Refererade segrerar från musikens historiska slagfält inför ny mönstriing

2013-07-29

Jag får erkänna att jag aldrig reflekterat vad det kan indikera när dom tidiga framgångarna refererats i samband med senare marketing events. Särskilt här där jag egentligen inte läste något av exemplen bland nyheterna nu och bakåt ett par dagar kanske.Kanske bra? Orsaken till varför bedömt adderande värde för läsaren är kanske inte oviktigt.

Stor, Större, Japanskt

2013-07-22

Styrkan i Japan är verklig. En långsam verklighet som likt industriens snabba marsch och stora steg tog landet till den asiatiska och en den globala industrins viktigaste aktörer. Den amerikanska industriella traditionen i kontext strategin post-WII hade påverkan men omvandlingen från feodal-struktur utan tekniskt vetskap annat begränsat i enstaka handelsområden var redan gjort före kriget effektivt snabbt.


Storbritannien har aldrig och blir aldrig någons slav

2013-07-21

Klassiskt favorit i en till tolkning. Riktigt påkostat med symbolkontrasten mellan ytterplagg och tröja. Från 2012.


800 grader

2013-07-15
Varför förklara när jag slutat tro?
Vad finns det kvar mer än the biggest blow?
Den e så hundraprocentigt effektiv när den tar våra liv

Vi fryser ihjäl, det är så kallt, stackars barn.
Men snart blir det varmt.
Ja, vi fryser ihjäl, det är så kallt, stackars barn.
Men snart blir det varmt.
Det blir åttahundra grader.
Du kan lita på mej, du kan lita på mej.
åttahundra grader.

Stora vapen med hög musik

Jag tror de flesta av oss kan hålla med om att stora vapen blir ännu större med rätt musik till.


Diamonds Are a Girls Best Friend

Du ger present med kompetens om reward är det verkligen huvudsakligen en funktion av nivån på hur mycket du är ogillad av dem och hur mycket du av och till spär på det av och till och antalet adderade present-pay-load-leveranser där kostnaden inte är så styrande som man kan tro. Min present budget på kvinnor från min mor till diverse mer eller mindre regelbundna väninnor ligger på cirka några tusen upp och ner ett par och det räcker långt också för en lätt-irriterad och ibland över-pratande person som jag. Det kritiska är att kostnadseffekt aktivera upp kvinnas reward-värdering av dig och försöka göra det över flera dimensioner.


Shirley Bassey - Big Spender

Hi Big Spender!


Peggy Lee - Big Spender


"The minute you walked in the joint
I could see you were a man of distinction
A real big spender"

Tysk-Festen I: NENA - 99 LUFTBALLONS

2013-07-14

I första delen av min Tysk-Fest där vi ska smaka av den tyska moderna kulturen i delar och helhet, och viktigare dra slutsatser som bygger vetskap och kunskap vi alla kan ha nytta av åren som kommer. Jag har här låtit mig övertygas trots min övertygelse om att svenskens kulturella intresse och vetskap ej är sådan att det är görligt. Antingen fast i det extremt repeterade snarare än modernity oavsett år eller begränsad till den ytliga nyhet som för-dagen firas av sådana vars avsaknad av utvecklad grund dimensioner gör att tolkningen helt styrs av deras eget humör utan förutsättning att relatera det. Jag sade dock att om man kunde visa mig en enda svensk med förutsättning och värd att lära att jag skulle göra det. Det gjorde man så nu börjar Tysk-Festen.


Här finner vi den djupare lyrik både i engelskan och tyskan så få idag har tålamod att ta till sig - om vi någonsin oftare haft den förmågan - men varande ännu inte helt förfallen till människoförakt och hånfullt hat över de döda zoner där den genomsnittlige svenskens "kulturella" organisation slösar hans hjärnceller till ingenting presenterar vi möjligheten att se, höra och reflektera för att bli mer än vad du redan är och vi få bättre givit upp att se något mer än någonsin.


Vi sammankopplar den tyska med den engelska lyriken för enklaste tyngd i engelskan.


"99 Dusenflieger, Jeder war ein grosser Krieger."


"Back at base, bugs in the software
Flash the message, "Some thing's out there"
Floating in the summer sky
Ninety-nine red balloons go by"

[...]

"The war machine springs to life
Opens up one eager eye
Focusing it on the sky
Ninety-nine red balloons go by"

[...]

"And here is a red balloon
I think of you and let it go"

Lets do 'The Time Warp' again


Relativ makt: I vår början och i vår makts absoluta topp för-dvärgande allt innan vi minns och ser

2013-07-08

Ytterst tidig i de musik-listor associerade vad vi kan kalla emotionella perspektiv med varierade kontext vilka absolut inte framgår där eller i övrigt var (kanske en av de tre - fem första):Idag vad jag med införda beteckningar i abstrakt modell skulle vara benägen säga är dominerad i relativ makt.


