Lägenhet Uppsala Stationen 2.5 rum 68 m2 låg hyra

2011-08-24
Via Nyfiken vital

Vill någon - tidigare besökare eller ny - se lägenheten innan auktionen måndag är det bara att ringa. Jag har kontoret hemma så nästan när som helst kommer fungera: 0722170146.

Kungsgatan 52 C 2 tr. Precis vid järnvägsstationen. 2.5 rum. 68 kvadratmeter.

Vacker grön och blommande innergård. Nära resecentrum och den ny-designade parken med färgade fontäner, lysande konst i märken. För predikterad värdestegring och värdering fortsätt läs.

1. Oberoende värdering: 1.5 miljoner.

2. Predikterad värdering utifrån principer i:

Fallstudie i kontext av WARRIOR indikerar dessutom tydligt att Uppsala-centrum flyttats och fortsätter att flytta mot stationen medan intensitet minskar i Lutagen fortfarande tydligt märkbart vid räkning förhand vid ICA butiken framme vid V-dala. Också i intensitet-räkning i fyra butikstyper (bl.a. bokhandel).

Recencentrum heller ej färdigbyggt ännu även om inga störande ljud finns från byggnationen där fönster dessutom är nyreonoverade för att förhindra sådana ljud vilket gör lägenheten allmänt ovanligt tyst.

Hur män jagar kvinnor

2011-08-23

Jag visste att det fanns en vetenskaplig förklaring till varför jag inte träffar tillräckligt med kvinnor. Det är mitt redaktionella och konceptuella engagemang rörande sådant som kvinnor och matematik som i Positiva och negativa stereotyper för ekonomisk och politisk analys och Kvinnor är lika bra i matematik . Det reducerar min jakt instinkt:

"Men with a preference for "one-night stands" and negative sexist attitudes towards women are more likely to use aggressive courtship strategies. They compete with other men who are also interested in the woman, tease the woman, and isolate her away from her friends. In response, women with a preference for 'no strings attached' sex and negative attitudes towards other women are more likely to respond to men's aggressive strategies."
Från: Sexist men and women -- made for each other

Känsla uttryckt i Musik

2011-08-16

Musik i urval för att ge en valence reflektion av emotion senaste månaden i en tämligen noggran genomgång av egentligen alla fallstudier om än för många mycket förkortat i hög intensitet kraftigt i känsla som gjordes genom åren till vad som nu nått långt i modell och i IT nått sitt första stabila stora steg framåt för en bättre värld med mer tolerans, demokrati och mindre problem i våld och fientlighet samt i den lika viktigt i mitt perspektiv kommersiella sidan kraftfulla kommersiella värden.

Stress. Min tid är kort där mer tid gick åt till implementation men problem är vad vi besegrar på vägen mot de viktiga segrarna.

Lets get ready to rumble :-) Trevlig ytbehandling av ekparketten med esoteriska tunga fraktioner av det för trät stärkande, hemgjord vit-målar färg för småskador på färg vid fönstren ger förutsättning för att romantisera kvinnor med tillbörlig respekt. Uppsala är fylld med vackra kvinnor och tid för att följa upp en del prospekt ska säkert hinnas med förutom allt annat viktigt.

Förutom de i ögonblicket konkreta fördelarna för kvinnan i direkt njutelse kan man se det som viktigt för hela världen genom att ge ett viktigt perspektiv lagom till utbyggt stöd för dimensionen Graceful Cute i WARRIOR. Liksom givetvis likheterna i språk som ju predikterar hur länge romantik håller (därmed att gemensamma intressen m.m. är bra):

Kvinnliga förebilder inom vetenskap i Nyfiken vital
Kvinnor är lika bra i matematik
I romantik kan kvinnor tappa karriär p.g.a. irrationella stereotyper

Madonna med Gambler får ej glömmas där värdet finns bra uttryckt i Förstärkt riktad information i marknadsföring och reklam :-D

"You can't stop me now
'Cause I'm right and I'm making advances
Let me show you how
Tonight, I'll be taking my chances
On you, on you, on you, on you, that's right baby"

Säkerhetsrisk: Indikerar riktning i korrelation informations-extraktion?

