Konsolkriget: Xbox 360 hemliga strategi & Symbolerna som gav namnet

2008-12-25

Jag köpte av en slump Da vinci koden på Myrornas. Att det var skräp var naturligtvis ingen överraskning men eftersom romanen fått en sådan påverkan och blev trendskapande var det viktigt att ha läst den. Fast någon stor förlust var det ju inte då den bara kostade 10 kr och gick att läsa ut på en 1/2 dag.

Den "metodik" som författarna utnyttjat för att få en mycket underlig och nästan helt säkert felaktig slutsats att verka trolig (för en del) är inte på något sätt ny. Jag blev hur som helst inspirerad att göra exakt samma sak kring hur Microsoft skapade namnet Xbox 360. Det går inte utesluta att jag har fel men det är viktigt att du förstår att det heller inte finns något som visar det. Inte heller har jag något skäl att tro att detta skulle vara riktigt. Istället letade jag runt efter diverse symboler m.m. som för den som inte är uppmärksam får saker och ting att verka som de passar in. Bloggpostningen ska uteslutande ses som ett skämt.

Hur fick Xbox 360 sitt namn?

Titta på den här bilden av de symboler Playstation använt på sina spelkontroller sedan Playstation 1:

Hur kan det här ha en koppling till Xbox 360? Vi kommer se att kopplingen är tydlig och när vi klarar att se kopplingar visar sig ett dolt budskap. Detta budskap visar Microsoft hela strategi för konsolmarknaden...

Att demonstrera detta kräver flera steg och sådana steg har i sin rubrik markerats med arabiska siffror d.v.s. 1, 2, 3 o.s.v. Dessa stycken handlar om uttolkningen. Av och till kan vi göra en slutsats som avslöjar något av Microsoft strategi. Dessa har i sin rubrik numrerats enligt romerska siffror d.v.s. I, II, III, IV o.s.v.

1. Vad betyder ◊?

Drar vi ett streck mellan de fyra symbolerna får vi ◊. Denna symbol används inom modallogik och modallogik handlar om möjlighet, omöjlighet, nödvändighet och kontingens. Kontigens är inte ett vanligt begrepp och bör klaras eftersom det är viktigt i vår tolkning av Microsoft:

En kontingent händelse
En händelse som redan har inträffat men som inte behövde ha inträffat.

Ett kontingent påstående
Ett påstående som inte behövera vara sant men som heller inte behöver vara falskt.

I modallogik används ◊ för att uttrycka möjlighet. ◊ P säger att det är möjligt att P är sann men inte nödvändigtvis.

◊ används också för att beteckna kombinatoriska principer.

Vi kan nu dra vår första slutsats om betydelsen bakom Xbox 360:

I. ◊: Möjlighet och strategi

Xbox 360 är en satsning som kan lyckas. Det är målsättningen men det är ett nytt område för Microsoft och det är därför ett venture. Det är möjligt att de kommer lyckas men det är inte säkert.

För att lyckas tror Microsoft att de behöver förstå och tillämpa flera principer. Dessa principer byggs kombinatoriskt upp av de symboler som tillsammans skapar ◊ d.v.s. △, ▽, X, □ och ○. ◊ ska tolkas av symbolerna ▽, X, □ och ○ tillsammans.

2. Så här får vi en karta till hur vi ska hitta fram

För att tolka ut de enskilda symbolerna △, ▽, X, □ och ○ behöver vi en karta. Men vi har faktiskt redan fått denna! Kärnan i Microsoft är datavetenskapen och där har ◊ en annan betydelse. Unikt för datavetenskapn kan ◊ så vitt jag vet endast syfta på en specifik problemställning avseende organisering av objektorienterade eller objektbaserade system. För objektorienterade system handlar det om när multipla arv finns och för objektbaserade system när ett objekt innehåller andra objekt som "kolliderar". Låt oss betrakta det för objektorienterad programmering där det är enklare att förklara det kort:

 • Klasserna B och C ärver från A.
 • D ärver från både B och C.

På grund av formen kallas det ofta för diamant-problemet:

Problemet (utan att gå in på vad problemet är) uppstår när D anropar en funktion den ärvt från A via både B och C. Hur man "löser" problemet varierar mellan olika programmeringsspråk.

Vi inser att detta måste vara rätt eftersom Microsoft mycket tidigt satsade både på objektorienterad och objektbaserad programmering. Området har alltid varit enormt viktigt för dem. Alla miljöer för programmering har alltid varit antingen objektbaserade, objektorienterade eller båda. Givetvis ville Microsoft få in denna för dom grundläggande filosofiska idéen i det hemliga budskapet! Så helt säkert är vi fortfarande på rätt väg. Vi ser det också genom att formen liknar en diamant och problemet kallas för diamant-problemet. Helt klart ville Microsoft att Xbox skulle bli "diamanten" bland spelkonsoler.

3. Vi kan nu börja läsa kartan

Vi såg i 1. att klassen som allt ärver från △. Det var med △ Microsoft började och det är därför nödvändigt att vi förstår vad △ är först och främst. Klarar vi inte det kan vi inte tolka ut något annat än eftersom allt annat ärver från △.

Vad betyder då △ som symbol? △ indikerar förändring: det är "derivata-operatorn". Tolkningen bekräftas direkt av hur knappen fungerar i Playstation-spel där den typiskt används just när spelaren vill göra en förändring av något han valt på skärmen. Vi måste därför vara på rätt väg. Vi har nu fått får första byggsten på väg till det hemliga budskapet:

II. △ är förändringen Microsoft måste möta

Microsoft såg en ny och viktig trend på konsumentmarknaden. Top-boxar till TV var på väg att bli hemmets nöjescentrum där de knöt samman TV, stereo, film o.s.v. PC med Microsoft var inte redo att ta den rollen helt enkelt därför att avståndet kunskapsmässigt hos konsumenterna var för långt. Dessutom är vi ju här vana vid att allt kommer klart i form av boxar (TV, stereo, video, TiVi o.s.v.) Out-of-box-lösningar där man inte behöver installera en massa krävdes för att folk skulle bry sig i att gå vidare med sin TV, stereo o.s.v.

Förändringen är självklart enormt viktig genom att den inkluderar flera av världens största (eller vad man då kunde så var rimligt blivande största) branscher: dataspel, film, musik, nedladdning från nätet och home-shopping. Microsoft behövde en egen lösning här och det var därför tvugna att bygga något nytt. Att det blev en spelkonsol var logiskt eftersom dataspel redan var en stor marknad och Microsoft hade stor erfarenhet här genom att PC med Microsoft Windows är världens i särklass största plattform för dataspel. Den nya spelkonsolen skulle bli det som stärkte Microsoft inför framtiden. Den var både möjlighet och förändring.

4. Vad bildar de tre undre tecknen tillsammans?

Vi har redan sett att △ är ett särskilt tecken: En större förändring som tvingar Microsoft till förändring. Drar vi nu streck mellan de tre övriga tecknen får vi △ vänd åt rakt motsatt håll: ▽. Den symmetri där tecknen speglar varandra bekräftar att vi har rätt! Detta bekräftas också av att △ och ▽ vardera har tre hörn och att antalet symboler som bildar ▽ är just tre.

Vi har redan visat △ ska tolkas som en operator och därför inser att det även gäller ▽. Men vad är nu ▽ för operator?

▽ ger den gradient som i ett vektor-fält pekar ut riktningen till den punkt där den snabbaste förändringar sker.

Aha nu ser vi att vi är på rätt väg genom att det handlar om vektor-fält. Inom dataspel har vi ju vektorgrafik! Vi kan nu dra slutsats III:

III. X, □ och ○ tillsammans ska ge den största förändringen

△ är den förändring Microsoft ser sker på marknaden. Det är denna man vill möta så att man inte kommer efter. X, □ och ○ är vad som tillsammans ska klara detta. De tillsammans ska vara den produkt på segmentet som växer snabbast. Det är givetvis en nödvändig ambition genom att spelkonsol-marknaden var helt ny för Microsoft. Snabb tillväxt var därför kritiskt.

