Sprites för att visualisera rörelser i 2D

2010-09-30

Något jag kom att tänka på avseende implementation av algoritmer för att modellera 2D delen av vår perception var hur vi förr gjorde grafik på enklare datorer som Commodore 64. Jag gjorde förvisso aldrig något avancerad men hade en för barn väldigt färgglad bok där man genom mycket god pedagogik kom att göra tämligen avancerade figurer som rörde sig i ett enkelt spel.

Vad dessa använde där det sista exemplet jag känner till är Nintendo Gameboy var vad som kallas sprites. Det tunga i att modellera 2D perception är givetvis statistiken och den styrning från syntaktiska regler som troligen också kommer krävas och jag är "lätt" osäker på hur det går att lösa för mig men hittar man en god rekursiv modell som jag har förhoppningar om tror jag ett väldigt begränsade ytor kanske går att göra i taget men det kommer kräva mer tid.

Samtidigt känner jag att det angreppssätt man utnyttjade med sprites för att skapa en god spelupplevelse i två dimensioner trots mycket begränsad hårdvara kanske är intressant. Hjärnan har förvisso enorm beräkningskapacitet men den tar också in väldigt mycket information och är resultatet av konkurrens genom väldigt lång tid där den troligen är just väldigt effektiv i energi.

Om det finns konkret värde att se här vet jag inte men det är i alla fall ett intressant perspektiv för hur man kan tänka om man känner behov av att visualisera representationer som befinner sig i 2D perception. Numera tänker man egentligen inte dom termerna som gällde för sprites och sällan optimerat. Inte minst gäller det någon som jag som inte håller på med grafik.

Den enda sidan jag snabbt tittat på var Wikipedia för: Sprite (computer graphics). Först var jag in på spirit men då var det cirka 25 år sedan jag gjorde något här när jag var cirka 10 år och spirit kändes också rimligt eftersom figurerna i spelen (ofta spöken t.ex. i Ghost'n goblins och Pac Man).

Följande citat är intressant och indikerar två enkla tekniker som ju om man sett spelen visar vilken god spelkänsla enkla åtgärder kan skapa:

"The animated characters, bullets, pointing cursors, etc. for videogames (mainly) were rendered exclusively with the CPU by software, as part of the screen video memory in itself. Hence the term software sprites.

Mainly, two distinct techniques were used to render the sprites by software, depending on the display hardware characteristics:

1. Binary image masks, mainly for systems with bitmapped video frame buffers. It employs the use of an additional binary mask for every sprite displayed to create transparent areas within a sprite.

2. Transparent color, mainly for systems with indexed color displays. This method defines a particular color index (typically index '0' or index '255') with a palletted display mode as a 'transparent color' which the blitter ignores when blitting the sprite to video memory or the screen."

Musiken från Ghost'n goblins har vi dessutom nedan. Jag hittade inte något filmklipp som visade själva spelet där ju figurerna är sprites och denna första skärmbild är verkligen en överskattning av hur figurerna såg ut. De var dock inte mindre roliga att spela än moderna 3D spel avseende mycket men när DOOM kom (där ju Wolfenstein var mindre känt och inget jag spelade) var det ett extra värde i upplevelsen som 3D gav.

En likhet mellan spel i 2D och 3D tror jag är att spelare i båda fallen kunde spela mycket länge.

Joe Cocker - Summer In The City

Ovanligt välgjord lyrik för musik men så ges den också ett större utrymme än kanske oftast är fallet. Här har vi en cover av Joe Cocker från 1993 av Summer in the City av Mark Sebastian ursprungligen med The Lovin' Spoonful.

"Cool town, evenin' in the city
Dressed so fine and lookin' so pretty
Cool cat lookin' for a kitty
Gonna look in ev'ry corner of the city
'Til I'm weezin' at the bus stop
Runnin' up the stairs gonna meet ya on the roof-top"

Siffran fem och Familjen Flinta Google Doodle

Jag har inte gjort särskilt mycket med perspektiv själv i perceptionen utan räknar det till att höra till samma sak som bl.a. numrerade listor i artiklar och blogg-inlägg. Det kan förstärka uppmärksamheten men ligger utanför vad jag egentligen kallat perception.

