Implementation av modellen i mjukvara påbörjad

2010-10-27

Att jag varit kreativt intensivt upptagen med att börja implementera den modell av människans språk som en fallstudier särskilt rörande perceptionen antecknats har resulterat i som någon kanske märkt i att domänen inte hanterats "korrekt" för Pryltrend men det ska lösas.

Det har dock varit mycket lyckat att börja implementera modellen av människans språk. Förvisso var det ett initialt "motstånd" att börja programmera seriöst igen givet att det är en hel del kunskap som ska väckas till liv men jag har gjort det tämligen omfattande för lika krävande områden som implementation av mycket komplexa säkerhetsprotokoll.

Värdet ännu har dock framför allt varit att det tvingar till att man tydliggör relationer mycket exakt. Där var de första veckorna arbetskrävande men nu särskilt sedan jag började skissa arkitekturen för den mindre testmodellen för själva modellen vilken kommer användas för att kunna modellera enskilda delar för att utvärdera relationer och algoritmer har det varit mycket framgångsrikt.

Testmodellen kallade jag Tänkande Valpar och är egentligen inte någon liten implementation utan den är skissad för att vara tämligen tung givet att den ska följa den större TigerAnt under hela dess skapelse för att göra skapandet möjligt och kanske senare också för att träna vikter snabbare. En lättsam översikt över den initiala arkitekturen har vi nedan.

Ett viktigt steg i kreativt arbete där detta just är det givet att området är oerhört komplicerat och spänner över ett enormt stort fält är det viktigt att uttrycka tankar och idéer och gärna på flera sätt (här har jag haft stor nytta av att parallellt rita samband med jag funderat eller sammanställt där Drawings i Google Document fungerat fantastiskt bra - alla bilder här är gjorda i den - liksom editorn för att skriva ekvationer). Därför har jag också sett till att publicera längre artiklar över några områden som berört viktiga relationer där dessa finns publicerade i Nyfiken vital.

Vad som särskilt anknyter tydligast till vad som berörts här är ett område som ännu inte tagits upp tydligt än i de längre artiklarna eller mjuka vara då de grundläggande relationerna först behöver sättas där dessa bättre testas i förenklade situationer än bilder. Följande citerat från Ett begrepp för informationens påverkan på individer och organisationer indikerar dock ungefär vad det kommer handla om:

"I den första av till denna uppföljande artiklar kommer vi betrakta entropi för information i kontext av visuell perception där filmer och TV-program är två exempel.

Några faktorer som spelar in är:

1. Varje objekt bär entropi även t.ex. "varumärke" för en film.

2. Ett objekt i filmen kan bära energi och entropi från vår kunskap t.ex. att en känd skådespelare uttrycker vad vi associerar till fara.

3. Energi kan tillföra ökad rörelse även genom ökad grundaktivitet i vår personlighet t.ex. genom att vi äter godis medan vi tittar på filmen.

4. Förändringens hastighet, avståndet vi sitter på och dukens storlek inverkar. Kontrast, färg o.s.v. inverkar och större än de flesta tänker på trots att vi ständigt prioriterar vad vi uppfattar som "kvalitet" när vi ska betrakta visuell information.

5. Vi bibehåller fokus på bildrutan med en sannolikhet som förutom personlighet, sinnesstämning, metabolism just nu o.s.v. uttrycker förändringen bildrutan uttrycker relativt omvärlden.

6. Ett objekt som bär stor entropi - i energi, fara, belöning o.s.v. - har förmåga att fånga vår uppmärksamhet men förändras det inte kommer vi förr eller senare flytta vår uppmärksamhet.

7. Kostnaden för organisation och analys av information gör att ett maximalt största värde oavsett om det rör förändringens hastighet eller bildrutans storlek relativt synfältet varefter ingen utökad upplevelse ges.

De artiklar som motsvarar det största värdet i tydliggörande av viktiga relationer är:

Kreativ intelligens för artificiellt liv
Skillnaden och mekanismerna bakom divergent tänkande, koncentrerat tänkande, samarbete i grupp och lateralt tänkande liksom en del andra relationer tydliggörs till testmodellen. Viktigast vilket inte framgår i denna artikel utan berörs i kommande har jag en idé för hur det kan implementeras beräkningseffektivt genom att kombinera ett relativt litet antal algoritmer inkluderande perceptroner med flera lager, statistisk mönsterigenkänning, flera artikelsvärmar och helt kritiskt och något förvånande "optimering" av "samarbetande" polynomia funktioner.

Den bakomliggande mer komplexa teoretiska modellen rör särskilt hur dopamin fungerar i hjärnan utanför den välkända klassiska reinforced learning vilket bygger på ett fåtal studier som kommit detta kalender år samt en studie förra året. Dessa uttryckte mycket tilltalande korrelation med hur vi ser på entropi inom krypteringsanalysen samtidigt som de indikerande en elegant och energieffektiv metod hjärnan använder för att uttrycka sammanhang.