5. Vad är X och □?

Från det tidigare inser vi att X är det första teckent i ▽. Det är X som ärver från allt annat. Dessutom pekar ju ▽ direkt på X!.

X, □ och ○ är den produkt från Microsoft som ska göra det möjligt för Microsoft att gå in och styra och fånga upp förändringen △ så att den gynnar just Microsoft. Vi kan nu bekräfta att vi är på rätt väg genom att produkt också är resultatet av en multiplikation och det första tecknet är ett X. Genom att vi i varje steg kunnat verifiera att vi dragit rätt slutsatser kan vi nu gå vidare och tolka ut X, □ och ○...

X □ ○
[X kvarstår som X därför att det är den första operatorn och indikerar att det är produkten som är viktig]
X □ ○ ->
[Alla tidigare tecken har varit en operator så det gäller också □. Operatorn □ kallas på engelska för box (jfr Conway's funktion och D'Alembert operator) och engelska är Microsofts officiella språk. Vi kan därför skriva □ som box}
X Box ○

6. Vad betyder ○?

Alla andra tecken har varit operatorer så det bör även gälla ○. Här används ○ för att beteckna en funktion som är sammansatt av två funktioner. Eftersom det handlar om två produkter kan det antingen vara en eller båda av följande två fall:

X ○ □
Eller
△ ○ ▽

Tänk nu på allt tidigare har varit uppbyggt av två komponenter. ◊ av △ och ▽, X av två streck som korsar varandra, Xbox av X och box, Playstation 1 av Playstation och 1 o.s.v. Både X ○ □ och △ ○ ▽ måste därför vara aktuella.

IV: X ○ □ ger oss Xbox

X Box kan vi givetvis skriva som Xbox. X ○ □ bekräftar detta genom att det är det samma som X ○ □ d.v.s. X ○ box vilket vi ju kan förenkla till just Xbox!

7. Vad betyder △ ○ ▽?

Först och främst pekar △ ○ ▽ på att vi hade rätt i vårt första antagande d.v.s. att det var rätt att se de fyra tecknen i steg 1 som ◊. △ ○ ▽ blir ju just ◊ när de sätts samman!

Tänk nu också att vi i vårt första steg började med ◊. Nu har vi i det sista steget kommit till △ ○ ▽ som bildar just ◊. Vi har vandrat runt ett helt varv. Ett varv är 360 grader. Att vi har rätt i detta bekräftas:

 • Av att sista tecknet är just en cirkel och en cirkel är 360 grader.
 • Av att ○ också är symbolen just för grader.

V. ○ är 360

Eftersom ○ betecknar just grader behöver vi inte skriva ○ i dess första betydelse som 360 utan kan förenkla det till 360. 360 står ju här både för 360 och .

Sammanfattning: Hela namnet

▽ är den hemliga symbolen för Microsoft spelkonsol. De tre symbolerna X □ ○ som bildar ▽ har vi tolkat ut enligt:

X □ ○ ->
X box ○ ->
Xbox ○ ->
Xbox 360

QED

Sammanfattning B: Hela betydelsen

Microsoft ser en förändring i konsumentmarknaden. Spelkonsoler är inte längre bara spelkonsoler. Istället är de genom något befintligt i hemmet som har potentialen för att klara det på väg att nöjescentral för hemmet:

 • Dataspel.
 • Nedladdning av film.
 • Styrning av stereo (betänk här hemmabio-konceptet som också kommer allt mer).

Microsoft ser att Nintendo är speciellt och är mer design & koncept. Istället blev Playstation den konkurrent de satsade på att slå ut. Därför utgick de från de symboler som fanns på kontrollen till Playstation. De var emellertid då inte säkra på att de skulle klara det men såg en fantastisk möjlighet. Microsoft har också bekräftat i pressmeddelanden att den konkurrent de har är Playstation.

Produkten de skapade för detta blev X □ ○ d.v.s. Xbox 360. Xbox 360 är ▽ och den hemliga målsättningen med den är därför att införa den punkt där den snabbaste förändringen av segmentet sker. Vi får därför nu ut den hemliga filosofin och affärsplanen bakom Xbox 360. Det som ska hjälpa dem slå ut Playstation:

Xbox 360 ska vara den spelkonsol som har den snabbaste utvecklingen av hårdvara, spel och nya koncept i spelen.

Varför gjorde de så här?

Anledningen torde vara den samma som varför katolikerna smygit ut hemliga budskap och ledtrådar i tavlor, statyer m.m. utspritt över världen. Folk som bär på hemligheten vill berätta men utan att råka ulla ut. Kanske är nyckelpersoner också oroliga för att hemligheten ska dö om en olycka händer? Eller kanske döljer sig en ännu större hemlighet under budskapet? Jag lutar åt det sista och det är kanske något jag kommer följa upp i framtiden...

Läs mer

Relaterat värt att läsa på Pryltrend.com. På huvudsidan om spelkonsoler och dataspel hittar du det mesta värt att läsa som publicerats:

WALL-E plug & play TV-spel

2008-12-23

Det här plugn & play TV-spelet köpte jag idag på BR-leksaker. Det kostade tillsammans med 4 LR6 batterier 284,40 kr. Tillverkaren är Jakkspacific som gjort sig kända de senaste åren för att komma med en mängd liknande saker:

En tydligare bild på hur WALL-E TV-spelet ser ut har vi i pressbilden nedan:

Konceptet är att du kopplar TV-spelet direkt in i datorn. TV-spelet har ett eller oftast flera spel inbyggda som följer något tema. Ingen separat spelkontroll krävs utan man utnyttjar själva TV-spelet för detta också. Därmed får man allt man behöver förutom TV med på köpet.

Jag har inte haft privilegiet att ha tillgång till en sådan här från Jakkspacific tidigare. Nu har jag iochförsig inte någon TV så jag har ingenting att koppla in den till än men jag hoppas på att få tag i en filmprojektor motsvarande:

Precis som jag skrev kan man på så sätt spela TV-spel utan att tvingas betala TV-licens. Det känns för mig orimligt att betala en så pass hög summa för något som håller så pass låg kvalitet som TV1 och TV2, och som jag aldrig kommer titta på. Dessutom får man då leva med att kanske finansierar något som fördummar dom som faktiskt tittar på det. Slutligen att frivilligt bidra med pengar till en statskontrollerad television styrd av politiker är ingenting jag kan eftersom jag faktiskt tror på och kämpar för demokrati i hela världen.

Att dissekera Wall-E

Jag har inte prövat mitt Wall-E TV-spel än och jag får vänta tills jag besöker någon med TV. Den huvudsakligen anledning till att jag köpte den för att vara ärlig är heller inte att jag tror att spelen ger mig något. Målgruppen är snarast gissar jag barn mellan 6 - 9 år. Istället är jag nyfiken på vad Jakkspacific bygger sina plugn & play TV-spel på för hårdvara så jag räknar med att ta isär den under julledigheten och se om jag kan lista ut det.

En teori är att de har någon mini-arkitektur byggd kring någon serie av RISC-processorer. På sådana kan de lätt emulera t.ex. Nintendo NES för de TV-spel de gjort som fanns till den liksom Atari 2006 som de gjort liknande saker till. Kostnaden per prestanda enhet är idag så lågt så de här äldre spelkonsolerna är inga problem alls att emulera utan höga kostnader. Ett exempel på det är ju förövrigt denna jag bloggade om:

Läs mer

De här plug & play TV-spelen tillverkas av Jakkspacific på deras avdelning på Jakkstvgames. Nya varianter dyker upp ganska regelbundet anpassade i utseende och spel efter historiska spel som bl.a. Pac-man, en ny film eller dyligt. Långt ifrån alla som säljs finns det information om på deras hemsidor men konceptet framgår väldigt bra där:

En del av deras plugn & play TV-spel har jag bloggat om tidigare och senast:

Tidigare bloggat kring WALL-E:

Mer om TV-spel, spelkonsoler och dataspel:

Att äta människa: Japaner smakar bäst

2008-12-22

Kannibalism har varit förbjudet i Papua Nya Guinea sedan lång tid. Det förekom emellertid in i modern tid hos mer isolerade stammar. De kunde bl.a. vara en del av de ritaler krigarna gjorde efter man varit i strid. En föreställning var att de delar av fienden man åt förde över delar av hans styrka. Så var det naturligtvis inte på något övernaturligt sätt. Däremot är det nog inte är orimligt att anta att proteinbrist var ganska vanligt. Efter en ansträngande strid under vilken man rent av kanske skadats och blött mycket kan säkert ett tillskott av proteiner, vitaminer och mineraler från kött som man annars fick mer sällan ha varit värdefullt. Det förekom även att döda släktningar åts som en del av ritualerna och sorgearbetet. Även denna typ av kannibalism är förbjuden liksom alla andra former sedan 1950-talet.

