Verktyg: Borra och analysera trender och nyheter

2011-12-13

Manualen till Creative Culture's fria versionen har publicering påbörjats av. Det är en av två nuvarande implementationen av modellen över vårt språk och kultur i skarp drift och den som kommer byggas vidare framåt (den andra är Warrior och ingår som ett subsystem i en större lösning för analys av demokrati frågor relaterade till Kina tillsammans i helhet och med lösningar andra gjort ).


Creative Culture analyserar trender, uttryck för känslor, relationer och anslutningar mellan entiteter (länder, varumärken, personer, företag m.m.) där cirka (av bättre kvalitet i den mening att bättre resonerande där typbestämning är viktigt) 5 000 000 - 10 000 000 entiteter med relationer, statistik o.s.v. från referensinformation finns. via The Librarian.


Aktuell information om känslor och åsikter nås (bl.a. och den ännu beskriven i manualen) via delsystemet News Flashlight:I News Flashlight analyseras nyheter för att fånga känslor och perspektiv på entiteterna och söka förändring. News Flashlight har dessutom sökfunktioner för nyheterna som flexibelt konfigureras utifrån behov från prioritet på det snälla till konflikt liksom åsikter mellan raderna relaterade till entiteter som berörs."Are you ready for it?

Yeah, I?m ready for it

Really ready for it?

Yeah, I?m ready for it!

Let's get ready for this"

Att stå rakryggad med riktning uppåt

2011-12-05

Ett tveklöst kulturfenomen representativt för något vi kan se avgränsat tror jag :-) Festande runt svampen m.m. man var road av som mycket yngre.
"It's time again to let the storm rise

and I'm waiting here with great expectations and I know

You call it what you want

but for now I'm standing tall

and I'm here to get it all

give me your best shot or go"

Kinas "Internet Water Army"

En bit av den möjliga surfarmén spekulerar jag utan att just nu läst hela nyheten:
Internet Water Army är ej uttryck jag minns. Omskrivning / Ordlek för något? Är det verkligen för flood the internet?

Att kartlägga trafikstockningar

Mer spännande trådlöst:
Beijing is a city famous for traffic jams. In 2006, rush hour reportedly lasted 11 hours a day, and the city has been called a "virtual car park" during daylight hours. As in most major cities, urban planners have been trying for years to relieve the pressure by adding new roads or public transit lines, or providing better enforcement for traffic laws.

GPS Data on Beijing Cabs Reveals the Cause of Traffic Jams

Trafik-stockningar. Hum... Trafik-stockning. Vad innebär det nu? Frågan är vad det egentligen blockerar och vem som i en given situation har mest nytta av det. Det överstiger all rimlig analytisk förmåga för mig att ens försöka fundera över det. Så mycket vet vi alla fall att fastpris för taxin är bättre om onormal stockning är trolig med flexibelt pris är bättre om vi får väsentligt mindre stockning än normalt förväntat (om inte annat negativt påverkar resvägen alternativt tiden).


Egentligen blir jag ofta lite skeptisk kring sådant här. Jag kan ibland uppleva att folk har för lite fantasi och missar mer kreativa möjligheter om de alls var öppna. Öppen forskning är excellent men diktaturer är diktaturer där deras som här gigantiskt större resurser ibland kan balanseras något med rätt kunskap. Jag gillar dock Microsoft. Bjöd mig till första Trusted Computing Base för en väldig massa år sedan. 2000 Server hade jag också bara god erfarenhet av.

Lejonen blir trådlösa

Förutom en kul nyhet en välgjord titel: SMS Data Link Keeps Tabs on the Lions. Anknyter dessutom till tidigare inlägg om projektet för trådlösa internetförbindelser till områden med dåligt försedda infrastruktur i övrigt bl.a. i Afrika. Notera också:
"Built around the open-source Arduino control board, the collars include a GPS unit and an off-the-shelf cellular modem that can make calls, send SMS, or use a mobile-data network. That cellular module provides a low-cost way to link even cheap devices to the Internet over a cell network. Allowing devices to talk via the Internet is known as machine-to-machine communications, and is sometimes dubbed "the Internet of things." In the developed world, that approach typically relies on the 3G wireless networks that serve smart phones."
Något att bygga hemma kanske och förse älgarna med? En spännande möjlighet för en ambitiös förälder att introducera sitt barn både till naturen och teknik samtidigt som båda lär sig något användbart. Jag föreställer mig också att älgar inte är problematiska p.s.s. ett lejon, tiger eller ilsken häst kan vara.

