Tyfon är ett potent vapen navigerad i Battlefield Ocean anpasad för att skrämma slag på fienden

2013-08-29

En av de - eller kanske den - bästa bilden jag sett på en ubåt vad jag minns. Den ubåt-tekniskt intresserade kanske är mindre nöjd med den ex. hellre tittande på fotografi av ubåten i torrdocka.


Men här har vi det super-agentativa där styrande människor är fast i samma punkt som farkosten och omvärld varande motståndare kan och ofta tenderar att mer eller mindre korrekt läsa in känslor i också föremålet utanför vad som speglar taktisk brillians hos en värdig motståndare (eller en tungrak ubåtskapten som kör upp på svenskt land på väg för smuggla ut lyxvaror: sprit, choklad m.m. till sin amiral - lika gärna som något annat spekulerande från dom sista årens mer radikala förfall iSovjetunionen).


Excellent visuell design. Lätt bred framåt indikerande käkar eller axlar. Flyttar man bilden utåt tappande detaljer kan man med lite ansträngning se hur vi enkelt kan indikera huggtänder på den. Ett gott vapen jag gärna köper själv om jag vore ubåtsköpare. Precis som bilar till inte oväsentlig del för den som värderar det och har råd att betala för det status i mening att kommunicera vårt koncept och förstärkande bilden av oss själva.


Foto: Bellona Foundation

Den mer gigantiska risken att se upp med kring väldigt manligt stora vapen är death planet och Vasa defekten. Kan fungera väldigt bra när man små-kryssar lite och skjuter på obeväpnad planet resp. några sälar. Men oavsett hur imponerande får man tänka på sjömännen också och se till att det finns flytväst och att den yttre-exteriören inte innebär onödiga faror när det är dags att gå i krig tagande det spatiella rummets propagande till realiserad effekt.

Stenasikte? Eller poker face?

2013-08-28En andel randomness och så delar vi upp kvarvarande pool nu reducerad till att sprida ut sig donerande mindre slump till vardera noden. I mycket drivande det mesta mänskliga som går potent från hasardspel till doom-kloner och ännu mer deras modernare multi-player varianter. Men en mängd variation - i den normalfördelade värden rent av en funktion av variansen - hanterbar drivande inlärningen relativt dess tråkigare aspekter.


Show him watta u got


"The cannons might burn down into the deck
But the bloody game better go on"

HH

Förstärkt film och lyrik i Black and White

2013-08-23

Av och till jag indikerat och kortfattat diskuterat fenomenet - faktiskt för musik oftare sista åren ganska vanligt ev. mycket vanligt för musik som säljer väl nog för den riktiga nivån (en möjlig orsak om så är att mycket möjligt är fenomenet något mer potent för en internationell publik som ej har engelska som första språk) - är koncept mer value potenta med mycket nära-liggande similarity i direkt sound resp. en del besläktat i konceptuell similarity rörande relationer ex. besläktat kontext.


Ett ganska otrevligt - men nog så verklig instans på ett bredare fenomen ej samma sak som ovan - på hur upplevelse oftare förr i film boosta:des var att uttrycka relativ makt mellan afroamerikaner och vita amerikaner genom att låta de senare vinna i någon begränsad situation. Exempel ej ovanligt är National Lampoon's Vacation när Clark pragmatiskt med hjälp av en pistol organiserar nöjesparken Walley World öppen (se ex. här).


Mer osäkert men indikerat potentiellt givet äldre datum och faktisk co-waning över orden givande troligt viss avtryck white male (jämför också relevansen för den lika ej explicit men med höga relevansen via andra koncept som natt, säng m.m. romantiska domänen) kontra white knight som det välrepeterade konceptet. Två kraft-domäner till koncept som förstärker varandra. För det första är givetvis male det mer potentiella men givet domänen diskuterad som instansierad i black and white infekterade nivå torde associationen praktiskt till white i segment relaterad relativ makt vara vid tiden ganska potent för att säga det minsta.


Också tror jag att det är viktigt att understryka att jag tror att fenomenet i sig har haft konkret negativ effekt antagligen på mer mätbar nivå. Avseende åtminstone filmer medan jag är mindre säker på hur kvarvarande en ev. negativ association närmare ett mindre moraliskt ställningstagande det egentligen är för musik-lyrik med så begränsat uttryck (mer utvecklad propaganda-artad musik riktat delvis troende är mycket troligare problematisk) men likväl olämpligt.


Hail to the Chief

2013-08-21

Jag får vad jag vill: Du kan ta bort det

2013-08-12

Korrekt musk och lyrik för att förstärka ex. och kommersiellt mer väsentligt alkoholens känsloriktning (i vektor-mening ovanpå vår komplexare personlighet) inte minst i kollektiva siktuationer där vi kan se locomotion hos andra (t.ex. så kallade discotek kanske oftare besökta av ungdomar och yngre vuxna där alkohol förtärs tillsammans med musik och kroppsrörelse: som det mesta ungdomen gör vanligen givet problematiskt och vad de bäst bör undvika).


Från mindre videon som nedan men mer inspelningen live i video ett ser vi också det övervärde musik och lyrik tillsammans med video donerat för att hantera den negativt verkande mer "komiska" effekt keybordist m.fl. inducerar hos intensitets-konsumenten. Effekten i kontext av situationen d.v.s. en myckenhet av personer m.m. intensitets-uttryckande lär givetvis säkert också spelat in.


Video ett.Videon.


När framtidens verkliga bastion med alls dess eviga lugn och trygghet visar sig på himlen

2013-08-11

Törsten efter de stora abstraka värde något avgränsat längtat efter länge missbrukas ofta. Inte sällan som argument utanför det genomtänkta reflektera i långsam tid istället riktat i snabb-tid utan substansiella reflekterande argument i övrigt (oavsett att de nu faktisk kan existera).


Argumentens verklighet är ofta högst substansiell hos alla inblandande. Och jag tror att ju närmare vi är den konkreta striden där personlig kostnad är högst verklig ju sannare är det.


När möjlighet tycks föra reellt ser jag föga problem att så indikera. Men tycker att viktigt är och ser ett större mer allmänt värdet att försöka etablera mer kontinuerlig dialog oavsett mellan entiteter där man kan ha realism rörande detaljer på hur man ser på saker och ting och vad som ex. oroar resp. var för sig och hur sådant kan undvikas.


Hail to the Chief: Instrumentalt

2013-08-09

Instrumentality delar egenskap med beastiality. Det förstärker och styr det tillstånd vi har utan att riktigt konkretisera sig. För cermoniella musik-stycken relaterat ex. passas är det svårt att se annat än nära det optimala. Konvergensen i det gemensamma uttryckta språket för situationen är ju så helt just den händelsen.