Att skjuta imponerande snabbt: Inte bara för ungdomar

2013-09-30

Jag tror det kritiska här precis som i argumentation under hastighet i det uppenbara handlar om den relativa hastigheten mot vad vi är vana att se eller konkret motståndaren. Själva företeelsen där såväl som här är dock egentligen mer fascinerande än man kan tro. Både en koppling till impulskontroll i meningen att det inte självklart är fördel när vi passerar mellan momentens-steg - jämför gärna med hur reflekterande hur du gör något ex. i sport kan försämra din förmåga - men trots det och kanske oftare i argumentation värden av de kreativa övergångarna reagerande snabbt på nytt i kontext den exakta konvergensen. Om vi väljer att take the bullet sharp ska den ju just inte bara klara avståndet till personen snabbt utan träffa straight between the eyes.


Även om jag verkligen inte på år engagerat mig i något argumenterande - som kanske vanligare av och till förr i text-diskussionens magi när hastigheten är kritisk - är det fortfarande ett område från förklaringsmodeller av det har en del fortfarande med visst värde att reflektera. Just exaktheten har man säkert tappat en del av genom åren eftersom det är så lite jag numera skriver jämförbart eller särskilt motiverat prioriterat oavsett dessa områden eller andra. Förr var jag upplevde jag inte helt dålig på det. Den riktigt höga nivå klarade jag emellertid trots innan goda prestationer att nå förrän jag kom att bemästra prestigelöshet. Svagheter i den kan annars förleda dig att ta onödiga reduktioner i relativt effektavstånd i vad eller vem du strider mot. Helst när saker slår mot vad den tidigare fanns ska man bäst klara att helt seriöst för ögonblicket oavsett hur det annars är vad du totalt struntar i reflektera över argumentets värde som ett inte opraktiskt tips. Och kanske bygga vidare på det i ett kortare mellansteg i argumentationen demonstrerande ex. om kompetens är av betydelse i diskussion leverera ökat djup rörande det hela och vad jag själv hade preferens för med osäkerhet vad som är bäst varken uttrycka svaghet eller styrka snarare lite tråkigt intresserad i sådant som kan göra mig bättre som människa.


Bolt: Än idag minnesvärd komik

2013-09-24

Jag upplever nog att Disney's Bolt (2008) hade några av de roligaste scener jag sett sedan dess. Inte minst...


Imitationens miljövänliga väg till bilboard topp 100

2013-09-23

Först publicerad i Hans Husman om Media.


Utnyttjande av etablerad repetion i den här domänen ger ju utnyttjande både av populationer där stycket har låg osäkerhet d.v.s. dom som hört den förr och kan om framgång förr var givet uppleva visst värde av en ny version åtminstone i radio-liknande medier även om jag mer betvivlar deras köpbenägenhet (om försäljning fortfarande är en affär rörande musik) resp. grupper där stycket är prospekterande färsk information därför de förr inte hört musiken. För de senare kan ju gälla (beroende på vår förmåga att översätta erfarenhet från förr) att vår information omvänt är högre rörande styckets effekt på nya generationer av musik-konsumenter.


En god prestation (moraliskt korrekt genom miljövänligt återvinnande) har vi för svensken Björn Skifs:


"In 1974, the Swedish pop group Blue Swede with Björn Skifs as lead singer did a cover, which included their own version of King's "ooga chuka" introduction. Their version reached number one in the United States [3] and was revived on the Reservoir Dogs soundtrack in 1992. [4] This song was also used as the "Dancing Baby" song in the Ally McBeal TV show."