Givetvis behöver också vissa delar modelleras genom att efterlikna bl.a. serotonin men komplexiteten där ett samlat synsätt är vad som krävs för att klara att bygga ett effektivt självorganiserande system är vad som ligger i dessa relationer. Artikeln ger också några enkla exempel på hur vi kan tillämpa dem för entropi men egentligen uttrycker den längre diskussion jag gör om en studie i följande forskningsnyhet den viktigaste kärnan om än inte annat än ett snabbt uttryck:

Dopamin reglerar dygnsrytmen

Vill man uttrycka det lite komiskt kommer allt ner till svart eller vitt, stick or twist, mer eller mindre, vad vi bedömer troligt eller otroligt i rekursiva steg där dessa tillsammans uttrycker sekventiell tolkning respektive inlärning.

Svärmintelligens är självorganiserande intelligens
En lättsammare kortare artikel som närmast kan ses som en introduktion till den första. Den uttrycker dock en viktig relation rörande entropi:"Hastigheten en individ eller en grupp av individer i en svärm reagerar med är ett begrepp som ligger mycket nära vad vi kallar reaktionsförmåga: Denna styrs av entropin d.v.s. systemets osäkerhet rörande valmöjligheter. För svärmar kan vi se det som att:
 • Hög osäkerhet sprider ut svärmen mot flera möjliga lösningar.
 • Den energin de representerar sprids därmed också ut.
 • Information om strategier resp. partikel bär blir också spridd i lösningsrummet.
 • Vad många partiklar uttrycker ger ökad visshet och "brus" i vad vi ser övriga gör ökar osäkerheten.
Vi kan se hur svärmar därmed uppfyller samtliga olika definitioner på entropi."

Ett begrepp för informationens påverkan på individer och organisationer
Här sker det första steget att föra samma energi, entropi och organisation till en relation oavsett om fysisk energi eller information diskuteras. Det är helt kritiskt för vilken som helst modell som försöker bedöma och prediktera utifrån information människor uttrycker givet att denna trots allt bär syftet att uttrycka förändringar i fysisk energi (t.ex. att du lagar en måltid från ett recept du läser).

Till artikeln där de grundläggande relationerna för kreativ problemlösning i Tänkande valpar tog jag också med i avsnittet där dådlust för hundar diskuterades med ett foto av ett porträtt jag hade från värnplikten med mig och den tjänstehund tre - Herman - jag hade där.

John Lennon doodle i hög kontrast, rött, musik och rörelse

2010-10-09

Den Google doodle vi hade idag och igår med John Lennon var tilltalande på så många sätt:

1. Att visa ett budskap där man talar för en bättre värld eller där personer uttrycker att det i sig inte är fel eller gör dig till mindre man eller kvinna är alltid positivt.

Här gäller också att själva storleken på varumärket Google och antalet personer som ser budskapet ökar dess kraft där fler kan tänkas göra samma sak vilket i så fall inte ska uteslutas faktiskt göra världen lite bättre.

2. Dessutom är den välgjord med en väldigt elegant litet konstverk med den typ av skisser jag försökte mig på att lära mig själv med papper och pinna av och till under säkert ett par år innan jag slutligen gav upp.

3. Viktigare för att den ska märkas där det givetvis förstärker ett gäller att:

Den är i hög kontrast vilket är vad vi mycket sannolikt har lättare att fokusera på och upplever tydligare. Det kan spegla en aktivering av D2-receptorer bl.a. speglande den mer uttryckta aktiveringen av samma system vi har nattetid för att lättare upptäcka saker.

Rörande natten och dopamin-aktivitet är det värt att peka på att många av människans nöjen - också ofta belöningsstyrda - föredrar vi att göra kväll- och nattetid t.ex. gå på bio men även mycket annat så klart.

7. Förstärkande troligen vi en mycket jämförbar mekanism har vi också en röd detalj. Det är dessutom en pil vilket alltid är lättare att upptäcka. Lösningen var elegant upplevde jag där det var tydligt att man önskade klicka på den - i alla fall jag - utan att jag hade insett att det var ett filmklipp.

8. Vi har vidare ett ansikte - vi gissar att det är John Lennon - i den liggande ur perspektiv där han är oproportionerligt stor och bakom samt i mitten. Det var vad jag först fokuserade på.

9. Vidare har vi en trevlig tecknad film där vi också håller hög kontrast med mycket korrekt gulligt som också passar barn. Både rörelsen i filmklipp och musiken är säkert vad som också förstärker både intrycket och ännu viktigare levererar budskapet där det visuella här färgas av musiken.

Att musiken färgar den övergripande perceptionen märker vi här - åtminstone jag men givet intresset för detta område kan jag mycket väl vara grovt övertränad där sådana tolkningar avviker från genomsnittet - genom att John Lennons ansiktsuttryck ligger i en superpositionen som både kan uttrycka viss ilska eller en mer en avvikande hållning där han kikar fram. Musiken ger oss den korrekta tolkningen som vi ju här vet stämmer väl med hans personlighet.