2011-08-11

Tidigare och också i Säkerhetsproblem: Indikerar riktning i korrelation informations-extraktion?

Tidigare problem korrelerade till implementationerna av respektive försök till första stabila plattform av tidiga delar av modell var IT-angrepp för att slå ut OS. Just flow i slutet av en "version" där mman knyter samman den första stabila är kritiskt och vad som behöver ta tid. Dessa angrepp kom unikt mycket direkt i dessa direkt för att störa dem. Det med andra problem som nedslöande av dator bedömer jag med den utökade tidskostnaden för WARRIOR till cirka tre till sex månader.

För WARRIOR säg en vecka innan abonnemang för bredband bröts tog jag ut datorn från internet för att få den att gå i sitt första mål. Det gick utmärkt förutom att vi nu stördes i direkt "lokal GEO" via ljud ytterst riktat.

Kostnaden rent personligen är givetvis extrem då jag i princip tömde kassa. Men samtidigt finns andra risker och problem här där jag inte kan utesluta just att detta berört demokratifrågor. Det genom att förutom den för mig nu framöver viktigare kommersiella aspekten där också flera idella anpassninga är planerade för en bättre värld som kan hjälpa till att öka konvergens mot konceptet Graceful Cute vilket som uttryckt i modell från kunskap om världen indikerar ökad stabilitet och glädje med god ekonomisk utveckling finns efter WARRIOR 0.9 slutfört korrelation i rum inklusive vad som var för sig mindre trovärdigt men samlat inte kan uteslutas indikera att man försöker få kunskap från eller direkt access till äldre papper inkluderande om så fanns namn på personer (när de fanns i lägenhet vilket ej är fallet på "evigheter" i en "alias-form" som dock av och till kan läcka kunskap) engagerade i demokratifrågor.

Jag ogillar detta enormt även om jag trots upprepad riktning (men där riktning också varit spridd) bedömer att sannolikhet för ett av de mer problematiska alternativen som mindre troligt. Vidare uttryckte jag i "språk-intensitet" tillbaka ett antal erbjudande för istället namn på i demokratier till diktaturer rapporterande (ex. flykting-spioneri) där dessa erbjuden gjordes (om än substantiellt givet att dessa dörrar stängdes och jag inte lär röra dessa frågor under all överskådlig framtid från ett information security perspektiv ej i allt korrekta om än i vad ej korrekta lämnar vi för framtiden nästa år eller framåt) i värde för personen givet att direkt GEO gör att de kommer synas snart var mycket stort.

Här lär jag också få informera Säkerhetspolisen även om jag verkligen saknar tid för att seriöst sammanställa det hela där jag också störs av och till riktat just i samband med dator-arbete. Andra liknande åtgärder kan också tänkas göras d.v.s. troligast och enklast media även om man kan tänka sig också om något lite mer otroligt visar sig indikera problem även stickprov av personer följande för att se om problematiska kontakter kan finnas.

Jag är här också chockerad till illamående av hur respektlöst man kan försöka "borra fram" information som kan äventyra personers liv. En del exempel är chockerande till det osmakliga.

Babianernas hårda liv på toppen

2011-08-02

Det görs så mycket skräp forskning utan värde eller relevans enkel att se men här har vi något man kan känna igen sig i:

"'We've known for decades that alpha males have an advantage in reproduction, but these results show that life at the top has a real downside, and that being an alpha male comes at a real cost,' said Alberts.

Both Gesquiere and Alberts pointed out that the baboons' heightened stress levels are most likely based on the energy they must expend to maintain their social position, rather than psychological factors. For instance, alpha males are involved in a higher rate of fighting and mate guarding than beta males. They do not differ, however, in the rate of challenges to their status, which is considered a psychological stressor, or in the amount of grooming they receive from adult and juvenile females, which is a measure of psychological support."
Från: High Social Rank Comes at a Price, Wild Baboon Study Finds