Microsoft rustar vinteroffensiv mot Google

2009-07-31

Nyligen blev det känt att Microsoft och Yahoo går in i ett mycket nära samarbete. Det kan därför vara kul att ta sig en titt på vad de söker hos Yahoo och hur detta kommer påverka Google. Själv föredrar jag ett starkt Google eftersom jag är van vid deras produkter och gärna slipper behöva lära mig något nytt. Jag tror inte detta påverkat analysen.

Steve Ballmers går i krig

Att vara vaksam på Steve Ballmer och Microsoft klokt för Google. Microsoft är kraftfulla och ger sig in i alla kritiska segment: hemdatorer, kontorsprogram, mobiler, spelkonsoler, dataspel, sökmotorer, annonsering o.s.v. Dessutom har Google och Schmidt under många år irriterat Ballmer och tidpunkten för en kraftull offensiv är just nu bästa tänkbara:

 • Marknaden är turbulent och föränderlig.
 • Politiska situationen gynnar Microsoft.

Dessutom fylls Ballmer med kraft: Han har väntat länge, omständigheterna blir inte bättre och Google-hotet är tydligt. Ballmer söker det genombrott han vill ska ge en avgörande seger. Under vintern kommer Ballmers fälttåg rulla ut i sin fulla kraft.

Vilket vapen får Microsoft från Yahoo!

Att Steve Ballmer kommer klara att vinna en avgörande fördel är långt ifrån säkert. Även om allt värde man söker i Yahoo! realiseras behöver det inte betyda något. Google kan kompensera det via innovationer och flera mindre men tydligare riktade uppköp. Dessutom har Google ännu en stor potential som inte utnyttjas och kan realiseras via fortsatt arbete med enkelhet, integration mellan produkter och kommunikation till kunderna.

Denna typ av affärer handlar givetvis om att räkna samman värde. Här tror jag inte det var avgörande för affären utan endast en förutsättning för att den skulle gå att genomföra. Steve Ballmer såg ett vapen i Yahoo! för att tvinga fram ett genombrott mot Google. Vi måste fråga oss vad detta vapen är.

Varumärket Yahoo!

Att titta på värde resp. varumärke har i UK illustrerar en viktig begränsning hos Yahoo. Yahoo har värde i USA men är mycketm mindre i de flesta övriga viktiga regioner. I USA är Yahoo fortfarande stort och här har deras vertikaler värde. I topplistan Superbrands.uk.com gör hamnar både Microsoft och Google i absoluta toppen:

1. MICROSOFT
2. ROLEX
3. GOOGLE
4. BRITISH AIRWAYS
5. BBC

Yahoo kommer först på plats 140 direkt efter Xbox (spelkonsol från Microsoft):

139. XBOX
140. YAHOO!

Superbrands.uk.com definierar ett "superbrand" enligt:

"A Superbrand has established the finest reputation in its field. It offers customers significant emotional and/or tangible advantages over its competitors, which (consciously or sub-consciously) customers want and recognise."

Dessutom ska experter och konsumenter värdera respektive varumärke utifrån tre faktorer:

 • Kvalitet.
 • Tillförlitlighet.
 • Unikhet ("Distinction").

Unikhet är tror jag mest intressant och det förklaras enligt:

"Is the brand not only well known in its sector but suitably differentiated from its competitors? Does it have a personality and values that make it unique within its marketplace?"

I Sverige uppfattar de flesta inte Yahoo! som mycket mer än en avdöd startsida med en sökmotor. I USA har Yahoo! fortfarande profil och personlighet men det är inte i närheten av vad det varit.

Att Microsoft söker varumärke hos Yahoo! tror jag inte på. Varumärket kommer ändå flyta ut i Microsoft bit för bit trots den separering som kvarstår. Ingen egenskap skadlig för Googel tillkommer heller som inte fanns innan.

Cloud Computing

För cloud computing kanske något intressant finns hos Yahoo? Google har en lösning igång och den är stabil och prisvärd. Varken Microsoft eller Yahoo har ännu någon färdig skarp lösning. Båda arbetar på sådana och Microsoft meddelande 14 juli att deras Windows Azure ska börja säljas senare i. När Yahoo räknade med att deras skulle vara klar hittade jag ingen uppgift om.

Här kan man tänka sig att Yahoos plattform har en eller flera funktioner som kan tillföra värde till Windows Azure. Sådant som är mer stabilt eller funktioner Windows Azure saknar.

Ändå är jag tveksam till om Microsoft här får något de ens bryr sig om:

 • Windows Azure är .NET och det är deras övergripande arkitektur.
 • De satsar hårt här och Windows Azure har nog det som krävs.
 • Saknas något i Windows Azure är det långt ifrån säkert att Yahoos lösning kan tillföra mätbart värde.
 • Dessutom tror jag annat både billigare och för cloud computing bättre finns att köpa.

Det man möjligen kan tänka sig är att Microsoft riktar in Windows Azure på större företag där de har bra kontaktnät och många befintliga kunder. Yahoos lösning kanske man istället sätter upp på nätet för att mer stora Googles affärer under två till tre än att man räknar med att den kommer leva kvar långsiktigt.

Utveckling av en sökmotor istället för två

Totala utvecklingskostnaderna för sökmotorerna minskar naturligtvis. Samtidigt är jag inte säker på att det handlar om särskilt mycket pengar för Yahoo där det nog inte längre var särskilt prioriterat. Att detta var en viktig faktor tror jag därför inte på.

E-post, chatt, telefoni m.m.

Jag tog mig inte tid för att gå igenom alla produkter och tjänster hos Microsoft respektive Yahoo! inriktade för webben. Även om det borde ha gjorts är jag tveksam till att något kritiskt här kan finnas gömt i Yahoo. Snarast misstänker jag att ökad röra i integration mellan olika sajter är en riskfaktor för Microsoft och kan minska antalet nya registrerade användare.

Annonsering

Annonsering är givetvis oerhört intressant. Det handlar om mycket pengar och här tar Google större delen av de aktuella kunderna. Tydlig synergi mellan Microsoft och Yahoo finns och uppgifter i pressmeddelandet anger att:

 • Yahoo! ska hantera all försäljning som kräver säljare.
 • Microsoft lösning kommer hantera all automatisk handel i annonser.

Fördelen bedömer jag är mycket större än vad som först framgår. Dels handlar det om att det blir enklare för kunderna och att de förenade annonseringsnätverken blir mycket större:

 • Kunder kan köpa annonser som visas i ett mycket större nätverk av sajter.
 • Det gör det enklare att handla stora kampanjer utan att behöva köpa från flera aktörer i olika gränssnitt.
 • En del kunder som tidigare valde bort Yahoo och Microsoft för att använda Google kan kanske tillkomma.

Yahoo! har vidare vertikala sajter specialiserade på särskilt lönsamma segment (t.ex. resor). Dessa besökare är värdefulla för annonsering och väldigt billiga att få dit. Varken Google eller Microsoft tycker jag man kan säga har något motsvarande.

Är detta ett vapen mot Google? Absolut! Några angrepp som kan vara möjliga (därmed inte sagt att de blir aktuella) är:

 • Priserna på annonsering kan pressas ned. Om det drabbar Microsoft mindre är inte säkert men det är inte orimligt p.g.a. fler inarbetade affärer.
 • En annan kultur bland Yahoo-säljare kan ta vissa typer av kunder från Google.
 • Det förenade nätverket kommer ta annonsering där de innan var för små och därmed mer problematiska att köpa ifrån.
 • Annonsering kommer lägga fler kampanjer hos Microsoft med enkelheten som förutsättning men med målet att ha en stark konkurrent till Google.

Detta tror jag var en mycket avgörande faktor bakom samarbetet.

Ett hot som numera är litet är avseende totala antalet egna besökare. Google har idag många mycket välbesöka sajter utanför sökmotorn.

Samarbete med Googles fiender

Steve Ballmer kommer söka samarbete med Googles övriga fiender. Däribland troligen i först de stora amerikanska tidningarna. Microsoft kommer säkert komma ut med förändringar anpassade för dem eller nya produkter.

Det kan tyckas att samarbetet med Yahoo! inte är avgörande för detta men jag tror att det är det. Nu upplevs Bing under en period som ett realistiskt alternativ till Google. Hur länge perioder varar återstår att se men Ballmer kommer fullt utnyttja spelrummet han har.

Vad är vapnet?

Vapnet är annonsering på Googles starkaste fiender. Det kommer komma nya starka produkter inriktade på tidningar. Microsoft kommer dock knappast begå misstaget att rikta in sig för unikt på de stora missnöjda tidningarna. De vet att de större bloggar och nättidningar är mer lönsamma kunder genom att vara mer kostnadseffektivare. Vidare är dessa publicister kritiska för hur åsikter sprider sig på internet.

Vidare verkar det inte otroligt att Microsoft kommer utnyttja produkter från Yahoo! utan långsiktigt värde för att störa Googles affärer.

Vem fick ut mest av affären?

Jag menar att Microsoft fick ut mer därför de kan ha hittat ett vapen. Yahoo kommer bygga upp större annonsintäkter men det gäller lika mycket Microsoft.

Följande inlägg mig att fundera över och därför skriva inlägget:

Who came out ahead in the Microsoft-Yahoo deal?

