Skatteverket är viktigt för demokrati och ekonomi

2012-08-18
Först publicerad i Hans Husman om Media.

Att Skatteverket är svenska myndigheters mer välskötta verksamheter ska imponera givet antal personer de ska hantera och komplexiteten på databehandlingen. Det är ju heller inte bara skatt de hanterar.

Access till dataregistrar, möjlighet till offentliga handlar m.m. är viktigt både för affärsverksamheter (ex. information i samband med affärskontakter) men också för media. Det är något staten kan bygga vidare på genom ta delar av det globala konceptet med open data som bl.a. USA och United Kingdom är tämligen engagerade i och Sverige delvis redan är involverade i tillsammans med United Kingdom i ett associerat projekt kombinera det med våra befintliga open data projekt och paketera det med de bredare inarbetade verktygen för öppna myndigheter.

Guider och information relaterat öppen information och dataanalys från medias perspektiv:Skämtteckning jag gjorde i samband med att jag skrev om Sveriges och United Kingdsoms samarbete runt open data vilket var samma dag som tågtrafiken stod still p.g.a. snö.


Det är svårt att se en bättre lämplig myndighet för det. Att systemutvecklingsprojekt havererat hos Skatteverket och andra tjänster ej nått ut ska inte oroa varande ytterst normalt medan det imponerar att man faktiskt klarat av leveranskraven trots dom problemet. Driftstabiliteten hos Skatteverket imponerar också liksom rutinerna för att hantera när problem uppstår. Det kan tyckas som en trivialitet att de direkt meddelar att inlämning av deklarationen sköts upp en dag när deras webbplats hade åtminstone något nedsatt responstid sista dagen i år men det visar att man tänkt igenom sådana frågor och har dom enkla svaren redo. Någon ska ju trots allt besluta att inlämning av deklarationer skjuts upp.

Även om demokratifrågorna är viktigt är de ofta diskuterade och välkända i Sverige runt dom här frågorna. Betydelsen av effektiva myndigheter för svensk ekonomi ska absolut inte underskattas men uppmärksammas mindre ofta. Ett tydligt exempel är dagens Europa:

  • För flera av de länder som upplevs och uttrycks ha de största akuta ekonomiska problemen är problemen inte akuta.
  • Problemen har etablerats under flera år men dolts i redovisningen via diverse underliga ekonomiska incitament men i bästa fall kan anta att politiker m.fl. inte begrep men troligen var rent missbruk för att lura medborgare och grannländerna (se t.ex. reportaget från PBS: Pengar, Makt och Wall Street).
  • Hade problemen inte varit gömda tvivlar jag på att den pinsamma hysteri bland Europas politiker uppstått och de kommande åren hade troligt varit enklare för medborgarna i Grekland m.fl. länder.

Det ligger därför i den goda politikerna med ett genuint och ärligt engagemang för ett bättre land natur att se den öppna informationen (när det inte kolliderar ex. med privatpersons rätt till rimligt privatliv eller nationens intresse o.s.v.) som en grupp av verktyg man kan gynna landets ekonomi genom att stärka. Vi ser enkelt betydelsen både för ekonomi och demokrati när vi tänker oss om situationen var sådan att nästa gång vi går till val vet varken vi eller större flertalet av dom valda politikerna vilka skulder Sverige har, mycket ränta eller motsvarande ränta vi betalar för skulderna eller vilka affärsförbindelser politikerna ansvariga för kända och okända skuldeförbindelser haft med lånegivarna vilket situationen varit och troligt fortfarande är i Grekland.

Frågan är också nära relaterad till den svarta ekonomin. Skatteverkets roll där är given och viktig. God datanalays är viktigt. Lika viktigt är tilltro till att den ekonomiska effektiviteten inte bara optimeras hos medborgarna utan att man också bibehåller moraliskt och juridiskt korrekthet bland myndigheter och allt associerat till dessa också när lagen inte är tvingande (därför lagar och regler här ska spegla ekonomisk-effektivitet och moral och den goda politikern går därför inte runt det).

