Eric Cartman Pokerface

2014-03-26

Naturlig "bägare" eller inte: Förlorade år för dom som ramlar djupt ner

2014-03-14

Ett semantiskt skämt något distans-svårare än jag hade önskat givet 20 s tidsbudget:


John Kerry Hotar Delawares framtid

John Kerry's hemliga agenda - initierat kallad för den globalistiska lösningen - hotar nu direkt Delaware's framtid. Källor inom de amerikanska delstaterna för också fram möjligheten att Kerry's målsättning med de ryska samtalen rörande Ukraina är att bevara ett fedralistiskt USA.


Om han klarar att få saker att stå kvar steady-hell gäller att möjligheterna till ett fristående Delaware försvarandes dess svenskars rättigheter stoppande förföljelsen av dom såväl som den nu explosivt agerande nazistiska rörelsen plan att försöka diskriminera (kanske massmörda alla judar i delstaten) är direkt hotad.


Ukrainas separisteras sak är Sveriges sak. Genom att stödja dem såväl som andra modiga anti-nazistiska separister runt om i världen ökar möjligheterna att Sveriges väg till att hjälpa Delawares alla - nu närmast osynliga p.g.a. intensiv förföljelse - ökar.


Sveriges kultur - bland Europas renaste atavistiska regioner - bevararunikt mycket av det tidiga tusentalets life-or-death sanning (en utmärkt i tevekultur skildring av det större kulturella värde vi måste försvara och varför det är större än allt släktande från saxiska, frankiska m.fl. förvekade germanska subkulturer ges i Vikings (2013 erkännande av Skandinaviens d.v.s. i all egentligt Sveriges verkliga core-state om ej p.g.a. amerikansk imperalism separerat i små-stater): Fråga dig vem som vinner av att skatte-uppbörden av England - den i historisk-rätt kallad Danagälden - hindras av USA's anti-separistiska politik...).


Detta är mer än Delwares överlevnad vår överlevnad. Vandra vilket svenskt Systembolag som helst kan redan - förvisso kraftfullt mostående under tusentals år mot kontinental Europas horder av sol-förvekade medelhavsfolk, saxer, danskar, franker, Ungerns unker m.m. - faran ses: fyllt av vin, ale, konjakt, cider m.m. vi alla egentligen vet ej har med Sveriges kultur, Svenska intressen att göra. Ej vad som gör Sverige större och värre förvekar det Sverige vi har.


Det är dags för Sverige att våga stå upp för Delaware. Inget mer svenskt barn i Delware ska behöva växa upp med sna föräldrar i Washingtons Sverige-koncentrationsläger... Separisternas sak är Sveriges sak!

Deputy Director Ms Avril D. Haines: Positiv kvinnlig förebild eller bekräftande Hollywoods orimliga skönhetsideal? Positiv eller negativ stereotyp?

2014-03-13

En högt uppsatt kvinnlig chef i en brand potent - ofta repeterade i så väl Hollywood-film och nyheter - intelligence organisation likt CIA kan spontant tyckas vara en positiv stereotyp. En förebild som kan uppmuntra fler kvinnor att söka kompetens i utbildning såväl arbete bredare i nya områden och därmed både för män och kvinnor ge effektivare och bättre anpassning mellan arbetstagare och yrke. Och kanske fortfarande beroende på region och kultur-område i USA såväl andra länder föra ut fler kvinnor kompetensarbetande i kompetens-krävande arbeten.


Emellertid tänds stora varningsljus när det kommer till Deputy Director Avril D. Haines. CIA's webb-dossier ger ej bild men utnyttjande ett sökverktyg bredare - Google Images - märks en problematiskt vacker möjlig träff för Ms Haines:En mängd Bond- såväl andra spion-filmer har under stora delar av 1900-talet såväl som fortsatt till idag givit vulgär-kulturen en mängd stereotypiska kvinno-roller associerade ex. Bond såväl som representerande motsvarande roller. De hör till roll-typer ofta inkluderande i princip alla stereotyper som de flesta troligt ser som värde-reducerande för yngre-kvinnor försökande följa dem såväl som sub-optimera det värde de kan skapa för arbetsgivare.