Från: Hooked on a Feeling | Wikipedia


Tillsammans med övriga coverage kan man lätt förledas till att se en god "imitations-faktor" här givet några hyggligt framgångsrika covers (jag saknar standardbegrepp infört för detta rörande sådant här) men vi har ju ex. Summer in the City (Cover versions and samples) demonstrerande en helt annan nivå på antal covers och jag är inte ens säker på den ligger väldigt högt (saknar lista rörande detta) men ligger i alla fall högt och har en god förmåga att komma igen av och till på sommaren när en ny generation kom för lite initial drivkraft såväl gissar jag prospektera på dom som hört den för några år sedan. Nå Björn Skifs är väl ännu inte för gammal att försöka en gång till med den särskilt som den möjligen har en hel del preferens äldre musiker (som ex. nedan).Mängden koncept i lyrik är ju delvis i alla fall en spegling rent generellt (och kanske specifikt per sång implementerad av någon) av värdet relativt antal termer vi konvergerar till. Det bör ju därför vara en av de lättaste domänerna - kräva föga mer än lite historik per användare samt en gemensam språkmodell för alla användare - för att etablera anpassade sökresultat. Jag är därför inte direkt säker på om det betyder något att Joe Cocker här för mig på första plats men om så kanske speglande att människans öde närmar sig tidsålder av en ny Summer in the City cover. Betydelsen av det kan inte underskattas.


Själv ännu inte ens 40 år är jag en aning för cool för att sitta och lyssna på en dokumentär med en gamling likt Skifs men jag kan höra från andra gamlingars teve (traditionell teve har jag inte haft på närmare tio år nu och inte förrän jag köpte min bärbara efter det har jag brytt mig att se teveprogram i övrigt: teve är något av de gamlas gårdag medan vi yngre heller läser en bok eller en pdf-artikel på nätet).

The Limit: Fodrar god kondition, förmåga att säkerställa reklamavtal sportkläder för att säkerställande pensionen och funktionell långsiktigt planerande verksamhet

The limit,


"Hit the wheel and double mistakes
throttle wide open like a bat out of hell
and you crash the gates
(crash the gates)

, känner vi, där har vi varit flera gånger förr. Det är ökade krav på att bibehålla och korrekt förstärka intensitet än mer - därför likt hur världsrekord på 100 m faller motiverar det andra - och det utan att fel introduceras kanske förr lika vanliga men som då aldrig realiserade risk d.v.s. ex. för vår idrottsman blir det mycket viktigare hur man beter sig ute på krogen därför att han får växande antal bevakande det mesta. Medan vi i genombrottet kan välja att kasta allt för att komma igenom är därefter närmast pedantiska krav på allt och alla viktigt.


"Push it to the limit
(The limit)
With no one left to stand in your way
you might get careless, but you'll never be safe
while you still feel it"

Men ej heller - individen undantaget där det så kan vara - är att man tappar vägen där en katastrof. Nya möjligheter kommer och ser vi historien tydligt mer än än de enskilda konvergens-punkter värda att minnas är de många osynliga försök innan man lyckas alltid existerande. Att kunna strida nästa dag oavsett om vid eller arbetande mot eller tappat - the limit - är viktigt.Just här och nu är motivation, kondition längre tid, och kraft i genomsnitt mindre än lämpligt. Att stegvis öka medan kroppen vänjer sig är riktigt.


Spännande tider

Stor turbulens redan i världen. Ingenting i det bör överraska oss post sommaren 2011. Men vi är säkert alla spända inför åren som kommer. All tydlighet såväl som intensitet det överskapar jag ännu sett i out-of-major-topic-areas har varit sund och förväntas bibehålla sund nivå. Särskilt tror jag större politiskt engagemang i västvärlden allmänt varit bra också om återupplivandet i det bredare ännu ej hittat fram till gamla eller nya över tiden stabila kanaler.


"I've got the moves baby, you got the motion
If we got together we'd be causing a commotion

You met your match when you met me
I know that you will disagree it's crazy
But opposites attract you'll see"

[...]