Vilka människor smakade bäst?

Antropologisten Olga Ammann gav sig djupt in i Papua Nya Guinea och träffade på stammar där folk ännu kunde beskriva smaken av människa. Köttet från vita uppgavs ha sämre smak. Det luktade starkt och var salt. Japaner uppgavs ha den bästa smaken och kvinnorna ska smaka bäst. Uppgifterna är inte orimliga. I många områden i Asien, t.ex. Kina, är det vanligt att västerlänningarna uppfattas lukta surt. Orsaken är troligen att vi äter mejeriprodukter vilket inte alls är lika vanligt i de här regionerna. Att vi smakar salt kan ha att göra med att många västerlänningar äter väldigt mycket salt.

Korowai kanske fortfarande äter människa

En av få stammar man tror fortfarande utövar kannibalism är Korowai. Fram till 1970-talet var världen utanför deras stam i princip okänd för dem. De bor i kojor i träden i isolerade områden. Om detta är en av de stammar Olga Ammann pratade med folk ifrån har jag inte hittat några uppgifter om. Det verkar emellertid troligt då de är kända för att påstå att detta för besökare. Man håller det också för ganska troligt att fall av kannibalism förekom in i 1990-talet.


Foto: 710928003
Licens: Creative Commons Attribution 2.0

Ritualer där man åt människa som tros ha förekommit inkluderar häxor. De som misstänktes vara häxor kunde dödas för att sedan ätas. Att detta förekommer nu är möjligt och en del i stammen påstår det. Det har emellertid föreslagits att ritualen i princip har dött ut helt men att vissa byar felaktigt påstår att det förekommer för att stimulera turismen.

Risker med att äta människa

Vanan att äta människa är inte utan risk och att döda människor kan överföra sjukdomar man annars inte hade drabbats av. Ett exempel på det är den dödliga Creutzfeldt–Jakobs sjukdom där hjärnan bryts ner av prioner. En mer känd variant på Creutzfeldt–Jakobs sjukdom är den s.k. Galna-ko sjukan. Ytterligare en variant är kuru som förekommer unikt på Papua Nya Guinea. Kuru spreds mycket sannolikt just genom kannibalism. Genom att äta hjärnan eller få i sig substans från kroppen i sår medan man slaktade kroppen fick man i sig prionerna och drabbades av sjukdomen.

Sjukdomen upptäcktes hos Fore-stammen som lever i Okapa-distriktet på Papua Nya Guinea. Ritualen som spred sjukdomen var att man åt döda släktningar. När en släktning dog slaktade släktningar på moderns sida kroppen. Armar, fötter och hjärna togs ut och bröstet öppnades för att ta ut de inre organen. De som hade dött i olyckor var särskilt efterfrågade eftersom de vanligen hade mer fett på kroppen. Denna ska ha liknat gris i smaken enligt en av de tidiga forskarna som studerade stammen.

Kuru har dykt upp igen

Sjukdomen försvann nästan helt när kannibalism förbjöds och blev mycket ovanligt. Intressant nog rapporterades det i The Lancet juni 2006 att forskare vid University College London sett att sjukdomen dykt upp igen. En möjlig orsak är längre inkubationstid förekommer hos en del smittade. I så fall är det inte orimligt att vi kommer se fler människor insjukna i Galna-ko sjukdoman.

De nya fallen av kuru var emellertid inte särskilt många och antalet som rapporterades i artikeln var 11 stycken. Samtliga av dessa hade sådan ålder att att de kan ha ätit människor medan det ännu var tillåtet. Det kan dock inte uteslutas att vanan att äta människor förekom länge efter att det blev förbjudet och att detta är orsaken till dessa fall.

Läs mer

Uppgifterna om hur olika människor smakar sägs ha publicerats i Olga Ammann bok Die letzten Papua: Kunst und Kultur der Ureinwohner Neuguineas (Sondereinband). Jag har emellertid inte läst den själv utan uppgifterna kom via Bild.com:

Kommer den i engelsk översättning ska jag dock ta och läsa den.

En annan bok jag börjat läsa idag är dock Djungelbarn av Sabine Kuegler. Hennes föräldrar gav sig djupt in i Papua Nya Guinea och hon växte upp från åtta år till 17 år hos en av stammarna. Därefter fick hon återvända till Tyskland och sedan dess har hon mått dåligt och längtat tillbaka. Vill man ha en skildring av de "primitiva" stammarna tycker jag att det är en bra bok.

Mer om sjukdomen kuru:

En lista på stammar som kannibalism tros ha förekommit bland:

Huruvida korowai fortfarande äter människa diskuteras i:

Förutom 4.3": 8" mini USB-monitor från Century

Jag skrev tidigare om den Mini USB-monitor som Century kommer med (LCD-4300U). Nu berättar Century att denna även kommer i en variant med 8" skärm: LCD-8000U. Förutom storleken på LCD-skärmen ska det inte vara någon skillnad mellan dem.

Dessutom har hittade jag några filmklipp av LCD-4300U som antingen är nya eller som jag missade förra gången jag besökte deras sajt:Läs mer

Läs LCD-4300U där potentiell användning diskuteras och betydligt mer information ges: Mer om hemelektronik på Pryltrend.com: Information om LCD-8000U finns hos www.century.co.jp i form av ett filmklipp: Inga uppgifter om pris hittades.

Apollo Radio i spännande design

Ska man köpa en radio kan det vara kul att välja en som har en intressant radio. Apollo Radio finns i turkos, rosa, grön, gul och grå. Designen är gjord av Pierre de Poucques och Yves Malka. Att ställa in radion sker väldigt annorlunda och för att byta kanal rotar man t.ex. höljet.

Apollo Radio

Yves Malka och Pierre de Poucques

Yves Malka föddes i Paris 1968 och gick ut Atelier programmet vid ENSCI (Ecole Nationale Supérieure de Création Industrielle) 1994. Han arbetade som frilansande designer mellan 1994 till 1996 för Habitat. Mellan 1996 och 2002 arbetade han vid Meccano och fick tre Grand Prix du Jouet för design av leksaker.

Pierre de Poucques föddes i Tours 1972 och studerade även han vid ENSCI. Han har tidigare arbetat för Meccano, BébéConfort, Bourjois, Renault och France-Loisirs. 2001 fick han Grand Prix de la Création Coutelière de Thiers och Coram Design Award 2000 och 2001.

2003 startade Yves Malka och Pierre de Poucques tillsammans Enzyme Design.

Läs mer

Besök Enzyme Design för att se fler arbeten av Yves Malka och Pierre de Poucques: Mer om hemelektronik på Pryltrend.com: Jag har inte sett Apollo Radio hos någon svensk webbutik men däremot i den engelskspråkiga www.conranusa.com: Webbutiken har även övriga färger förutom grå.

Filmklipp: Slakt på 2500 delfiner i Japan

Varje år slaktas cirka 2500 delfiner i Taiji, Wakayama Prefekten, Japan, under brutala former. Först omringar båtarna delfinerna och jagar in dem i en grotta av stål. Metallstålpar i "grottan" gör att delfinernas ekolod inte fungerar och de blir förvirrade. Delfinerna håller man kvar i buren under ett dygn för att deras kött ska bli mört. Därefter dödas de under onödigt brutala former där det kan ta mycket lång tid för dem att dö.