Något som förvånar mig är hur många som kan svara så snabbt på frågan. Själv känner jag snarast att det här skulle man behöva titta flera veckor på. Troligen spelar trosföreställningar in i den typen av snabba åsikter. Här tillför de ingenting därför att vapnet rör inte personer som redan är troende på någon part utan påverkar mer neutrala respektive Googles fiender.

Fortsättning och mer om sammangåendet

I en fortsättning kommer några förslag på hur Google kan möta hotet. Det är egentligen mer intressant att titta på och långt ifrån otroligt kommer nya insikter kring vad Microsoft såg hos Yahoo komma.

Mer om samarbetet finns att läsa i pressmeddelandet:

Microsoft, Yahoo! Change Search Landscape (Microsoft.com)

Dataprogram för att påverka hjärnvågor

2009-07-30

Appropå det jag skrev om effekten på motivation av kampsport tillsammans med Mortal Kombat vore det vara intressant att testa några av de program som via ljud försöker förändra hjärnvågor. Dessa tror jag är vad som kallas mind machine i Wikipedia.

Kommentera med tips på program ni tycker är bra!

Styr dataspel med hjärnvågor

Området är relaterat till den här prylen för att styra dataspel med tankekraft:

NeuroSky ska få tanke att styra dataspel

NeuroSky är en enkel EEG-mätare där hjärnvågorna fångas upp och styr dataspelet. I ett dataspel styrs en boll (se Mindflex från Mattel). Andra dataspel kanske kan komma lära in avslappning och koncentration.

Slutgiltigt omdöme: Mortal Kombat för ökad motivation

I Träna hårdare med musik skrev jag om tipset Matt Cutts gav om Mortal Kombat som träningsmusik. Efter att ha testat lite mer följade jag upp mitt inlägg och skrev bland annat:

"Jag måste säga att filmmusiken fungerar perfekt för motivation. Fast det gäller att man rör sig för att få effekt. Perfekt att träna kampsport i luften utan motståndare till."

Citerat: Raiden i Mortal Kombat

Nu har mer experimenterade skett och jag är beredd att ge ett slutgiltigt omdöme.

Mortal Kombat har ovanlig påverkan

Det filmklipp som avses har vi nedan och jag är inte säker på att det är samma musik utan valde ut en jag tyckte verkade intressant:

Den kan på öka min motivation men effekten uteblir om jag bara hör musiken. Istället störs jag då av de mer oroliga delarna av musiken (t.ex. "More and more"). De oroliga delarna inducerade på en redan relativt hög stressnivå en negativ upplevelse. Däremot om jag tränar kampsport eller tai chi samtidigt ges kraftigt ökad motivation.

Musik och Tai chi för hjärnan

Tai chi och kampsport tillsammans med rytmen mellan oroliga element gav "avslappnad vakenhet" och hjärnan förändrade hur den arbetade. Min tolkning är att dominerande hjärnvågor förändras av. Kanske till mer gamma-vågor? Eller om det rent av är så att den här typen av musik inducerar beta-vågor. Det skulle förklara ett och annat jag sett tidigare (bl.a. med Leila K i Electric). Det tror jag gjorde att den förändrade stressreaktionen kunde tillföra motivation utan negativ upplevelse.

Effekten utan de "oroliga delarna" liknar troligen den jag föreställer mig att lösningen "Brain Music Therapy" U.S. Department of Homeland Security börjat testa för att se om den kan användas för att minska skadeverkningarna av stress respektive öka koncentrationsförmågan. Mer skrivet på svenska om detta finns i:

Musik för minskad stress och ökad koncentrationsförmåga

Upprepad och långvarig stress är skadligt. Däremot kan tillfällig stress hjälpa oss att lösa problem och en studie har kanske förklarat varför. Det forskarna såg var att möss lättare klarade av att lösa labyrinter vid kraftig stress. Effekten såg ut att komma från stresshormonet kortison. Kanske kan tai chi ev. tillsammans med anpassad musik vara ett verktyg för att under kraftig stress prestera längre med färre skadeverkningar?

iPhone och iPod touch populära spelkonsoler

Telegraph.co.uk diskuterar hur iPhone och iPod touch överraskat blev en populär spelplattform. Dataspel står för de 14 av 20 mest populära betalda nedladdningar till iPhone och iPod touch och sex av topp 20 för fria applikationer.

Viktiga faktorer menar Telegraph.co.uk kan ha varit:

 • Touch-screen och motion-sensing ger nya möjligheter att styra spelet.
 • Dataspel kan styras genom att trycka på skärmen eller röra själva spelkonsolen.
 • Det har gjort att speltillverkarna experimenterat fram mycket nyare koncept.

Fortfarande ligger försäljningen inte i närheten av vad Nintendo m.fl. välkända leverantörer av bärbara spelkonsoler får in. Samtidigt kan nog Apple ta större marknadsdelar längre fram. Den "Apple Netbook" som kanske kan komma kan nog också öka på försäljningen av dataspel. Även om denna användning lär ligga i den exklusivare kundgruppen kan det vara betydelsefullt.

Det koncept jag diskuterade i Framtiden för mobilitet utifrån en portabel Xbox tror jag egentligen passar Apple bättre. De kan tror jag lättare klara att göra det enkelt.

Apple säger Nej till Google

Google Insights visar hur många som sökt på nyckelord relativt ett genomsnitt. När jag sökte på "Google Apple" såg jag att en topp plötsligt kommit:

För att undersöka om jag kanske hade rätt i något form av samarbete mellan Apple och Google (som jag spekulerade om i Apple Netbook är på väg) sökte jag Google News efter nyheter om Google + Apple. Det jag gissar givit upphov till söktoppen är nog denna jag hittade i The Atlantic:

Apple Says No To Google Voice

Bland de första publicerade på Techcrunch 2009-07-27:

Apple Is Growing Rotten To The Core: Official Google Voice App Blocked From App Store

Den berättar att Apple beslutat att inte tillåta någon applikation till iPhone som använder Google Voice. Google Voice ger dig ett nummer som går till "allt" och gör att du kan ringa billigare än normalt.

Om Google Voice blir efterfrågad kan det här tänkas gynna konkurrenter till Apple. Å andra sidan har säkert Apple en idé om varför de inte vill ha Google Voice. Orsaken kanske är att det kan påverka samarbeten med mobiloperatörer.

Kul nätspel rekryterar "cyber security warriors"

Både USA och UK har tävlingar i IT-säkerhet för att fånga upp unga intresserade av området. De USA har heter US Cyber Challenge finns i tre varianter. Åtminstone den tredje får även andra än studenter och skolungdomar delta i liksom personer ej medborgare i USA:

NetWars is one of the key competitions in the United States Cyber Challenge

Den från UK känns mer inspirerad av Professor Layton:

Det hittas här:

media.mi6.gov.uk/selfselect/sis.html

Båda kunde naturligtvis vara kul om man är intresserad av området. Jag får se om man jag testar någonm. För mig är sådant här roligare på Nintendo DS och annat bärbart. Den större datorn med internet är väldigt associerad till arbete och då är det inte lika kul.

Raiden i Mortal Kombat

2009-07-28

I Träna hårdare med musik diskuterades musik för mer motivation. Ett exempel på musik var filmmusiken till Mortal Kombat först föreslagen av Matt Cutts:

Filmen Mortal Kombat såg jag på bio men har aldrig spelat dataspelen. Jag måste säga att filmmusiken fungerar perfekt för motivation. Fast det gäller att man rör sig för att få effekt. Perfekt att träna kampsport i luften utan motståndare till.

Raiden i filmen och dataspelen är en åskgud. En uppgift i Wikipedia pekar på att inspirationen till honom var "Three Storms" i Big Trouble in little China:

"The creators claimed they based Raiden's character design off of Lopan's three servants, The Three Storms from the film Big Trouble in Little China. The third storm, Lightning, exhibited the ability to ride and control lightning, and wore a hat that closely resembles Raiden's straw hat."
Från: Raiden (Mortal Kombat)

En gång varje generation sker turneringen Mortal Kombat och Outworld har vunnit nio gånger över vår dimension. Vinner de den tioende gången tillåts de invadera. Den tioende gången har Raiden handplockat kämparna från jorden. Han spelas av Christopher Lambert och ett foto på honom från filmen finns här. Vi ser honom också några sekunder in i filmklippet (första i detta inlägg) där man även ser att han är just åskgud.

I dataspelet Mortal Kombat vs. DC Universe från 2008 ser han istället ut så här:

Hans hatt och åska ser vi även i den animerade TV-serien Mortal Kombat: Defenders of the Realm från 1996:

I det här filmklippet har scener från mängder av anime klippts samman till Mortal Kombat musiken (samma som i första filmklippet):

Träna hårdare med musik

Att musik påverkar vårt känsloläge är välkänt. Musik kan vara ett verktyg för motivation att tillämpa t.ex. vid träning. Google medarbetare Cutts berättar vad han använder för det:

Good workout music?

Däribland föreslår han musiken från Mortal Kombat. Jag valde ut denna från sökresultatet på Youtube.com och om det är denna Cutts menar vet jag inte:

Vad skulle jag träna till själv? Förutom musiken i Wii Fit använder jag inte musik till träning varken nu eller förr. Vilken musik som fungerar är givetvis individuellt. Även vad man väljer beror på vilken kraft musiken ska ge. För de flesta gäller det troligen att pröva sig fram till vad som fungerar på gym, när löper längre sträckor o.s.v.