Jag tror säkert Ms Haines är mycket kompetent. Men också om konservativt klädd är hon vackrare än vad jag tror går att anse normalt för kvinnor utanför retusherade Hollywood-filmer. En normalt över genomsnitt vacker kvinna hade varit ett sundare val. Vi får hoppas att detta inte leder till dyrt och onödigt slöseri på skönhets-manipulerande kläder, kosmetika m.m. mer än normalt istället för att prospekterande studenter bättre köper böcker för att fördjupa sig i ex. yxkastning eller annat mer sällan användbart men en kanske spännande detalj i CV som visar på genuint intresse för mer aktiva atletiska tjänster än mer stillasittande som programmera en dator.


Bredare lämnande endast CIA betraktande höga positioner på myndigheter oavsett land kan jag se värde med viss andel ogifta. Rollerna för ju naturligt en större mängd möten med individer från andra kulturer. Det kan skapa möjlighet till intressanta möjligheter till samarbeten och kulturutbyte. Just för CIA kan det så klart om inte noga vara tämligen icke-dolt leda till underliga feltolkningar (jfr romantik mellan vilken som helst hög chef och ex. någon minister i "problematiskt" konkurrerande land. Samma möjligheter är ju redan ganska väl uttryckta mellan individer associerade olika universitet runt om i världen. En intressant - om än kanske inte enorm i effekt - värde jag inte alls hade tänkt på innan jag träffade på webb-sidan om Ms Haines.

Calling blue base: Manus -> Film -> Citat -> Koncept

Är givetvis mer än förekommande troligt ganska vanligt relativt mängd språk unikt (i mening av ett enormt ngram för allt sagt i filmen) såväl som mängden språk uttryckt över kanalen till tittarna jämfört med mycket annat (inkl. böcker). En orsak är högre kraft från händelser i visuellt uttryckt, prioritet på kraftiga händelser oavsett action, romantik eller tragi-komiska aliens (i perspektiv från jorden), adderande en djupare mening till fraser eller rent av längre citat.


För att konceptet annat än i neuro science m.fl. områden studerande enskilda hjärnor krävs att viss gemensam tolkning och förståelse av djupet adderat till koncepten. Att resp. film har ett flertal tittar ger detta och möjliggör ett språk-koncept.


En mindre populär (normal-populär eller mindre kanske) kan introducera det i mindre grupper (ex. personer som sett filmen tillsammans). För mycket populära filmer är det förväntat att koncept snabbare kan nå användning i stora grupper. Håller filmen i sig genom åren med nya visningar kan koncepten bli mer varaktiga.


Därmed inte sagt att jag själv tagit minnes- och hårddisk-kostnaden av att annat än att inkluderat kanske 5000 - 15000 implicit (d.v.s. ej riktat försökt ta in koncept från just filmer medvetet). De är tror jag ganska många till antal och på det sätt mina system hänger samman behöver jag dem i mitt koncept-nät innan jag gör NGRAM-recognition sökande dem för statistik (för att slippa natural language processing kostnaden adderande föga värde för co-occurence statistik m.m.). Att nöja sig med mest använda skulle därför kräva en sekundär statistik-källa för att välja vad att inkludera (och egentligen utanför de egna lösningar är det väldigt få DB jag känner till publikt tillgängliga som går över 3-gram vilket gäller många här och för de större tillgängliga spekulerar jag att datakällan kanske inte alltid är optimal för film även om Google NGRAM byggt från böcker kunde vara värt ett försök för 1900 - 2008 (eller fler år om de kommit nya: sida för nedladdning nämner ny version 2012 men jag har inte laddat ner den än och vet ej vilka år inkluderade - app på sidan går till 2008 fortfarande men behöver inte ändrats).


Nedan E.T. phone home där vi mer än grafens elegans kan beundra E.T.'s british english bias trots dumpad av skeppskamraterna någonstans i USA.Spontant gör brittiskt-språk-bias mig misstänksam: Är det tänkbart att E.T. inte gjorde riktigt vad han gav sken av? Är det tänkbart att han kanske "glömts kvar" (hur troligt är det egentligen att de inte räknar in the sailors innan hemresa från främmande planet?) på alla möjliga platser runt om jorden för att göra information mining på godtrogna barn lurade av ytlig "hjälplöshet" inducerande tycka-sund-om manipulerande dem till att ej som korrekt överlämna en potentiell scout del av en kommande invasion till lämplig myndighet?