Den relativa maktens reward-potential och påverkar är både extremt överdriven i många uttryck i populärkultur där det mest tydliga exemplet - egentligen som korrekt indikerat i min titel pornografi mot denna dimension - är Game of Thrones.


Samtidigt kan jag konstatera att vi gång på gång återvänder i vad som syns i det som mäts till den distansierad i reward från andra basala områden något annorlunda. Kanske är förklaringen i att vi dels har den för reward-områden i biologiska neuronnät felaktiga reward-prediktionen för inlärt relativt levererat såväl som small-group feltolkningen av världen?


Glädjen att realisera makt oftast bunden i kontrollerande mekanismer är i sig ett enormt argument för politiska kontrollsystem demokratiskt drivna. Tveklöst är det inte särskilt svårt för i alla fall väsentliga andelar av oss människor att bygga beroendesjukdomar i relativ makt samtidigt som värde-upplevelsen av makt vi har snabbt reduceras. Vad som lätt driver oss till utanför andra mekanismer att ta och behålla makt irrationellt för mänskligheten - och åtminstone längre fram när reduktion i levererat värde kommer långsammare än fel-prediktionen oss själva också när värde och risk i allt övrigt antas vara noll - när personen vid någon punkt fastnad i att älska prediktionen och leveransen av reward.


D.v.s. ärligt uttryckt och sedan länge genom att accepterande den ärligheten personligen en risk - om praktiskt verklig annat än moraliskt potentiell - borta från verkligheten alltid - kan jag utan problem se hur jag själv om man har rationellt otur såväl som rationell otur för mänskligheten (därför att våra reward-bias och naturen när dessa mekanismer överdrivs är alltid otur) skulle ha kunnat bygga en beroendesjukdom vid relativ makt.


Besegras det inte personligt eller av samhället man agerar i tidigt kan sådant vara vad som etablerar osunda konstruktioner som reducerar hela samhället för att tillfredsställa växande makt-hunger av att predikterande belöning växer medan det du får levererat dagligen ex. varande diktator för ett land alltid minskar dag för dag om ingenting nytt tillkommit.


Vi ska därför inte förvånas av att diktatorer som kommit till den rollen i en tydlig relativ skillnad d.v.s. faktiskt upplevt maktens fulla belöning snarare än att vara tolerant delvis medfött (förutom ex. när aktuellt relativt syskon) ärvande makten när de faller regelmässigt visar sig ha växande genom åren adderande kompensation via andra mekanismer (ex. missbrukande kokain senast konstaterat för al-Gaddafi hittat i högar på varje plats han vistades på).


Demokrati är med andra ord en god säkerhetsmekansimer. Lite p.s.s. som att ingen i verklig mening vinner över tiden i upplevd belöning (och i övrigt troligt inte alls) från att vi ex. skulle göra morfin receptfritt.


"There's only two types of guys out there,
Ones that can hang with me, and ones that are scared
So baby I hope that you came prepared
I run a tight ship, so beware
I'm like a ring leader, I call the shots.
I'm like a fire cracker,
I make it hot when I put on a show."


Samtidigt är det katastrof att frukta och vägra acceptera den relativa makten. Därför vi spelar alltid mellan svart- eller vitt där världen vi får att kompromiss mellan de två sidorna. Kritiskt är att konvergens fortgår i rätt riktning med reducerade övergrepp och minskade problem. Vägrar vi de verktyg som givit oss är det verklighet realiserat endast i vad som troligare hade adderat i riktning från mörkret. Konkret är det svårt att vinna om vi stympar de få verktyg vi har att tillgå.

Att elda är kul och kan ge många betalande beundrare

Potential i symboler använde i lyrik uppdelat mellan vad som kommer från artistens allmänna kraft och musikens intensitet resp. repetition och allmängiltighet är ibland - mitt intryck mycket oftare - styrt av var de är i karriären. Tidigt är kraftiga symboler vanliga medan de efter att ev. klarat att skapa sig ett eget mer mätbart varumärke kan reducera detta och inte helt ovanligt utan att orka donera tillräcklig kraft i övrigt (inte ovanligt mycket ovanligt för en del musiker som jämfört med deras mest kända stycke är direkt små).


En del artister avviker här. Madonna är ett exempel.

"I`ll do anything to get what I want
Aim even higher"

[...]

"( I`m gonna ) Set the world on fire
I`ll do anything to get what I want"

The Circus redo att väcka tårar och skratt

"I'm like the ringleader
I call the shots (call the shots)
I'm like a firecracker
I make it hot (make it hot)
When I put on a show"

[...]

"When I crack that whip, everybody gonna trip
Just like a circus (ah, ah, ahaha-hah)
Don't stand there watching me, follow me
Show me what you can do"

[...]

Let's go..(ah, ah, ahaha-hah)
Let me see what you can do..(ah, ah, ahaha-hah)
I'm running this."