Olika musik vid olika perioder av träningen kanske också är viktigt? För löpning långa sträckor skulle jag själv tänka så här om jag skulle experimentera:

 • Under mitten av löpning är kanske musik med en tydligt återkommande takt bättre?
 • Vid slutet krävs explosiv kraft.

Vad som fungerar i början tror jag är i ännu större utsträckning personligt och jag vågar inte gissa vad som fungerar. Kanske skulle jag själv testa först med Mortal Kombat Soundtrack respektive Miami Vice temat för att få en indikation ungefär vad jag sedan skulle gå vidare att testa.

Komplettering: Mortal Kombat Soundtrack tycks kunna ge mig motivation men det kräver musik, videoklipp och fokus på lyrik. Lyriken hittar du förövrigt t.ex. på Lyricsdownload.com:

Theme From Mortal Kombat (encounter The Ultimate) lyrics

Rent av nu när jag lyssnat på den några gånger kan jag säga att den på mig fungerar riktigt bra för en typ av motivation. Inom träning är det musik jag tror passar för kortare sträckor löpning från kanske 400 m upp till cirka 3000 m beroende på kondition och jämförbart.

Tips på bloggar och bra kommentarer

Thomas som har bloggen retroguiden.blogspot.com pekade ut en felaktiget i ett färskt inlägg om Atari-emulatorer:

"Jag kan inte låta bli att peka ut några felaktigheter i din text. Atari som företag kan väl bara sägas vara ledande fram till mitten av 80-talet ungefär. Därefter gick det sakta men säkert utför. Under 90-talet köptes företaget friskt (först JTS, sedan Hasbro och till sist Infogrames som bytte namn till Atari)."

Vidare pekade han ut ett fel som också berörde Atari i ett äldre inlägg:

"Sedan leder den första länken under texten till en grov felaktighet. Joysticken är för Atari VCS (eller Atari 2600 om man så vill) och INTE Atari ST. ST:n hade inga officiella medföljande joysticks."

Felet fanns i:

Klassisk Atari joystick för PC och Mac

Tidigare namngivet "Klassisk Atari ST joystick för PC och Mac". Där löste jag felet tillsvidare genom att ta bort ST från brödtext och rubrik. Jag har även skapat en ny etikett Kvalitetsfrågor där det här och kommande inlägg med fel och förslag på förbättringar. Därmed kanske en mer fullständig uppdatering av inlägget kan komma.

Drivkraften bakom emulatorer av äldre spelkonsoler

Dessutom bidrog han med sina nulägesbild av drivkraften bakom skapandet av emulatorer:

"Vad det gäller emulatorer vet jag inte hur det ligger till med just Stella, men generellt är det faktiskt inte behovet av att spela gamla spel som driver emulatorernas utveckling, istället är det programmerarnas vilja att testa sina färdigheter och gränser som driver den utvecklingen i första hand. Den stora massans spelbehov kommer faktiskt i andra hand."

Jag tror säkert han har rätt. Lönsamhet att utveckla emulatorer kommersiellt är troligen svår att nå eftersom så pass mycket utvecklingsarbete krävs. Dessutom finns inte sällan juridiska frågor mer problematiska för företag.

Personer utanför utvecklingen har andra målsättningar och skapade emulatorer används i sin tur i alla möjliga kommersiella projekt. Det handlar både om fysiska produkter i form av spelkonsoler med inbyggda retro-dataspel och hemsidor där det är möjligt att spela online.

Träna hjärnan gratis på iPhone och iGoogle med Brain Tuner

2009-07-27

Brain Tuner från Gengar Studios tränar hjärnan. Det finns både i en enklare version som är gratis (i bilden på iPhone) och den mer avancerade Brain Tuner. Den Brain Tuner som är gratis finns till iPhone, iPod och iGoogle.

Relaterat på Pryltrend:

Brain Exercise with Dr. Kawashima även till iPhone

Gratis dataspel till Blogger utmanar hjärnan

Dr Kawashima's Brain Training dominerar UK

Träning av hjärna

Tränar min Intelligens! Inköpta prylar

Atari ser återigen ut som Atari

Atari var under 1980-talet och ett par år in i 1990-talet en av de ledande leverantörerna av dataspel och spelkonsoler. När hela dataspelsbranschen krashade 1983 (diskuteras i artikeln om Vectrex som kom 1982) tog det hårt på Atari.

Atari precis som Commodor, Amstrad, Amiga och övriga av den tidens spelkonsoler och hemdatorer (spelkonsoler för båda fortsättningsvis) använde vanliga teveapparater som bildskärm. Särskilda lösningar för att få ut maximalt av teven förekom både i dataspelen och redan i spelkonsolernas hårdvara. Retro är relativt stort och många gillar att kunna spela klassiska spel. Därför har mängder av emulatorer av C64, Atari m.m. utvecklats så att det går att spela på nätet, på en vanlig hemdator eller i dagens spelkonsoler. Att återskapa den speciella bild den tidens spel gav i TV är dock svårt.

En grupp studenter vid Georgia Tech Computer Science har utvecklat en lösning på det. Projektet började våren 2009 och just nu arbetar de tillsammans med Stella för att införa ändringar för att få en mer realistisk bild.

Stella emulerar Atari 2600

Stella är en emulator av Atari 2600 (i bilden) och är öppen källkod. Den går att köra på de flesta moderna plattformar inklusive: Microsoft Windows, Sega Dreamcast, Mac OS X, Linux, Windows CE/Mobile, GP2X, Nintendo DS och Nintendo Wii.


Atari 2600

Mer om emulatorer finns även att läsa i kommentarerna där en läsare har mer att berätta.

Atari liksom många döda plattformar lever vidare i retro och några exempel finns i de här inläggen:

Klassisk Atari joystick för PC och Mac

Vectrex: Extremistisk spelkonsol från en underlig tid (1982)

Arcade Baby & Mania: 90 / 150 klassiska arkadspel i ett

Commodore 64 till iPhone verkar riktigt trevlig

Arcade Gold: Joystick klar för TV med åtta spel

Commodore 64 plug n play - Joystick med dataspel

C64 på Nintendo Wii via Wii Virtual Console

Riktig joystick på väg tillbaka

Retro Mini Handheld för dina gamla Nintendo NES spel

Spela Wii Virtual Console games med NES, Super Nintendo och Nintendo 64 kontroller

Spela Game & Watch på nätet

JPCSP: Emulerar PSP med Java

Spela Nintendo NES på nätet utan spelkonsol

Spela Doom i webbläsaren

Zeebo är den Häftiga & Billiga Spelkonsolen

Är du intresserad av att få en bild av hårdvaran i den tidens spelkonsoler diskuteras det i:

Uzebox - Spelkonsol du bygger själv (Diskuterar äldre spelkonsoler)

Nya funktioner på Pryltrend

2009-07-26

Jag gjorde i dagarna en stor del av planerade förbättringar av Pryltrend runt det tekniska. I princip klart är nu:

 • Ingen text från inläggen i arkiv. Snabbare att bläddra.
 • Vissa akriv ska inte längre lista alla inlägg utan att man för ännu äldre får bläddra bakåt. Snabbare att leta.
 • Enkelt att kommentera på startsidan och det framgår bättre att det går att kommentera.
 • Möjlighet att uttrycka vad man tycker om ett inlägg genom att välja mellan Kul, Intressant, Häftigt eller Tråkigt. Gillar du inlägget väljer du mellan de tre första och annars klickar du i Tråkigt.
 • Flera mindre synliga ändringar i mallen till layout har också skett.

Evamar med sin tävlingsblogg skrev den här kommentaren som visar på att flera mindre ändringar kommer behöva göras allt eftersom problem med gränssnittet upptäcks:

"Oj, så avancerat tänkte jag då inte, kan jag meddela... Fast 11 och 36 kom jag ju fram till :)"

Kommentaren skrevs till Att spara schackpartier i "Chessmaster - The Art of Learning" (Nintendo DS) men var säkert menad till Ny mini-tävling: Schack.

Orsaken till att den kom fel är tror att kommentereringen visas på startsidan och att det därför lätt blir att kommentaren skrivs till fel inlägg. Jag tror att jag försöker minska det problemet genom införa tydliga linjer ovanför och under inläggen.

Att spara schackpartier i "Chessmaster - The Art of Learning" (Nintendo DS)

2009-07-25

I en kommentar till recensionen av Chessmaster - The Art of Learning (Nintendo DS) fick jag följande fråga av Glenn:

Köpte spelet till min son, men passade även på att testa om det var någonting för mig själv eftersom jag söker en handhållen schackdator som är lätt att ta med sig.

En sak som störde mig rejält med spelet, och jag citerar instruktionsboken (sid 19): Reviewing games: You can review the moves of a game at any time during a Practice match, and at the end of the match in Rated games....and even rejoin the game from a particular position.

Knappen "resume game" existerar endast i instruktionsboken. Den finns inte på plats i själva spelet varför det inte som utlovats går att gå tillbaka i spelet och välja plan B om man nu hade valt plan A mitt i spelet och förlorat.

Är spelet över så är det över så att säga. Vore kul om du hade någon kommentar om detta för jag kan inte hitta någonting om detta någonstans på nätet.

Här är de funktioner jag hittade genom att klicka runt. Kanske löser någon av dem ditt problem?

