Rasputin...

2014-06-28

Älskad av drottningen - om alls sant och kanske oavsett - kommer med fördelar. Men givetvis viss risk. Men vad är nu riskfritt? Är relativt avstånd i makt stort skapar det alltid risker såväl förhoppningsvis från det egna perspektivet förutsättningar att hantera dem i motsvarande utsträckning (gärna med viss uppfattad säkerhetsmarginal med vinst i säkerhet för att förhoppningsvis från det nå tolerans mot risker man ej riktigt sett eller utvärderat).


För den sanna krigaren är kampen hård men belönande: I övrigt mest smutsig, ful och väldigt oärlig

2014-06-01

Nå det är skönt att man själv sedan många är välkänt den som gärna tar ställning för hela världen så är man fri att löst addera jämförelse lite från sidan så här till något man donerat av ens konstnärliga gärning fritt för världen att få något mer från än det annars är i bara en persot: sådant är viktigt för mig som anti-kolonialist och vän av rättvisa och frihet:Jag känner för alla andra små människor som likt mig inte klarar sig upp från det till att stå mer än starka segrande i striden. Ni är viktiga för mig och fyller mig med kraft när jag tillåter mig till att ta ögonen från alla feinder ständigt samlandes igen sökande dumt och meningslöst revansch. Mest ser jag till att vara mycket kontrollerad här. Att ställa sig på linjen en gång till med svärdet dräpande fienden sökande ta sig för förbi den.