John Lennon är förövrigt sedan ett tag en kandidat till att komma med på min lista över ögonblickets alkemister där jag samlar just kända personer jag tolkar hade en väldigt god förmåga och flexibilitet i perception (kanske associerat till densiteten på D2-receptorerna).

Två trevliga dagar med arbete på modellen

Modellen av vårt språk och kreativitet - där givetvis perceptio inklusive det visuella är en viktig del - passerade igår fint över till att implementation av ramverket påbörjades (mycket arbete kvarstår dock men det ska säkert ha nått en ganska utvecklad version under 2011 första halvåret och en mindre lär komma redan under nästa vecka för några enkla modelleringar med agenter över grundläggande mekanismer i enskilda entiteters kognition (myror, hjärnceller, människor) och organisationer (flera människor eller myrstackar).

Kontextuell hantering av agenter är påbörjat liksom några av de grundläggande funktionerna för statistiska samband, översättning mellan olika steg i "entropi-omsättning" mellan metabolism, aktivitet i kognition, språk, beslutsfattande, belöning o.s.v. (det mesta där kvarstår dock att göra men det är utmärkt att det påbörjats)

Den första lilla koden till en "värld" är också gjord där en dimension är en två dimensionell yta och andra sådana ytor kan användas för att uttrycka varumärken, text, energisamband i omvärlden o.s.v. där principen för idéen uttrycks med även många av de grundläggande funktionerna kvar att göra.

Vidare har ett antal grundläggande ramverks gemensamma funktioner gjorts inkluderade t.ex. ösningen för generering av slumptal med högkvalitet (den första jag gjorde när jag började implementationen):: tigerAnt - randomEngine v0.8: GNU Octave pseudo-random number generator using MD5.

Den kommer säkert utvecklas mer både rörande funktioner och om nödvändigt fler lager för att ge mycket låg redundans. Givet att det här kommer vara intressant att även göra långa simuleringar med ett stort antal rörelser är det bra att se till att man inte har vad som kan börja ge korta cykler, uttrycka ytor av dåliga statistiska egenskaper o.s.v.

Vidare önskade jag möjlighet till att kunna reproducera sekvenser för individuella agenter medan det är varierat frö annat. Det är vad jag ser kan vara värdefullt vid komplexa simuleringar motsvarande svåra problemställningar speglande t.ex. politik, företag, evolution eller vad som helst där man kan önska upprepa en agent på samma sätt medan övriga får bete sig som de vill förutom just den faktorer man önskar styra.

Googles nya bildformat gör att vi ser förändring

2010-10-07

Technology Review såg jag att Google föreslagit ett nytt bildformat som de kort förklarar enligt:

"It works like this: software converts an image stored in another file format to the WebP format by looking at a block of 16 pixels in the original image, and noting the color of each pixel in that block. The software then predicts what the pixel colors in an adjacent block of 16 pixels will be, based on the first block. Finally, it compares the predicted values to the actual colors of the pixels in the next block. If the WebP algorithm's educated guess is correct, no additional data needs to be added to the compressed image file."

Från: A Look Inside Google's New Image Format

Bättre komprimerade bilder är givetvis utmärkt för alla på nätet. Mer intressant menar åtminstone jag med detta är dock följande:

 • Vi kan jämföra detta med huffmankodning där det här sker rekursivt ner till geometriska delmängder av bilden.
 • Precis som för huffmankodning får vi implicit entropin uttryckt.
 • Därmed ser vi här mycket enkelt utan att tunga extra beräkningar när vi tittar på en bild var förändringar i bilden sker.
 • Det motsvarar t.ex. var något börjar och slutar.
 • Att ta ut objekt ur bilden blir därför mer beräkningseffektivt även om andra åtgärder fortfarande krävs.
 • Vidare får man troligt också uttryckt vad som kan vara snabba rörelser i en bild då jag tror att det märks i förändringshastigheten i närheten av objekt där de skiljer sig något om de rör sig även med kameror svåra att misslyckas med.

Technology Review skriver att Google redan använder detta för filmklipp t.ex. på Youtube. Där har vi samma värde men också utefter tidsdimensionen d.v.s. man kan exempelvis utnyttja detta för att mer effektivt identifiera tidpunkter när något händer (det kan säkert finnas effektivare metoder för det också men vad som gör den mest effektiva komprimeringen kommer alltid vara bättre givet att man inte utanför filmklippet kan begränsa mängden man beaktar d.v.s. vad som är effektivare måste uttrycka informationen antingen kortare eller bättre anpassat för en befintligt implementerad algoritm där besparingen snarast ligger i att inte koda om denna). En funktion för att hoppa över eller i editering skära redundant tid när ingenting händer från filmklippet är en möjlighet som finns.

Ska man peka på en möjlig nackdel med algoritmen är det att den från den här aspekten hade kunnat addera mer på klientens beräkning för att göra detta lättare att dra nytta av men syftet är komprimering och vad vi diskuterar här är ju en möjligheter som kommer utanför komprimeringen.