Den amerikanska miljögruppen Oceanic Preservation Society (OPS) lyckades filma jakten i hemlighet med avancerad teknisk utrustning. Nedan finns ett filmklipp gjord om den större dokumentären. Vill man se hela dokumentären finns den tillgänglig åtminstone för medlemmar och press på OPS webbsajt. Även om filmklippet nedan inte är lika brutalt kan det vara något du behöver undvika att titta på om du är väldigt känslig.Läs mer om jakten på delfiner

Hela filmen finns på Oceanic Preservation Society (OPS) webbsajt för medlemmar och media. Bivillkoren för publicering var dock formulerade på ett sådant sätt att jag inte ser hur jag eller någon annan kan publicera filmen eller bilder från den. Hos www.opsociety.org finns dessutom flera pressmeddelanden om projektet: Filmen har också en officiell hemsida där trailern finns. Just någon information i övrigt finns emellertid inte där. Mer om jakten på delfiner finns att läsa nedan:

Få din Spore tillverkad som verklig figur (skulptur)

2008-12-21

Spore är ett dataspel och en fortsättning på den omåttligt populära Sim-serien. Det började säljas 4 september 2008 i Europa men har vunnit många utmärkelser och sålt mycket bra. Spore går ut på att styra evolutionen av en varelse från mikroorganism till avancerad varelse som kan resa i rymden. Det ultimata målet är världsherravälde. Du skapar själv din varelse som lagras i en databas gemensam för hela världen och därför går att spela mot för andra spelares varelser. En trevlig detalj är att du kan välja att spela hela Spore utan att föra krig eller mörda andra varelser.

Tillverka din egen Spore-skulptur

Nu kan du få din Spore varelse tillverkad så att du har den i verkliga världen. Eller egentligen inte själva varelse utan en figur (skulptur) som föreställer den. Det finns några undantag från detta och det gäller bl.a. varelser med tunna strukturer liknande fjädrar och dyligt, stora strukturer med tunna stöd och långa tunna strukturer. Övriga av de totalt 40 000 000 varelser som spelarna hunnit skapa i Spore ska gå bra att få tillverkade.

Ett exempel på hur figurerna blir kan vi se nedan:

Spore: Figur


Tips för att få bra figurer är:
 • Att ben är viktiga. Varelser med två eller fler ben blir bra figurer.
 • Att färger ger trevliga skulpturer.
 • Större varelser blir större skulpturer och mindre varelser blir mindre som Spore-skulpturer.
Skulpturerna kan bli upp till 10.16 cm höga:

Spore-skulptur


Skulpturen skapas med s.k. 3D-printing. En tredimensionell digitial bild skrivs ut hos företaget Z Corporation på deras 3D-skrivare. 3D-skrivarna binder pulver så att delarna kan skapas direkt från digitalt data. Först sprider 3D-skrivaren ut ett tunnt lager med pulver. Därefter skriver ett ink-jet skrivarhuvud ut bindningsmedel i tvärsnittet tillsammans med färgnyansen. Efter att en kolv tryckt till det hela skapas nästa lager.

3D-skrivare
3D-skrivare från Z Corp


Mer om Spore, 3D-printing och Spore-skulpturerna (figurerna)

Läs mer om Spore-skulpturerna hos EA (leverantör av spelet), Z Corp (3D-printing) och på deras gemensamma webbplats: Läs mer om dataspel och spelkonsoler på Pryltrend.com: Läs mer om 3D-printing i en artikel från The Wall Street Journal: Där diskuteras bl.a. hur 3D-printing används just för att skapa figurer från dataspel. Ett exempel är figurer från World of Warcraft.

LED-ljus på avgasröret: Ändra bilens utseende

Den här monteras på avgasröret på bilen och finns åtminstone med LED-lampor i grönt respektive blått. LED-ljuset uppges ge ifrån sig ett brilliant ljus. Vikten är ca 454 gram, diametern ca 6.2 cm och längden ca 8 cm. Den ska vara lätt att installera.Mer hos leverantören www.allaudioexpo.com: Green LED Chrome Exhaust Tip
Mer om belysning, LED och lampor på Pryltrend.com: Lampor / Ficklampor / Belysning / Facklor / Ljus

Sony satsar: Film & musik på USB

Sony låter några kommande filmer och musiksamlingar gå ut på USB. Deras USB flash drive heter MicroVault® Click och kommer först med Thriller som är det album som sålt bäst genom tiderna.

- Vi är glada över att kunna ge konsumenterna ett nytt sätt att njuta av några av dagens mest populära titlar genom våra MicroVault Click USB flash drives. Genom att ladda dem i förväg med innehåll på detta sätt ökar vi användningen av flash minnen och erbjuder unikt värde som bara Sony kan leverera, menar Shane Higby vid Sony.Greg Sandoval vid CNET News är skeptisk till om detta blir någon framgång: Sony still believes in USB drives for music, movies (news.cnet.com). Invändningar han gör är att det är så lätt att ladda ner från iTunes och dyligt, och att ingen kommer betala mer för en film därför att den ligger på USB-minne. Jag är dock ganska säker på han missar poängen (-__-)
 • USB-minnen går ner i pris snabbare än bredband ökar i hastighet.
 • En affär för Sony är att sälja musik och film i butik. USB är där ett alternativ till CD och DVD snarare än att vara ett alternativ för musik från iTune.
 • Användningen av USB ökar och det är menar jag mycket troligt att spel för spelkonsoler kommer distribueras den här vägen (om det inte redan sker). Det gör det möjligt att kombinera styrkan för leverantören avseende licenskostnader via kontroll över access till spelkonsolerna samtidigt som det ger billig tillverkning.
Givet detta är USB intressant för Sony även om det blir en marginalaffär nu. Och vad är kostnaden här för Sony? De lär knappast kunna förlora några stora pengar den här vägen. Sådant här lego-tillverkas efter behov och marknadsföringskostnaden för att informera om konceptet bör vara riktigt låg jämfört med det totala för film, musik och dataspel.

Läs mer om USB

Vad som publicerat om USB och USB-prylar på Pryltrend.com finns samlat här: Läs mer om MicroVault Click USB flash drives och film och musik på MicroVault Click USB hos sony.com:

Schackspel i Lego med riddare, slott, vikingar m.m.

Gillar du både att bygga i Lego och spela schack? Du är troligen inte ensam med ditt problem. [Red. Kalla det inte "ditt problem" utan "din hobby".] Att många andra drabbade finns går att se genom att det lönar sig att utveckla flera olika schackspel i Lego [Red. Ändra "drabbade" till "intresserade" före publicering]. Här har vi ett första med riddare, slott m.m. inspirerat av medeltiden:

Schackspel: Lego


När jag sökningen visade mig att fler schackspel från LEGO fanns blev jag faktiskt en lite förvånad. Här har vi nu ett med vikingar:

Schackspel: Vikingar i LEGO


Kommer ni ihåg robotarna som gick att bygga i LEGO jag bloggade om? Om inte har vi dom här: Designa och Bygg riktiga Robotar med Lego. Hos LEGO kan man läsa om en far som byggt en schackklocka till sin son med byggsatsen:

Schackklocka: LEGO


Vill du spela schack på din dator finns ett schackspel från LEGO för det också. Du kan välja mellan tema med vilda västern eller pirater. Eller kombinera båda. Soldater, pirater, indianer och cowboys är animerade.

Dataspel: Schack / LEGO


Ett till schackspel med riddare har vi nedan. Här får jag ta och påpeka att de två sidorna inte ser balanserade ut. Åtminstone om det är europeiska armborst blå har (tillskillnad från huvudsakligen vissa sämre som förekom i Kina) har jag svårt att se att röd med sina hilebarder kommer ha någon chans till seger alls:

Schackspel: Riddare i LEGO


Hilebard är förövrigt ett vapen jag själv långt ifrån i första hand skulle välja att ha på ett slagfält oavsett om fienden har armborst eller inte. Står man vakt inomhus vid en korridor eller dyligt där man har till uppgift att hålla ilskna folkmassor borta kan det kanske vara något. På ett slagfält kommer det nog alltid vara bättre att välja ett spjut om man alls behöver den här typen av vapen. Men att ställa upp mot en disciplinerad fiende beväpnad med armborst och själv ha hilebard är ingenting annat än meningslösa förluster.