Där tänker jag som så att t.ex. rött, storlek o.s.v. har påverkan även i ett två dimensionellt "perspektiv" emedan vi vet att 3D är en efter behandling och också att kroppens position i rummet hanteras separat. Därav att jag ser det som vad som liksom felkorrigering, arbetsminne m.fl. koncept jag introducerat i modellen är bättre separerat. Det är dock vad jag egentligen inte tror "gör något alls" förutom att fästa uppmärksamheten och annars egentligen bara fungerar även om massor händer i hjärnan (jämför när vi går) vilket är en anledning till att den positiva effekt t.ex. jonglering har för hjärnan kanske inte alltid är lika uppenbar som annat (jämför här också med när vi betraktar ett stort scenario i 2D: i motoriskt cortex har vi stor volym men låg densitet av D2-receptorer. Ungefär samma sak).

Låt oss emellertid roa oss med att titta på Googles doodle för dagen. Den intresserade mig - rent av baffled me (just a tiny bit like the sun going super nova and to it's surpice finds Pluto being a correctly bloody and tasty last meal) - och det är ju så viktigt att ge världens konstnärer erkännande för deras viktiga insatser efter en tröttande dag fylld med allvarliga ämnen. Dessutom är det korrekt är göra saker även för barn på nätet och förtjänar uppmärksamhet - själv försöker jag inte det men har gjort några försök till vad deras föräldrar kan använda för att lära dem något som t.ex. Stimulera barns lärande (lab): Guppies - Naturligt urval och evolutionen.

Tittar vi nu på den kan vi se att vi har flera grupper av objekt som vi troligt nära i sannolikhet fäster uppmärksamheten på:

Vi kan se det som att de uttrycker ungefär lika stor "kraft" men via olika mekanismer. Här roade dock perspektivet och siffran fem mig mer (matematik är så viktigt och kan vi öva oss samtidigt som vi upplever konst: varför inte).

1. Dinosaurien är stor och också ljus i en ljus miljö med ljus himmel. Vi har kontrast mellan honom och omgivningen. Dessutom har vi ett perspektiv som träffar honom.

Han är fem därför att han har fem punkter.

2. Huset längst till höger är stort och har ett rött tak. Det ligger också på ett naturligt perspektiv men är mindre prioriterat än dinosaurien. Vi har några växter i förgrunden men det är troligen vad som mer stör och inte upplevs naturligt hörande till perspektive.

Huset är fem därför att det har: 1 skorsten och tak som är rött och fyra fönster (eller för att inte fuska: fem nyanser på huset).

Vi kan kreativt uppleva att inte bara dinosaurien utan också huset är på sämre humör vilket roar mig givet färgen på taken.

3. Jag kan också uppleva (perspektiv har jag föga erfarenhet av) att det andra huset (från höger) tillsammans med stenarna är ett till perspektiv.

De är fem därför att det är tre stenar med dörren och taket där väggen är bakgrund (som övriga hus).

4. Därefter har vi den röda hunden med hans väska med det tredje huset från höger i tycker jag ett naturligt perspektiv.

De är fem: hund, väska, dörr, fönster och tak.

Vad vi kan reflektera över för hunden är att han syns dåligt. Det kanske beror på dålig kontrast, likartat ljus, stora föremål i närheten. Men kanske beror det också på att han rör sig.

5. Vi har fem personer vi fäster uppmärksamhet på i bilen (samt en ej hörande dit på taket) där det övriga blir lätt sekundärt.

6. Vi har fem stenar till vänster i vad jag också tror är ett perspektiv där de relativt övrigt är vad vi väster uppmärksamheten på unikt.

7. Mer singulärt är fem blad på palmen men jag vet inte om jag skulle säga att den är singulär uteslutande men det kan variera från personer.