 • I slutet av ett rankat spel kan man gå tillbaka och vandra i partiet.
 • I ett avslutet av ett rankat spel verkar det inte gå att spara spelet även om det går att vandra i det.
 • Jag såg inte att det fanns automatsparat någonstans att nå efter att man gått ur det avslutade spelet.
 • Innan spelet är avslutat går det dock att spara. Klicka på boken längst ner till höger och välj det alternativet.
 • I övningspartier såg jag att det gick att ångra drag genom att klicka på den blå knappen. Även tips går att få.
 • För övningspartier kan du även klicka på boken längst ner till höger och sedan välja Review.

Även går det att stänga sin DS. När man öppnar den igen återupptar den spelet där man är. Hur tillförlitligt det är vet jag inte och inte heller om det kan innebära risk för att spelkonsolen skadas.

Vill man ha partiet kvar verkar dock krävas att man sparar innan det blir schackmatt. Men jag inte läst instruktionsboken utan utgick från vad jag hittade i dataspelet så kanske har jag missat något.

Mer om schack på Pryltrend

Recension: Chessmaster: The Art of Learning till Nintendo DS

Spela schack mot datorn I: Schackmotorer

Schackspel i Lego med riddare, slott, vikingar m.m.

Schack samhällsfarligt menade Scientific American

Ny mini-tävling: Schack

Den första mini-tävlingen har vi redan en vinnare till och det är Eva med evamar.blogg.se. Rätt svar finns sist i inlägget.

Ny mini-tävling

Den som ger bäst tips på att bli bättre i schack vinner tre jongleringsbollar. Tips bedöms subjektivt av mig utifrån användbarhet respektive komiskbarhet. Ett tips med hög komiskbarhet är kul att läsa och/eller testa.

Ge tipsen här i kommentarerna och missa inte att ange e-post-adress i brödtexten så att jag kan ta kontakt om du vinner!

Slutdatum för denna mini-tävling är torsdag 30 juli 2009.

Lösning till den första mini-tävlingen

Rätt svar är 36.

Sambandet mellan vita och gröna tal är inte numeriskt. Däremot är gröna tal turordning. Cirkeln är vad den numeriska serien presenteras med tillsammans med turordningstalen. Detta för uppmuntra lateralt tänkande där problemet mer liknar verkligheten där saker inte standardmässigt presenteras.

Serien är därför:

  3, 14, 25, ?, 47, 58

Differanserna (minus) mellan de tal vi har är:

  14 - 3 = 11
  25 - 14 = 11
  Okänt
  Okänt
  58 - 47 = 11

Vi utgår från att serien kan skrivas som:

  A (i + 1) = A (i) + 11
  Där A (1) = 3
  Där i är 1 eller större men inte större än 6.

I så fall ska ? vara:

  25 + 11 = 36

I vilket fall vi ska få 47 när vi adderar (plus) 11 till 36 vilket stämmer.

Intressant kommentar - Tips på blogg

Bloggen lifeasemmaknowit.blogg.se hittade jag när jag sökte runt efter inlägg om schackspel på dator. För att känna av vad som intresserar folk och vad man kan lära från andra. Hon gjorde också en intressant kommentar om schack i recensionen av Chessmaster - The Art of Learning (Nintendo DS):

- Jag spelade mycket schack när jag var liten, samt ibland i skolan med barnen. Men har kommit på att de är ganska kul att spela mot datorn!

Det är ungefär som jag upplever det. När man var yngre spelade man en del men efter det har man glömt bort det mesta. Då är en dataspelare lagom kravlöst avslappnande att spela mot. Kanske är det också så att de som spelar schack utan att vara aktiv i schackklubb oftast får ut mer och föredrar datorn de flesta gånger man spelar?

Fler artiklar om schack på Pryltrend:

Prylar att spela schack med

Sällskapsspel för Drickande

Schackspel i Lego med riddare, slott, vikingar m.m.

Träning av hjärna

Schack samhällsfarligt menade Scientific American

Recension: Chessmaster - The Art of Learning till Nintendo DS

Spela schack mot datorn I: Schackmotorer

Apple Netbook är på väg

Apple har haft stor framgång med iPod och iPhone. En netbook med samma koncept d.v.s. touchscreen, enkelt gränssnitt och enkel nedladdning av program och musik är väntad. En kommande "iNetbook" ("iTablet"?) går att passa in i konceptet men blir ändå nytt och starkare.

Uppgifter från taiwanesiska tidningen InfoTimes pekar på att en Apple Netbook kan vara på väg och ska börja säljas oktober för cirka $800 US. Denna sägs ha en touchscreen på 9.7"(24.638 cm). Informationen InfoTimes har bygger inte på något officiellt publicerat och gissningsvis (om den stämmer) har de fått tag i den via någon med insyn i de tre taiwanesiska elektroniktillverkare som ska leverera hårdvara enligt InfoTimes:

Foxconn tillverkar netbooks och notebooks åt andra leverantörer och uppges vara den som ska göra slutlig sammansättning.

Stämmer uppgifterna?

Att bedöma korrektheten hos dessa uppgifter är mycket svårt. InfoTimes känner jag inte till innan. Inte heller har det varit möjligt för mig att läsa artikeln. InfoTimes uppges vara en nyhetssajt men mitt intryck på sajten är att det är en tryckt tidning som inte publicerar nyheterna på nätet (dock är min kinesiska långt ifrån bra). Läs själv:

tw.stock.yahoo.com/news_content/url/d/a/090713/3/1kyqm.html
(Testa Google Translate. Kinesiska till engelska brukar ge bättre resultat än kinesiska till svenska.)

Det ligger givetvis ett värde för en nättidning att bli omskriven på mängder av tidningar, bloggar, nyhetssajter m.m. Att man känner till en aktör som kommer med ej publika uppgifter är därför viktigt. Ändå misstänker jag att uppgifterna är korrekta. Oktober känns som en rimlig månad och gör perfekt tid att lansera den inför julen. Angivna everantörer är också väldigt rimliga och spekulationer om att Apple och Foxconn har börjat samarbeta har kommit regelbundet nu en tid.

Vad kommer Apple Netbook göra?

Jag har läst en del spekulationer om vad netbook från Apple kan tänkas inkludera och av det håller jag med om följande:

 • I design och gränssnitt väldigt lika iPod och iPhone.
 • Självklart kommer den ha touchscreen.
 • Enkla funktioner för att e-posta och chatta.
 • Nedladdning av kontorsapplikationer och andra programvaror från en kontrollerad butik motsvarande AppStore.
 • Klarar spel och program till iPhone men ger också helt nya möjligheter.

Hur tänker Apple?

Jag tänkte dock våga mig på att spekulera lite längre än så. Apple kom för dagar sedan med sitt kvartalsresultat och därifrån har vi ett uttalande från Dan Moren, Apple, till Macworld.com 21 juli 2009 som rör just en ev. Apple netbook:

"I think most customers that are buying a portable want a full-featured notebook, and we deliver those and some incredible value. Some of the netbooks that are being delivered are very slow, have software technology that is old, don't have robust computing experience, lack horespower, have small displays and cramped keyboards, and I could go on and on, but I won't. I think many people won't be happy with, and we're only going to play in things where we can deliver things that are very innovative that we're proud of."
Citerat från Live Update: Apple Earnings Call

Från det inser vi att en ev. Apple netbook sannolikt kommer uppvisa god prestanda. Den kommer inte ha tunga applikationer utan ha fokus på att ge fler möjligheter än iPod, iPhone m.m. men utan att försöka göra för mycket. Apple har ju också flera bärbara datorer t.ex. Apple MacBook Air vi ser i bilden (Courtesy of Apple):

Jag tror mer att en Apple Netbook blir en kraftfullare och större iPod Touch. En iPod Touch med bekvämt större skärm och mer beräkningskraft. Men ingenting du sitter och skriver långa texter på. iPod Touch för den som inte placerar produkten visas i bilden nedan:

Tangentbord och pris

Kommer den ha tangentbord? Ja det tror jag men jag tror också att det blir något annorlunda än den vanliga laptop-designen på netbooks. En Apple Netbook tror jag inte kommer se ut som ovan för Apple MacBook Air.

Hur blir det med priset? Jag tror inte Apple skapar något som konkurrerar med MacBook utan deras netbook kommer ligga mellan MacBook och iPhone och det även när det gäller pris. Uppgiften om cirka $800 US verkar därför vara ett väldigt rimligt pris.

Samarbete mellan Google och Apple?

Eric Schmidt är inte bara CEO för Google utan sitter dessutom i Apples styrelse sedan slutet av augusti 2006. Han verkar inte planera att sluta med det. Inte heller verkar Apple vilja sparka bort honom. Detta trots att Google numera konkurrerar med Apple iochmed Android och Google Chrome OS.

Apple och Google kan sägas ha en väldigt skild filosofi kring öppna vs stängda plattformar (läs t.ex. Google Says Mobile App Stores Have No Future på Wired). Apple satsar liksom Nintendo på miljöer man kontrollerar medan Google uttalat att de inte tror att detta har någon framtid. Ändå misstänker jag starkt att en Apple Netbook kommer ha stark integration mot Google:

 • Anpassning av Google Chrome som webbläsare.
 • Tidigt test-case för Google Chrome OS?
 • Integration mot delar av Google Cloud.
 • Webbsökning.
 • o.s.v.

Ett nära samarbete tror jag skulle gynna båda företagen. Google vill in i bärbart och Apple behöver webben.

Hur blir det med beräkningskraften?

Uppgifter cirkulerar även om att Apple kan ha utvecklat en egen processor anpassad för netbooks. Kanske för att undvika en del av de problem Dan Moren tog upp?