Samma länder med stora problem relaterat till underliga miljard-"lån" tidigare gömda har också alla mycket allvarligare problem med svartekonomi än Europas i tillväxt och lån bättre fungerande ekonomier. Både Grekland och Cypern har en helt sanslös svartekonomi. Stratfor pekade nyligen också på problematiken Italien kommer med här:


Italiens politiska och omoraliska korruptionskultur bland politiker är reell och säkert vad som spelar in. De abnorma nivåer den legat på har dock där också byggt upp starka ytterst kompetenta institutioner som försöker motverka den också om nu prioriteten traditionellt ligger på den organiserade brottslighetens politiska kontakter. Betydelsen för EU att söka nå en god grundnivå gärna på nivå med Sverige där Sverige stärker upp vår konkurrenskraft ännu mer genom att bibehålla samma relativt högre nivå är värde för hela regionen.

Demokrati kommer också med ansvar. Medborgarna måste ta ansvar för hur de röstar. D.v.s. kulturen där man problem skapas som inte korrekt röstas bort utan istället hanteras via mellanstatliga samarbeten utanför demokratiskt kontroll är tror jag kontraproduktiv. Det är bättre att länderna hanterar sina problem helt själva om inte problemen blir riktigt märkbara. Ev. kanske alla de här panik-lånen till aktuella länder verkligen var nödvändigt men om så hoppas jag verkligen att långivarna fått något för pengarna i form av säkerhet, ägarskap i problem-banker m.m. och att man etablerat möjlighet till vettig bokföringskontroll och inte bara kastar in pengar i organisationer som i bästa fall inte medvetet har vana och kunskap etablerad sedan flera år hur problem skjuts på framtiden.

Kanadensisk styrka balanserar världen

Ett fint exempel på det kanske mer än genomsnittet för världens engleskspråkiga tidningar mer tydligt moraliskt engagerade den kanadensiska pressen tillför i ett viktigt perspektiv när man följer nyhetshändelser:


Just här är det dock återtryckt från The Washington Post men oavsett skribent ligger mycket i tidningarnas mer märkbara artikel-symboler ofta nära redaktionen också utanför själva nyhetsinriktningen rörande händelser: känslomässig position och nivå, huruvida man är mer försiktig och observerar möjliga riskabla sidor mer än möjligheter o.s.v. liksom självklart rubrikval och bilder.

Perspektivet vi har i Kanada är inte det mer tydliga i de mer bombastiska uttrycken utan ligger vad man kanske kan tolka som en avvägning mellan brittisk och amerikansk kultur där den "brittiska kulturen" i Kanada i delar kan kännas mer som man som svensk uppfödd på kostymdramor skulle önska att britterna försökte leva upp till i trevlig artighet, elegant klädsel mer än att åtminstone av och till bete sig ungefär lika grisigt som svenskar och tyskar på semesterorterna sittande ölande och skrålande istället för att beställa te och öva handgrepp med promenadkäppen. Samtidigt har vi också mer än av den amerikanska större kulturella diversity potensen. de rör sig snabbare övr en bredare mer varierad kultur där mycket av det troligen kommer från USA snarare än den mindre varierade befolkningen i Kanada.

Det är tråkigt att vi i Sverige inte lätt-tillgängligt upplever mer av den fina kanadensiska kulturen. Jag tror den passar svenskarna utmärkt. Vi har stor likhet i natur, modernare konst och också delar av litteraturen. De har mycket av den amerikanska kulturen Sverige så ofta möter men samtidigt en aning mer av den traditionella artiga brittiska kulturen. En perfekt balanserad nation för svenskarnas kulturella konsumtion.

Tidigare Kanada-inlägg i urval:

Åldrad Revoltmusik

2012-08-17
Revoltmusik har förmågan att stärkas genom åren. Det större symbol-konceptet och ofta tunga associerade symboler som för in stärkt kontext mer än alla gånger musik i sig. De irländska exemplen (utan att ha gjort någon annat än liten genomgång) har dock alltid viss upplever jag värde i lyriken.


Irländarna är ju också ett folk av mäktiga krigare nu som under 1900-talets början:

"Hussam Najjar hails from Dublin, has a Libyan father and Irish mother and goes by the name of Sam. A trained sniper, he was part of the rebel unit that stormed Gaddafi's compound in Tripoli a year ago, led by Mahdi al-Harati, a powerful militia chief from Libya's western mountains."

Från: Libyan fighters join Syrian revolt against Assad

Gangsta's Paradise: Ukulele-version

2012-08-15
Mindre problematiska ackord än jag först i Ukulele (soprano): Gangsta's Paradise trodde nödvändiga som vi ser bättre här.