8. Palmblad med stam, ö, vatten och dinosaurie blir också fem.

9. Det tycks för mig också att vi har fem olika konstraster på himlen.

10. Vi har fem stora saker som är stillastående: 3 hus, 1 dinosaurie och en palm.

11. Hus med rött tak, ö med växt, dinosaurie, "hund" och bil. Fem saker också på en linje.

12. Fem olika nyanser på marken.

14. Fem små stenar till höger varav en är lite dold och ett par längre bort.

15. Bilden har fem olika nyanser undantaget människor och vad som lastats in i den.

16. Plantorna som är tre (en liten vi endast ser en del av) bildar också med lite fantasi kanske perspektiv med de två vattenväxterna på andra sidan av stranden.

17. Fem stycken tak: Om vi tänker oss att dinosaurien om det börjar regna använder palmbladen för det och vi räknar dom som ett tak (som vi ju gör med palmtak). Men nu har inget perspektiv (och det försvann redan någon eller ett par punkter innan och det kan saknas på andra också då jag verkligen inte kan mycket om perspektiv) så vi slutar.

Förstorar man upp bilden kan jag förövrigt tycka mig se att alla i bilden tittar olika.

Sedan är givetvis frågan hur mycket kapacitet på arbetsminne spelar in när man bedömer perspektiv. Jag ska inte alls utesluta att andra skapar perspektiv med fler upplevda objekt i.

Hur som helst var det kul att dra nytta av allt roligt som vuxna skapar åt barn som de kanske för sällan roar sig med själva. Matematik är ju just vad barn borde göra mer av. Fem timmar varje dag före och efter undervisningen i latin.

Fem är ju också så speciellt. Ta latin där går vi från I till IIII (eller numera ofta IV) till V. I romerska siffror pekar vi till vänster för 1 till fyra och till höger för fem. Blickar vi över vattnet ner till Sydamerika har vi mayaindiansernas på många sätt fascinerande räknetecken där vi också förändrar vid fem:

Mongoliska fem roade mig också: 〥 Antar vi att vårt arbetsminne är fem kanske man just kan se fem som nästan oändligheten. 1, 2, 3, 4, 5 och sedan många. Men en mer trolig historik är att det är resultatet av kulturellt samspel med Kina.

I öst arabiska skriver man fem som ٥ och använder innan streck. Samma gäller flera andra som de äldre grekiska siffrorna där fem var Π.

I urfield från ca 1200 f.v.t. har vi: /, //, ///, //// och \. Ungefär samma sak gäller inuiterna och moksha.

Samtidigt har vi en mängd räknesystem där man inte ser något uppenbart speciellt även om det för mig tycks vara där man börjar med att skriva alla som ett tecken. Där vi ju kan ta med arameiska: Ե. Men om jag förstår Wikipedia rätt uttalas som två stavelser till skillnad från föregående.

I Kina har vi för 0 - 5: 〇 一 二 三 四 五 D.v.s. man förändrar vid fyra vilket gäller flera andra system man kan tänka sig är kulturellt besläktade som det indiska.

En vanlig teori är ju också att vårt arbetsminnet rymmer fem saker - kanske något fler för en del där det möjligen är att de klarar att växla fokus snabbare t.ex. av högre densitet på receptorer för dopamin (själv kan jag uppleva fem som ganska mycket så det var trevligt att få öva lite).

Google CEO Eric Schmidt om Smarta Mobiler

2010-09-29

Massachusetts Institute of Technology mycket trevliga nättidning Technology Review om forskning och teknik har vi en artikel där Google CEO Eric Schmidt citeras från Techcrunch Disrupt:

"It's a future where you don't forget anything...In this new future you're never lost...We will know your position down to the foot and down to the inch over time...Your car will drive itself, it's a bug that cars were invented before computers...you're never lonely...you're never bored...you're never out of ideas."