Läs mer om Schack och LEGO

Tidigare bloggat om LEGO på Pryltrend.com:

Mer om schack:

Här hittar du LEGO-prylarna på lego.com:

Flytväst räddar din hund från att drunkna

Den Globala Uppvärmningen har nu fått växthusgaser lagrade i Sibiren att börja läcka ut. Det kan innebära att det hela nu accelerar snabbt. Hadley-modellen pekar på katastrof. En effekt är ett kaotiskt väder där många delar av världen kommer se översvämningar. Sverige har det mycket sannolikt väldigt lugnt här även om vi naturligtvis redan de senaste åren sett en del mindre översvämningar och fler i samma storleksordning kommer säkert att följa. Sådana mindre översvämningar kan dock vara ett allvarligt hot mot mindre och medelstora hundar:

Hund med flytväst
Vad vi har i bilden är en Float-a-pet. Det är en form av räddningskrage som blåser upp sig med koldioxid så att hunden flyter. På natten tänds LED-lampor så att du förhoppningsvis klarar att hitta din hund.

Läs mer

Läs mer om Float-a-pet hos www.degree119.com:

Filmat japanskt världsrekord i Orgi

250 män och 250 kvinnor tog tillsammans världsrekord i orgi när de hade sex på samma plats vid samma tid. Det var med andra ord inte en orgi i betydelsen att deltagarna hade sex med mer än en partner. Det hela genomfördes i en lagerlokal samtidigt som det filmades. Flera positioner användes och man kan inte annat än imponeras över den japanska rutin i att organisera saker och ting. Ordningen ser rent av bättre ut än en del gånger jag varit på yoga:Filmen finns förövrigt till försäljning på DVD utan regionkodning:Japanerna har en väldigt öppen syn på sex. Många upplever att vi har det i Sverige och jämfört med flera andra europeiska västländer var det kanske så rent av så länge som fram till 1990-talet. Numera är skillnaden obefintligt och jag tycker nog vi är mer konservativa här än jämfört med bl.a. UK. Den svenska inställningen var emellertid vanligen inspirerad av en gymnastisk-hälsosyn och är numera oftare fylle-vulgär (även hos kvinnor). Japaner upplever jag ser det mer som ett njutelsemedel. Ytterligare en skillnad mot Sverige är ett större accepterande för sådant vi här oftare betraktar som perversioner.

Läs mer

Filmen säljs av www.jlist.com: Mer om världsrekord på Pryltrend.com:

Extremt liten LED-projektor med bra prestanda

2008-12-20

CV-MP01 är en mycket liten LED-projektor från Castrade. Trots den minimala storleken är på 4.0 cm (bredd) x 5.7 cm (vidd) x 5.9 cm (höjd) och vikten på 90 g har LED-projektorn inbyggda högtalare:

LED-projektor


Samtidigt ser designen riktigt trevlig ut:

LED-projektor


Inte bara är storleken minimal utan prestandan är förhållandevis bra:

Upplösning (antal pixlar) 640 × 480
Bildformat 4:3
Ljusstyrka 10 lumen
Panel 0.44"


Tekniken som används är LCOS (Liquid crystal on silicon) med bakljus från LED. Det ger en livsstid på upp till 10 000 timmar.

Läs mer hos Castrade och på Pryltrend.com

Läs mer om LED-projektorn i pressmeddelandet från Castrade på www.castrade.co.jp: Fler nyheter och mer intressant om hemelektronik på Pryltrend.com:

Vad kan man använda en mini-projektor till?

Förutom "seriös" användning som presentationer på företag där man slipper flytta runt gamla tidens tyngre projektorer kan man tänka sig nöjesanvändning. Du behöver t.ex. inte ha en TV för att spela med en spelkonsol utan kan projicera upp på en vit vägg eller skärm. Fördelar är det blir större och att du inte behöver betala TV-licens. Läs mer om spelkonsoler och dataspel på Pryltrend.com: Det samma gäller naturligtvis film! Med en projektor kan du se utvalda långfilmer på DVD utan att behöva TV och slipper därmed att betala den orimligt dyra TV-licensen som huvudsakligen finansierar skräp TV.

Släde från Porsche

Släden från Porsche Design är en exklusiv design där medarna är i rostfritt stål och övrigt i aluminium. Den ska enkelt gå att vika ihop samtidigt som den ska gå att få redo för användning på några sekunder. Lösa delar saknas och på dess övre del finns Porsches logo.

Porsche: Släde


Läs mer hos Porsche Design: Aluminium sledge
Där finns även ett pressmeddelande om en tidigare design 1970-talet: Sledge-Concept (PDF)

I kollektionen från Porsche finns allt möjligt. Det handlar bl.a. om solglasögon, golfklubbor, kläder och elektronik. Kanske det är något att överväga för att försöka utveckla Volvo som varumärke? Produkter inom hem- och fordonssäkerhet till att börja med?

Läsk med curry, wasabi och vindaloo? Ja från Kimura Drink

2008-12-19

Nyligen bloggade jag om ett japansk öl med fisk (bonito). Det dyker regelbundet upp livsmedel som vi skulle tycka är underliga i Japan och det handlar nog inte bara om en annorlunda matkultur. Kanske är det också så att man i Japan allmänt experimenterar mycket mer med nya produkter?

Här har vi först Cocktess Curry Chamery som är en läsk smaksatt med curry:Förutom curry har man samtidigt kommit med en läsk smaksatt med durian. Durian brukar ofta här i Sverige kallas för stinkfrukt p.g.a. den mycket speciella lukten den ger ifrån sig mogen. Den tredje smaken i samma serie är jordgubbar som känns betydligt mer konservativt.

Kimura Drink och Ramune (ラムネ)

Tillverkaren av Cocktess Chamery är Kimura Drink. Kimura Drink är annars kända för läsken Ramune. Ramune finns inte i någon särskilt underlig smak utan istället är det flaskan som är speciell. Flaskan försluts av en glaspärla som håller sig på plats av trycken från kolsyran. För att öppna flaskan trycker man pärlan ner i flaskan. Pärlan är för stor för att ta sig ut och befinner sig därför nere i flaskan när man dricker. I den första designen av flaskan kunde därför nybörjare ha lite problem med att se till att pärlan inte blockerar för läsken.Läsken smaksatt med curry är förövrigt inte den första kryddstarka läskedrycken från Kimura Drink. Toku Ramune är en hyperstark läsk kryddad med wasabi respektive vindaloo. Den uppges vara något barn inte ska dricka.

Toku Ramune


Läs mer om Cocktess Chamery, Kimura Drink och Ramune

Du hittar mer att läsa hos tillverkaren www.kimura-drink.co.jp:

Zikmu: Trådlösa högtalare från Parrot i design av Philippe Starck

Parrot tillsammans designer Philippe Starck har skapat de trådlösa högtalarna Zikmu. Zikmu har inbyggd iPod och iPhone docka tillsammans med WiFi och Bluetooth. Bluetooth används för att strömma audio från mobila prylar (t.ex. mobiltelefon) till högtalarna och mellan de båda högtalarna. Högtalarna har en spännande design som samtidigt gör dem lätta att placera ut i rummet.

Högtalare: Zikmu


- Vi försökte inte bara skapa ett par nya högtalare. Fokus för vår design låg mer på att få luften att vibrera. Denna vibration har faktiskt en tredimensionell känsla. Luften nästan känns mänsklig som en doft, förklarar Philippe Starck.

Ett extra platt membran skapar små vibrationer runt hela ytan. Ljudet vibrationerna ger ifrån sig sprider sig ut 360° från högtalarna.

Högtalarna kommer finnas tillgängliga under våren 2009. Föreslaget pris är $1,500 US.

