Läsvärt hos Royal Society Publishing

2012-05-31
Alla läsvärda artiklar hos Royal Society Publishing där de mest lästa och citerade finns öppet-läsbara firar vi med Britannia Rules the Waves. Läsvärt blir säkert också Pattern perception and computational complexity.Weber's lag för mobiltelefoner

2012-05-27
Jag tittade ju lite på en del av dom här uppfattade sambanden i några icke-formella fallstudier diskuterade här några gånger:

"The golden section hypothesis states that a visual form is most aesthetically pleasing when the ratio of the dimensions (x,y) equals the ratio of the larger dimension to the sum of the two, i.e. x/y = y/(x + y). The ratio of larger to smaller is then 1.618....A review of studies of the golden section hypothesis indicates that the attempt to determine preferences for certain ratios by asking subjects to rank a fixed series of stimuli does not lead to meaningful results."
Från: The golden section hypothesis.
Plug C.
Am J Psychol. 1980 Sep;93(3):467-87.

Princip I. Förutom själva proportionerna att se som en modal-separat egenskap kan vi ju också peka på att väl-repeterade proportioner precis som symboler och ord tenderar att tas emot lättare. Ex. gäller när TV, iPhone, bärbardator, dator m.m. får de "nya" "platt-TV-formatet" att det blir lättare emottaget för varje ny pryl som tidigare haft ett mer traditionellt format. Ett exempel på hur vi kan tillämpa principen för att välja rätt filmkamera ges i Hjärnans kapacitet inte ekonomi begränsar världens data i sista stycket: Köp rätt filmkamera (där också Weber's lag vi diskuterar senare tas upp).

Ligger det då någon sanning i dom proportionerna? Mekanismen just diskuterad kan självklart påverka i allt från arkitektur till konsumentprodukter. Förutom det tror jag att ett väldigt enkelt fenomen finns som jag kom att nosa på från många håll och aldrig begrep medan jag tittade på iPhone m.fl. prylar jag följde upp dessa sambanden i.

Även om egentligen enkel som princip och ibland tycks det ger för vissa situationer fungerande enkla samband är det hela tämligen komplext att förstå hur det hela manifesterar sig i en given situation även om just prylar m.m. tenderar att vara lättare där inte minst den första principen förutom repetitions-bias ger goda indikationer om utgångspunkter.

För att förstå den generella principen tror jag att den här artikeln är en bra början. Den förklarar utgångspunkten även om egentliga samband de flesta intresserade av detta i industridesign, utformning av reklam, effektiva signaler vid demonstrationer m.m. inte ges:

Scale-invariance as a unifying psychological principle (PDF)
Cognition 69 (1999) B17–B24

För den som inte vill läsa hela ger jag det viktigaste:

 • Nick Chater och Gordon D.A. Brown pekar på möjligheten att vår perception är scale-invariant. Jag är övertygad om att detta stämmer.
 • De pekar också på att som ju är känt att det inte är riktigt generellt.
 • Kopplingen till välkända Weber's law och en av de mest citerade sambanden inom psykologi diskuteras. Wikipedia har en artikel om den som jag dock inte tycker är bra: Weber-Fechner law. En enklare och här mer relevant sammanfattning finns hos Rochester Institute of Technology i Weber's law.

Nu handlar Weber's law om förändring emedan om vi betraktar ex. en iPhone är ju proportionerna konstanta. Frågan är ju dock vad själva formen är? Vi lägger en associerad mening till den som går igen d.v.s. vi kan se det som att den reduceras till en stereotyp-symbol där vi lätt automatiskt utgår från att den här vissa egenskaper. En sådan egenskap är att relativt storleken på skärmen förstora och förminska bilden som visas.

Låt oss först ge ett första steg i en lösning som egentligen är onödigt dålig och som utnyttjar relationer för relativa skillnader som inte alls är särskilt optimala här. Anledningen till att vi gör det är att vi kan notera att flera pekmobiler på marknaden (ex. Xperia tycks följa proportioner vi får från detta) emedan vi för en del andra kan se proportioner vi ej får ut med dessa där de senare är mer framgångsrika. Trots att principerna alltid tycks lätta när man tittar på Weber's law är det dock min erfarenhet att väldigt lite praktiskt är så baffling. Det är därför ett gott första steg att börja där.

Låt oss nu resonera med utgångspunkt från Weber's law:

 • En mobil enhet har längden L och sidan S där L > S.
 • Antag, att vi ska se på en film i mobilen.
 • Vi har därför långsidan L neråt.
 • (L - S) / L är den relativa skillnaden i "längd-intensitet" för vilken vi har någon oförändrad konstant för den minsta skillnaden mellan L och S vi lägger märke till.
 • Vill vi zooma-steglöst utan störande hack är detta inte oviktigt även om andra lösningar kan nå precis lika bra resultat.
 • Intressantare är dock den största skillnaden mellan L - S som vi inte detekterar om vi har uppmärksamheten på skärmen och enheten är stereotyp-symbol som vi antar att vi känner egenskaperna för utan att särskilt behöva undersöka den.