Från: Google's Boss Envisions a Utopian Future (Technology Review)

Oavsett vad CEO Schmidt tänker sig här roar det mig att peka ut vad jag skulle vara intresserad av om jag byter min mycket gamla Nokia mot något nytt. Dessutom indikeras några nya möjligheter och gamla möjligheter Apple varit exceptionellt bättre på att utnyttja än Sony, Sony Ericsson, Nokia m.fl.

Vad jag kan köpa: En glad och intelligent personlig sekreterare

Jag gillar det som koncept: En mobiltelefon som löser mina problem. Det är samma önskan jag uttryckte i en kommentar till Brain Coprocessors.

Google CEO Eric Schmidt.

I princip vad jag söker är en sekreterare - både privat och professionellt - som håller reda på vardagen intelligent utan att jag behöver engagera mig precis lika mycket i detaljer som jag skulle göra med ett anteckningsblock eller en alarmklocka där dagens mobiltelefoner som jag upplever det inte är mycket bättre än det förutom att reducera utrymme i rummet.

Dessutom ska den vara rolig och inte upplevas tjatig utan kommunicera och få mig att göra saker på ett sätt som gör mig på gott humör. Där kan jag uppleva att mycket missar idag.

iPhone är optimerad för koncentrerad uppmärksamhet

Tar vi t.ex. iPhone ligger den i proportioner, kontrast, ljussättning, fokusering via relativ visuell entropi, status och vanlighet i varumärke o.s.v. (se för en diskussion Utseendet som gör kvinnor och män attraktiva om några av faktorerna men fler finns och Apple har missat många) som har värde inte bara i visuell koncentrationsförmåga utan också förstärkningen hur den upplevs allmänt.

Vi kan se det som att iPhone är optimerad för att vara väldigt lätt att fästa visuell uppmärksamhet på. Det är konkret värde för användaren och rena pengar för Apple där flera konkurrenter - inte minst all jag sett från Sony Ericsson vilket ej inkluderar det senaste - är dåligt gjort. Nokia har ibland tänk här men det känns mer vad som kommit fram som en slump från fokusgrupper och allmänna idéer snarare än någon förståelse av visuell perception. Apple genom att de satsade starkt här tidigt imponerar enormt på mig.

Status är intäkt

iPhone är också status. Varumärket kommuniceras för att upprepas entydigt utan störning. Den gick tidigt mot yngre vuxna som sa något med att ha den.

Man kan visst rationellt kritisera dem för att godkänna vilka applikationer som ska få överföras men det är helt rätt för konceptet iPhone. Vem som helst ska inte kunna komma in. Paketering mer än verklighet men i perceptionens upplevelse är det verkligt och värde i känsla.

Status ovanpå förhöjd visuell uppmärksamhet ger angenäma känslor

Ökad visuell perception på ett föremål skapas också genom D2-receptorerna från retina och genom perception. Genom att förstärka kontrast, rött, proportioner o.s.v. ökar därför inte bara uppmärksamheten på föremålet utan det är troligt att det svänger ut lite och ger en svag lätt angenäm känsla.

Normalt är det utan betydelse men när det läggs ovanpå status och problemlösning har betydelse. Jämför här med hur en kvinna eller man i rött upplevs mer attraktiva medan om vi klär en kaktus i rött är det endast lättare att koncentrera sig på den.

Att stimulera uppmärksamhet är lätt

Att stimulera uppmärksamhet oavsett om det är här vid användning av en mobil eller på varumärke liksom status är lätt för större företag som Apple när de vet hur. Det är ingen stor vetenskap.

Vad som är svårare där utrymme finns för bl.a. mobiler - och troligen en mycket större marknad- för inte minst en mobiltelefon är att gå längre och skapa en produkt som är "trevligt leende" i allt vad den gör och inte endast fångar mer än dopamin i upplevelsen.

Här finns allmänt - även om det går att se ej prövade vägar för det - metoder som kan fungera. Vi kan jämföra skillnaden med att fokuserat använda (som med iPhone där givetvis den möjligheten ska finnas även om man gör detta) med att avslappnat läsa i solen medan du får nya idéer och perspektiv som är mer allmänna än exakta. Två känslor att optimera som fungerar väldigt olika.