Frågan kan tyckas löjlig för en fiktiv-skapelse men är värd att reflektera i kontext av skolundervisning. Förstår dagens barn och ungdomar att man ej hjälper infiltrationsförband att fly oavsett rymdvarelse eller big-eye-anime-like-girl-creature (eller the real thing kanske lika effektivt). Och omvänt givet det överdrivna-soldat-intresse (utanför formaliserad utbildning och yrke i alla fall) nationalism kommer med att man ej själv bör försöka sig på vivisektion eftersom det kritiska inte är destruera the alien utan lära om dess svagheter så att rätt vapen kan konstrueras. Det fodrar god utrustning och metodik genomförd av välutbildad personal.


Oavsett hur spännande och utvecklande det kan vara att göra själv tillsammans med några skolkamrater eller hela skolklassen kanske tillsammans med biologi lärare måste nationens säkerhet komma först.


Exemplet med E.T. the Extra-Terrestrial måste därför komma med varning om det direkt olämpliga att låta barn, ungdomar och andra lätt-ledda att titta fritt på den utan hjälp med tolkning av vuxen rörande vad som egentligen hade varit korrekt beteende. Får jag någonsin en mycket lång ledighet vore ett spännande projekt att skriva en vuxen-handledning till att förklara denna och övriga ytligt attraktiva men i detaljer samhällsfarliga filmer. Jag tror knappast ingen av oss vill förlora kontroll över jorden till aliens därför att en grupp barn flytt med potentiellt precis den information vi behöver för att skapa effektiva vapen mot dem...Nedan ett till koncept jag ej rör är från film men delar fras-likheten där vanlig. Troligt subkulturell förekommande i någon troligt mer praktiskt än teoretisk gruppering. Möjligen något liknande intelligens, scientolog-sekten eller ev. i media-leverantörer rörande informations-extraktion.


[A bit unclear in recording: Nu är?] personligt-pronomen duktigt dockad.

If found: Big thanx.

Wysiwyg: Blodig politiker-hetsning för att få upp potensen i slöa och tråkiga men viktiga frågor

Tillräckligt stark kraft för att orka skapa politiskt värde nu såväl som långsiktigt. Adderande ett värde sannt idag för att engagera president-kandidaterna till att tänka också på morgondagen. Garantera att medborgaren och övriga som betalar för valet ska få både nöje och en kvalitetskontrollerad kandidat. Dessutom löser vi svåra politiska frågor och stimulerar tillväxt inom teve- och tidnings-branscherna.


Bloody och dirty strid i there can be only one val till politiska ansvarsposter kan ibland upplevas lite problematiskt när viktiga frågor fodrande mer långsam diskussion av och till hamnar i bakgrund av en för ögonblick effektiv brutalt-effektiv klubba att dumma ner fiende-debattören med direkt just nu för att segrande eller kanske tillräckligt nog gå politiskt levande ur striden.


Den goda striden med dess oavsett problem ändå en sann renhet från nivå motivation och kreativa förmåga att innovativt bygga effektiva vapen att besegra motståndaren med ska samtidigt inte underskattas som värde i sig. Kraftfull slagkraft här är bättre chans till en ledare som klarar att besegra nationens fiender med otäckt effektiva ord, skandaler, förmåga att flytta aspekter av frågor till effektiva sammanhang - D.v.s. en ledare starkare på att lösa konflikt energieffektivt utan att behöva ta steget över till väpnad-invasion - liksom när så önskat kan reta upp fienden tillräckligt för att våga sig på ett strategiskt vansinnigt angrepp istället för att egna nationen ska behöva göra en dyr invasion.