Säg nu att det finns en relation mellan L och S som är optimal genom att uppfylla de ovan efterfrågade egenskaperna vi menar är möjliga. Vi säger att denna innebär att vi kan skriva långsidan uttryckt med kortsidan och vi får:

  (L - S) / L = ( n*S - S) / ( n * S) = S ( n - 1 ) / ( n * S ) = ( n - 1 ) / n

D.v.s. vi får att en konstant är lika med en relation som inbegriper en annan konstant. Förenklingen är ändå bra därför att det finns en del konstanter man kan utgå från.

Vi kan dessutom göra en variant av uttrycket ej utan praktisk betydelse när man jämför med mobiler på marknaden (jag tror de förenklat lite för mycket när de gjort så här men kanske har jag fel då jag inte följt upp försäljningen men aktuella mobiler):

  (L - S) / S = ( n*S - S) / S) = n - 1

Vi inser att för n = 1 är kort- och långsidan lika stora och ingen relativ skillnad kan detekteras. Det är dock inte riktigt vad vi strävar efter då vi samtidigt vill kunna uttrycka detekterbar skillnad när vi zoomar. Betänkt även situationen när du växlar riktningen med mobilen. Hur störande blir det på skärmen (här är vi närmare det "korrekta" ekvationssystemet).

För n = 2 får vi att Webers konstant blir 1. Är 1 högt eller lågt som Webers konstant? Är det högt är det en skillnad som är mycket tydlig och om inte är den diskretare. Vi kan jämföra med t.ex. följande från Introduction to Psychology Tenth Edition sidan 120:

  "Sound frequency 0.03
  Sound intensity 0.15
  Light intensity 0.01
  Odor concentration 0.07
  Taste concentration 0.20"

För i samtliga fall minsta detekterbara skillnad.

Vad kan dra slutsatsen att inget helhet som löser detta bra finns. Låt oss därför uttrycka sidorna i centimeter och ge långsidan
en given längd: 10 cm. Vi får när vi utgår från det första uttrycket:

  (10 - S ) / 10 <= 1/2 <->
  10 - S <= 5 <->
  S <= 5

D.v.s. kort-sidan behöver vara mindre eller lika med 5 cm där 5 cm är vår gräns varande sämsta tänkbara.

Säg nu att vi väljer L = 9 cm p.s.s. och vi får:

  ( 9 - S ) / 9 <= 1/2 <->
  9 - S <= 4.5 <->
  S <= 9 - 4.5 = 4.5 cm

D.v.s. S måste vara mindre eller lika med 4.5 cm.

Hur jämför nu detta med riktiga mobiler? Först måste vi fråga oss vilka proportioner vi egentligen mätte. Ska vi acceptera ett sämsta värde som också får agera den tidiga och sena gränszon där Weber's lag fungerar sämre och perceptionen inte är lika scale-invariant vill vi ha den på den mest repeterade proportionen som vi lättast och snabbast uppfattar och hanterar som en stereotypt intränad symbol vi knappt lägger märke till. Optimalt är med andra det yttre skalet. Fördelar med det är att vi då kan acceptera störningar i längd utan att det just påverkar något givet att vi redan tagit ett ganska tydligt straff, samtidigt som det ju är skärmen och zoomningen som är det viktiga.

Och med det avslutar vi Del I därför att jag behöver programmera. Det här får bli tre delar tror jag där vi i del II fortgår med det här spåret lite till och avslutar det med att jämföra med några mobiler. I del tre gör vi det rätt

Okänt

2012-05-20
Notera lyrik relativt hur musikens toner ligger mot genomsnitt i den grupp av dimensioner jag i Culture Concepts - Reward Version kallar Known - Unknown. Ex:
Stick or twist
Hit or Miss
Confide
Call (svar någon?)
Satisfaction Guaranteed
Solo? Lost? Need a Friend

Unknown och Known när vi går upp i komplexa dimensioner är vad som ligger nära bl.a. rädsla och utforskande. Att närma sig en atraktiv kvinna kan samspela med dessa två såväl som known i relation till unknown. Fear - Approach rent av. Något den i videon erbjudna garanterade lösningen utnyttjar.P.s.s. kan vi ibland frukta förändringen och inte vilja se den. Folkvalda politiker kohandlar med diktaturer om silverpengar samma år som de faller.

Nå jag är på sidan 290 i skrivandet av introduktionsdelen av manualerna till Culture Concept - Reward Version. Både introduktion till modell och IT-systen att anpassa för olika grupper: ev. personer jag anställer, kunder i samband med kundanpassningar, ev. ny Warrior för demokratiorganisationer, venture-capital om det känns rätt.

Väldigt många analys-dimensioner söker unknown på olika sätt. När boken är klar rörande introduktionen och delar av predktion i snabb nyhetstid kanske jagmåtervänder till lyriken för den här och en del andra jag antecknat om här.

Här är ett ljud

2012-05-16
"I got the moves. you got the motion. If we got together we cculd cause a commotion." Ett Madonna-ljud.

Revolution

2012-05-12

Fyra varianter på en likhet i musikens språk kanske vanligare i revolutionära-situationen (menande också en större abstrakt mening).


Korrigering. Följande sång är den rätta:

Denna lades till av misstag istället för den ovan:

Lite mer "upp" i tonläge men i övrigt i det abstrakt anknytande mer "vidsträckt" samma koncept: