Tre av fyra drakar

2011-02-26

Vi har spelet mellan den röda, blå och silver-vita draken. Koncentration i ett litet perspektiv respektive stort perspektiv för rött respektive silver-vitt. Hur de sträcker ut sig åt sidorna över dopamin receptorer divergerande i samband som är nya i blått: för individ respektive viktigare i språket över populationer och historien den kreativa skapelsen.

Men var kommer då den gula draken in? Det är den för personen varierande tyngden för övriga tre drakar från hur framtida evolutionär tid verkar i ögonblicket d.v.s. kvinnor och barn och sådant. Det påverkar prioritet för övriga tre också.

I bakgrunden har vi den gröna draken - "höjdens" drake så att säga - där vi evolutionära historia påverkar oss idag.

I någon mening är allt en fråga om förändring, samband och tid där tid är den kritiska komponenten och svåraste därför vi tränas så tidigt i livet på hur vi ska se på tid. Kroppen har dock inte en tidsdimsnion utan flera och att det faktiskt har enorm betydelse på väldigt mycket missar vi nästan alltid att inse.

Samspelet mellan dopamin, serotonin och nor-adrenalin relativt MAO och rekursivt ner och upp från kemisk energi till mat vi äter och sparar på kroppen skapas prioriteringar i tid i olika perspektiv. Det innebär inte att vi egentligen har något tidsperspektiv (därav att vi alla måste gå runt med en klocka, förstör miljön långsiktigt bara därför att vi är vana vid vissa saker där lika bra och inte sällan redan nu billigare alternativ trots färre köpare finns). Det kommer i detalj respektive lättare att se sammanfattat ner till att något är nytt och kul (lära sig något) eller invant kul (över-äta regelbundet ex. för en del) eller tråkigt.

Kul variant i "likhet"

2011-02-23

Givet tror jag två filmer. Kul varianter i lyrik med hög likhet i musik och lyrik i övrigt. När vi jämför West Bound and Down:

Med Texas Bound and Flyin:

Men min humor just nu när det gäller språk och likheter är kanske lite speciell. Ändå det är två riktningar man kan gå allmänt. Antingen hög likhet - alltid oavsett repetition av varumärke eller övergripande tema för en artist har värde - eller pröva gå lite längre ut.

Nackdelen med det första är ju att mekanismer kan tröttna och komprimera bort det som inlärt. Ingen "kidnappad" känsla av meningsfullhet att lära sig något man repeterat länge och kan om det inte ger specifik utdelning i konkret mat eller långsiktigt värde.

Nackdelen med att gå för långt ut är det kan kännas för nytt -- kostar att ta till sig och kan rent av i de små marginalerna här i alla fall upplevas lite farligt (jfr Tal med brytning känns oftare lögnaktigt att sätta lite mer flexibelt och inte ensamt styrande med "rock musik" och allmänt hur äldre generationer kan se på nya språk hos ungdomar oavsett om det är musik eller andra uttryck).

Här är ju det roliga också att både "flygande" "upp" associerar positivt liksom att landa. Upp är ju allmänt ofta liggande där men att landa är ju också trevligt.Jämför t.ex. med aktiekurser, att lära sig gå, eller den här studien från 2010: To Remember the Good Times, Reach for the Sky.

Alla vill till himlen och villiga att dö finns alltid

2011-02-15

Att få vill dö stämmer inte. Vi har i varje fråga som är viktig alltid flera ganska olika grupper som är beredda att dö.

Föreställningen att någon är beredd att dö för sina föreställningar menar jag dock på det allvarligaste bygger på en felaktig idé om hur människan fungerar. Livet och att hålla det säkert skyddas av aspekter till konceptet om oss själva associerat både till belöning och inbyggda mekanismer för att minska risk. Det gör att vissa speciella saker behöver uppstå innan du är beredd att dö endast för detta. "Självmordsbombare" och självmord generellt är praktiska exempel på det där båda kan uppstå via ett litet antal mekanismer relaterade till att ingen upplevd belöning predikteras positivt långsiktigt i orbitofrontala cortex och där flera vägar kortsiktigt (för depression ingen belöning eller föreställd belöning i kortare tid men fler finns) upplevs.

Ännu mer i konflikt kan värdet associerat till oss själva relateras till ett värde i flocken där det senare också kan relateras till en reduktion av risk vilket direkt förändrar saker där det kollektiva värdet kan vägas in konkret personligt. D.v.s. du kan gå ut och kriga därför att det reducerar risk på föreställd jämförbar nivå (ingen exakthet finns här alls så även ganska taffligt gjord propaganda kan vara effektiv i detta område).