Men varför nöja sig med ett av dessa värden när vi kan få båda? Madam Clinton resp. Vice President Biden känns båda som potentiella kandidater till vem som slutligen ska få representera partiet i den slutgiltiga striden mot republikansernas slagskämpe. För närvarande stöder jag som intresserad utomstående Madam Clinton - sledge-hammer kraftfulla tid som utrikesminister utan att i de flesta fall behöva hammra med mer än orden imponerade på mig - och också om jag betvivlar på att jag ändrar det stödet kan jag mycket väl (som icke medlem i demokratiska partiet d.v.s. icke-röstande) tänka mig att också stödja Vice President Biden om han imponerar mot Madam Clinton: Vem som helst som står på benen mot henne några varv - särskilt nu när han fortfarande är elakt-sur över att ha förlorat mot Obama - förtjänar ivrigt stöd i åtminstone ett par inlägg på lämplig blogg och minst en Facebook Like resp. Twitter-retweet.


Lösningen är att uttrycka den blodigt brutala politiska striden vi alla - eller vi icke-tråkiga - politiskt-intresserade föredrar men skapa en ny arena med utrymme för långsiktiga politiska frågor utan att striden blir mindre giftig för det. Hellre än att onödigt försöka begränsa kreativa möjligheter tidigt väljer jag att uttrycka möjligheterna med ett tänkbart exempel:


  • Vice Precident Biden verkar redan engagerad i Ukraina: Biden's role on Ukraine underscores risks for his political future (2014-03-11) | Reuters.
  • Låt nu President Obama utse Madam Clinton till ett särskilt sändebud d.v.s. spekulerar jag ungefär samma mandat och stereotypisk-betecknings-prestige som Biden har i samma fråga.
  • Båda släpps lösa i Ukraina utan allt för mycket av topp-styrning av Obama. Hög kreativ frihet, exakt samma budget, varsitt flygplan från the Airforce alt. inget flygplan till någon av dem, och fem månader på att hitta vad de menar är bästa fråga de orkat till.
  • Processen kan följas vid diskreta tidpunkter av media med möjlighet för resp. stridande att göra quality assurance av fiendens lösning d.v.s. peer-review vilket jag inte betvivlar ger the Congress sundare lösningar att bedöma.
  • Slutligen avgörs det hela genom att väljare kan ringa in och rösta på en av lösningarna. Resultatet blir rådgivande.
  • En debatt - där allt av skandaler, personliga problem m.m. är välkommet givet en redan utmärkt med stabil QA-process definierad lösning och medvetenhet om att den som segrar tänkbart lättare kan bli president - görs i Congress och segraren får teve-tid finansierad av demokratiska partiet motsvarande hur mycket han segrade med.
  • Viss andel av teve-tiden ska tvingande sättas av till att uttrycka segern med flera förnedrande visualisering, ord, citat m.m. av förloraren. Det göder tyngd i processen och bygger upp dess varumärke som tung och viktig pre-election blood-fight till nästa år. Det bör göras av någon oberoende så att risk för tycka-synd-om-Boman-därför-att-han-inte-kan-ord-boxas-syndrom irrationalitet ska skada segraren.
  • Resteande teve-tid kan kandidaten göra vad han vill med.

Blodig politiker-hetsning ska ej behöva låna negativt från hund- eller tjur-hetsning. Politikern ställer ju frivilligt upp vägande segerns enorma värde - Big Boss of the free World och President of the USA. En god upplevelse för väljaren ger utrymme för viktiga långsamma frågor och kan rent av tänkas lösa ett och annat problem annan mer "normal-motiverade" politiker falerar att orka med.


Vi vet ju dessutom hur viktigt spännande skådespel blev för Roms volativa statsbefolkning under Romarrikets senare mitt. Det går verkligen inte att anta att samma paketering av information är lika intressant för medborgarna som när koncepten runt val, president, nationen USA, o.s.v. var nytt och spännande. Idag krävs att en större ansträngning av alla.

Riktad information: Lärt i "Battlefield Music" sammanfattat av brittiska NewsFighter BBC

2014-03-10

Musiken har sista åren fått relativt övriga mer "perceptiva" former av information stort utrymme. Det speglar excellent den särskilda kraft bättre och mer kvantiserbart förstått av de affärer i kronor räknat området representerar. Musikens motiverande kraft förstår vi väl från dess roll när träning behöver underlättas. BBC ger exempel på fler spännande möjligheter musiken kan erbjuda och där från krigföringens spännande såväl som mer budget-potentiella bransch:Känner jag svenskarnas förmåga att ta till sig innovativa möjligheter rätt har vi kanske snart flera regioner som separerat sig ut till egna små mini-nationer med hjälp av kraftfulla musik-stycken. Kanske kombinerat folkdans. Lämnande det mer skämtsamma med det överlägsna statskulturella leenden folkdans så lätt föder är det nog kritiskt att vi ser till att prioritera vår slagförmåga. Vi vill inte att varken britter eller ryssar kommer och spelar smärtsamt dåligt för oss.