Det uppenbara alternativet om man vill analysera bilder från den här aspekten annars är att själv sitta och översätta bilderna till en representation man kan mata en modell av visuell perception för. Här får man troligen betydligt mindre arbete man behöver göra för att exempelvis identifiera alla bilder som innehåller en hund eller en cirkel o.s.v.

Lika intressant kan vi utnyttja detta - givet att vi kan identifiera nya bilder - förändringshastigheten av entropin som uttrycks av bilderna. Fotograferar folk saker med fler objekt? Situationer där fler saker händer? Hur är ljusstyrkan i bilderna från personer boende i en viss region? Skiljer sig den ljusstyrkan från en annan bild från regionen? Fotograferar folk oftare hus? Eller oftare människor?

Förändring i entropi uttryckt för ett alfabet man närmast godtyckligt kan uttrycka är väldigt flexibelt. Vad som kvarstår när man kan göra det effektivt är endast att beskriva vilken förändring i annan entropi det speglar t.ex. humör eller preferenser i vad man gör på semestern eller om folk föredrar att röra sig ute eller inte. Blev de mer passiva eller mer rörliga efter en given händelse eller tidpunkt?

Kulturella avstånd

Hade vi i den här målningen istället sett några hästar i fjärran som personerna står och pekar på, och vi sedan inte återfinner något annat av karavanen än målningen kan vi gissa att det var rövare som de råkade ut för. Utan bildanalys är det dock inte ens säkert att man lägger märke till sådana detaljer. Med denna algoritm kan vi dock få förändringar mot omgiven detekterade billigare därför att klienterna har gjort delar av arbetet.


Karavaner representerar ju också lång kommunikation där avståndet är stort vilket innebär större risker, högre krav på organisation, mer kapital och omfattande kunskap men ger också en större utdelning. Det motsvarar vad jag kallar kulturellt avstånd modellen (se t.ex. Organisation skapar intelligens och är internets största utmaning).

Vi byter information med varandra där det idag inte längre nödvändigtvis motsvarar mat eller överlevnad utan det kan uttrycka värde också utanför det enkelt att konstatera för pengar där den relationen luckrats upp under lång tid - utan snarast den belöningsstyrda mekanismen i sig oavsett om det är en känsla att vara rik, att bygga makt, ett nöje av att avsluta något man är nöjd med eller din direkta stimulans via samma mekanism men annorlunda uttryckt hierarkiskt i hjärnan som inlärning ger.

Samma sak kan vi säga gälla webben där värdet Google tar av att analysera en bloggs länkar ger dem något men det tillför också personen värde genom att sökmotorn kan användas. Det är mycket lång kommunikation men den ligger högt i en dimension som ger bredd till antal men där de ligger lägre för den andra sidan som vi kan se so att grupper möts individuellt ofta förhandlande.

Kulturella avstånd är också vad bilder kan uttrycka en approximation av sett för ett företag, en person eller en stad relativt en större population. D.v.s. vad de ser behöver inte så mycket uttrycka som att de skiljer sig åt vilket det givetvis också kan göra men när vi betraktar situationen att andra likheter finns i grunden kanske det på hur snabbt de tar in nya impulser där vi exempelvis kan förvänta oss att Kalifornien uttrycker mer av det än Alaska.

Sådant är dock vad som kan ge värde men som vi ofta kan känna ett visst motstånd mot och ibland reagerar hela länder irrationellt här vilket jag menar var vad Japan drabbades av när de efter många hundra år av nästan total isolering plötsligt började försöka erövra resten av världen.

Det är en extrempunkt där risken för den minskar genom kontinuerlig kommunikation där isolering undviks. Men där man också har viss respekt för att det bäst sker med viss medveten om att småsteg kan vara bättre (jämför bygget av moskén i närheten av Ground Zero där det är en positiv sak men lite extra avstånd utåt hade kanske varit bättre för att realisera det värdet).

Förövrigt ej från Google men delvis finansierat av dem har vi också följande kanske mer intressant för många (ev. mig också) där ju förövrigt vad det visar kan vara ett skelett för att sortera vad du ser i bilder lika väl som text:

NELL: Never-Ending Language Learning

Notera att de publicerar relationerna vilket är excellent. Det är statistik intressant för många (jag kan se att den kan skapa värde för mig). Existensen förtjänar vårt gillade. Mycket går att bygga från det, det är användbart för grundforskning och det är kanske också något vi behöver hemmahörande i ett annat område av statistisk bedömning.

Jag ska dock återvända till NELL längre fram (troligen) och peka på ett sett att se på det där man adderar ett inlärningslager - egentligen ganska uppenbart om man tänker tillbaka hur vi själva lär oss att tala de absolut första åren - relaterat till kulturella avstånd d.v.s. effektivaste inlärningen är inte endast relaterat till korrekthet i en relation i sig där man kanske givet att ett strukturellt mönster finns kan deducera ut rekursiva relationer.

Blondie - Boom Boom In The Zoom Zoom Room

2010-10-04

Säckpipornas magi och livets ständiga prövningar

Att lyssna på säckpipor fyller mig alltid med en känsla av att åstadkommit något viktigt. Det är svårt precis som att dåligt tränad delta i ett lopp.