Vi kan besläktat även se möjlighet till funktion som hämtar in kunskap från kognition och mer praktiskt beteendeterapi för att skapa möjligheter där lösningen stödjer vad vi gör i vardagen för att underlätta utan att irritera.

Lika viktigt vill man ha fullständigt förtroende för en sekreterare om man ska få fullt värde av dem. Därav att möjlighet att separera data mellan vad som existerar lokalt och i molnet är kritiskt.

Tidigare om min dröm om en sekreterare

Några tidigare inlägg där jag med stora förhoppningar om att något innovativt företag skulle skapa något verkligt nytt med mer värden än att göra ett anteckningsblock mindre och ge möjlighet att surfa på en väldigt liten skärm medan jag promenerar istället för att farligt otrevligt behöva vänta tills jag kommer hem och inte kunna kvittra min position med Youtube, Bing eller Kawazza m.m.

Julklapp till mig & Den japanska trenden

Följande inlägg på Pryltrend där vi tittar på ett perspektiv på Apples kreativitet är mycket relevant:

Kaststjärnor kan förklara Apples framgång

Det samma gäller följande anteckning om proportionerna för Apple där konceptet det indikerar är helt riktigt men beräkningarna precis som jag varnar för är felaktigt gjorda (skedde som minnesanteckning när jag vaknade direkt efter att ha somnat tämligen trött) och det gäller också metoden för att göra dem:

Försäljningen av iPhone 2011 och visuell perception relativt handens storlek

Fler inlägg om Apple på Pryltrend hittas via: . Och mer om också alltid imponerande Google.

Flera fallstudier som samlats på Pryltrend rör visuell perception där de ligger i olika generationer relativt min modell men av vad jag kommer ihåg alltid är mycket konkreta och ofta troligt en bättre introduktion än matematik och dopamin-receptorer.

Samantha vs Sabrina - Call Me

2010-09-28

Call ne annars (åtminstone tidigare) mer känd för Blondi har vi här i en mycket senare inspelning gjord av Samantha Fox och Sabrina.

Samantha Fox förstör förövrigt förutsättningarna att dra nytta av sin tidigare karriär i en grov missuppfattning av hur upprepning fungerar. Där publicering av äldre inspelningar av original som Touch me störs ut för att gynna de senare.

Effekten av det blir inte att den nya Samantha Fox repeteras på ett sätt som ger påverkan men kan däremot störa den tydliga repetitionen som bär upp en ny karriär. En ny karriär för henne kommer fortfarande efter 10 år på ungefär den förväntat i bästa fall rimliga nivån fortfarande inte nått den repetition som redan var skapad. Ny repetition av den gamla bygger på det och ger mer till den nya instansen av Samantha Fox än den nya ger.

Därav är det en mycket riskabel strategi och istället är det viktigare att föra ut båda instanserna och associera den senare med den första.

Hellre än att diskutera det från efectos espiales och entropi ser vi det bäst som att om din karriär byggs upp av en tidigare karriär är ingenting som ger den uppmärksamhet på bekostnad av din nuvarande.

Strategiskt är problemet samma som gör att vi ser hemelektronik från samma ägare tappa trots en enorm marknadsfördel, en leverantör av mobiltelefoner gå ner i botten under 10 år och en allt mer skakig hemmamarknad i en av världens största ekonomier där varumärket hånas. Sony behöver föryngra sin högsta ledning. Det finns ju en skicklig förmånga som väntar...

Här har vi oavsett vilket den första Touch me.

Människoätande Tigrar är nyttigt och håller människan i form

2010-09-26

För att ha här ha ätit upp den en av sina ägare - Roy.

Personligen är min åsikt att vi har väldigt få tigrar. Tigrar bör ha stora vildmarker att jaga på och vara i avelsprogram. Äter de en människa av och till är det vad som adderar till deras efectos especiale där de känns mer spännande och gör dokumenterar om dem mer intressanta.

