Dead mans hand

2013-11-23

Vår kulturs sanna dead mans hand som greppar oss från det döda är:Troende kan föredra att föreställa sig gudinnans hand hellre än vad mänskligheten via vårt kollektiva språk - döda mäns händer såväl som levande människor - gör till mer än individerna. Själv även om jag gillar Gudinnan som koncept föredrar viss security-in-the-deep tror att båda som ex. kan fungera bra varierat.

1. Vårt upparbetade vetande i kunskapsmening. Vi etablerar och passerar över generationerna i böcker, world wide web, gopher-sajter, tidningar och runristningar - och mycket mer.2. Vetande om personliga relationer i familj, ekonomi, och kanske rent av brottslighet som regelbundet ger oss skandaler när familjer går volativa kring dödsfall och saker och kommer fram.


3.1. Våld och död uttryckt med de efterverkningar sådant gärna tenderar att ge över generationer. Vi ärver det våld och dom övergrepp vi som folk kan ha råkat ut för innan. Och ärvet kommer med högre risk för fler liknande problem. Att Sverige ex. har mycket mindre problem av coming to work with a gun och skjuta ner en bunt är vad vi kan ta nu snart evigheter utan större krig.


3.2. Lättare att gömma är ocks det omvända sant och i alla mänskliga relationer och domäner. En enklare men utmärkt illustration är goda välgjorda trädgårdar vi kan finna nöje och vila i. Exemplet är dessutom övergång till den implicita reduktionen av smärta, våld och sjukdomar etablerad infrastruktur (ex. rent vatten) ger oss.


4. Såväl som den formalia som kan vara nödvändig eller existera generations- eller dödsfall-associerat. Inte minst i företag när ledning byts kan den mest spektakulära interna-korrptionen i det styrande partiets delar dyka upp lite varstans. Ibland rent en avdelning som skapat sig värde från en annan utnyttande information om deras affärsrelationer.


Men så klart kan något trevligt mer än all kunskap och snäll-svensk kultur vi arbetat upp realiseras. En livförsäkring som betalar ut. Vändeer vi på det begreppet här tvärtom inser vi att också om en hel del här kan funktionalitet i den meningen gäller inte för allt att det när extraherat till det intressantare enkelt utnyttjas utanför det föga otroligt resulterande i motsatts, Också om jag gärna skulle se längre fram en lösning likt Sydafrikas där all skit folk vet kring ditt och datt lämnas in och hanteras rimligt balanserat utan överdrivna fängelsetraff o.s.v. Mycket amnesti m.m. Making sure så att säga att kommer fram för historien och folket just då att se, försöka förstå och gå vidare med för att kunna fungera som ett folk utan diverse skräp i skuggorna.


Lite på tema t av mötet mellan revolver och love i Madonnas föga svårtolkade lyrik eller video...


Hot Chic It is Time to Galvanize...

2013-11-14

Likt hur hade en potent more or less nära basala mänskliga värde-dimensioner - Man | Kvinna - har vi ju en linje - gräns mellan länder - upplevd distans eller verklig mellan etniska grupper i ett land eller en stad - där vi ofta kan ha konflikt tills galvnize skapar starkare värde av två metall-grunder.


SimStar DJ's: Here we go

Eller SuperStar DJ jag såg på en lyrik-sajt. SimStar är ju dock ett kulturellt intressantare koncept.


NNedan med sitt skelett-tema att betrakta utifrån Förstärkt information: Kontrast resp. Isomorfologisk-likhet. Mer än skelett uttryckande den minsta gemensamma formen för den mänskliga kroppen utan att avvika från vad som faktiskt finns i den (tillsammans med en och annan led och muskel om det ska hålla samman promenerande runt) också uttryckande isomorfologiska likhet i en till domän (där vi dessutom har likhet i vilka ord vi kan låta uttrycka koncepten: det är ganska vanligt där vi gärna återanvänder särskilt visuella koncept i andra domäner utnyttjande just den topologiska representationen applicerade för isomorfologisk likhet i andra domäner med samma form av biologiska neuroner - just de neuroner vi representerar det fysiska rummet med och resonerande i kart-rörelse mening med) relevanta koncept:


  • Vi ser igenom den interna konflikten från normal pack-dynamik mellan i huvudpersonens roll-gestalt barn när hon bk.a. knuffas av pojken.
  • Läkaren ser igenom armen med rönten. <(li>
  • Kvinnan ser igenom männens såväl får vi anta kvinnornas motivation på restaurangen.

