The Big Bull / Man landar för att få fart på saker

2015-04-02

The Big Man landar. Saker går långsamt. Ledaren fodras. Så att shit gör saker och viktigt händer.

Men jag menar samtidigt från min erfarenhet av engagerad manlig feminist reflekterande av och till små råd och inspirerande tankar för att hjälpa andra män här rätt känns det inte välkommet reser man kanske någon annanstans. Darth Vader hamnade ju slutligen i något överjordiskt himmelrike om jag minns rätt - ande-varelse talande till de enklare levande - efter ett långt liv att spännande konflikter och tagande ansvar som vice-kejsare för universum. Mycket kompetens och erfarenhet som tappades där.
För kvinnorna har vi något tror jag mer naturligt. Praktiskt värde jag bidrar med från min manligare problemlösande attityd också: Instrument billigt och enkelt att lära sig spela med tillsammans med barnen. Säkert bra för inlärning och humör för resp.
Lätt att transportera och ta med sig också. Ett instrument jag från ett mer manligt än feministiskt dela med kvinnorna perspektiv kan tycka är mer realistiskt än alla dom här bläckblås-instrumenten hemvärnet håller på med. Knappast instrument att ta med sig ut i fält. Ukulelen är nog mer praktiskt fungerande såväl som mindre ljus-reflekterande.

"Kul": Ett manligt föredöme: Små komiskt eller små-kreativt i alla fall

Prövande lite runt våra manliga och kvinnliga rollerTill det kan jag tillägga att om jag i alla fall visste att många kvinnor ser upp till mig under mina år som manlig feminist. Beundrar föredömet även om man kanske lite kvinnligt är för blyg att våga sig fram och säga det direkt kan jag känna att det kunde motivera mig i "rätt" - nedåt tillbaka till där man var - riktning.


Jag jag kan känna att jag lite svårt att avgöra sådant här. Är jag beundrad man många blyga kvinnor? Helt borta här. Min mindre feministiska - kanske just här konkret bedömande i mätbar erfarenhet man kan ta på från allt man lärt sig i livet - associerar att kvinnor ofta talar otydligt om saker som inte är viktiga för mig tänkande på stora viktiga frågor. Det låter för mig ganska anti-feministiskt som jag skrev det men kanske stämmer det ändå? Att kvinnan talar mindre tydligt än jag hör dåligt? Det känns rätt rent av förklarande allt möjligt man funderat över från unga år.


Sedan ska man förstås inte ta på sig en massa ansvar för halva världen. Jag när jag ser problem och dåligt fungerande saker brukar lösa det görande saker bättre. Men här kan ju någon abstrakt naturlig preferens hos kvinnan finnas.


Komisk? Cynisk? Eller stereotypiskt förvirrad? Något ansvar måste i all rimlighet också ligga hos kvinnan. Som bör vara uppenbart försöker jag ju en del. Mer än så kan man ju inte göra. Att på det göra om kvinnas natur känns riktigt fult manligt förtryckande så det vill vi ju inte...

Försiktigt mindre feministisk närmare att uppskatta den traditionella manliga rollen

Medan mannen här om vi ska tolka vänligt kanske söker balansera perspektiv och känslouttryck ibland oftare associerade till kvinnor. I kontrast till Bad Boys: Könsstereotyper musikindustrin profiterar på (en ganska typisk reflektion från min ännu ganska solida feministiska sida).
Om vi nu inte vill se rollen som att mannen sjungande tar ett patriakilistiskt perspektiv: Så väl kunna sjunga till en dotter som sin f.d. älskarinna. Eller syster. Förklarande lite hur världen fungerar vilket säkert många kvinnor såväl män kan ha behov kan vi i alla fall uppleva (kanske ibland känslodrivet vilket jag spekulerar inte behöver komma med någon egentlig insikt: Men det gäller nu allt emotionellt hos människan så man - bloggens patriark i alla fall liksom säkert den ev. mer kvinno-love musikern - tenderar gärna att över-generalisera utan att försöka kontrollera det).