Så ingenting att be om ursäkt för. Ät ett par gäster i salongen också. Jag menar - Hur många människor i samma situation hade inte gjort mer än så?

Dessutom är det en fin gammal tradition att några i människoflocken förloras till rovdjuren. Är inte det vad Bagheera sa många gånger om och till Mowgli - Mowgli behöver åter verkligt äta människobyn.

Utan rovdjur blir vi som tama guppies (se Guppies som modell av naturligt urval och romantik - med deras överdrivna stjärtfenor som bara växer och blir större för att det ger honorna ett kraftigare avtryck i perceptionen och som så fort de släpps ut i havet kommer vara döda - åker du runt i en bil som ser ut som en manlig kroppsdel är du redan skadad här.

Tigrar är vägen vi bäst löser det... Äter tigrarna några människor regelbundet är de med löjligt överdrivna visuella egenskaper vad som lättast märks och p.s.s. kommer samma människor vara långsammare och slöare - kanske också väga lite mer.

Lägger du tid överdriven tid på efectos especiales till vardags har du redan glömt rovdjuren och är på väg att bli en snuskig liten guppy som överväxer sin svans. Tigrar som jagar dig hjälper dig att lösa problemet. De gör dig mager i god kondition och elakt sur. Tigrar är din vän - de får dig att igen börja slåss!

Här har vi visdom:

Bagheera!
You want to stop me you got to come down from that tree.

Varför klättra ner från ett trevligt träd i solen? Jag hade knappast gjort det själv och här är inte ens problemet han ser verkligt. Vi behöver tigrar både här och i andra delar som ser till att vi inte förslöas fullständigt.

Faktiskt skulle det vara bra med några som åt leoparder också så att det blev lite fart på Bagheera. Det samma kan argumenteras för den där enorma sjungande björnen. Ska vi nu alla vara ärliga vilka av oss funderade inte som barn - där han varje jul sedan dess växt - hur han skulle smaka grillad med alla frukter han plockade vid sidan om?

Jag blir hungrig bara jag ser honom. Mums. Helt uppfödd på frukter snarare än att agera rovdjur: Likt en ko men bättre. Äter du bara frukt behöver du donera lite till rovdjuren. Annars försvinner dom helt...

Haruhi Suzumiyas melankoli lär oss om livets trivialitet

2010-09-25

Precis som en riktigt tråkig Seinfeild tecknad och den var inte ens särskild kul. Men jag vet inte det roade mig hur slö den var den minut jag investerade att titta på det och det är mycket att det inte var musik.

Ett lika bra råd som något:

"Absolutely not!
They all take them self to serious
And not one of them dorks was even an time traveling alien or even an aspener [Red. Jag antar att hon refererar till skidorten men andra termer kanske låter ungefär lika. /Hans]

Om någon tar sig själva på för stort allvar skaffa någon som är ytterst efectos especiales ett tag så slipper du besväras övrigt vid sidan om dom visuellt överdrivna dragen.

Eller varför inte en dyr tysk bil som ser ut som något helt annat om man vet hur man inte distraheras av den döljande paketeringen som den jag såg idag som delade vissa proportioner och visuellt mönsteravtryck i perceptionen med en manlig kroppsdel. Större är alltid större och desto större det är ju större totalt avtryck i perceptionen precis som först diskuterat för de rekursiva sambanden Uppmärksamhet på fester i en rekursiv modell i perception och som förklarat från ett vandrade perspektiv men mer allmänt är avgränsningen mellan besläktade avtryck ej existerande om än heller ej exakt samma vilket vi vet p.s.s. från att blod alltid är blod.

Boney M - Rasputin

Här har vi nu Boney M med Rasputin viss ålder - överlevande tidens tecken där ju musiken alltid är en strid du vinner eller förlorar - och där ju vem som egentligen sjöng Rasputin kan diskuteras relativt denna senare. Den viktigaste rösten hör vi hur som helst åtminstone i originalet av och till: Frank Farian.