På samma sätt kan vi gå runt eller förbi samma sak genom att vi verkligen vill vinna: vi har en viktig idé som demokrati men också att vi har draken som sitter och bestämmer allt åt oss, trampar oss på tårna hela tiden, allmänt irriterar oss genom att se uppblåst ut o.s.v. Nu har saker och ting förändras radikalt - om något knuffar till oss och vill bestämma är spelet direkt väldigt annorlunda - och att vi skulle vara beredda att riskera vårt liv för att ta landet till himlen har direkt blivit mer realistiskt.

Samma sak gäller via flera större grupper av faktorer. En kan t.ex. gälla ett värde som relativt vad vi själva upplevt är mycket stort och där den är väldigt konkret som att vi ser en väska fylld med massor av pengar flyta i en vintersjö. Denna kan vi realiserad i verkligheten också ske via en annan dimension uppleva geografiskt korrelerad med föregående i samband med de kravaller respektive plundring som ofta kommer tillsammans med lugnare protester under kortare eller längre tidsperioder. Det är många som valt att trots att de just kan ha sett någon bli skjuten för samma sak väljer att riskera livet för en färg-TV. Men då mer än ett värde är en färg-TV vad som bär status och protesterna från första början är ofta just relaterad till hierarkisk makt där en sida mer konkret otrevligt förtrycker en annan.

Det finns nog några till mekanismer och grupper aktuella men området är speciellt där dessa är dom jag tror är bra att känna till för att inte glömma att tänka till medvetet innan man agerar där kunskapen om att vi inte alltid är rationella kanske kan hjälpa med det.

Irans frihet föds - Hur vi värderar tid från makt och ytans geografi

2011-02-14

För att fortsätta på föregående inlägg:

Musik för att motivera tigern att äta draken
Friheten i musiken

Vilka vi kan se som ett litet mini-tema - återkommande alltid relaterat till musiken här på Pryltrend - om känsla i musik i revolutionens tecken kan vi dyka ner i Mortal Kombat.

En del av konflikt som i Egypten för de flesta var ganska kort men som kan vara vad som pågår en livstid är den ständiga striden där vi inte går framåt men varje förlust innebär att vi går bakåt.

Inte sällan kan du vara svagare än motståndaren och ibland känner du dig och är konkret svagare än tid och ibland är du starkare. Det behöver inte vara en så stor skillnad som man föreställer sig där det i många fall snarast tycks som begränsade resurser ibland kan vara en fördel. Vi kan inte uttrycka det bättre än med ett citat från Mortal Kombat:

"Shao Kahn: You weak, pathetic fools, I've come for your souls!
Lord Rayden: I don't think so."

Förutom motivation efter frihet kan avsaknaden av en stor penningpåse att oro sig för och en mager midja ge ivriga krigare som oroar sig mindre för morgondagen.

Mortal Kombat ligger dock mer i temat av den perfekta - kanske mytiska - soldaten vi kan se efter träning och lång erfarenhet. Det bär en sida av zen. I striden på linjen är vi ett med striden där distraktion, tankar om gårdagen, morgondagen, nästa motståndare eller ens längre än tre slagkombinationer framåt är vad som inte existerar. <7p>

Det är vad jag ibland jämför med den oändliga upprepningen och den röda motivation. Konkret menar jag att det är en sekvens uttryckt via D2-receptorer där ett tydligt moment av upprepning finns. Troligt via mediering av en del av prefrontala cortex binds motivation till en kort koncentrerad likartad upprepning med endast små variationer.

Någon egentlig kreativtet i den oändliga upprepning finns inte därför att i den ligger alltid en koncentration på ett fåtal moment, föremål eller relationer som här för att garantera hög hastighet. Att tänka och förbereda morgondagens strid är kreativitet. Varje dag har sina behov.

Idag är idag och imorgon är idag. Det är alltid nu idag som gäller om vi spelar för att vinna. Vi behöver vinna inte en gång utan många gånger dag efter dag där det i varje land är tungt. Det kostar men det kostar redan och kostar mindre när striden är vunnen. Idag Iran. Imorgon nästa. Det är en strid globalt vi heller aldrig fullt vinner men aldrig får ge upp.

Runt makt formas i ögonblicket oändliga sekvensen över tiden. När börjar och slutar något i tiden just i dessa strider om frihet?