"patriarkat
fadersvälde; samhällsskick där husfadern har stor myndighet
Vi måste krossa patriarkatet, sa feministen.
Synonymer: mansvälde"

Eller balanserande exemplen:


"Patriarkatet, berättade den kvinnliga historiken på feminist-mässan, gav en tydligt ansvarig person på bondgården. Någon vid dagens slut kände ansvar för att alla hade mat."

För en emotionell kvinna kanske det är bra - alls fungerande - att lulla in konkreta råd med en massa känsla så att hon inte bara stänger av och fortsätter med något väldigt dumt och meningslöst: Besökande storstaden kanske eller göra annat världs-utforskande fodrande mannens större fysiska och ev. mentala-kart-orienterande kraft.


Jag är kanske nästan lite ovanligt väl-balanserad mellan patriark och matriark just nu. Jag var manlig feminist många år men har börjat uppleva att det givit dålig feedback tillbaka från kvinnor. Så jag känner att det kanske mest är lesbiska mer maskulina kvinnor som är inne på det här med feminism och att man som man blir intim med fler kvinnor om man visar tydligt ledarskap uttryckande sina mer naturliga egenskaper (Eller om de kanske är generellt manliga? Jag är osäkert fortfarande?).


Det känns lite som man gav feminismen tid men det verkar inte komma till något så nu får man vara mer naturligt manlig ett tag och reda upp det hela så kan man kanske återvända till feminismen i framtiden under mindre behovs krävande perioder.


Ett tag var jag lite inne på att man kanske skulle lösa hela feminism frågan så kan man lämna den med gott samvete. Men det är svårt att motivera sig när man fått så dåligt med positiv feedback. Ett par tre "nätverk" eller vad man kallar det några år bakåt jag fick lite e-post feedback uppmuntrande ifrån. Men det är ju ingenting. Mina åsikter och mina attityder har jag som alla ska ha respekt för: Ingenting man ska sälja billigt.


Vad gillar kvinnorna här? Man eller Kvinna - Feminist eller Manlig? Barn eller Vuxna Är det ju bra att höra upp eller läsande av värde-feedback om det som barn och kanske kvinnor har svårt att konkretisera vad man egentligen vill.


Vad vet jag? Föga. Allt icke-feministiskt känns fortfarande väldigt nytt för mig. Artighet kan man ju fortsätta med men ska jag oftare lyssna mindre när kvinnor pratar? Nja jag anar att det börjar komma naturligt - förväntat tror jag - av att man ser kvinnan nedanför när det gäller konkret information som kan vara viktig just nu: Blir det konkret skriker - otäckt ljud i huset / spindel - hon lite så vet man ändå


Alla tips är välkomna. Ingenting jag fick lära mig skolan annat än på rasterna.


Är det lite kopplat till makt kanske? Hur är fysiologin här hos ddäggdjuren? Kan man hämta upp saker där kreativt sökande vetande visande att mannen är den naturliga ledaren? Ännu känns jag lite för feministiskt för att ge mig på här och diskutera kropps-feedback nedanför kognitionen (möjligen ej icke-relevant när domstolar ska tolka information rörande grad av motstånd normalt förväntat vid våldtäkt där man kanske kräver för mycket förr i alla fall jämfört med hur människans kropp fungerar känt sedan väldigt många år faktiskt men det var kanske ingen som slog upp i lämplig introduktionsbok till människokroppen: Nu kom feministen fram igen och våldförde sig på min manliga sida - Kvinnor gnäller ju alltid om något efter man varit intim är det inte det ena är det något annat man inte gjort, eller relaterat tiden m.m. som inte märks i konkreta saker man kan känna och ta på direkt).


Bad Boys: Könsstereotyper musikindustrin profiterar på

Riktigt otäckt och på något sätt mer engagerade än mycket av andra könsstereotyper relaterade kommersialiseringen av musik. Varför ska mannen här förutsättas vara som moraliskt korrupt. Åtminstone jag tror då kvinnor kan här också.


Bad Girl säkert fungerat minst lika.