För att slippa plågan av att lyssnas på den frätande sörjan ovan där några som absolut inte har någon sångröst alls torterar oss och ge en kontrast vad en studieproducent även som här i mitten till slutet av 1970-talet kan göra för att hjälpa upp saker (vilket jag också visat med med bl.a. Gwen Stefani) har vi dem här från 1970-talet.

Det är visst ett form av bedrägeri där de flesta i Boney M aldrig ens sjöng något på skiva och ännu mindre i verkligheten. De var mer än en visuell efectos especiales för att ge publiken en upplevelse mer än vad en tysk studieproducent varken förmåga eller har lust till.

Differensen emellan är samma som vi kan se i konflikt där vi ju för krigsfilosins tagg tog ett första exempel i Scorpions - Send me an angel illustrerade bedrägeriet från en till sida (och slåss när du väljer att göra det är ingenting man implementerar ärligt eller för att ta fienden i hand efteråt annat än för att haka upp den på vagn för att dra efter som Akilles gjorde: Med mindre än att man önskar det stannar man bäst hemma).

Förändring av tillståndet från en tidpunkt till en annan (kort eller lång tid) kan påverka upplevelsen - mer upplevelse antingen mer eller mindre d.v.s. framåt eller stilla - av det mesta och just här handlar det om att amygdala ökar sitt avtryck tillbaka mot perceptionen för att göra oss fokuserad på eget eller andras blod - mer eller mindre - vaksam eller redo att angripa.

Det senare är nästan alltid är bättre i dagens värld där det nästan aldrig realiseras d.v.s. det är bättre att bli lätt arg än lätt nervös för humöret men i faktisk konflikt mot en kompetent fiende behöver du båda och bäst upprepningens träning där du lär känna honom eller henne nästan som en vän så att du alltid Tillräckligt Rätt kan föreställa dig vad som nu kommer och vilken av de tre som är rätt:
  1. En vakt utanför den egna dörren: Försvarets rädsla.
  2. Någon annans dörr: Lura fienden att angripa någon stor så blir ni en till som går ut och slåss.
  3. Båda dörrarna medan du smyger ut genom fönstret för en kort tur över till fiendens huvudstad d.v.s. förvilla och avsluta det snabbt och enkelt för alltid - fram och bak - om du ska vinna gäller att du förr eller senare måste ta kriget innanför fiendens dörr och bäst in i hans eget sovrum medan han sover för den tysta dolken.

Det är krigets två sidor. Yxan vi slår öppet med medan den tysta dolken är kriget i mörker - före, medan och efter yxan - oavsett om det är argumentation eller egentligen precis vad som helst beroende på hur gärna du vill vinna och som du tror är tillräckligt troligt relativt risken är förblir tyst.

Av just den orsaken finns det värde med t.ex. UN därför att det är just detta krig kommer ner till. När vi lämnar över mer ansvar till amygdala vilket krig ser till görs automatiskt kommer konflikt ner till att vinna där andra faktorer oavsett om de är rationella eller inte, eller om något i småsaker vinns på att bryta mot dem, minskar i betydelse. Blod är blod och i perception om amygdala trycks tillräckligt högt upp har andra mönster liten betydelse.

Scorpions - Send me an angel

Här har vi musik med de rena höga ännu om inte musikaliskt bättre renare med klockor man slår på. Det blev aldrig att jag följde upp dem och om jag inte ser något direkt utgår från att jag ändå vet vad det är more or less.

Sedan alltid för musik - liksom mer eller mindre allt annat - kan saker vara antingen på insidan (t.ex. du hör musik i huvudet) eller på utsidan. Precis som allt övrigt i Uppmärksamhet på fester i en rekursiv modell i perception är det rekursivt och är endast ett uttryck av entropins sidor - där jag mer än de två vanliga för energi respektive information uttrycker den nu i tre dimensioner samt tiden förutom de tre långsamma dimensionerna som jag inte praktiskt engagerar mig i: energi, metabolism, information, tid och evolutionens tre sidor - vackert illustrerat av att om du ler tenderar det att göra dig på bättre humör.