Man lämnar musiken lätt skadad - lite som PTSD - men ändå starkare därför att skadan i sig innebär att man har en ökad tolerans mot smärta: sin egen såväl som andras. Därigenom är det verkligen krigarnas musik.

Här säger anrika the 79th farväl till Gibraltar innan de kliver på skeppet tillbaka till Skottland för att åter få möta de öppna viddernas skönhet och kunna vandra ensamma många miles spelande på sina säckpipor (vilka jag antar görs av magsäckar).

Sheryl Crow - All I Wanna Do

2010-10-03

Jag gillade Sheryl Crow med All I Wanna Do redan när den kom för en mindre evighet sedan och gör det fortfarande:

Sedan en dag vaknar man upp och inser att man har blivit åldrad och tycks ha åldrats snabbare än nästan alla andra och egentligen blivit en tämligen tråkig och lättirriterad person med tråkiga intressen. På Östersjöns kryssningsbåtar föredrar jag sömnens nöjen och att läsa ifatt på journal-artiklar och mönsterigenkänningen och grafteorin.

"Hit it!
This ain't no disco
It ain't no country club either
This is LA!"

Alkohol gör mig bara trött nu för tiden och det kan ta dagar innan det försvinner. Ger mig inget nöje. En ordentligt stor cigarr däremot har mycket nöje i sig.

Sound of music - So long, farewell

Nu tänker jag äventyra mig ut på stan för att dricka kaffe eller te och läsa Newsweek i trevligare ljus. Så... So long, farewell.

Operation Humlor & Röda äpplen: Officiell symbol

Så där nu har jag gjort en badge också för den pågående operationen för en modell över människans språk inspirerad av den trevliga med draken.

Här har vi en zebra fink. Givet att den är en populär modell av vissa aspekter av vårt språk får den symbolisera neuroner som ligger tätt och kommunicerar i korta avstånd.

De organiserade humlorna får symbolisera hur lokaliserade delar samarbetar för att spelet inte ska bli fruktlöst - utan att vi får våra röda äpplen.

Musiken symboliserar vår förmåga att använda hierarkiska strukturer och organisationer för att överföra information energieffektivt (relativt andra djur och informationen snarare än matematiska möjligheter där vi här ännu är föga effektiva varande ett djur ännu ungt i språk).

Kvinnan i rött motsvarar vår perception som mycket mer effektivt än våra övriga organisatoriska tolkar språk mellan människor utan att vi ens tänker på det i de mer begränsade område där det verkar. Signaler för naturligt urval är det t.ex. i allmänhet bra utvecklat för (även om hela detta språk hos vissa personer är svagare utvecklat men det är ibland kompenserat med annat som högre intelligens och det här är ett av våra äldsta språk: det är möjligt att det är på väg att passera ut ur våra anlag).

Juno Reactor - Welcome Back (Path of Neo, Soundtrack)

2010-10-02

Att bedöma framtiden för tekniktunga företag i snabbt rörliga områden borde vara vad som är svårt. Svårigheten folk upplever kommer dock från att de typiskt övervärderar snabbt producerar information där rundgång ofta blir fallet de flesta analytiker tror att övriga faktiskt lade någon tid på deras arbete och plagierar deras idéer och de fåtal som lägger någon tid tror att åtminstone några av övriga gör det.

Fortfarande är det tidsödande att göra seriöst men ett tecken att titta efter är de mindre uppenbara investeringar och samarbete företag går in i oavsett storlek på dem. Vad vi söker är inte primärt vad vi kan bedöma värdet av i rörande produkter - därför det är verkligen svårt - utan vad som kan företag intressant kunskap och idéer i områden där övriga ligger efter och där applicering på befintliga produkter är uppenbara.

För Qualcomm har vi ett exempel på det för www.braincorporation.com. Vad jag gillar med Qualcomm är dessutom att det kan ge sin processor ett coolt namn - SnapDragon - snarare än att fastna i det ut-tjatade konceptet att välja grekiska räkneord eller andra ord som uttrycker geometri, volym o.s.v.

Så välkommen tillbaka till greatness Qualcomm.

Myndighet för att reglera antalet tigrar och drakar i varumärken och konst krävs

Men jag är ju svag för både tigrar och drakar. Det är kraftfulla symboler. Jag ifrågasätter också på det allvarligaste hur det kan komma sig att tigrar är underutnyttjade jämfört med drakar.

Kanske borde vi ha en myndighet varumärkes som såg över sådana saker för att hindra att Barnen blir hjärntvättade ondskefullt mycket på drakar och ledsamt lite på tigrar. De förtjänar att tränas in på båda dessa vackra symboler för djurens styrka!

Tigern och Draken är två sidor av samma sak

Apropå tigrar och drakar drogs min uppmärksamhet till en badges med en drake jag såg publicerad i en tidning inriktad på design (Creative Review) jag köpte idag (och tidigare i år förra numret av).