Mer om Zikmu & MusikLäs hela pressmeddelande på www.parrot.com: Relaterat på Pryltrend.com:

Förvandla allt till högtalare med Yorozu Audio Sound Revolution kit

2008-12-18

Yorozu Audio Sound Revolution kit gör att du enkelt kan bygga en högtalare av nästan vad som helst. Det gör det enkelt att säga något personligt vid din dator. Med paketet kommer också en liten papplåda som man kan använda för ett första experiment. Plastflaskor, pappkartonger, skivor och mycket mer hör till det som också fungerar. Eller varför inte en gammal radio?Bredden är 5.7 cm, höjden 5.7 cm och djupet 2.0 cm. Normal effekt är 1 W med maximala 2 W. För att driva det hela krävs 3 AAA-batterier.

Mer om den finns att läsa hos www.devicenet.co.jp som tillverkar den: Yorozu Audio Sound Revolution kit (japanska)
Säljs internationellt åtminstone av www.japantrendshop.com ($89 US): Yorozu Audio Sound Revolution kit
Tidigare om högtalare på Pryltrend.com: MP3-spelare och högtalare

Annorlunda trådlös mus

Här har vi ett försök att introducera en ny design på datormusen för att göra den mer effektiv. Tänket är inte orimligt genom att den typiska designen som hängt med väldigt länge sällan har mer än två knappar och så "scroll-hjulet" som kom långt senare. Vad som talar emot förändringar är att vi människor gillar saker som de är. Det ligger alltid en kostnad i att lära sig något nytt som ska ersätta något man använder dagligen.

Mus: Orbita


Den fungerar som en vanlig trådlös optisk mus i grundfunktionen d.v.s. den har laser under sig och du rör den. I övrigt är den annorlunda:
 • Vänsterklicka: Tryck ner hela musen.
 • Högerklicka: Tryck samman musen.
 • Scrolla: Översta halvan går att rotera runt.

Vad musen tillför är huvudsakligen bättre möjligheter att scrolla. När jag först såg det här tyckte jag att det verkar ganska oviktigt. Men sedan blev det så att jag höll ett öga på hur mycket jag scrollar med musen. Det visade sig vara bra mycket mer än jag trodde. En lösning som verkligen gör det mer effektivt (och jag kan inte avgöra om den här gör det) kan därför göra hela användningen av datorn mycket mer effektiv.

Läs mer hos leverantören: www.cyberesport.com
Mer om hemelektronik på Pryltrend.com: Hemelektronik

Det kan ju också vara kul att ha en mus som ser lite annorlunda ut?

Strategi & Söndagsbilagan & Läsarnas bloggar

2008-12-15

Nu har jag infört kommentering till bloggens template. Det kommer lite mer nya funktionr i lugn takt de närmaste veckorna. Är det något jag lärt mig av nättidningar och bloggar jag startat är att den bästa arbetsordningen för att skapa kvalitet är att bygga sådant här sakta. Det gör att man kan bygga upp en hierarki och struktur på informationen liksom funktioner på ett sätt som ni läsare har nytta av. Man ska inte tro att man i förväg ens i närheten av vad som är bra kan fundera ut det. Istället behöver bygger man sakta och mäta vad läsarna tycker är bra. Om något inte fungerar kan man då göra om det utan stort besvär.

Förutom det har den bloggen som målsättning att bli ett ännu väldigt nytt koncept. Min bild är att den ökade vanan av internet hos allt fler läsare gör att man prioriterar fokus på själva innehållet snarare än olika typer av grafiska komponenter (förutom redaktionella bilder). Jag tror att detta är en anledning till att RSS-läsare är så uppskattade. Då får läsaren innehållet men slipper bannerreklam m.m. störande i marginalerna. Därför har Pryltrend.com fått startat väldigt enkel i designen och ännu mer så än vad som är planerat. Det här är ingenting vi ska tappa och texten ska vara tydlig och övrigt ska inte störa din upplevelse.

Söndagsbilagan & Ni som gör värdefulla kommenterar
Med början den här veckan kommer jag på söndagar publicera veckan i sammanfattning. Det gäller så väl publicering här på Pryltrend.com som intressanta nyheter i andra bloggar och dagspressen.

Där kommer jag också publicera om (ev. i sammanfattning) alla kommenterar som kommit under veckan med intressant information eller synpunkter. Jag vill då gärna att ni ska ange ev. egen blogg när ni kommenterar. Det blir mycket roligare både för mig, läsare av kommentaren och ännu mer de många fler läsarna av söndagsbilagan att kunna besöka din blogg om man tycker din kommentar var intressant.

Hej så länge!
Hans


Fotoalbum med Hello Kitty från Kodak

2008-12-14

Kodak Gallery är en webbsajt där du kan spara digitala foton, dela foton och också få fotona rent fysiskt. Nya medlemmar får rent av några utskrifter gratis. Nu har Kodak Gallery fotoalbum även med Hello Kitty förutom flera andra färdiga designer att välja mellan:

Hello Kitty: Fotoalbum


Priset i USA är $34.49 US. Kodak Gallery finns emellertid också för Europa och även flera länder specifikt men det blev inte av att registrera sig även på Kodak Europa för att kontrollera priserna. Jag tror inte att det skiljer särskilt mycket.

Tidigare om Hello Kitty, foto och film:
Hello Kitty Corrèges: Ny digitalkamera från Exemode
Hello Kitty på The Flip

Mer om Hello Kitty i vårt arkiv: Hello Kitty

För att se fotoalbumet besök: www.kodakgallery.com

Digitalkamera, filmkamera och fotoalbum med Hello Kitty \(^o^)/ Vad kvarstår? Tja varför inte en fotoblogg med Hello Kitty tema? Eller att Youtube och Flickr ser det att ge användarna möjlighet att lägga på egna skin och anpassa utseendet på sina konton mycket mer än idag.

World of Warcraft skadar universitetsstudier

2008-12-12

University of Minnesota Duluth, USA, pekar i sin universitetstidning på att dataspel kan skada studierna. Särskilt tar man upp World of Warcraft som exempel. En del studenter kan hamna i situationer där de spelar många timmar dagligen och den tiden behöver tas från något. Därmed blir studier och andra former av socialt liv lidande.

Om du inte vet vad World of Warcraft är kan den officiella trailern till utbyggnaden kanske visa något av det:Är problemet verkligt?
Ända sedan jag var barn och dataspel nådde Sverige ungefär samtidigt som jag spelade första gången har man varnat för skadeverkningar. Vid tiden för när jag fick Game & Watch Donkey Kong kom jag ihåg att en historia som gick bland föräldrarna var att de påverkade tillväxten av hjärnan. Vissa delar av hjärnan skulle växa mer än andra. Jag trodde inte på det då och gör det inte idag heller på det sätt man menade då. Däremot är jag idag tämligen säker på att dataspel påverkar hjärnans funktion. Det är en form av inlärning och inlärning innebär också prioritet av tillväxt av mer generella funktioner i hjärnan. Sådant behöver absolut inte vara något problem alls därför att dataspel utnyttjar grundläggande funktioner som vi redan har och motsvarar något vi är födda att klara av. "Feedback" i hjärnan var att lyckas med en bana och sedan känna sig nöjd med det själv eller visa upp det för någon.

Online-spel med den kraftiga sociala aspekten har emellertid kanske delvis förändrat det. Innan var ändå dataspel ett alternativ till TV, böcker, serietidningar m.m. Kraftigare drivkrafter än lyckas där fanns kvar och viktigaste där var våra "flockfunktioner". De flesta vill gärna värderas högre av andra i flocken, beundras av andra, ha kvinna / man, få barn o.s.v. Det krävde att man gjorde annat än dataspelet. Beröm av andra krävde att man höll på sådant där man träffade andra t.ex. sport. Dataspelen förr hade väldigt lite av detta. Tittar man World of Warcraft och liknande spel klarar de emellertid av att plocka upp detta nu. Du är social med andra i spelen och de har funktioner som lönar våra funktioner i hjärnan för socialtsamspel.

Hur kommer det här påverka?
Jag tror inte det går att komma ifrån det här. Vi vill vara sociala därför att vi är flockdjur och det är lättare online. Därmed kommer också problem uppstå. Även om dessa problem är ganska nya är inte problem bland studenter (eller någon annan grupp) nya. Alkohol, oskyddat sex, droger, för många sena kvällar m.m. är problem som funnits länge. Precis med World of Warcraft som med alkohol o.s.v. är det viktigt att se att ett problem generellt kan uppstå, informera om det och varningstecken och bygga kunskap hur man går vidare hos de drabbas och de som kan hjälpa dessa.