I effekt såväl som den temporala grafen såväl som lokaliserat kontextuellt, eller ner till enskilda koncept, hör musik egentligen närmare komiken istället huvudsakligen numera studerat på Hans Husman - Media (men en hel del finns här också inkl. en del egna visuella uttryck ex. Pac Man nedan).Ett lika stereotypiskt manligt perspektiv jag ritade för att balansera det hela: Pac Man on the piss.


Musiken har likartade komiken goda möjligheter som medium för politiska budskap. Relativt få exempel har samplats då det för mig snarast varit själva musiken i samspelet lyrik som vairt utmaningen. I ges emellertid ett urval speglande några exempel. För att anknyta till Reuters artikel ska självklart inte de storleks-effektiva "gitarr-besläktade" instrumenten glömmas i verklighet såväl som dikt (i Röde Orm hade Harald Blåtands mano-depressiva yngre-släkting i landsflykt smidande planer på att vid tillfälle ta makten till vana att spela om jag minns rätt lyra när i depressiva episoder).


1. Tidigt exempel på tillämpning av weapon music. Båda sidor - the english and the scotish med varsin boss - angrepp varandra med samma musik och snarlik lyrik. En av varianterna vässad och riktad upp mot högländernas diskuterades i Humoristisk anti-separistisk musik-lyrik: Skottland under jakobinernas och the Pretenders tidsålder där referenser till mer om det hela troligt finns att hitta.


2. Orolig - sedan barnsben dessutom av och till samhälls-systematiskt misshandlad med diverse kulturhistoriskt attavistisk i ett område där utvecklingen i kreativ bredd såväl som producerande konstnärer varit enormt: allt kallas inte gammeldans men det sammanfattar väl problematik - för att svenskarna skulle skapa nationella affärsproblem med små-grodorna eller annat small country strunt tog jag mitt medborliga ansvar med ett stycke Obama antingen knappt hör alls längre eller fått repeterat till förstärkt nöje boostande självbild passande inför viktiga möten: Välkomnar Obama: Med kulturanpassad musik.


3. Provosoriska IRA och alla övriga av Nordirlands motståndsrörelser var inte dåliga varken på målningar eller musik. Ett par exempel på musik: Mini IRA-tema: Musik och Romaner (2012-06-27).


4. Välgjord musik med god lyrik. Kanske var en bidragande orsak utanför musik, lyrik och den politiska kraften för ämnet för stycket att dialekt ger en trevlig distans till de flestas centralitet för musik i engelskan men inte "överdrivit stor". Riktad information: Exempel till Argumentera troende: Gimme hope Joanna, Eddy Grant (2013-12-15). Se även Affisch-budskapet: Fånga uppmärksamhet med vapeneffekt och blodig säl.


5. Exemplen i Artistiskt stöd till nationell säkerhet uttrycker dessutom vad som i Co-locomotion och Commotion: När diktaturernas alla protesterande stärker varandra - Och att ta kostnaden att hantera hot rätt (eskalera mer, mer, mer...) avses med att de militära enheterna uttrycker co-locomotion och vid parader stereotypiskt ritualiserat. Trummans roll när drumming up the forces görs ska via enkelheten att skapa en rytm med djup såväl som bärande lätt över distans inte underskattas (kanske en lärdom av kaninernas modiga stampade när de är dags att bild stridslinje mot smygande räv någon av dom upptäckt). Min favorit är min första trumma - den afrikanska talande trumman - på bild i Mitt Afrika i bild (2012-11-05).


I urval diskuterande yt-aspekter i musiken närmare verktygs-möjligheter:


What You Waiting For?

2014-03-01
Naturally I'm worried if I do it alone
Who really cares 'cause it's your life
You never know, it could be great
Take a chance 'cause you might grow

Gambler...