Låt mig rörande det peka på att vi människor tenderar ofta att dra slutsatser om var saker hör hemma utan att ha något skäl för det om det igenkänns som en företeelse vanlig i ett visst sammanhang.

"Badges" är ju också vad vi associerar till det militära - jag har t.ex. en med hund på efter min militärtjänst - men de används också i andra sammanhang. Ibland kan de också ha likheter och då är en feltolkning inte ovanlig.

Tillåt mig att göra en icke ordagrann översättning:

Omnis Vestri Substructio
D.v.s. upp och iväg givet symbolen men rymden i sig är en symbol oavsett rymdfarten och satelliter. Rymden är ju också kul. Vad man kan komma att tänka på om man är trött och inte har någon fantasi just då: vi har ju alla sett uppskjutningar av raket, färjor m.m.
Es Servus Ad Nobis!
Vi kommer segra därför att vi redan har segrat: Alla dina baser kommer bli våra. Mycket passande för personer som kommer från den kultur där strategispel spelas där uttrycket cirkulerat åtminstone sedan 1990 - 1995.

Vi kan se det som man också bildligt kan cirkulera något. Med ett mål. Målet här är kanske draken eller lika gärna vad som helst: kanske en försäljnings satsning på Kina som ju pilen är riktad mot. Jag använde ju själv draken som en liknelse i Att förföra eldsprutande drakar med musik, dans, sång och några sångfåglar, guppies och gnagare.

För en ordagrann översättning kan Googles nyligen tillagda översättning av latin användas (se t.ex. Översätt latin med Google Translate) där vi får:

"Let all your things
You are a servant to his Base for us to"

Jag menar vilken privat gathering som helst som önskade ett kul minnesmärke kan ju ha konstruerat den snarare än något relaterat till NASA eller NSA:s enheter. Faktiskt håller jag just här nästan det för troligare p.g.a. några detaljer.

Apropå rymden kan jag också ta och spela Sleeping Satellite där jag i slutet av september 2009 upptäckte följande underbara alternativa musikvideo:

Där jag gillar det alternativa konstruerade perspektivet på jorden där ett alternativ perspektiv - både välkänt av vad vi ser men ändå nytt - kanske kan hjälpa oss att igen se skönheten i världen.

För att citera en bit av lyriken:

And when we shoot for the stars
What a giant step
Have we got what it takes
To carry the weight of this concept?
Or pass it by

Där kan vi kanske se lyriken som inte två möjligheter utan tre: att vi inte klarar det där det uttrycks av osäkerheten lateralt, att vi klarar det där det är möjligheter att vi bär det eller att vi passerar det d.v.s. att det missas före (att t.ex. risker bedöms finnas) eller efter (att vi inte klarar att översätta till värde därför att belöningsstyrda mekanismer gör att vi föredrar att äta en massa godis, pizza och titta på TV snarare än att göra något viktigt även om hotet är utrotning om än inte upplevt omedelbart).

Hur som helst tror jag att jag tar och adopterar denna badge som min. Badges är ju så viktigt. Ett fint komplement till en annan jag har med en tiger förutom min faktiskt militära med hunden. Om jag gör någon mer badge någon gång - och det är inte säkert - blir det i så fall en med en zebrafink, en jollrande bebis eller en humla.

Gwen Stefani - What You Waiting For?

2010-10-01

Läser man lyriken till What You Waiting For? kanske det ligger nära tillhands att tolka det som fertilitetens spel men jag är väldigt övertygad om att det här skapades i prokrastineringen inför en skiva troligen just denna som What You Waiting For? hör till.

Förutom de unika omständigheterna utanför lyriken vid tiden o.s.v. finns det ju kvar om än kanske om jag har rätt lite anpassat i övrigt t.ex.:

I can't wait to go
Back and do Japan
Get me lots of brand new fans
Osaka, Tokyo
You Harajuku girls
Damn, you've got some wicked style...

Bokmärken i webbläsare: Förslag på ny metod

Bokmärken i webbläsare har aldrig fungerat bra för mig. Jag har nyligen - kanske för en månad sedan börjat sortera dem i kategoriseringar - men de växer snabbt i antal.

Att bygga vidare på det konceptet d.v.s. införa under-kategorier har också nackdelar som vi kommer diskutera praktiskt och hur vi kan anta att det motsvarar hjärnans funktion. Dessutom kommer jag föreslå en bättre metod för att organisera dem.

Den nuvarande situationen ser vi nedan där hela problematiken framgår väldigt ofullständigt.

Kategorier har värde men bär sin egen undergång

Kategorier är vad som väldigt intuitivt att skapa bokmärken och dylikt ifrån. Dels därför att det är en ytterst vanlig metod i alla sammanhang.

Det finns mycket som pekar på att det går att uttrycka i vardagligt språk hur hjärnan organiserar liknande information i form av kategorier.Många studier där folk gör något praktiskt som mäts på tid, antal rätt o.s.v. tycks indikera likhet (mycket mindre entydiga än man kan tro dock där kanske förvirringen beror på en skillnad i vad vi i språk upplever naturligt och hur det översätts vidare).

