Vantage Point: Skapa det större resultatet / Se händelsernas dynamik

2015-01-10

Vantage point:Se även Alternativa dimensioner för nivå av proto-agent.


Givetvis precis som för roller (ex. läkare, polis, strejkande, hungrande, forskare...) finns samma fenomen för allt vi sätter labels på. Ex. stereotyper. Ett enkelt och svårartat populärt exempel är American Dad! kontra Family8 Guy (och vad är egentligen Roger mer än vad han visar efter behov i uttryckta roller varierat just enklare därför att han är främling - rent av naturligt uttryckande den visuella representation en del forskning indikerat att vi tenderar att göra av oss själva när vi uttrycker vår egen kropp pågående kontinuerligt - en möjlig förklaring till varför möjligen viss preferens att se rymdvarelser med besläktat utseende Roger finns). Excellent utnyttjande potent lagom känd musik för att förstärka, I ex. nedan är musiken direkt ovanpå en stereotyp:Nedan har vi uttryck för såväl roller, bias, subkulturer, nationalism, stereotyper, och kommersialisering av människans inte helt ovanliga stridshunger.Vantage point: Roller

Via inlärd association finns samband mellan vantage point vi tar ut i en "historia" eller direkt upplevd pågående verklighet för en individ och den roll vi uppfattar att hon eller han har (fortsatt svenskt gender-politiskt korrekt med förhoppning att få möjlighet att dela min erfarenhet runt frågan med många kvinnor vid några planerade kryssningar runt Östersjön: Givetvis är frågan viktig för kvinnor men manligt vantage point kan säkert tillföra värden).


I Highwayman har vi en mängd roller i "stycke" efter stycke. Med start på Highwayman (varför man här tänker jag som gender-politiskt engagerad? Kunde en kvinna inte lika gärna tagit rollen såväl som "förfört" en massa man hon rånade? När når vårt samhälle så långt att jag får möta det?)I am a highwayman. Along the coach roads I still ride

With sword and pistol by my side

Many a young maid lost her baubles to my trade

Many a soldier shed his lifeblood on my blade

The bastards hung me in the spring of twenty-five

But I am still alive.

Vantage point: Förtryckta

Exempel: Vantage Point"Even the preacher who works for Jesus
The Archbishop who's a peaceful man
Together say that the freedom fighters
Will overcome the very strong
I wanna know if you're blind Jo'anna
If you wanna hear the sound of drum
Can't you see that the tide is turning
Oh don't make me wait till the morning come"

För att inte provocera ev. associerade kommande ex. relaterat den gamla konflikten mellan kristna och kommunister ska jag understryka att jag som svensk självklart gender-politiskt korrekt tror på en Gudinna för att könsutjämna den abnorma övervikt på manliga Gudar folk tror på. Jag har alltid varit lyhörd - det känns viktigt för mig - för svaga grupper, förtryckta o.s.v. Så för mig var det självklart att tillbe en Gudinna. Och som det presterats här kan nog manlig doability behövas om det ska bli något av med Gudinna-religionerna.

För mig känns det dessutom mycket mer naturligt att tillbe kvinnans skönhet än något manligt distansierat eller att sitta och lyssna på hans manliga profet: Vad vet han som jag inte kan läsa i Wikipedia? Och hur välskrivet är egentligen Bibel eller Koran? Inte särskilt imponerande alls: På den nivå ska det vara kvinnlig Gudinna såväl som attraktiv kvinnlig projekt om man ska engagera sig annat än att känna igen namnen på religionerna och resp. projekt Gay Jesus / Buddha (båda känns föga manliga för mig i alla fall: Tacka fan för att de kristna är så anti mot gay kultur - Utan det skulle de då ut) och Murderhammed.Men för den sedan år reward tränade oavsett drog, träning eller vad helst md dopamin-påslag plötsliga vid achievement är föga enkelt. Lika lite som här när det är flockens makt man är tränad på internt som individ i organisationen medan man stigit upp. Och än mindre som förr Sydafrika där en upplevd kontrast mellan två "grovt-stora-hudfärgs-etniska grupper" finns där man associerar till en eller den andra och upplever en skiljande linje över vilken konflikt och separation finns eller som ett jämförbart exempel utan hudfärgen kommunistpartiet kombinerat etniska grupp Kina kontra resten av folket resp. kombinerat (såväl utnyttjat i power gaming aller i dynamiken mellan landets etniska grupper).


Varande en distansierad nyhetskonsument så vill jag gärna se det sista exemplet praktiskt som att visst vore det kul med ett till Sydafrika: Moraliskt rätt, fint exempel man kan referera till under många år i olika sammanhang o.s.v. Men jag kan se ett intensivt spännande värde av att se folket storma byggnaderna och hänga lokala såväl som centrala power-holders som ej hunnit fly landet från fönstren på byggnaderna. Intensitet är nyhetspotent. Är vi ej svårt reward-beroende av sådana nyheter (och antagligen går det att hitta en hel del som har viss tillvänjning här) väljer vi det självklart ej istället för det kinesiska Sydafrika (om vi nu kan välja mellan vägarna (vilket så klart ingen har doability till här - särskilt inte bland svenska teve-tittare). Men det innebär såklart inte att alternativ två skulle välkomnas som intensivt intressant.

Vantage Point - Point of view

Underskattat "retoriskt"koncept: Vantage Point.


I brist på bättre passande lyrik till ett litet lyrik + musik "montage".


Inna dis hard time you have
Abuse drug
Listen what 'ya say and hear
My point of view

To much drugs you can
Go mental


Televisionens theme music imponerar inte

Musik och themes har upplever jag blivit så mycket sämre jämfört med när jag var mycket yngre. En genre där åtminstone några skapelser faktiskt förstår området och presterar såväl som lätt lagom komiska men ändå motiverande kombinationer av musik och koncept är dock animationen. American_Dad! har haft flera montage (term de använder antagligen bransch-riktig) jag faktiskt tror bär något av den upplevelse-starka kraften med rimligen moraliskt uppbyggande innehållet teve hade när jag var ung (generationerna ca 1972 - 1976 är ju den bärande inom många viktiga områden i sig indikerande givet tycks det ännu i alla fall mycket höga levererat generationsvärde kontra såväl yngre som äldre generationer och att denna form av information kan ha påverkat är åtminstone inte otroligt och därför värt att pröva givet av mycket att döma fortsatt pågående försämringen kontra the peak för varje ny generation):


American Dad! några gånger. Nedan 4 min och 10 s. Motiverande såväl som kreativt potent prestation av Roger.


Varning på pop-up reklam från inbäddningen. Men aktören brukar normalt inte ge något problematiskt (eller här för mig ens funktionella url).
Lätt spekulativt är American Dad! vad skaparna fortfarande inte är helt uttråkade på eftersom kvaliteten relativt Family guy tycks för växa.


Ta denna teve-serie jag ej sett och givet den defekta kvaliteten (dålig är ej ett riktigt ord när det inte presterats bättre än så här) lär jag aldrig titta på det heller. Då ser jag hellre om en säsong av.