"Some of the netbooks that are being delivered are very slow, have software technology that is old, don't have robust computing experience, lack horespower, have small displays and cramped keyboards, and I could go on and on, but I won't."

Jag kan inte bedöma dom uppgifterna men läs gärna mer i artiklarna nedan:

Look for PA Semi’s chip designs in upcoming Apple tablet

In Major Shift, Apple Builds Its Own Team to Design Chips

Kan Apple Netbook bli din sekreterare?

Följande inlägg är på Pryltrend kanske är intressant att läsa och diskuterar vad som gör bärbara prylar framgångsrika:

Framtiden för mobilitet utifrån en portabel Xbox

En av flera faktorer som diskuteras är sekreterar-/coach-funktioner:

Få av kan ha en sekreterare samtidigt som det skulle underlätta enormt. Världen blir ju allt mer komplicerad? Nintendo ramlade över det behovet och har haft framgång med ganska enkla möjligheter (t.ex. din coach i Wii Fit). Just detta tror jag är en ännu underskattad faktor för framgågnsrika mobila lösningar. Jämför gärna med kalendrar som ju nästan alla har och tänk dig att du kan föra det konceptet vidare så att det äntligen kan lämna trivialiter. Du vill inte ha en kalender du vill ha något som håller reda på allt utan att du ens behöver komma ihåg att titta i "kalendern".

Denna faktor har tidigare bl.a. diskuterats i:

Därför segrade Nintendo Wii i konsolkriget

Virtuell hustru + Diary Girl + Dr. Kawashima = Framtiden

Nintendo DS & Diary Girl <-> Mona Lisa Overdrive

Julklapp till mig & Den japanska trenden

Apple upplever jag liksom de flesta andra ännu arbetar innanför traditionellt kalender-tänk men försöker göra allt enklare än övriga. Klarar de att gå vidare kan de kanske blir riktigt framgångsrika? Jag tror dock inte att något liknande detta kommer till en Apple Netbook.

Mycket närmare en spelkonsol?

Kanske vill Apple också låta en Apple Netbook introducera ett till tydligare alternativ till Nintendo DS och P2P? Kraftfullare hårdvara och större skärm ger här intressanta möjligheter. Jag menar (mer utvecklat i Framtiden för mobilitet utifrån en portabel Xbox) inte långsiktigt på separation utan att ha så många som möjligt av vad folk söker samlat i en bärbar enhet så länge det inte negativt inverkar på enkelhet.

För Apple som satsar på en sluten miljö är steget heller inte långt. Nintendo DS har varit riktigt lönsamt för Nintendo. Nintendo och Apple har dessutom snarlika koncept när det gäller kontroll av plattformen och webbutiken för försäljning av program.

Sony VAIO W mini notebook kommer med PlayStation Network

Möjligheterna Sony byggt upp för sina Playstation kunder är kraftfulla. Inte minst gäller det PlayStation Network för online-spelande och leverans av digitalt media (film, musik, dataspel m.m.). Att Sony utnyttjar kraften för att billigt ge fler sina datorer värde är väntat i dagens hårda datorbransch där Sony ligger högt prismässigt.

Nu har det skett för Sonys nya serie med "mini notebook" (vad vi andra kallar notebook): Sony VAIO W.

TV, musik och film till Sony VAIO W

Mindre tydligt skriver Sony så här på sidan för Sony VAIO W mini notebook:

"Of course the W features built-in Wi-Fi for a fast connection to internet hot spots and your home network. But it also keeps you plugged into your favorite media. With VAIO Media plus, you can stream photos, videos and music from the W and enjoy it all through your PLAYSTATION®3 (or other DLNA® devices) on your compatible TV."

Här pekar man på möjligheten för Sony VAIO W att skicka media till Playstation 3. Frågan är om Sony VAIO W får samma möjlighet att hämta media från PlayStation Network redan Playstation 3 har? Svaret verkar vara ja tolkat från reportaget Sony Promises Touchscreen VAIOs for Fall, PlayStation Network Support Coming med medarbetare Abary från Sony:

"That is a possibility but we are concentrated more on movies and TV content. We find casual gaming to be interesting for PCs and we are driving right now to establish our role in that area. We believe this segment of end user of causal gaming is growing we can address that marketplace in a way that is unique on VAIOs."

Det handlar med andra ord först och främst om att förse Sony VAIO W mini notebook med film, TV och musik. Att ge denna möjlighet även till andra plattformar bör vara lätt. Dataspel är något Sony funderar på men kommer åtminstone inte direkt. Där blir det också direkt mycket svårare tekniskt och affären är svårare.

Hyr film till P2P

I Japan har Sony lanserat möjligheten att hyra film via Playstation Network till P2P. Detta finns redan sedan tidigare till Playstation 3. Filmerna går att behålla 72 timmar.

Detta är givetvis en funktion man kan räkna kommer även till Sony VAIO W mini notebook (om den kvarstår i Playstation Network). Perfekt för föräldrar som behöver hålla barnen sysselsatta i bilen på väg till semestern.

Mer på Pryltrend

Mer om Playstation och Sony på Pryltrend:

JPCSP: Emulerar PSP med Java

Lampa från Sony med MP3

Sony Lineup - Made for iPod

Mer om netbooks:

Apple Netbook är på väg

Netbook blir viktig plattform för Online-spel

Hello Kitty Netbook

Pano Zero Client: Fanatiskt liten & mindre än netbook

Årets julklapp - Elektronikbranschen tror på mini-pc

Hello Kitty notebook från Epson

Portabel bildskärm i mini för USB-porten: Century 4.3" Mini USB Monitor

Zen ökar din motståndskraft mot trender & distraktion

Forskning gjord vid Emory University School of Medicin ger intressant kunskap om en enkel men ändå förvånande effektiv metod för att stoppa "påverkan från trender" jag tidigare berättat om. Vad jag menade med "påverkan från trender" är förmågan att följa en idé djupt och kunna lyfta huvudet utan att den har påverkat än. Det är nog ett problem som få behöver bry sig i men jag har ju som hobby studerat trender väldigt länge för att hitta en modell tillräckligt bra för att lösa problem med. Då krävs att man följer trender väldigt nära och då behöver man metoder för att stänga ner den påverkan de har (det är just denna man innan försöker se).

Metoden beskrev jag så här:

Det enda jag hittat som fungerat till 100% för mig är att ställa frågan Är jag vid medvetande? Att det fungerar är ganska underligt och konceptet kommer från Zen. Det lustiga var att jag hittade det i en text skriven av Susan Blackmore:

Am I conscious now ?

(Susan Blackmore är idag mest känd för sin forskning om memetics och memer d.v.s. modellsystem där man menar att hur idéer sprider sig går att beskriva utifrån evolutionen.)

Susan Blackmore metod är för mig vad som fungerat bäst för att kunna följa en trend och minimera påverkan. Så fort man känner att man påverkas (t.ex. börjar tro på Nintendo) olämpligt länge (därför en viss tid behöver man vara troende för att förstå trenden) ställer man direkt frågan. Möjligen kanske den inte ger samma omedelbara effekt på andra eftersom jag är tränad i flera former av meditation.

Zen ger dig motståndskraft

I studien “Thinking about Not-Thinking”: Neural Correlates of Conceptual Processing during Zen Meditation följde man hjärnor med fMRI och jämförde tränade i Zen när de gjorde en enkel meditativ övning med vanligt folk. Vad de såg tror jag har en koppling till vad jag sett (och gissar jag Susan Blackmore eftersom hon nu forskar inom memetics och skrev boken jag hittade metoden i):

"While behavioral performance did not differ between groups, Zen practitioners displayed a reduced duration of the neural response linked to conceptual processing in regions of the default network, suggesting that meditative training may foster the ability to control the automatic cascade of semantic associations triggered by a stimulus and, by extension, to voluntarily regulate the flow of spontaneous mentation."

Giuseppe Pagnoni, PhD, assisterande professor i psykiatri och beteendevetenskap, vid Emory University, är en av forskarna som gjort studien och han har mer att berätta för oss:

- Vår forskning föreslår att meditation kan öka vår kapacitet för att begränsa påverkan distraherande tankar har. Denna färdighet kan vara viktig vid ADHD, tvångssyndrom, ångestsjukdomar, egentligen depression och andra tillstånd där irrelevantar tankar dyker upp.

Koncentration trots distraherande perception

Detta är exakt samma sak (är jag övertygad om) d.v.s. förmåga att koncentrera sig på en uppgift utan distraktion är samma sak som att återställa koncentrationen efter att ha följt en trend på djupet. Kanske handlar det just här om att bibehålla uppgiften arbetsminne hanterar utan att data från perception distraherar tillräckligt för att arbetsminne istället ska börja arbeta med den nya informationen?

När man följer trender utnyttjar man optimerat just de delar av hjärnan som hanterar perception. Man vill att perceptionen ska skrika högt på minsta lilla för att man ska klara att se faktiskt påverkan.

Jämför gärna med definitionen på arbetsminne jag använder (samma som åtminstone två modeller men ej överrensstämmande med alla):

1. Att ha saker i närminne utan att glömma dem.
2. Att inte brista i koncentration innebärande att något helt annat blir närminne.
3. Att kunna resonera med vad som finns i närminne.
Schack är ett bra exempel på hur arbetsminne fungerar:

1. Du behöver föreställa dig hur spelet kan utvecklas.
2. Det kräver att man har delar av partiet i huvudet.
3. Bra schackspelare kan komma ihåg hela partier.
4. Att man kan resonera kring olika möjligheter där man utvecklar spelet i huvudet.