Dessutom går det att göra effektiva representationer över hur information ska organiseras vilket talar för en likhet. Samtidigt har vi följande "paradox":

 • Vad som känns minst arbetsamt för dig är de minst effektiva graferna.
 • Det sätt du representerar kategorier på effektivt rörande informationen är blir snabbt mindre energieffektivt för dig.

D.v.s. har jag alla bokmärken i en lång lista bara i den ordning jag lagt till dem ser jag alla innan de blivit för många. Kategoriserar vi dem fungerar det bra i en nivå så länge man inte följer många ämnen som jag om man väljer orden bra.

Behöver vi organisera vidare börjar det dock bli problematisk. Vi glömmer lätt var vi egentligen lade till något. Vi är inte bibliotekarier som suttit och lärt sig ett färdigt egentligen ganska dåligt system för att organisera saker och väljer därför dåliga ord av och till eller placerar det lite olämpligt.

Nu behöver man leta runt när vad man hade önskat är att ha länken man behöver direkt synlig.

En vit yta och Mindre förbättringar

Anta nu att vi får en undersida som nu i Chrome. Helst skulle jag vilja att den öppnade sig ut över webbläsaren så att man inte hoppar bort. Jag kan önska öppna ett antal sidor på en gång. Dessutom kan jag ha många flikar öppna och tappa bort fliken jag var.

Av samma anledning om jag höger klickar och väljer öppna på en annan flik känns det olämpligt störande att Google Chrome flyttar mig över till den. Väljer jag öppna på en annan flik vill jag givetvis öppna fler länkar samtidigt.

Att se mer direkt

Nu har vi en stor vit yta. Låt oss först betrakta situationen där vi inte tidigare har några bokmärken. Antag vidare att dessa organiserar sig på effektivaste sätt över skärmen. I så fall kan vi ha alla bokmärken på en sida maximal tid.

I skärmdumpen ser vi att jag har massor av ledigt vitt utrymme till höger. Vidare om jag kommer ihåg rätt fick jag kategorier från start trots att jag saknade bokmärken i den och inte själv skapat någon kategori. D.v.s. även om man lägger dem i långa listor skulle åtminstone fyra gånger så mycket rymmas.

Att organisera enkelt, trevligt och effektivt

Den vanligaste situationen efter en tid är dock att vi har kategorier. Nu vill vi uppnå följande:

 • Ha våra näst viktigaste länkar med valbart för de viktigaste (de syns ju också ööverst på webbläsaren hela tiden om man väljer det) synliga.
 • Vi vill kunna se maximalt kategorier utan att det blir rörigt.
 • Dessutom vill vi kunna uttrycka för avancerade användare som utan att tänka sig för skapar kategorier helst kunna se även underkategorier delvis men utan att det blir rörigt.

Ett sätt att göra det på är att lämna idéen att ha långa listor. Den enda listan vi har är en kortare över de viktigaste där vi kan ställa in vilka vi vill visa. Denna lägger sig naturligt i högra övre hörnet därför det är där de flesta minst troligt vill lägga något men bör helst vara flyttbar.

Grafer är din vän: De kan rädda bokmärkena från den svarta storm av kaos som i detta ögonblick hotar Din kunskap

Istället har vi objekt där objekten kan uttrycka grafer. Graferna uttrycker underkategorier till ett objekt. Man ger möjlighet att sortera dem automatiskt t.ex. i trädstrukturer från toppen och neråt eller från sidan till höger o.s.v.

De flesta skulle antagligen välja att sortera dem själva genom att flytta runt dem. Därför då kan man skapa mönster man känner igen från andra situationer och därmed utnyttja utrymmet mer effektivt.

Idéen är inte ny för mig men jag har inte vågat blogga den tidigare (se Appendix A för en diskussion om det där jag också delar med mig av min erfarenhet som en erfaren konsument av internet: jag vet hur det varit och hur det kommer bli - torterande och alltid ett steg från att datorn med ett glatt utrop kanske av ett otäckt gem som ständigt hänger över dig för att hånleende anmärka på allt).

Idag hade jag också turen att pröva en applikation från Indian University: Givealink.org. Den uttrycker inte vad jag föreslår men ger en bild av ungefär hur man kan tänka. Länkar jag lägger till (jag är fascinerad över att jag dock inte kan använda den för att besöka mina länkar utan bara för att dela dem med andra och antar jag ge statistik till deras forskning som nyligen också gav oss den Twitter-analyserande tjänsten jag skrev om).

Låt oss nu reflektera över vilka fler möjligheter till att organisera länkarna vi önskar. Ett sätt att utnyttja utrymmet enklare är att uttrycka ett rum. Det går bra att göra via perspektiv vilket jag ju tittade lite på i Siffran fem och Familjen Flinta Google Doodle.