"I hope you find what you're looking for
Is it mine, walk through that door
We're wasting time, make up your mind
And get into the groove"


Och ej att min bedömning är uteslutande upplevelse eller vetenskapligt sund predition. Vem vet kanske vann vi några steg. Sannolikhet i sådant går ej att bedömma i vad som är unikt. Kanske. Motivation är givetvis lika viktigt som alltid. Den enda kända nu funktionella vägen för mig att bedöma trovärdighet i djup är genom verksamhetsplanering där men där trots att jag kanske varit mer benägen för brist på djup etablerar man tänkande hantering den egna organisation under och post nedläggande om så krävs i för det mer riktad myndighet såväl som akademiska funktioner. Jag ser för något ändå tämligen öppet oerhört dåligt i den senare men sekundära indikationer kommer och senast som fick mig att göra en ovanlig helg-resa intil storstaden för att handla Financial Times. Att man börjar förstå att man måste acceptera realitet för att inte vid slutet ha förlorat allt och nu gör det i dom egna leden: i lätt så svag liten början i alla fall.

Vapeneffekt liknar självförtroende

Likt självförtroende gäller att påverkan tolkning av risk associerad domän styrs av vilka områden vi gäller och etablerat inlärning från. All ständig repetition handeldvapen gör givetvis från det vapeneffekten för de flesta individer hög relaterat dom vapnen. Medan pilbågen idag jämfört med the english uppvisning med långbågen för en liten historias evigheter i sedan underskattas spekulerar jag.


"I can't believe it, I seen ya tight
Bring ya knife into a gun fight
Caught up in love right
Think I'm in love, I"

[...]

"Bang, the shooting name is Wayne
The victim didn't complain
She just screamed, shoot again"

I Walk the Line


Highway to hell

"I'm on the highway to hell
No stop signs, speed limit
Nobody's gonna slow me down
Like a wheel, gonna spin it
Nobody's gonna mess me round
Hey Satan, payed my dues
Playing in a rocking band


Vi byggde stats-staden med alla dess murar


"Say you don't know me or recognize my face
Say you don't care who goes to that kind of place
Knee deep in the hoopla sinking in your fight
Too many runaways eating up the night"

[...]

"Someone always playing corporation games"

[...]

"Police have got the choke hold, oh then we just lost the beat"

No doubt

"I'm exposed
And it's no big surprise

Don't you think I know
Exactly where I stand?


This world is forcing me
To hold your hand
"

[...]

"Oh...I've had it up to!
Oh...I've had it up to!!
Oh...I've had it up to here!"


Manisk måndag?

2013-09-22Komplettering måndag: No doubt.

Från Gambler till Revolver

2013-09-21

Kan vi etablera närhet i formen av lyriken etablerande närhet till konkurrerande koncept i ljudbilden mer potent - knappt vad man riktigt lägge märke till om inte överdrivet intresserad av själva domänen - är det mer upplevelse av musiken. Madonna om än oftare senare än här gör det ofta parallellt med utan det redan starka koncept gärna mixade-hårt - likt Revolver och kanske mord som omskrivning för romantik (eller om en del kanske upplever det tvärtom men det tror jag kan vara indikation om att annan musik är bättre att lyssna på).


"Gambler, yeah I know all the words to say
'Cause I'm a gambler, I only play the game my way, yeah"


Musikindustrin ska ju vara - sägs det - viktig för Sverige. Så det är för den motiverade något där. Jag spekulerar att mycket mer konkret kanske rent av viktdata finns om man söker bakåt här. Jag kan inte ärligt påstå att jag utanför eget nöje och sökande värde för andra kanske tråkigare domäner att musik särskilt är någon karriär eller ens seriös hobby för mig. Ganska länge har den heller inte längre givit mig något konkret värde i dom tillämpningarna och egentligen mer påminnande om en del eller använda för att spegla ner en del egna känslor för att minnas en del kring det för att ha sekvens för senare användning jämförande annan analys klar så att säga.


"My love's a revolver

Oops I guess I shot ya
My finger's on the trigger
I had a bullet with your name on it"

Notera on-going från första shoot ya till finger on the trigger. Kanske att det senare är praktisk utveckling av att ha fångat motpartens intresse (chansande på att jag inte har barn, kvinnor, äldre eller andra känsligare läsare just här antagligen sexuellt umgänge tror jag).