  • Sekvenser är dopamin.
  • Motiverande faktorn i det abstrakta konceptet makt och här gigantiskt värderat.
  • Ytan det uttrycks på är ofta litet - ett torg.

Så hur kommer orbitofrontala cortex i samarbete med andra delar skatta tiden det är värt att stå kvar och komma tillbaka? Den kommer mena att det är värt att stå kvar väldigt länge. Det där som också problemet uppstår därför att det föranleder diktaturen att ofta använda vapen vilket blandar in hjärnans risk management. Det är därför jag menar att vi 2011 och framåt behöver börja se det här ur ett energieffektivt perspektiv från EU och USA och inte acceptera någon massaker där vi när direkt akut risk för det - gärna efter konkret order har givits - om så är möjligt bör stoppa det även om så krävs (och är möjligt och kan skapa värde men ofta finns en man att köpa och som kan vara behjälplig om man söker lite proaktivt - en "general" ofta) genom att ta det perspektiv som the sniper har.

"Tycks det dock troligt att det går med stabilitet ska man tror jag inte vara rädd för att gå den vägen. Vi kan relatera till Andra Världskriget eller för den delen 11 september där President Clinton hade vissa förutsättningar längre bak att ta ut delar av den infrastruktur i form av ledning som tros ha organiserat och beordrat terrordådet. Dock med en juridisk kontroll i ett demokratiskt kontext även om det endast ligger för en entitet utanför aktuellt land som accepterar det som vägen att gå då det ju praktiskt är svårt givet att man tar ut en diktator för att göra vägen framåt möjlig utan ett stort antal andra personers död. För sådana beslut måste man också väga mot hur problematiken ser ut i övrigt.

Tittar vi på Egypten tror jag att det är en tveksam väg med mindre att en indikation kommer om att beslut som innebär många döda inträffar i vilket jag nog om det låg för mig att fatta beslutet skulle gå den vägen. D.v.s. för att inte vara onödigt feg med mina åsikter fattar Mr M beslut om våld så bör han om det är möjligt tas ut så snabbt som möjligt innan realiserat via en entitet man kan lita på hanterar övergången där ju flera kandidater i armén finns. Men där dock arrestering eller liknande kan vara en oftare mer gångbar och alltid bättre väg.

Det kan också vara värt att reflektera över för inblandade där nere därför att the sniper ser du inte och i den här lösningen får du inte mer än en diskret varning: ljuspunkten cirka 1 - 2 s innan på bröstet."

Från: Spela för att vinna och perspektivets potential

Friheten i musiken

2011-02-11

En spännande - inte unik men väldigt snabb sätt över tiden - faktor i musiken är hur den har en enorm rymd för kreativiteten i uttryck. Två musiker eller grupper av dem som framställer ett stycke varierar naturligt där skillnaden i information är ganska hög.

Det analoga uttrycka är en del av det p.s.s. som för rösten när vi talar. Skillnaden är att den höga hastigheten gör att skillnaderna kan spegla mer känsla. Mer finns i detta också - mycket mer - där det viktigaste värdet att fundera över är kopplingen till känsla. Musik påverkar vårt känsloläge och är du på dåligt humör är motverkande musik bättre.

Det behöver inte vara just uttalat positiv musik beroende på situation utan kanske starka stereotyper. Madonna är ex. ett extremt populärt exempel särskilt bland kvinnor och hon uttrycker väldigt ofta mycket starka stereotyper.

Ex. är t.ex. Gambler bättre diskuterad avseende detta i Fritt program för att analysera positiva uttryck i språk. Ett senare än mer uttalat och kanske speglande också en hårdare känslomässig bild av omvärlden allmänt är Revolver från sent 2010:

Jag gillade den dock.

"Oops I guess I shot ya
My finger's on the trigger
I had a bullet with your name on it
Click click"

Ett till fascinerande exempel är Into the Groove. Man kan spekulera - och jag borde kontrollera det framöver när jag når till dom delarna bättre i dokumentation av modellen - att hon kan ha varit förälskad här. Hon sjunger nu givetvis generellt relaterad till det men vi har ett annat mindset här. Nu för kända musiker behöver det inte säga något men ändå.

Och visst ligger något att tänka på det i det. Just let the music set you free. Låter vi ex. ett negativt bias i känslor i ögonblicket utan att reflektera över det styra oss att förstärka det mer med negativ musik minskar vi i någon mening vår frihet.