Commotion i Aktiekurser

I min modell förklaras det här fenomenet och liknande i del jag kallade commotion: Synchronicity, Instant Messaging and Performance among Financial Traders.

Det är samma som träder in i dess absoluta maximum i protester med extrem likriktning i budskap (jfr slagord) där egentligen ingen reflektion sker under dessa. En äldre artikel där commotion diskuterades var: Abstrakta koncept: Gränsen och Murarna.

Jag kan ta fel men tror jag tidigare i samband med att jag förde samman flera tänk i modellen till commotion hade stor nytta av att läsa åtminstone två av samma författare som till denna artikel.

Detektion av commotion - d.v.s. redundans uppfyllande mönster i "samklang" mellan entiteter - går självklart att detektera på många sätt där det viktiga är att algoritmen är praktiskt görlig för den aktuella situationen. Ett besläktat problemområde är vad jag i praktiska lösningar kallat "textur-densitet" efter en väg människans visuella perception använder för att klara att tolka in djup (hög koncentration av något per yta vi ser men med sämre detaljer indikerar längre in i "bilden"). Vi kan se det som att kunskapsbredden mellan utspridda symboler blir lägre. Dessa upprepas kraftigt - ex. "fria" "val" "nu" i "Syrien" eller skyll dig själv - medan motivering och diskussion mellan dem i informationen blir obefintligt. Kan vi för aktuella koncept ta ut avståndet mellan dem får vi texturen vilket åtminstone förutom det egna värde algoritmen utvecklades för ger en indikation om förändring i riktning och hastighet på commotion är fallet. Fördelen är att texturdensitet givet att avstånden (associationen) mellan konceptet är förberäknade mycket snabbt.

I inte lika extrema förekomster har vi mönster i information generellt mer än bara den speciellt riktade uppenbart relevanta för aktiekursen där impulser i ämnen med likhet men egentligen rör något annat ex. kan ge företag inspiration om vad de lyfter fram i pressmeddelanden. I den praktiska implementationen som publicering av den fria versionen för demokratiarbete påbörjas idag kallades sista versionen av subsystemet för optimerad analys av kreativa analyser spreading activation.

Spreading activation kommer emellertid inte publicering någon gång nära i tiden då jag inte riktigt känner att algoritmer är riktigt stabil även om den predikterar ngram i nyhetstitlar med föregående topp cirka tre dagar före löpande under en månad med början efter cirka tio dagars analys och typiskt tappande efter ungefär 20 dagar i sista versionen när nätet blir lite galet men jag testade sista algoritmen bara ett par dagar innan jag valde att skjuta fram denna del då analysen är extremt tidsödande och tar typiskt ungefär lika lång tid för en tillståndsförändring över även ordentligt ner-optimerat ngram antal till tror jag inte mer än 4 - 5 miljoner till och med längre än vad 20 epoker färsk-export av blue light entropy och news story power tar tillsammans.

Guld var dock i spreading activation att jag såg lösningen på ett annat praktiskt möte mellan delar i implementationen i vad som då hade arbetsminnet blue diamond. Algoritmen fångar nuhet på ett elegantare sätt i de abstrakta koncept vars symbolers (ngram) associerade förändring bäst predikterar hela gruppen (jag körde vid testerna på alla ngram ca 4.5 miljoner på ett WikiNews Corpsus från starten fram till kanske juni i år med excellent resultat men givetvis är nuheten bättre att använda för ett ämnesriktat subset ex. business intelligence ex. försök till skattning av vilket värde ett brand adderar till en produkt på väg att lansera).

Vad som kan koppla samman i association och ibland rent av ge nya idéer styrs ju inte sällan av "teoretiskt" ganska ytlig likhet. Den härligt positiva demokratiutvecklingen i Arabvärlden förde ex. mina tankar till följande inlägg jag skrev 2009-08 ungefär samtidigt som jag började experimentera med en "implicit" ej-uttalad logg av mina känslor där via filmklipp och musik från huvudsakligen Youtube: Trailer till Dune. Sedan får vi hoppas att ingenting liknande Leto II tar över "universum" under tusentals år överlevande alla i skepnad av en enorm mask oförmögen till det mesta normalt mänskligt :-)