Dragon fly: En bättre värld genom kraft från allt effektivare verktyg priorieterade i fruktrika domäner

"Like a small butterfly, like a bird in the sky
Feels like a star that Im not

You tell me things that I never knew (Aye, yow, wa)
So what am I supposed to do? (Aye, yow, wa)"

Dragon Fly, Smile.dk

Evolution indikerar etablerande matförråd, föröka oss och försvara jaktmark etablerad. Och när dom tre fronterna är säkrade blicka ut för att se om godare mat finns på annan plats, spionera ut (lagligt dock: åtminstone i din egen flock) vad konkurrerande flock patenterat eller byggande ett större hus - kanske en staty (varför inte? om de begär det om än gärna medan man lever) - för att tydliggöra för flocken vem som är största mannen. Själva skalfaktorn tenderar dock att balansera sig ganska väl med de flestas verklighet åtminstone här i Västerlandet med vår relativt större rikedom.


Historiens hårdare konflikter bak när överlevnad fodrade kamp krävs inte för att tillfredsställa samma instiker. Europas och numera stora delar av världens välstånd kommer ju av en konsekvens av det i den effektivitet och innovation en fri ekonomi skapat.


Värde behöver inte vara enkla principer eller religiösa föreställningar alltid riktiga

Samtidigt ska vi inte glömma att några av kanske de viktigaste och tydligaste förändringspunkterna i människans historia några hundra år tillbaka i tiden kunde ha tagit en mycket sämre väg om människan inte varit benägen och accepterande att slåss för såväl frihet, sin rätt att leva och ha instikt att försvara sig såväl som ibland divergerande in i ondska och förtyck eller irrationellt uppleva behov av att kontrollera omvärlden eller den närhet av den verklig (likt Japans emergence från shogunatets fall in i Andra världskriget närmast chockerade av omvärldens verklighet).


Jag ser egentligen inte att jag skulle uppleva något konstigt eller fel med att någon menar att de är passivist tills de omprövar beslutet därför att verkligheten inte är den samma. I den aspekten kan jag tycka när vi hade värnplikt att (även om jag där ser viss frivilighet också som praktiskt bättre relaterat frågan) utbildningen i sig oavsett övertygelse kan vara något sunt där och i många andra frågor se som förståelse av att världen aldrig stannar riktigt där den var och ej heller att vi som personer heller gör det.


Titelns behöver inte därför att "fanatiskt" försvara en föreställning oavsett med eller utan traditionella vapen är vad som ofta kommer med upplevt värde. På samma sätt men inte besläktat tror jag just den utökade reward-boost försvarande en linje runt flocken kan ge - men övertygelsen innan för den - kan att ompröva övertygelser och bild av värden innebära ytterst verklig ansträngning. Vi får vara beredda att ge oss själva lite tid i sådant både kognitivt men kanske också behöva söka och bearbeta information. Och omvänt förstå det som en realitet hos andra. Tiden divergerar här gärna - i meningen aktivitet och förändring mellan den som driver ex. ökad närhet mellan två entiteter och den som söker reducera den eller upplever divergerad upplevelse av det. Kultur möts tror jag ofta när det går mer ekonomiskt- och energieffektivt med respekt för att etablera tid och lugna möten mellan de som sällan mötts innan. Men ej heller accepterande - vilket nog är ett lika stort problem ofta nog - att folk beter sig mindre än vad som är människa därför att distans i kultur och geo är ej i vad vi tycker är verkligt för oss. Respekt och förståelse men bäst med ett stort - helst större vapen - att ta fram om annat inte räcker till.


Mask och Helium: I väntan på WikiLeaks

2013-09-13

Först publicerad i Mask och Helium: I väntan på WikiLeaks (2013-09-13).


Förutom en extern hårddisk till (hade köpt fler om fler jag varit nöjd med tidigare varit inne), en helium-behållare m.m. inhandlade jag en mask till min symbol-sampling. Samma mask jag 2009 eller kanske rent av 2008 första gången manuellt lade märke till lika lite då som nu med medvetenhet om dess kulturell bakgrund innan.