Om vi istället klarar att gå emot det kan vi skapa värde. Det gäller individen såväl som större frågor. Viktigast att inse är att det inte behöver handlar om moraliska frågor, rätt eller fel o.s.v. utan att konkret skapa värde för oss själva och andra.

Musik för att motivera tigern att äta draken

2011-02-10

Samtliga av dom exemplen på musik är vad vi mer eller mindre kan se som uttrycka en eller flera delar av de skepnader tigern kan ta i det abstrakta koncept draken - tigern. Aspekterna i konceptet ska uttryckas bättre framöver men vi kan se det som att det är information vi uttrycker eller som här känslor vi lite motsvarande speglar från musiken relaterade till ett upplevt stort hierarkiskt avstånd relativt en själv där man önskar annat minskat eller själv ökad.


Läs mer: Kreativa idéer om ekonomi och finans från krigföring och närstrid

Vi ser det bäst som oftast mindre eller inte alls en åtgärd relaterad till fysisk energi investerad i fysisk revolt utan mer vad som ligger i information och upplevelse (för ungdomar kan den gränsen vara mer flytande). Det kan visst vara en del av revolten men oftare i vår kultur är det bara en del av mycket annat liknande musik kan uttrycka utan att egentligen ha mer betydelse än i ögonblicket.

Den första är tror jag tydligast i lyriken även om kanske mer associerad till positiva känslor än normalt - men vad som fungerar här - där det ju är riktat till en publik troligt bestående av många kvinnor.

Det behöver inte vara en felaktig tolkning att en förlorad konflikt beroende på hur det sker kan uttrycka mer av konceptet både i information och energi. Åren före Andra Världskriget i Tyskland kan vara ett exempel där det spelade in som ett av flera problem.

Att förstärka visuellt med Chess och gömda faror

Vi börjar närma oss när ingen troligt kommer berörs kring den lilla modell över våra språk och viktigare hur det skapar människans kreativitet här på Pryltrend. Pryltrend har ju varit inriktat på ett litet område för "fallstudier", anteckningar m.m. för att stimulera kreativitet genom att uttrycka och organisera. Men fortfarande en tid lär väl små noteringar komma i det korta.

Just här har vi en där ju nedan är ett exempel i video vad som uttrycker mycket diskuterat i Den silvervita skymningen och snöstormens vaga skepnader:

Hur man ser förklarande på det handlar lite om smak. Man kan nog hitta det korrekt åtminstone för situationer utifrån frekenser m.m. Men för en samlad förklaring som fångar in mycket mer där vi ju vet att mycket når en gemensam representation är nog relationer i entropi, osäkerhet och så vidare i kontext av indikerad risk och belöning mer lateralt.

Vi kan argumentera det att ju att situationer med upplevd risk relaterad till mörker abstrakt inte är unika utan lika gärna kan vara situationer med saker dolt på annat sätt.Därmed inte sagt att inte neuroner innan modulerar signalen extra upp eller reducerat ner för att avsluta hjärnan om nu vissa saker är mycket generella och så varit extremt länge i evolutionen. P.s.s. är ju vad vi räknar till hjärnan och helt korrekt så där koppling och likhet är mycket stor.

"Bangkok, Oriental setting
And the city don't know that the city is getting The creme de la creme of the chess world in a Show with everything but Yul Brynner"

Den som är uppmärksam kan se kanske viss visuell inspiration t.ex. i följande illustration från Dopamin reglerar dygnsrytmen:

Kul nuhet med Egypten: Walk like an Egyptian

2011-02-09

Jag tyckte det var kul nuhet med Egypten i lyriken till Walk like an Egyptian:

"All the old paintings on the tombs
They do the sand dance don't you know
If they move too quick (oh whey oh)
They're falling down like a domino"

Det är kanske också ett bra exempel på hur repetition kring enskilda symboler i språket sprider association över relationer.

Ännu mer illustrerar det mycket mer fascinerande vår förmåga att särskilda det. Kring det finns ju allt från väldigt romantiska till väldigt konnektiva idéer. Problemet när man ska förklara sådant är emellertid tror jag att vi är dåliga på att resonera kring dom delarna av oss själva vi använder när vi resonerar och kanske missar vi gärna då det mest uppenbara som tycks lite trivialt för något så avancerat praktiskt.