Love "Mono"

"I slashed his tires, I bled his brakes
(it had to be done)
Their hand job lives were just too cruel"


Tema musik Dallas

Jag tror nog vi alla kan vara trygga i att rationella världslärande värden i dramatikens förvecklingar såväl som insiktsfulla personlighetsskildringar vars agerande gav oss sund grund att hantera oväntade nya personer var en stor del av seriens affär. Och mindre musik, relativ makt, lätt-klädda relativt tiden kvinnor, ständigt upprepade gigantiska för tiden symboler för pengar (stora hus, swimming-pool, olja, kläder m.m.).


Test your mightRevolver - Do u wanna die happy?

"ops, I guess I shot ya, my finger's on the trigger
I had a bullet with your name on it, click-click"

[...]

"I've seen your type, bring a knife into a gun fight"

[...]

"Do you wanna die happy?
Do you wanna die... happy?"


Straight between your eyes


"I'm a gambler, and I will take you by surprise
Gambler, I'll aim this straight between your eyes
Gambler, yeah I know all the words to say
'Cause I'm a gambler, I only play the game my way, yeah"

[...]

"You can't stop me now
'Cause I'm right and I'm making advances"

Hit the road

2013-07-06

Människan är både enkel och så ofta vad vi till vardags vinner på att förstå fel. Det är nu ett större område med fascinerande praktiska mät- och prediktionsmöjligheter kompletterande befintliga modellsystem inom ekonomi eller annan taktik relaterat ex. emergence.


Mer konkret just här kan vi vinna och förlora på så många sätt. Vi kan bygga segern på att vänta. Spara energi och lösa andra problem. Medan vår fiende slösar energi och gör en massa saker (att göra saker med ett stake kommer med en grupp av risker vi lätt missar i allt icke konkret och nytt praktiskt vad som approximerar till att saker lätt kostar mer än planerat desto större du är med samtidighet av att väsentliga delar av dig realiseras organiserande eller skapande behovet av organisation).


Vi kan också vinna genom att förlora. Ibland måste vi börja förlora för att komma ihåg, se tydligt eller konkret förstå att något viktigt fanns att vinna och vad det konkret är. Alternativet är ibland att tio-tals år, ibland hundra-tals och i några fall åtminstone mer än 5000 år (i sista fallet relaterat Kina unikt) går utan att något blir löst.


Men när vi agerar vinner vi på att vara snabba. Är du snabb gör du mer med mindre resurser och det är inte minst känt och bärande paradigm för all asymmetrisk krigföring.


Och jag tycker nog att vi just nu ser möjlighet lite varstans som konsekvens av waving-out från Egypten - och det i sin tur oberoende eller kompletterande en del aktörer medvetet agentativa svårbedömt då jag inte försökt söka historik - från menar jag återigen regionen runt Sudan. Denna gång indikerande hopp-source genom att göra tydlgt att flera aktörer i omvärlden faktisk noterar att problemen är pågående, försämrats igen och försöker hitta något för att försöka lösa det. Länderna i denna region är generellt outnyttjad potential för hela världen därför deras person2person kontaktyta ut i världen är gigantisk både i direkt geo-närhet såväl som länder i Sverige relativt storleken och konkurrensen i sina kommunikationskanaler (också om nu förvisso breda kanaler väldigt långsamma i mängden data vi kan föra över per sekund särskilt som resultat av föga telefoni och internet ens alla gånger: person till person hela vägen snarare än som i Sverige numera oftare snarast viktigast initialt och i övergång efter att meddelande mängden når resp. kontaktperson).


Samtidigt bedömer jag att vi snart nog. Säg om en till tre månader är utanför fönster i meningen av Mellan-Östern och ej relaterat alls Asien i bedömning. Och att vi mot mitten - säg om fyra veckor - börjar förlora i definitions-mening.


Konkret bör man därför börja agera nu och nästa vecka initierat.Hamra för stå kvar och gå framåt mot sista versen om en kortare tid

Nå för att frågeställningen i vers ett ens ska bli aktuellt gäller att man orkar lyfta och vet var hammaren är såväl som ha moraliskt kraft, energi eller mod nog att lyfta den. Och ännu mer generellt och grundläggande se ett värde i att spika ner spiken. Att gå runt och slå ner spikar med hammare är ju i sig av föga värde. Konkret har vi därmed en balansering mellan risk och möjlighet som funktion av scarcity.


"Well, if I can keep it on the ground
When I put that hammer down
Then I'll be Texas bound and flyin'


[..]

Well, now we're all back together
And we're burnin' up the road
And that old Sheriff's doggin' us today

He thinks he's really got it cookin'
Plans to do a lot of bookin'
Only trouble he keeps lookin'
Where we've already been"

Sleeping in my car"Babe Babe - I'm moving so fast
You'd better come on.

The moon is allright"

[...]

"Sleeping in my car - I will possess you
Sleeping in my car - certainly bless you"

Rob 'N' Raz - In Command

I Walk the LineScatman John - Scatman

2013-07-03


Lou Bega - Mambo No 5
Toysoldier