Faktiskt utan att hitta min digital-kamera förlagd någonstans här sedan ett par veckor (högst) är det ej helt lätt att förklara den för mig. Hos återförsäljaren refereras den emellertid som V for Vendetta vilket jag ej heller fullt förstår kopplingen till. Passande nog för den större subkulturen där utnyttjad bl.a. använd för anonyma sammanhang såväl i kontext av demonstrationer som IT on the Net.


Hela området med eller utan mask upplever jag ofta lider av relativa feltolkningar. Kritik mot entiteter närmare traditionellt Väst-Europa såväl USA ger indirekt störda tolknings-kontext adderade till bl.a. Ryssland där vi i det senare gör skillnaden mellan mellan diktatur och demokrati otydlig. För ex. Rysslands skapas situationer där de får möjlighet verka vara mer ideala demorkatier medan i praktiken nära nog diktatur. Maskens koncept i sig ger givetvis vem som helst möjlighet att ta den på sig rörande vilket jag fortfarande väntar på publicering av Wikileaks för dom ryska dokumenten (även om de ev. är relativt enkelt möjliga att inhämta på annat sätt: 1 st flygresa och 2 - 3 st flaskor vodka brukar kunna leverera allt från oljefält till överbliven försvarsmateriel så varför inte information om det statliga bredbandet mot förmodan skulle ligga nere).


"Sweet dreams are made of this
Who am I to disagree
I travel the world and the seven seas
Everybody's looking for something

Some of them want to use you
Some of them want to get used by you
Some of them want to abuse you
Some of them want to be abused"

Eurythmics - Missionary Man

2013-09-11

Jo folk med osynliga vänner runt om sig och något idé-koncept de kommer och ska övertyga dig om och känner starkt för själva kan upplevas lite otäckt.


"You can fool with your brother but don't mess with a missionary man"
Don't mess with a missionary man, don't mess with a missionary man, don't mess with a missionary man
Oh the missionary man, he's got god on his side
He's got the saints and apostles backin' up from behind
Black eyed looks from those bible books, he's a man with a mission, got a serious mind "

Engångsmobiler: Att avlyssna utan enkel vetskap från början om vem som talar

2013-09-04

Tidigare publicerad i Engångsmobiler: Att övervaka och databehandla stora mängder samtal utan vetskap om ägarens identitet.


Kommentar jag gjorde i Is Bitcoin a currency? (Washington Post, 2013-09-01, Brian Fung) att spara här...


"Meta data doesn't require för existens association to a person id provided nor some technical platform by itself.Can we follow language of the channel by itself it will appear as non-temporal data. Knowledge of clusters i.e. started from detection topics or just words indicating terrorism or such. From that you can build on keeping state reaching more exact.Given such association to person is just the last stadge given appearing i clusters indicating danger. Perhaps even in the wave word of language (sound) easiest providing similarity to someone you follow ongoing. Expensive here still if your topic-clusters good enough to that many voice sign. to search for.Finding geo position of the one is easy while still I guess often hard if used short times. But here some centrality of use probably often do appear.I remember right are only the forrest guards in DHS around 150 - 200 000 federal agents. Counting out-from that and to collaboration local police a well done system and operation will provide. I doubt anything quite near this lever just yet."

Begränsningar här är om du kan området funktion av hårdvara och indata. Mer indata här kan för behov snabbt blir ganska stort under tidiga generationer för att etablera goda cluster. Där kan ju juridiska begränsningar också vara realitet.


Data kostar när det handlar om mycket. Lite spekulerande beroende på hur någon intresserad entitets programmerings-kultur är: närmare så i riktade egna lösningar resp. långsammare nära eller praktiskt användande Matlab för ex. matrisoperationer kan ev. ganska stor skillnad komma i möjlighet att utveckla riktad hårdvara som gör allt tungt förarbete nära strömmen av data (tror jag men är inte säker på vad skillnaden säkert är jämfört med t.ex. PC-clusters).