Att brista i koncentration förstör spelet eftersom något helt annat tas in i närminne och därför är det att föredra att det är tyst där man spelar schack. Du tar in något helt annat i minnet istället för schackpartiet.

Mer om hjärnan på Pryltrend

Fler vågade spekulationer från forskning om hjärnan hittar du i:

"Brain fitness" gör dig gladare

Hur påverkar Wii sport & jonglering hjärnan?

Nya hjärnceller kritiskt för lokalsinne och koordinering av minne

Ökade krav på visuell perception kanske "skapade" människan

Alla inlägg om hjärnan hittar du enkelt via:

Träning av hjärnan

Pontus Schultz om internets innovationer i Sverige

På Pontus Schultz blogg finns det här inlägget intressant att läsa:

Uppdrag: Rädda internet

Särskilt det här Schultz skriver är bra att ta sig en funderare över:

"Det handlar om att öppenhet och digitalisering förskjuter makten från organisationer till individer, oavsett om de är kunder, anställda, samarbetspartners, medborgare eller aktieägare. Vi måste anpassa oss till en transparent värld, där alla kan jämföra oss med konkurrenter, jämföra våra ord med våra handlingar och välja bort oss med några enkla klick, för att inte tala om den kraft och makt de kan utveckla genom att ta sitt nätverk med sig."

Jag skrev en kommentar till en annan sak i inlägget men det blev så fult formaterat på hans blogg så jag tar den här igen och förbättrar dessutom några små detaljer.

Ericsson och innovationer

Kommentaren rör följande från inlägget:

"Varför är den enda vägen framåt vi agerar på att dra dem inför rätta? Varför är inte ett bolag som ERICSSON, som byggt hela sin framgång på att ligga längst fram i mötesplatsen mellan teknikutveckling och nya digitala beteenden, djupt involverad i att försöka sno åt sig det bästa av kunskapen som finns där?"

Sådant var jätte-hett ett tag på Ericsson. De satsade enormt på allt möjligt ett tag kring internet. Jag var en tid på Ericsson direkt efter Universitet och programmerade säkerhetsprotokoll till ett av jätte-projekten. Det var hur många som helst (massor) som arbetade i projektet (IP@Service). Sedan tog jag ledigt några veckor och gjorde några tentor jag hade kvar och när jag kom tillbaka var alla konsulter, medarbetare på Ericsson m.m. borta med ett fåtal undantag. Säkerhetsgruppen var kvar och lite till så jag var där ett antal månader till och gjorde ganska lite tills jag tröttnade och började jobba åt ett konsultföretag istället.

Kring både det projektet och en hel del annat upplevde man nog att det kostade oerhört på det sätt de var vana att arbeta med från tekniksidan på telefoni. Allt blir så resurs-stort redan från kravspecifikation. Så man bromsade de flesta av dessa projekt (i bästa fall) innovativa inom nya områden och här IP och internet.

Samma sak gäller kommunikationsprotokoll där det ska vara hyggligt komplicerade problem för att det ska passa det sätt som den här typen av företag arbetar. UMTS är ett exempel på vad som passar dom. Så fort de glider ner bara lite från det så floppar det oftast därför att det blir så lätt mycket mer komplicerat än problemet egentligen kräver. Då blir det dyrt att ta fram både för Ericsson och alla andra som påverkas. Wap var ett bra exempel på det.

Internet har ju istället hela tiden gått mot att det blir allt enklare att bygga och att det måste vara så för att nå lönsamhet. Det passar inte riktigt Ericsson.

Relaterat på Pryltrend

Följande inlägg om lateralt tänkande kan vara värda att ta sig en titt på eftersom kopplingen till ny innovation är tydlig:

Prylar tillverkade i fängelse demonstrerar lateralt tänkande

Följa analyser diskuterar vad som fick några prylar att bli onormalt framgångsrika:

Därför segrade Nintendo Wii i konsolkriget

Framtiden för mobilitet utifrån en portabel Xbox

Hemligheten med Hello Kitty

Apple Netbook är på väg

Prylar tillverkade i fängelse demonstrerar lateralt tänkande

Sloshspot visar i The Wonderful World of Prison Inventions upp ett antal otäcka prylar tillverkade i fängelser. Det minst otrevliga exemplet var den här tändaren tillverkad av ett AA-batteri:

Bilden kommer ursprungligen från Temporaryservices.org: Prisoners' inventions.

Ett otrevligare exempel är denna piska (ursprungligen från Whip with razor blades):

Laterialt tänkande krävs vid begränsade resurser

Vad som är intressant med prylarna är att de visar hur verktyg för att lösa konkreta problem går att bygga på nytt sätt när få resurser finns för "riktiga" lösningar. Problemet blir löst på ett nytt sätt. Att hitta sådana lösningar kallas lateralt tänkande eller som Wikipedia förklarar det:

Lateralt tänkande är ett otraditionellt angreppssätt av en frågeställning, som i vissa fall kan ge oväntade enkla lösningar på svåra problem.

Begreppet myntades av Edward de Bono i hans bok The Use of Lateral Thinking från 1967.

Intelligens är att se lösningar?

Att definiera intelligens är svårt och gångbara definitioner följer de intelligenstest som blir vanliga inom psykiatri och/eller forskning. Vad intelligens är i vidare mening är svårare att sätta fingret på.

Kanske är intelligens förmågan att lösa problem? Där förmågan att hitta nya lösningar är en typ av intelligens motsvarande lateralt tänkande. Jag vill gärna sedan länge se det på detta sätt.

Kolumner av nervceller viktiga?

I hjärnan finns nervceller organiserade i staplar (smala kolumner) som går från ytan (cerebral cortex) ner till hjärnans via substans. En kolumn består av inte mer än ett hundratal nervcellkroppar på varandra. Ett sätt att se hjärnan på är att se grupper av kanske 25 - 100 st av kolumner som ligger nära varandra som en enhet och dessa kallas i så fall corticala kolumner. De tros vardera fylla en gemensam funktion.

En artikel nyligen publicerad i Current Directions in Psychological Science av Eduardo Mercado III från University at Buffalo ger några intressanta idéer om hur hjärnan fungerar som pekar just mot problemlösning och lateralt tänkande:

Cognitive Plasticity and Cortical Modules

Fler grupper av kolumner ger högre potential

Eduardo Mercado föreslår att förmågan att lära sig och förbättra kognitiva förmågor ligger i förändring av de strukturer i hjärnan som kallas cortical kolumn.

Det är hur många corticala kolumner en hjärna har menar Mercado är vad som avgör intellektuell potential. Fler sådana tränade för olika förmågor gör att vi kan hantera olika händelser vilket i sin tur är viktigt för hjärnans förmåga att lära sig olika saker.

Lateralt tänkande: När flera grupper av kolumner koordineras på ett nytt sätt?

Inte bara antalet grupper av kolumn är viktigt utan också hur de koordineras med varandra. Tar man de här tankarna längre kanske man kan se en koppling till lateralt tänkande? Även om du förstår hur ett batteri fungerar räcker det inte för att du nödvändigtvis ska inse att batteriet kan hjälpa dig göra upp eld. Eller ens om så hur du ska göra för att tillverka tändaren. Kanske är det just kopplingarna mellan olika cortical kolumn viktiga för att klara detta?

Anpassning och tillväxt i hjärnan

Här tror jag "säkert" också att neurogenesis (tillväxt av nya hjärnceller) har stor betydelse. Där som jag skrev har man redan sett att neurogenesis är viktigt för att koppla samman minne av händelser:

Nya hjärnceller kritiskt för lokalsinne och koordinering av minne

Denna typ av neurogenesis är säkert viktig för lateralt tänkande så att man ser samband och skillnader mellan händelser. För att koordinera förhållningssätt mot händelser specialiserade i olika grupper av kolumner. Kanske har neurogenesis även andra funktioner där samband uttrycks?

Mer på Pryltrend

Några relaterade inlägg om vapen respektive intelligens:

Tränar min Intelligens! Inköpta prylar

Video - Pistol som Mobiltelefon

Schwerer Gustav - Världens största kanon vägde 1344 ton

Böcker och bokhylla med lönnfack

Här har vi falska böcker som ger din bokhylla praktiska lönnfack:

Påståendet på sidan där de säljs om att tjuvar inte letar i bokhyllan är jag dock tveksam till. Säljs hur som helst för $59.00 hos www.bimbambanana.com.

Jag hittade också ett företag specialiserade på att installera olika typer av gömda utrymmen. Nedan har vi ett exempel där ett kassaskåp är dolt i bokhyllan:

Företaget är www.hiddenpassageway.com och finns i USA.

Fler prylar med lönnfack:

Pepsi med lönnfack

Gymnastikskor med lönnfack

Falska smutsiga underkläder med lönnfack

Sandaler med lönnfack

Lönnfack till datorns USB

Spela schack mot datorn I: Schackmotorer

2009-07-24

Det här inlägget bygger på ett från 2008-01-11 (Prylar att spela schack med) men det inlägget var av-publicerat vilket sannolikt skedde av misstag när strukturen på Pryltrend gjordes om. Jag skrev därför ett nytt, större och bättre inlägg.

Varför spela schack på dator?

