: Vi har ju West och East bound och flera (tror jag) filmer.


[...] bound and down, 18 wheels a rollin'

[East bound and West down]

a'we gonna do what they say can't be done
We've got along way to go and a short time to get there
I'm west bound just watch ol'Bandit run
[/]
[East bound I might just let ol'Bandit run]

Keep your foot hard on the pedal...son, never mind them brakes"


Boys Are Back In Town

2015-02-07