  • Hon ser också igenom deras kött därefter där inget mer än skelttet finns.

Fler exempel

2013-11-13

Några till exempel p.s.s. som Firestarter: Energi frigjord och snabbt förbränd.


Kinesiskt och tyskt okynnes arbetande

Orkar du bygga kompetens och infrastruktur att hantera informationskanalen i vad faktiskt har betydelse: Vad vi fraktar och dom som kommer med fartygen och vad de bär med sig kan man fira dom stora te-affärerna och om fortfarande havande en del moraliska utmaningar att hantera inlåta sig i opium-handel m.m. Men det finns mycket kraft kvar i den brittiska kulturen från blivande eller innan nationer man mötte, handlade med och plockade med sig vetskap från (och inte sällan fungerande som kanal för att också tillföra kunskap: England skilde sig praktiskt - inte alltid - men mycket mer än andra kolonial-imperier i en större moraliskt tro på sig själva och förståelse av att människor nu alltid är människor).Kina kan vi se delvis i strategi övergripande men lika ofta "självorganiserat" skapat något jämförbart i en kanal vi kanske inte alltid tänker på idag: Flyttande i väg följande kusterna från Asien över Afrika såväl som här i Euroopa och Nordamerika. Det är nu verklighet sedan länge men tycks kanske mer nylien skapat en del underliga föreställningar om dem: Arbetande överdrivet många timmar och att de ej korrekt tar betalt för sitt arbete. En problematik jag tror vvi i Europa har erfarenhet från förr där ju tysken tycks okynnesarbete öveerdrivet skapande obalanser i EU-ekonomin genom att exportera för mycket.Det är förståligt att det inte känns bra när folk konkret okynnesarbetande efter arbetstiden är slut. Eller tror jag ofta också ett problem (ibland förekommande i Sverige men mer sällsynt) görande mer än förväntat på tilldelad tid eller budget. Det senare problemet är mest kännbart för leverantörer som tänkt sig säkrad revenue för flera månader bara för att upptäcka att leverans gjorts klar efter en eller ett par veckor.


Brand building åtminstone i domän av produkter klarar dessbättre ofta att kompensera sådana problem. Liksom utnyttjande sin mer meditativa förmiddag till att dricka kaffe och njuta av naturen för att få en bred i ide de okynnesarbetande tyskarna och kineserna inte hinner med att komma på. Kanske tagande några veckor att reflektera över ett bra namn: TVi, Phonei eller Ananas.


Världen har nytta av såväl lata amerikaner, svenskar och såväl som överarbetande kienser: Kanske rent av allt nämare rena rentiärer som norgmännen=


Själv är jag här något så ovanligt som en kulturell balans mellan den mer normalt lata men ibland små-ide-uttryckande svensken och den mer arbetspotenta kinesen. Jag kan välja sida att uttrycka likt en gigantisk fickkniv med både hammare, såg och borrmaskin (demonstrerande min innovativa förmåga direkt med en delvis ganska unik idé).


Jag upplever förövrigt viss otimism relaterat Minimalistisk analys från ett minimalt antal ord: "Third Plenary Session of the 18th CPC Central Committee in Beijing" försökande egentligen ganska omotiverad att göra om de givetvis jämfört med en riktig människa förenklade modeller av personlghet jag de sista åren under deras kejsar-tid byggde för the new kid - roades jag av att få bakgrund bekräftad utan att innan gått över den. Jag tror nog inte centraliteten i dom yttersta personerna ska övertolkas - det är ju ofta så lätt att göra - men viss preferens att antaga kanske mer att om demokrati-motiverade personer skulle välja mellan nuvarande kejsare och en ny från samma subkultur runt hovet att ev. någon annan kanske är bättre är kanske mer varken eller i tro där vilket inte är direkt dåligt i alla fall. Men väldigt svårt att veta (där vilar ju dock huuvdsakligt ansvar på kejsare att visa sig funktionell).


Mindre negativ i bias än vanligt och möjligen uppleva viss relaterad men ej uppenbart styrande uttryckt information som intressant rörande hov-sammankomsten. I dom minimala bedömningarnas marginella förändringar i tolkning.