Artikeln hos Duluth News Times informerar om risken och det är bra. Frågan är vad man ska göra om man märker att man spelar för mycket. Jag tror att man i så fall behöver sluta spela den här typen av sociala spel helt. Just med spel som har en så tydlig social dimension tror jag att det är svårt att lära sig reglera det om man redan haft problem med det. Jag tycker också att det kan vara klokt att träffa en psykiatriker.

Läs mer hos www.duluthnewstribune.com: The irresistible lure of a fantasy world

Tidigare bloggat om World of Warcraft:
Nytt i World of Warcraft: Omskapa din figur (kön, hud, hår och namn)
Ny energidryck - Mana Energy Potion enligt World of Warcraft
Mer om dataspel och spelkonsoler på Pryltrend.com: Spelkonsoler och dataspel

Själv har jag aldrig spelat World of Warcraft men däremot andra kraftigt sociala spel för några år sedan (Red Alert 2, Yuries Revenge, Generals och Generals Zero hour). Det är lätt hänt att man spelar lite för mycket. Något som fungerade för mig som ensamarbetare var att bara spela när jag slutfört en arbetsuppgift.

Köp Yacht med litet flygplan

När det blir lite sämre tider och konsumtion går ner är en åtgärd leverantörer ibland att sälja flera produkter tillsammans till lite lägre pris. Genom att kunden köper för mer på en gång är det många kostnader för leverantörer som går ner kring försäljning, garanti och underhåll. Därmed kan kunden också få lite lägre pris och blir därför kanske mer benägen att köpa. Här ser vi nu ett exempel på ett paket med ett par produkter som fungerar bra tillsammans: Yacht + Flygplan. Men jag tror nog att flygplanet skulle säljas tillsammans med lyxbåtar oavsett krisen (^_^)

Här är det Danish Yacht och Lisa Airplanes som skapat ett nytt spännande koncept för vatten- och luftsport. Det lilla flygplanet från Lisa Airplanes går det att starta och landa med från vattnet. Dessutom ryms det sedan bra på yachten från Danish Yacht.Läs mer hos www.danishyacht.com: Danish Yacht announce strategic partnership!
Tidigare bloggpostning på Pryltrend.com: Oculus: Ny yacht i fascinerande design

Jag och troligen de flesta av mina läsare som inte har råd med sådant här ska inte klaga. Med den snabba utveckling spelkonsoler och dataspel har kommer det snart vara mer realistiskt att åka båt där än i verkligheten.

Bärbara speldatorer från Toshiba: Dynabook Qosmio GX & FX

Toshiba nu kommit med två nya netbooks anpassade för spelare: Dynabook Qosmio GX och Dynabook Qosmio FX. Både har:

 • Intel Core 2 Duo P8600 CPU på 2.4GHz.
 • Nvidia GeForce 9600M GT grafikkort.
 • Intel PM45 Express.
 • 4GB RAM.
 • 320GB hårddisk.
 • Wifi b/g/n.
 • 1 eSATA port.
 • 4 USB portar.
 • HDMI port.
 • 1 DVD SuperMulti Drive.
 • 1.3MPix webcam.
 • 1 fingeravtrycksläsare.
Dynabook Qosmio GX har en 18,4" LCD-skärm med 1680 x 946 upplösning. Dynabook Qosmio FX har en lite mindre skärm på 15,4" LCD-skärm.


Några av de nya Toshiba bärbara datorer från Dynabook serien.


Läs mer i pressmeddelandet från www.toshiba.co.jp: Notebook PC Dynabook (japanska)
Mer om hemelektronik på Pryltrend.com: Hemelektronik
Mer om dataspel och spelkonsoler på Pryltrend.com: Spelkonsoler och dataspel

Förutom de här två kommer Toshiba med flera andra nya bärbara datorer som diskuteras i samma pressmeddelande. Det som skiljer ut Dynabook Qosmio GX och Dynabook Qosmio FX är emellertid mer kraftfullt grafikkort vilket få andra vanliga användningsområden förutom nya dataspel kräver.

Tre skämtteckningar: Transformers, sällskapsspel och gamla datorer

Här har vi tre skämtteckningar kring prylar. Båda konstnärerna fanns med redan i förra veckans Fyra skämtteckningar om prylar Adressen till hemsidan för respektive serie finns under bilden. Den första kan du klicka på för att se i större storlek som kan vara lättare att läsa.

Låt oss börja med den här kring Transformers. En del är ju väldigt roade av att samla saker. Själv samlar jag också vissa saker om än ej just fysiska prylar på många år. Fast i den här teckningen kan vi se att samlingsfigurer kan ha värde annat än för att sälja till andra samlare...


Från: www.marriedtothesea.com


Och här har vi en om sällskapsspel och den avvägning mellan konvenans och seger som ibland är nödvändig. Bäst om man klarar det är att tydligt välja seger men få det att verka som man inte bryter mot konvenans.


Från: xkcd.com


Allt blir bara bättre och bättre till lägre och lägre pris samtidigt som det bit för bit förlorar sitt värde.


Från: www.marriedtothesea.com


Skämtteckningar tidigare på Pryltrend.com:
Kul skämtteckning - Game & Watch Oil Panic
Fyra skämtteckningar om prylar
Tre komiska teckningar kring Prylar
PETA - Parodi på Cooking Mama (n_n)

Jag tror faktiskt vi ska upprepa det här med skämtteckningar en eller ett par gånger till den här veckan och tre gånger även nästa vecka. Det finns en hel del på lagret som jag får använda (-.-)y-

Vackert USB-minne i trä

Nyligen bloggade jag om ett till USB-minne i trä och ett i bambu. Här har vi ett till snyggt USB-minne i trä och med en lädersnodd för att bära det runt huvudet. Detta är ett par tänkt att skapa en närmare anslutning mellan en person och deras data. Storleken är 5.0 cm x 2.5 cm x 1.0 cm. Den finns i flera träslag och sorters läder.

USB-minne: Trä & Läder

USB-minne: Trä & Läder

Design av Studio Leung www.studioleung.com
Säljs av www.singulier.com: Desk Accessories by LEXON HARDWOOD LEF USB
Mer om USB på Pryltrend.com: USB

Den i det mörkare träslaget tycker jag såg bäst ut.

Handgjort USB-minne i kork - För vinkännare?

Detta handgjorda USB-minne (flash drive) finns med 1 GB, 2 GB, 4 GB och 8 GB i kapacitet. Det är cirka 4,9 cm långt och har en diameter på cirka 2,0 cm. Eftersom varje kork är unik kan utseendet variera något men nedan har vi ett par bilder som visar dem:

Läs mer hos www.smediart.com: Wine Stopper USB Memory Drive
Tidigare bloggat kring USB på Pryltrend.com: USB

Några tidigare relaterade bloggpostningar:
USB-minnen i vacker trädesign
Två miljövänliga USB-minnen
Herbalisera din WiiMote med hampa

Både de här i kurk och de i trädesign jag bloggade om tidigare tyckte jag ser trevliga ut.

Två miljövänliga USB-minnen

Här har vi två USB-minnen som uppges vara miljövänliga. Det första är tillverkat av bambu och därför kanske är mer "uppenbart" miljövänligt. Sådant här handlar ju också om att säga något om sig själv och ett USB-minne i bambu säger det kanske tydligare. Det andra är i andra sidan gjort i PLA vilket är ett mer tekniskt-idag-material vilket nog kan vara rätt för andra typer av kunder som vill ha miljövänliga USB-minnen.

Woody Bamboo
Woody Bamboo är gjord av eko-vänliga bambu med ett NAND flash minne. Storlek på minnet är 128 MB, 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB, 4 GB respektive 8 GB. Storleken är 6.7 cm x 2.0 cm x 1.2 cm. Flera nyanser av bambu finns.