Ska man på temat association associera vidare kan man fråga sig vad skillnaden ligger när ekonomi inte är en drivkraft mellan glädjen av att hålla unik kännedom för sig själv respektive visa upp den. Båda har genom livet roat mig. För föregående har jag aldrig specifikt brytt mig att försöka ta reda på vad skillnaden är därför i en specifik tillämpning kan man styra det ändå via regler men kanske insåg jag ändå från något annat vad som just här mycket troligt spelar in och hur det fungerar generellt.

Just här är det avstånd och p.s.s. som vi kan särskilja "ljudnivå" och "ljusstyrka" i storlek trots att det är helt olika kan vi placera här musik geografiskt i den mening att vi inser att det är icke relaterat. Det är dock inte givet att det är just är geografiskt där annat kan göra samma sak som kan vara aktuellt ex. att avståndet mellan politik och musik är stort just här (men kan vara mycket mindre för vissa saker) eller skillnaden i tid men jag bedömer att det just här ändå är troligast eftersom man när nyheterna runt Egypten lästs spontant tänkt på det i en karta ganska ofta vilket jag tror gör det troligare.

Nuhets-nät brukar vara ganska bra på att ta icke-relevant men det styrs ju via specifika regler som sätts in vanligen. Det är absolut inte dåligt på något sätt eftersom anpassning till problemet är viktigt ändå och kräver allmänt en förståelse av området.

Klart - Underbart - Mycket förnöjt avkopplat

2011-02-08

Så är draken om ännu inte besegrad ett steg från det.

"En förhoppning var att arbetet med att tydliggöra abstrakta koncept skulle kunna leda fram till en algoritm även i detta område. En tro var att man kanske under 2011 skulle klara det där jag föreställde mig att en kombination av flera algoritmer skulle krävas. Möjligen kom jag dock på en "enkel" lösning för detta efter att ha gjort bara de första som fångar interaktionen med samtliga övriga delar och uttrycka allt jag hoppades att denna del i bästa fall skulle samt mer förvånande kanske också klarar att identifiera abstrakta koncept själv om den redan lärt sig tillräckligt många nya."

Från: Böcker inom psykologi för kreativa idéer runt koncept, symboler och idéer

Detta var vad vi kanske bäst säger krävande. 1.5 år sedan jag visste att det gick att nå igenom. Man behöver ge upp förutfattade meningar inte bara om orden utan vad vi människor egentligen är och fungera. Det är väldigt svårt att göra särskilt som vi inte bara för språket lateralt utan också kunskapen om språket, vad vi vet om vår kognition o.s.v. har kunskap absolut nödvändig i gigantisk mängd men också invanda föreställningar och idéer och mönster man behöver gå ut från i perspektiv för att försöka hitta något samlat. Att det tillämpades med koncept från modellen är ett verktyg men samtidigt ganska speciellt där skapandet av modellen samspelar nära med hur långt man nått för att klara att ta det vidare.

Vi är inte gjorda för att se språket meta så att säga. Det har för att vara onödigt ärlig ren tortyr bitvis. Om jag någonsin uttrycker något mer om hur svårt inte sällan konkret smärtsamt att nå igen särskilt denna sista är mindre troligt. Man behöver distans för att slutföra. Blev direkt på ett oerhört harmoniskt bra humör när jag nådde igenom under fredag och lördag, och märkbart när det blev tydligt under söndagen. Man inser inte hur abnormt stressande pådrivande tvingande det är så länge svarta hål finns i det samlade konceptet.

Ur dimman träder TigerAnt ut - Modellen av språk och kreativitet börjar kännas förnöjsam

2011-02-05

Nu har det praktiska arbetet på implementation med modellen nått längre. Förvisso blev min initiala idé om att kunna färska upp programmeringskunskaperna parallellt med elegant välstrukturerad kod vad som fungerade lika lite som effektiva val utan behov av särskild tid i algoritm val. Riktade laborationer över teknik och dataområde fungerade dock mycket bättre.

Den gemensamma strukturen för de sammanförda delarna i konceptet hittas via Människans kreativitet och språk. Även ett litet fritt program för analys av positiva känslor i text publicerades: Fritt program för att analysera positiva uttryck i språk.

Relaterad till minnesnateckningar som fördes här d.v.s. efectos especiales, abstrakta koncept m.m. mindre entydigt i statistik o.s.v. finns senast införd i hela strukturen Den silvervita skymningen och snöstormens vaga skepnader.

Abstrakta koncept samlas här om de publicerats också med tillhörande exempel på ord och fraser där några tidigare längre tillbaka finns som kompletteras innan de införs (ex. oändligheten).


Visualisering av det abstrakta konceptet portal.