Att spela mot datorn kan ge bra träning. Även om man inte gillar det utan kanske föredrar att uteslutande spela med människor kan schackprogam vara värdefulla:

 • De kan analysera partier och ge dig nya idéer.
 • De har ofta massor av kända partier lagrade.
 • Det går ofta att spela schack med riktiga människor över internet.

Rätt dator att spela schack på

Detta inlägg inleder en liten artikelserie hur man bäst spelar schack på datorn. Det området togs kort upp i recensionen av Chessmaster Art of Learning till Nintendo DS där jag pekade på duktiga schackspelare behöver starka datorer om de inte ska behöva vänta överdrivet länge på datorn. Där gav jag även följande tips:

Att schackprogrammet är duktigt räcker inte för att en duktig spelare ska få ut något utan det handlar även om hur länge spelet behöver tänka inför varje drag. Duktiga spelare som vill ha en bra datorspelare rekommenderar jag:
 • Köp en PC.
 • Välja en så kraftfull processor du har råd till.
 • Köp mycket RAM till den så att spelet snabbt utan att utnyttja hårddisk kommer åt tabeller m.m. det bygger upp för att besluta "rätt" drag.
 • Var försiktig med bakgrundsaktiviteter Windows kan starta. Jag tror att schackspel kan tolkas felaktigt som att CPU m.m. kan utnyttjas till systemunderhåll trots att spelet behöver så mycket CPU som möjligt.
 • Även antivirusprogram kan tydligt försämra spelet prestationsförmåga. Denna typ av dataspel är notoriska på att utnyttja hårddisk i hög frekvens och om programmet varje gång behöver vänta på antivirusprogrammet drar det ner prestandan.

Detta ska beröras mer i kommande delar av artikelserien och här ska istället de schackmotor som ligger under dataspelen diskuteras. Kring processor kan jag dock säga redan nu att ledande schackmotorer har optimering både för en och flera processorer.

Dagens schackdatorer & Deep Blue

Schackdatorer, d.v.s. dataprogram som kan spela schack är idag, mycket kraftfulla. De kan tillochmed slå världens främsta spelare. Långt in i 1990-talet klarade starka spelare att besegra dem med hjälp av lateralt tänkande där dataspelarna lurades göra misstag i situationer för komplexa att analysera på tillgänglig tid. Vändpunkten kom så tidigt som maj 1997 när Kasparov som då ansågs vara världens främsta spelare besegrades av Deep Blue.

Deep Blue var en schackspelande dator skapad av IBM. Ingen schackdator hade innan besegrat en regerande världsmästare. Arbetet att bygga Deep Blue började redan 1990 och algoritmen förbättrades kontinuerligt liksom prestanda. Kasparov krävde en returmatch, då han var övertygad om att datorn under matchen haft hjälp av en människa men Deep Blue togs ner efter matchen och har inte någon mer gång fått spela schack.

Schackmotorn väljer rätt drag

En schackmotor är den del av dataprogrammet som sitter i schackspel och tänker ut dragen. Olika schackprogram kan använda samma schackmotor. Det finns flera även mycket starka schackmotor som är gratis vilket gör det möjligt att billigt utveckla schackprogram även för väldigt specialiserade ändamål.

Flera mätvärden av hur stark en schackmotor är finns och ett vanligt mått är placering på topplistan CCRL 40/40. Denna placering bestäms genom att schackmotorerna får spela mot varandra:

Upp till 40 drag på 40 minuter. Båda spelar vit och svart en gång.
Upp till 40 drag på 4 minuter. Båda spelar vit och svart en gång.

Flera andra standardiserade omständigheter för spelen gäller även avseende hårdvara och s.k. böcker som används vid analysen.

Till många schackspel går det att byta och växla mellan olika schackmotor. Det kommer tas upp längre fram i artikelserien.

Vilka schackmotorer är bäst?

Topplistan för CCRL 40/40 (2009-07-03) finns här:

CCRL 40/40

Topp tre innehas av Rybka, Naum och Deep Fritz.

Rybka

Rybka utvecklas av den internationell schackmästaren Vasik Rajlich och det är genomgående sedan 2007 alltid varit en av de bästa schackmotorerna. Det används idag i flera kommersiella program och en faktor som kan spela in i dess framgång både i turneringar mot andra schackmotorer och popularitet i kommersiella sammanhang är god förmåga hos det som kallas Evaluation function. Evaluation function förklarar i Wikipedia enligt:

"An evaluation function, also known as a heuristic evaluation function or static evaluation function, is a function used by game-playing programs to estimate the value or goodness of a position in the minimax and related algorithms. The evaluation function is typically designed to be fast and accuracy is not a concern (therefore heuristic); the function looks only at the current position and does not explore possible moves (therefore static)."

Stöd både för en och flera processorer ska finnas.

www.rybkachess.com

Fritz

Fritz och varianten Deep Fritz utvecklades av tyskarna Frans Morsch och Mathias Feist and published by ChessBase. Deep Fritz klarar att hantera fler processorer och Fritz är optimerad för en processor.

Fritz används i flera kommersiella schackspel. Mest känd av dataspelen är Chessbase som utvecklas av samma personer som gör Fritz.

www.chessbase.com

Naum

Naum utvecklades från början till Palm (Palm Pilot o.s.v.) men portades sedan även till PC och har fått från mycket svag till väldigt stark.

www.geocities.com/naum_chess/

Schackmotorer som är gratis

Med hjälp av kostnadsfria schackmotorer blir det mycket billigare för vem som helst att lägga möjlighet att spela schack i olika dataprogram eller på webbsajter. Inga av dessa schackmotorer ligger ännu i den absoluta toppen men många klarar givetvis av att besegra även skickliga dataspelare.

Fruit

Fruit är en bra schackmotor som placerat sig högt flera år. Fram till version 2.1 (Peach) var Fruit öppenkällkod och de därefter är kommersiella. Utveckling av Fruit version 2.1 pågår ännu av flera personer och det lär säkert utveckla sig vidare till ett eller flera långvariga öppenkällkodsprojekt.

Kommersiellt: www.fruitchess.com

Kod till Fruit 2.1: wbec-ridderkerk.nl/html/details/Fruit.html

Fler schackmotorer i öppenkällkod

Samtliga av följande (fler finns) är i öppenkällkod om jag tolkade informationen rätt (kontrollera själv):

www.craftychess.com

www.glaurungchess.com (till Mac OS X)

Aristarch

Slow Chess

En schackmotor utvecklad av svenska Perola Valfridsson är Ruffian:

ruffian.hkust.se

Ännu fler schackmotorer

Wikipedia listar fler schackmotorer som uppges vara gratis varav flera är i öppenkällkod:

Chess engine: Freely available chess engines

Fler artiklar och nyheter om schack på Pryltrend

Recension: Chessmaster: The Art of Learning till Nintendo DS

Schackspel i Lego med riddare, slott, vikingar m.m.

Schack samhällsfarligt menade Scientific American

Lycka till med schackspelandet!

Recension: Chessmaster - The Art of Learning till Nintendo DS

Chessmaster: The Art of Learning

Betyg: 5 av 5

Ett bra dataspel för alla som inte redan är duktiga i schack: Bra instruktioner, trevlig coach, intressanta dataspelare och dessutom finns mini-spel och schack-pussel som övar dig att se möjligheter på schackbrädet. Ett trevligt dataspel även för den som primärt vill träna arbetsminne.

Min far var en duktig schackspelare när han var yngre och spelar ännu regelbundet i klubben och tävlingar trots hög ålder. När jag var barn spelade jag därför mycket med honom. Ju äldre jag blev desto mindre spelade jag och som vuxen spelar jag bara schack ibland när jag hälsar på dom. Jag vet därför hur man spelar men är oftast inte mer än en bättre nybörjare.

Mina tänkar när jag köpte Chessmaster: The Art of Learning var att det både skulle göra mig bättre i schack och ge en till möjlighet att träna hjärnan och särskilt arbetsminne. Det visade sig för 249.50 kr varit ett utmärkt köp och det har tydligt förbättrade mitt schackspel.

Vilka ska köpa Chessmaster till Nintendo DS?

Chessmaster till Nintendo DS är utmärkt för alla som inte redan är bra på schack:

 • Lektioner för att lära sig schack för den som inte kan regler och övriga grunder.
 • Du kan spela schack på lättnivå och medelnivå.
 • Minispel som övar upp viktiga förmågor i hjärnan.
 • Schack-pussel som tränar dig i att se möjligheter på schackbrädet.
 • Du har en uppmuntrande coach som heter Josh Waitzkin.

Även den som kan schack bra tror jag kan ha nytta av spelet även om det i detta fall inte handlar om möjligheten att spela mot datorn utan istället mini-spelen och schack-pusslen. I slutet av recensionen diskuteras begränsningar Nintendo DS har för skickliga spelare och vad jag istället menar att dessa bör satsa på.

Josh Waitzkin lär dig schack

Josh Waitzkin blev internationell mästare vid 16 år och har bl.a. varit nationell mästare i USA åtta gånger. Sista gången Waitzkin spelade rankat var 1999 enligt Wikipedia. Istället har han lagt fokus på den metodik han genom åren utvecklade för att stärka den egna schack-förmågan.

Den har han nu även applicerat på kampsport och särskilt Tai Chi. Faktiskt har han vunnit flera tävlingar i tai chi (Pushing hands). Dessutom har han skrivit boken The Art of Learning: An Inner Journey to Optimal Performance. Vad boken handlar om och Waitzkins intresse inom inlärning sammanfattas bra med följande citat:

"I've come to realize that what I am best at is not Tai Chi, and it is not chess. What I am best at is the art of learning."
Josh Waitzkin på baksidan av boken The Art of Learning.