Och vi inser här ganska grundläggand viktigt att om våra mängder av cluster vi följer är baserade på mening behöver det inte reducera värde på den nivån om vi har en eller tio okända personer i samma kluster. Är meningen relaterat - kanske var för sig oberoende innovativa tankar om att svetsa om en gammal oljetanker till ett slagskepp och skjuta ner Frihetsgudinnan - är det jämförbart hot approxiativt i allt antagligen innan hantering så långt man i bästa fall kan ta det och / eller med jämförbara verktyg att kanske söka association till köp av via andra kanaler (jämför här även köp kontrollerade kemikalier via "skalbolag" - vad jag avser förstås säkert - för bombtillverkning eller kanske oftare syntes av narkotika). Tidpunkt och vad kan ibland tänkbart betyda mycket även utan geografisk plats, organisationsnummer, identitet på person eller full förståelse av målet.


Dock även om en resursstark aktör just har förutsättningar här vet jag bredare att samma typ av aktörer gärna tidigt köper in sig på lösningar egentligen underpresterande i nutid om än bra förr man lätt stannar i därför att de fungerar tycker man bra och göra något nytt är alltid jobbigt och kräver betydande summa initialt. Om det gäller NSA vet jag inte. Men glömmande att de är ganska gömda för oss i verksamhet och bara se dem som myndighet med ganska få restrains och uppföljning av budget är dom i risk för sådana problem (mycket uppföljning håller nog mången besökare från det politiska lagret när de träffat en matematiker som tagit sig tid några timmar att förklara korrelationsmönster läckande igenom något gammalt ryskt chiffer och hur man över mängder av data kan bevisa matematiskt att man förr eller senare ser en approximation av nyckel och S-boxar om dessa inte förändras). Samtidigt läcker så mycket från dem pågående sedan år att förstå att de inte helt sällan kommer tidigt i användning av algoritmer. Och efter att ha läst för värde såväl som analyseerat mindre delar (inte just PDF-dokumentar maskinellt) vad som publicerats hos Dtic.mil från den militära forskningen inom språk oh statisktanalys ska man ha klart för sig att särskilt längre bak i tiden föregriper värden som först långt senare tagits upp bredare ibland direkt till algoritm eller lösningssystem - ibland indirekt i rapporter tycker man delvis ca 1980 beskrivande vad man kan fundera ungefär kan motsvara hur de första iderna kring Wordnet kan ha sett ut men ej där eller i liknande direkt relaterat. Värde man sett om jag minns rätt rörande Wordnet fem eller kanske upp till åtta år innan det arbetet påbörjats.


Rörande Dtic.mil vill jag ska cokså kompletterande tips längre bak om dem på bloggen säga att när det gäller corpus vetenskap för att se utveckling och etablera vad som blivit inarbetade koncept är jag ytterst säker (utan att ännu fått tid eller sett värde nog för det givet att jag gjort det några kommer förr) en betydligt större potens jämfört med t.ex. CiteSeerX eller Arxiv.org. Jag brukar med hopp om framtiden spara allt jag läser hos dem (när jag kommer ihåg: men pdf-filerna varande fotostat-kopierade har jag inte ens prövat att försöka ta ut något från där det just är den regelmässigt i det ytterst troligt brutalt problematiska fösättsbladet man önskar med namn, sammanfattning, datum, dokumentsnummer, finansieringsindikationer, när gjort fritt att publicera).


Mycket trevligt projekt. Osäker på om de är tvinade att publicera det när ej längre hemligt. Tycks för mig dock inkludera en del intern forskning och inte bara finansierad forskning hos universitet (där en del juridiskt fanns åtminstone förr mycket möjligt ej alls aktuellt för äldre studier eller militärt: har aldrig förjupat mig i dom lagarna).


Så snabbare kanske i att ta upp värde. Men ej heller aldrig i domämer nämna att jag sett något väldigt banbrytande relativt tiden. Ibland kan man enkelt se att värdet tagits praktiskt genom uppföljande studier och kanske engagemang av deras egna kulturbärare (bl..a om jag kommer ihåg rätt deras forskare och expert rörande att uttrycka förenklat generellt språk rörande bl.a. verb: Minsky kanske är rätt person där - blandar lätt samman de vanligaste språken och deras skapare).