Dio - Holy Diver

2012-08-13

Passande musik inför att sluta snusa kanske ;-)Ride the tiger
You can see his stripes but you know he's clean
Oh don't you see what I mean
[...]
Jump on the tiger
You can feel his heart but you know he's mean
Some light can never be seen

Bilder på tigrar i mindre urval bland tidigare publicerade...Foto: Keven Law, Licens: Creative commons by-sa 2.0
Foto: Jelene Morris Licens: CC by 2.0
Foto: Tambako the Jaguar Licens: CC by-nd 2.0


Go West

I make no protest, you make the rest.

Troll - Jimmy Dean

Givetvis inte riktigt samma sak som Angel - Sommaren i City 1990, Lili & Susie: Oh Mama eller men heller inte helt olika. Likheten ligger i ett kanske något understryket behov av solens och alkoholens stimulerande effekt för att uppskattas till dess fullständiga potential. Det är egentligen inte en kvalitetsindikator utan endast en indikation om vilket kontext musiken är funktionell och vilken grundnivå på reward-egendimensionerna som krävs.

Angel - Sommaren i City 1990


Johnny Cash - One

Var det U2 (you too?) som spelade in den först?Oh krigets dimma i kärlekens tjänst

The fog of love kanske?


It's time for us to find a secret place
I've got things to tell
If you ring my bell

Pizza till lunch

2012-08-12
Och efter lunchen minns jag Canneloni Macaroni med Lasse Holm som om än inte potent pan-europeiskt kanske kunde ha fått några extra-röster i Italien fler än ev. i övrigt förolämpade. Det handlade nog också om reward-potentialen italienska maten respektive och/eller mannen kan inverka i den förstärkande musikaliska grunden för rätt jurymedlen redan i Sverige.


Reflekterar lätt över att flyga över det lilla respektive stora vattnet under hösten eller tidiga vintern. Och möjligen därifrån vidare till Asien. Osäker hur många timmar från Kalifornien Japan är? Finns behovet tidigare finns medlen.

Hög hastighet och intressant emulerad locomotion

2012-08-11
Hög hastighet och snabba och ovanliga rörelser vi kan föreställa oss automatiskt emulera via vad som oftast kallas spegelneuroner men som jag egentligen inte tror är mer än viss form självorganiserad specialiserad korrelation men som är mer extrema kan förstärka visuella upplevelser. Ett exempel är från den senaste versionen av Total Recall när bil-liknande farkoster kör på magnetband hängande.

Fortfarande utnyttjas detta i film upplever jag ganska begränsat mot vad jag tror kan vara möjligt med mer riktad analys och kunskap. Det är dock mitt intryck från en del lätt experimenterade filmer från något år sedan att man i delar av Hollywood är medvetna om själva mekanismen och kanske tagit in del expertis för att läsa sig optimering.

Jämför vi bakåt i tiden märker vi att man också är medveten om fenomenet men utan just någon kunskap om själva mekanismen. Hög hastighet som med flygplan i ett geografiskt rum där vi själva inte verkar kan ge viss effekt (jfr Top Gun i filmklippet nedan) men är ändå väldigt begränsat mot när det är kroppsrörelser och situationer vi själva har direkt erfarenhet av men som rör sig i det mer extrema men uppfattat realistiska jämfört med det.

Gevär eller Gud? The missionary man

2012-08-10
Kanske format av vår kulturhistoria hörde jag "Oh the missionary man, he's got god on his side" som "Oh the missionary man, he's got guns on his side. Det senare är det enda vi för olika situationer kan bedöma annat än i trosuppfattningar.


He said "Stop what you're doing
Get down upon your knees
I've got a message for you that you better believe"

Helvetet eller Det förlovade landet?

2012-08-05
Skillnaden om den finns behöver inte vara mer än temporal. Vilket som går dom kroniskt hungriga alltid hela vägen. När skeenden som i allt viktigt och komplext är större än vad vi ser och också inkluderar flockens tankar och attityd är svårigheten ofta att skatta den faktiska hastigheten. Hur snabbt går det? Och hur länge är vi i helvetet? Och hur påverkar den tiden vågens rörelse österut?


"I'm on my way to the promised land
I'm on the highway to hell
(Don't stop me)
And I'm going down, all the way down
I'm on the highway to hell"