Firestarter: Energi frigjord och snabbt förbränd

Ett möjligt exempel lite längre fram till mitt lilla informera din omvärld - kanske en besökande turist - att promenera rätt eller vad som helst egentligen. Språk är ju i sin kreativa rymd gigantiskt uttryckande vår kultur, motivationer, känslor, samarbeten och så mycket mer. Själva den uttryckta yta ständigt reflekterande människans skönhet och närmast konstnärligt alltid i korrekt lugn och avkopplad takt över århundranden försiktigt promenerande där det känns duktigt på vassa stenar förbättrande vår värld: Riktad information.< Och så ett till möjligt exempel:<
Och hur kan något vara annat när priset är alltid vad vi betalar?Något överraskande kanske att se i fjärran om vi nu vant oss vid att de förekommer i annan domän normalt. Men minns jag rätt från mina fallstudier i personliga upplevelser anme var det nu frågan om det sista stora slottet svävande som fanns kvar i rest från en större kultur av svävande städer.


Visa mig färg: Men rationellt och genomtänkt för att stabilisera och förstärka

2013-11-06

Illröd battle hunger. Ber du om färg och motiverar färgen du önskar hör denna om åren är rätt för den inte alls vara svår. Ej elegant. Ofta krävande insats längre fram såväl som långsam tid att föra in andra färger. Men mycket synlig. Nära besläktade kvinnor i rött: lättare konvergens i uppmärksamhet såväl i en del domäner mycket effektiva energiomsättare.


Asien är en härligt god krutdurk nu. Med försiktigt waving between even outside and between very summariced concepts such countries. It is good. Cause it is intensity that can change but one shall best have understanding of a stability of number of people as well the problematics of trying to much who ever you feel you are closer to. Här är det med små-waving över hela i försiktig början inte särskilt alls om det bråk med den eller den där utan hur det inverkar på större frågr spännande över folk i, utanför, mellan och över Asien såväl kanske rent av i bild mer än så. Och p.s.. kan komma waving back tillbaka från det.


Fodrande det ansvar vi alla egentligen bättre alltid borde ha som standard: ej roa oss med att ta saker närmare personligt, fira vår långsinthet, manning up to wtf some one you dont care much at all for express bragging or wtf. All the good stuff so to speak. Hela det här med Sydkorea och Japan är ju t.ex. bara strunt normalt och vad man kan anta konvergerar försiktigt rätt över tiden men utanför kontext donerar intensitet reducerar oss och saker börjar likna vad brn gör: säljande eller köpa kottar för vilken summa i värde eller vilken kostnad som risk som helst därför att dom inte begriper verklighet.


Ex. bråka söderut när dom norrut i Nordkorea bygger EP (om vi nu tror på det alls) förutom kärnvapen. Medan Sydkorea i all verklighet är värd hur mycket som helst för Japan. Kanske innebär det inte öar men väl allt man gör i ord och symbol. Sydkore och Japan är resp. ända sunda vän de hitta just nu lokalt. Bara Kina, Nordkorea, Ryssland, - och så en bit ned Taiwan men också om jag tror det kan vara en god vän är de en bit ned närmare ständigt stressande språk från sin större gränne nog tryggare att hålla sig på sin ö med allt ö bråk man en bit upp helt irrationellt initierar pågående fritt med varandra.


Abe lyckosam dock. Det är viktigt. Så egentligen föga om alls allmänt pessimistisk relaterat något kortsiktigt. Luck.Hard at the beat
Fast, fast, but slow
Some solid foundation

Tracking it - following down the water in echo value

Tired of non-moment staying to human myself recognicing battle hunger

Matching drieess letting fingers sense the moral quality of the gasoline easy now hungering intensit now finds so easy as needed

Small amounts might be bad for much. But so badly done. Still so much power of intensity.

När vi säljer stort i Japan och Ryssland

2013-11-02

Likt Big in Japan eller Butterfly, smile.dk, har vi nedan spekulerar jag en kulturell-musik-invasions-lyrik för att tacka för, eller försöka bygga på vidare på god försäljning.


Frihetsgudinnan tycks växa kontinuerligt i staty-storlek

2013-11-01

I fortsättning på Kraftfulla kvinnliga gudinnor från människans tidiga historia (2010-07-09) kan vi se likhet i form mellan i historien välkända Hekátē och den mer nyligen gjorda staty-instansiering Frihetsgudinnan i New York:Och mer än att växa i storlek och höjd på vandring västerut.