Detta är denna metodik som Chessmaster: The Art of Learning bygger på och när man spelar första gången säger han:

"Tai Chi may seem like a world apart from chess, but the road to mastery is built on similar foundations."
Josh Waitzkin i Chessmaster till Nintendo DS.

Waitzkin kan mycket väl ha rätt i detta. Schack handlar om koncentrationsförmåga och analytiskt tänkande där man ser hur spelet ska utvecklas. Det samma kan sägas om Tai Chi. Waitzkin menar att spelet inte bara utvecklar din förmåga att spela schack utan mer än så:

"Chessmaster can also develop your learning skills, no matter what challenges you take on."
Josh Waitzkin i Chessmaster till Nintendo DS.

Detta har i spelet införts primärt via mini-spel avsedda att utveckla de tre "mentala förmågor" Waitzkin använder i sin modell av inlärningsförmåga: koncentrationsförmåga, analytisk förmåga. Vidare finns klassiska schack-pussel där man övar upp förmågan att se olika möjligheter i spelet.

Mini-spel och klassiska schack-pussel tränar arbetsminne

I mini-spel och schack-pussel lär du dig att se möjligheter på schack-bredet. En övning bland många min-spel innebär exempelvis att med en eller flera pjäser på brädet klara att slå flera frukter av samma typ samtidigt. Schack-pussel finns det sju olika sorter av där du respektive tränar att se:

 • Pjäser som går att ta.
 • Möjlighet att göra schack.
 • Flytta hottad pjäs i säkerhet.
 • Hitta gaffel-hot.
 • Bind en pjäs.
 • Undvik matt.
 • Gör matt i ett drag.

Jag såg även att mini-spelen och schack-pusslen förbättrade mitt spel genom att jag körde dessa uteslutande två veckor utan att i övrigt öva annorlunda i schack. Både schack-pussel och mini-spel är dessutom menar jag god träning av hjärnans arbetsminne (läs mer i Träning av hjärna) och andra förmågor kritiska i schack.

Båda klassiska schack-pussel och mini-spelen är optimerade för snabb belöning. D.v.s. du tävlar på tid att lösa ett antal problem och för varje upplever du en belöning när du lyckas. Det förstärks genom att Josh Waitzkin tydligt ler på övre delen av skärmen varje gång du gör något bra.

Blir man bättre i schack av att träna arbetsminne?

Schack kräver ett bra arbetsminne eftersom man behöver ha en hel del i närminne samtidigt som man manipulerar datat för att komma på ett bra drag. Att träna arbetsminne bör därför (eftersom få tränar det som vuxna och det därför snabbt blir lite bättre) tydligt förbättra förmågan i schack.

Erfarna schackspelare har säkert redan bra arbetsminne. Jag misstänker ändå att även dessa kan bli bättre genom att träna arbetsminne i annorlunda situationer än just schack. Chessmaster: The Art of Learning är en möjlighet och fler diskuteras i:

Träna din hjärna med Nintendo DS & Brain Age

Big Brain Academy för Nintendo DS

Träna hjärnan med Sudoku

Den som har råd att betala lite mer kan även pröva lösningen svenska Cogmed har för träning av arbetsminne.

Att spela schack mot Chessmaster: The Art of Learning

Dataspelarna är sorterade på nivåerna lätt, medel och svår. På varje nivå finns flera dataspelare att välja mellan med en människa på bild och en angiven ELO-ranking. När du vinner och förlorar påverkar det den "ELO" du har i spelet.

De bättre spelara på nivån lätt respektive de sämsta spelarna på medel är de jag spelat mot. Jag tycker de är väl anpassade för nybörjaren och tycks även anpassa sig mot hur jag utvecklas i deras spel (även om det kan vara inbillning). När man blir bättre är det lätt att gå upp till bättre motspelare.

En komplettering finns nu där möjligheterna att spara schackpartier diskuteras:

Att spara schackpartier i "Chessmaster - The Art of Learning" (Nintendo DS)

Övningar och bra dataspelare ger tillsammans med utmärkt köp

För den som är direkt nybörjare eller inte redan är duktig på schack är det här ett bra spel. Kombinationen av dataspelare och associerade övningar menar jag är kraftfull och tror snabbare förbättrar ditt spel. Det imponerar på mig att Waitzkin sett detta eftersom forskning som dokumenterat hur god effekt träning av arbetsminne faktiskt har först har kommit de senaste åren. Jag misstänker att det även gäller duktiga spelare även om dessa inte får ut särskilt mycket av funktionerna för att spela schack (se Vilka ska inte köpa Chessmaster till Nintendo DS?).

Andra jag tror kan ha nytta av spelet utan att ha som huvudmål att bli bra på schack är:

 • Träning av arbetsminne vid ADHD som komplement till annan behandling.
 • Studenter och elever som vill få högre betyg.
 • Övriga som gynnas av starkare arbetsminne och en vältränad hjärna.

Chessmaster: The Art of Learning vid ADHD?

Den optimering på snabb belöning mini-spel och schack-pussel har i kombination med att de (menar jag) tränar arbetsminne gör att Chessmaster: The Art of Learning är något som kan prövas vid ADHD. Det löser givetvis inte ensamt mer än möjligen triviala ADHD-problem men träning av arbetsminne är ett bra komplement till läkemedel. Denna kombination är menar jag mycket kraftfull och ger bättre resultat än läkemedel ensamt. Där är Chessmaster: The Art of Learning en av flera dataspel man kan variera mellan.

Även vid behandlad ADHD kan problem ibland kvarstå och att träna schack stärker arbetsminnet. Läkemedel ger koncentrationsförmåga och motivation att spela schack och det i sin tur stärker arbetsminne och kan minska symptomen ytterligare. Möjligheten att växla till mini-spel och schack-pussel där snabb belöning ges är också värdefullt vid ADHD.

Studenter och elever som vill få högre betyg

Bättre arbetsminne gör att man klarar att prestera bättre i skolan. Inte minst gäller det matematik och faktaläsning. Mini-spelen, schack-pusslen och schack-spelandet tränar alla arbetsminne. Det samma gäller andra förmågor i hjärnan. Chessmaster: The Art of Learning är därför en bra present till skolungdomar. Samma sak gäller naturligtvis studenter.

Här är det klokt att variera sig med olika övningar och fler möjligheter diskuteras bl.a. i:

Tränar min Intelligens! Inköpta prylar

Hur påverkar Wii sport & jonglering hjärnan?

Träning av hjärna

Vilka ska inte köpa Chessmaster till Nintendo DS?

Hur väl datorn presterar på svårnivå vet jag inte eftersom jag inte är duktig nog att kunna bedöma det. Gissningvis (utifrån vad jag vet om hur väl den här typen av programvara idag presterar) klarar spelet utmärkt av att kunna besegra de flesta.

Att spelet är duktigt nog räcker inte för att en duktig spelare ska få ut något. Det handlar också om hur länge spelet behöver tänka. Tar detta för lång tid blir det antingen ogörligt att spela eller så måste man använda klocka. Kräver spelet lång tid går kvalitéen ner när man sätter klocka. För Chessmaster till Nintendo DS krävde t.ex. dataspelare Frederic (Elo 1277) redan 17 s för att tänka ut första svarta draget. För duktiga spelare som vill spela schack mot dataspelare är därför Chessmaster till Nintendo DS inte ett bra köp.

Jag tror inte att problemet bara gäller Chessmaster utan att det huvudsakligen handlar om att beräkningskraften i min Nintendo DS Lite. Den är inte särskilt kraftfull. Även för den nyare Nintendo DSi är jag säker på att hårdvaran är för begränsad.

Vad ska duktiga spelare köpa?

Duktiga spelare som vill ha en bra datorspelare rekommenderar jag istället:

 • Köp en PC.
 • Välja en så kraftfull processor till denna du har råd med.
 • (Jag kan inte tillräckligt för att avgöra hur väl flera processer kan utnyttjas vilket ju börjar bli vanligt även till PC.)
 • Vidare ska datorn ha ordentligt med RAM så att spelet snabbt utan att utnyttja hårddisk kommer åt tabeller m.m. det bygger upp för att besluta "rätt" drag.
 • Windows har en förmåga att ibland köra igång bakgrundsaktiviteter om man inte rör mus eller skriver på tangentbordet. Jag tror att schack-spel kan tolkas felaktigt som att CPU m.m. kan utnyttjas till systemunderhåll trots att spelet behöver så mycket CPU som möjligt. Detta är värt att testa stänga ner sådant medan du spelar och misstänker problem.
 • Även om antivirusprogram är igång kan det tydligt försämra spelet prestationsförmåga. Den här typen av dataspel är notoriska för att behöva utnyttja hårddisk i hög frekvens och om programmet varje gång behöver vänta drar det kraftigt ner prestandan.
 • Läs gärna in dig på andra vanliga problem med prestandan för Windows Vista.

När du konfigurerat klart installerar du ett ledande schackprogram.

Mer om schack på Pryltrend

Schack hör inte till vad Pryltrend bloggat mest om men ett par läsvärda inlägg finns:

Schack samhällsfarligt menade Scientific American

Schackspel i Lego med riddare, slott, vikingar m.m.


Chessmaster: The Art of Learninga testades 2009-07-24 av Hans Husman.