Vi kan se det som att det först ordet i hierarkin naturligt ligger överst eller den du drar upp eller hur du nu uttrycker det. De är anslutna till varandra så vi tänker oss ett snöre med konstant storlek vilket gör att med viss "tyngdkraft" neråt medan perspektivet går upp organiserar det utmärkt när man drar upp ett bokmärke som åker upp medan de andra kan gå ner och olika beroende på vinkel.

Trivialt för dagens nya generationer av programmerare som har 10 års forskning - de mest intensiva vi haft - om optimering, algoritmer allmänt och grafteori, liksom massor av färdigt för grafik (till och med gratis medan jag när jag programmerade på Ericsson behövde implementera de protokoll vi behövde från standarderna: RFC 2078, RFC 2704 och RFC 2025 men det hårda tider för män som tålde smärta - s.k. buggar var ett låne ord som kommer efter oss: på den tiden byggde vi saker som fungerade - vi var inte förvekade med API:er, samarbete på nätet och allt annat strunt som jag inte ens ids försöka komma ihåg men förklarar de flesta problem vi har i samhället - Det gjorde oss till "lite" bättre än troligen någon annan generation någonsin kommer bli och ännu mindre var innan oss) och ett otal nya gränssnitt som säkert bär upp resultatet till nivåer jag inte ens kan föreställa mig.

Att vika samman sina bokmärken

När jag är klar är en bra lösning att man klickar på ett litet kryss i högra hörnet. Det därför att det är vad jag är vad vid.

På så sätt behöver jag bara lära mig det jag har nytta av och ingenting i onödan.

Om jag lämnar sidan med bokmärken bör den vika samman sig av sig själv. På så sätt slipper vi onödig synkronisering mellan processor för flikar.

Processen i sig för bokmärkena körs dock bäst i själva webbläsaren där ingen oväntad uppdatering av t.ex. Flash plötsligt kan ha sönder mina bokmärken.

Vidare om lösningen blir dålig och jag inte vill använda den är en bra funktion att man kan gå tillbaka till den gamla lösningen. Där tror jag också starkt på att man för sådant här där viktig information kan finnas själv väljer att man vill börja använda den nya lösningen.

En intelligent webbläsare

Ett till område där jag tvivlar på att någon leverantör ännu befinner sig där de kan leverera men som är värt att tänka på är den intelligenta sekreteraren. Jag beskrev redan konceptet för mobiltelefoner där det verkligen passar in men kanske är det lättare att först göra på en PC?

Google CEO Eric Schmidt om Smarta Mobiler

Appendix A: En erfaren användare varnar internets alla goda användare

Tillverkare av mjukvara är inte din vän. De är heller inte din medvetna fiende. Men de tänker inte som vi. Aldrig får man ge dem idéer de inte är redo för. Annars blir resultatet feta applikationer som förstör din dator. Alltid om dom frågar dig något säger du att du vill ha datorn snabbare och felsäkrare.

Nu är vi i slutet av 2010. Jag har massor av RAM-minne och CPU i datorn: Intel Core2 Duo CPU E4500 @2.20 GHz 2.20 GHz och 3.0 GB. Jag tog en risk därför att jag tror på människan - jag kommer säkert ångra det men vi kan heller inte bara ge upp.

Opera jag en gång använde fick jag överge efter en uppdatering de gjorde och senare också Mozilla. Internet Explorer liksom Word har jag inte vågat använda sedan ett otäckt gem torterade mig i evigheter medan jag satt och skrev.

Chrome har fungerat bra - det är inte naturligt och kan innebära via stora talens lag att vi kommer få mycket mer problem med Chrome väldigt snart vilket skrämmer mig och jag väntar bara på att en otäckt hånskrattande studsboll eller en ettrig bikypa ska dyka upp för att hjälpa mig genom hoppa ner ord eller befrukta dem varje gång jag skriver fel. z/p>

Matlab känns t.ex. ungefär lika snabbt som vid den Pentium 133 MHz med 128 MB jag laborerade med på UU kanske 2002. Ett område där operativsystemet har enorm betydelse och som jag till min glädje tolkar som att ha kapslat in min miljö för numeriska beräkningar så att den inte får tillgång till annat än mycket begränsat minne och måste sitta och swappa till hårddisken trots att jag 3.0 GB ram där det mesta alltid är ledigt. Helt säkert är det till stor del inbillat men också helt säkert borde både Matlab och Windows ha blivit brutalt mycket mer snabbare på numeriska beräkningar.

Men jag chansar. Nya generationer av utvecklare kommer. De kommer säkert precis som alla andra lägga mycket tid på att göra flera oändligheter nya programmeringsspråk i olika mängder de fantiserat fram - AMIGA-dos, java-applet, php, server script, HTML 2.0 - istället för att förbättra dom gamla. Jag vet inte hur många fler vi har nu än 1990? 1000 fler som används kommersiellt? 5000? 10 000? Det är hur som helst säkert inte nog och otvivelaktigt kommer massor av nya lösa de problem vi har och representerar säkert en stor vinst hellre än att förbättra gamla: det tvingar folk att stimulera sin gärna genom att lära sig ett nytt språk hellre än att läsa in sig på nya algoritmer.