USB-minne: Bambu

Läs mer om tillverkaren www.memotrek.com: USB Stick "Woody Bamboo"

EarthDrive tillverkas av återvunnet material
Detta är ett USB-minne tillverkat av PLA och går att återvinna. PLA är en polyester som tillverkas från förnyelsebara bara källor t.ex. majs. Kapacitet finns i från 1 GB upp till 8 GB. Ska klara datalagring under 10 år. Längd är 3,57 cm, bredd 2,33 cm och tjocklek 1,031 cm.

Läs mer hos tillverkaren: earthdrive.atpinc.com
Tillverkning sker i samarbete med American Forests Partnership: www.americanforests.org

Mer om USB och fler USB-prylar på Pryltrend.com: USB

Många USB-minnen som tillverkas (särskilt i olika underliga utseenden) kommer från Kina. Fabrikstillverkning i Kina är ofta ökänt miljöfarligt för arbetare, innevånarna runt fabrikerna och ibland drabbar det konsumenterna också. Leksaker med bly från Kina har tagits i beslag i flera västländer inklusive Sverige.

United Pepper: Webcam & USB-hub i kul havsdesign

Varje webcam och USB-hub skapas av på en fair trade fabrik i Vietnam och transporteras i återvunnen och återvinningsbar PET-paket. Hela tillverkningen uppges ha en låg ekologisk påverkan. Både webcam och USB-hub finns i färgerna grön, blå och röd.

Nedan har vi United Pepper Lili Webcam:

Webcam: United Pepper Lili (blå)

Och United Pepper Oscar USB Hub (fyra USB-portar):

USB-hub: United Pepper Oscar (Grön)

Läs mer hos United Pepper: United Pepper Lili Webcam & Oscar USB Hub
Fler USB-prylar på Pryltrend.com: USB
Mer hemelelektronik på Pryltrend.com: Hemelektronik

Det är kul att allt mer anpassad design dyker upp. Sådant ger konsumenten möjlighet att uttrycka något om sig själv och skapa en miljö runt datorn de trivs med.

mStation Stereo Orb: Kul högtalare till iPod

mStation Stereo Orb är en dockningsstation och högtalarsystem Made för iPod i en kul design. Med varje orb finns en subwoofer liksom en fjärrkontroll med tio tangenter som låter dig styra spellistorna och ändra bl.a. volym, bas och Treble.

Förutom grönt finns Orb i vitt, svart, blå, rosa, röd och silver:

För mer om mStation Stereo Orb besök mstation.com: 2.1 mStation Stereo Orb
Mer om iPod på Pryltrend.com: iPod och iPhone,
Fler högtalare på Pryltrend.com: MP3-spelare och högtalare

Jag tror runda högtalare har framtiden för sig. De är kompakta och går att ställa på mycket. Samtidigt sprider de ljudet bra vilket passar utmärkta för den här gruppen av mindre högtalare.

Nytt i World of Warcraft: Omskapa din figur (kön, hud, hår och namn)

Du kanske började spela World of Warcraft för väldigt många år sedan. Den har ett rykte och en tradition och därför vill du inte kasta bort den. Samtidigt kanske du inte lade riktigt den tiden på att välja ut ett bra namn när den skapades som du hade gjort om du visste att du skulle använda den under många år. Inte heller kanske du hade riktigt samma smak då. Den nya funktionen kallas Character Re-Customization och kostar $15 US i avgift. Den gör det möjligt att ändra kön, ansikte, hud, hår och namn. Däremot går inte ras eller klass att ändra. Håret går förövrigt redan att ändra i World of Warcraft genom att gå till frisören.

Vet du inte vad World of Warcraft är kan den officiella trailern till utbyggnaden kanske visa något av det:

Styrkan hos World of Warcraft
Här ser vi också styrkan av att ha ett samhälle av spelare runt ett koncept. Det var precis vad jag sa när EA köpt Westwood. Där fick man köpet ett av två spelsamhällen som fanns runt strategispel men betalade bara för vad spelen drog in i försäljning. För EA tog det många år innan de insåg vad det här och de var ett tag väldigt inne på att köpa betrodda speltitlar, spelföretag, filmrättigheter m.m. och trycka ut ganska dåliga spel med reklam. Nu har de lyckas många andra börjat jobba åt det här hållet och man kan se att försökt få liv i den gamla Red Alert serien igen med Red Alert III. Det kan nog lyckas men kostar desto mer nu i investeringar och vad de kan tänkas uppnå hade man kunnat haft för många år sedan och istället mycket mer än.

Här ser vi istället hur Blizzard nu kan ta $15 för att du ska få möjlighet att göra några små ändringar i den LDAP-katalog där användarna är lagrade. D.v.s. för Blizzard handlar det inte längre bara om att sälja spelet och påbyggnader. De ger dig möjlighet att göra förändringar för pengar som egentligen inte kostar dem något. Med ett samhälle så abnormt stort som de har (11 - 12 miljoner betalande spelare) kommer det givetvis bli många som utnyttjar det här årligen även om väldigt få av spelare någonsin utnyttjar det. Säg t.ex. att 1% av totala antalet spelare nu utnyttjar detta en gång. I så fall blir det cirka $165 miljoner US i intäkt eller mer än en 1/2 miljard svenska kronor...

Relaterat om World of Warcraft, spelkonsoler och dataspel på Pryltrend.com:
Ny energidryck - Mana Energy Potion enligt World of Warcraft
Spelkonsoler och dataspel

Du kan även hitta mycket om Warcraft, World of Warcraft och Blizzard i den specialiserade Wikipedia som finns:
World of Warcraft (wikia.com)

Själv har jag aldrig spelat just World of Warcraft. Däremot spelade jag Warcraft och Warcraft II. Warcraft tyckte jag var ok strategispel även om Red Alert var bättre. Warcraft II hade problemet att det var lite väl mycket springa runt med en figur för få goda möjligheter till segrar.

Bärbara datorer: Mycket lång batteritid med HP Enviro & Boston-Power

Att lång batteritid är något självklart viktigt för kunderna tycker man borde vara uppenbart för leverantörerna. Det är just batteritiden som är kärnan i att datorn är just en bärbar dator. För några år sedan var det inte lika viktigt därför mycket användning då av bärbara datorer var mellan olika kontor där strömuttag fanns. Sådan användning är inte alls lika viktig längre eftersom annan användning växt samtidigt som det idag finns USB-minnen m.m. som kompletterar. För netbooks och ännu mer typiskt mobila prylar gäller naturligtvis att batteritid är ännu viktigare.

Boston Power är en batteritillverkare som satsat på batterier med lång batteritid. Tillsammans med HP erbjuder de nu sina Sonata batterier som en uppgradering till en början vissa netbooks (Enviro) från HP. Dessa batterier kommer ha tre års garanti i USA och de försämras inte lika mycket i effekt som vanliga batterier gör. En uppladdning räcker dessutom i genomsnitt fyra timmar innan en ny krävs.

Läs mer i pressmeddelandet från Boston Power: Boston-Power Announces HP as First Customer to Offer Its Next-Generation Notebook Computer Battery

Tidigare bloggat om batterier på Pryltrend.com:
USBCELL - Uppladdningsbara batterier via USB
Miljövänligt batteri från svenska myFC
Ladda din Nintendo DS Lite med USB
iCharge Eco - Solceller laddar PSP / iPod / Nintendo DS / Mobiltelefoner / USB

Boston Power är förövrigt Svanmärkt (d.v.s. Nordic ecolabel vilket är den officiella miljömärkningen i Sverige, Finland, Norge, Danmark och Island).

Trådlösa högtalare från Michael-young

Michael-young förtjänar respekt som designer och här har vi ett par högtalare jag tror jag kan ha praktiskt värde för många PC-datorer. Kablar gör ingen lycklig och tvärtom kan de upplevas störande och samla damm. Högtalarna Michael-young designat är därför helt trådlösa och ser även i övrigt trevliga ut:

Michael-young: Trådlösa högtalare

Läs mer hos: michael-young.com
Fler högtalare och ljudsystem på Pryltrend.com: MP3-spelare och högtalare

Det här är inte första gången under sin karriär som Michael-young designat i det här området. Tidigare har han t.ex. designat en MP3-spelare åt Kuro Music.