"The wise man said just find your place
In the eye of the storm
Seek the roses along the way
Just beware of the thorns"

Eller för att ta några färska studier där vi ser det (medicinskt forskning har nu fokus på vad folk har problem med i grundforskning vilket gör att ju mer grundläggande det är desto närmare är det ett faktiskt problem och därmed lite mindre trevligt).

1. Din kropp representeras tidigt och upprepat intensivt så avtrycket består efter kroppsdelen försvinner. Själv tvivlar jag på att någon vuxen inte upplever fenomenet men det behöver beroende på livsstil och personlighet i övrigt vara vad som är starkt jämfört med det löpande avtrycket av övriga kroppen, och i så fall inte besvärande eller vad man kommer ihåg (även om det kanske dyker upp av och till).

Phantom limb after stroke: An underreported phenomenon (Cortex)

2. På samma sätt är givetvis människor känsligare för hierarkiskt kompensatoriskt förtryckande när det rör kroppen där vikt självklart kan vara en sak också ofta upprepat som viktigt för överlevnad i press:

Teasing About Weight Can Affect Pre-Teens Profoundly, Study Suggests

3. Här har vi det eviga avtrycket i form av PTSD från hierarkiskt kompensatorisk beteende när gjort väldigt tydligt:

A meta-analysis of the long-term sequelae of a genocide.

4. Och rekursivt till de tre långsamma dimensionerna och här till de egna generna där vi ser hur stress förändrar genuttrycken:

Stress-factors can control our genes (se också Polycomb Group Protein Displacement and Gene Activation through MSK-Dependent H3K27me3S28 Phosphorylation i Molecular Cell men givet genetikens mindre ovanliga språk med mycket korta förkortningar är säkert pressmeddelandet vad som är det bättre valet här).

Självklart är en annan lika viktig i de tre små dimensionerna det naturliga urvalet som ju som vi alla vet handlar mycket om perceptionens mönsterigenkänning samt givetvis också upprepningen. Alla tre av dessa utgår jag dock från ska gå att approximera bort på alla sätt vilket också har den kvaliteten att jag slipper diskutera de mest osmakliga sidan av det som genetisk krigföring där en av de mer kända mekanismerna är hur våldtäkt går epidemiskt med krig.

5. Förändring av tillståndet från en tidpunkt till en annan (kort eller lång tid) kan påverka upplevelsen - mer upplevelse antingen mer eller mindre d.v.s. framåt eller stilla - av det mesta och just här handlar det om att amygdala ökar sitt avtryck tillbaka mot perceptionen för att göra oss fokuserad på eget eller andras blod - mer eller mindre - vaksam eller redo att angripa (där det senare nästan alltid är bättre i dagens värld där det nästan aldrig realiseras d.v.s. det är bättre att bli lätt arg än lätt nervös för humöret men i faktisk konflikt mot en kompetent fiende behöver du båda och bäst upprepningens träning där du lär känna honom eller henne nästan som en vän så att du alltid Tillräckligt Rätt kan föreställa dig vad som nu kommer och vilken av de tre som är rätt: en vakt utanför den egna dörren - försvar - eller någon annans dörr - lura fienden att angripa någon stor så blir ni en till som går ut och slåss - eller båda dörrarna medan du smyger ut genom fönstret för en kort tur över till fiendens huvudstad d.v.s. förvilla och avsluta det snabbt och enkelt för alltid om du ska vinna gäller att du förr eller senare måste ta kriget innanför fiendens dörr och bäst in i hans eget sovrum medan han sover för den tysta dolken).

The effects of anger and sadness on clinical pain reports and experimentally-induced pain thresholds in women with and without fibromyalgia

Väldigt enkelt. I princip. (-__-)

För att ta en till som gör samma sak men med pipor som ska antar jag härma vinden.

Uppmärksamhet på fester i en rekursiv modell i perception

Artikel The Neuroscience of Cocktail Party Conversation om audiell uppmärksamhet var intressant genom att peka på idéer som är direkt svåra att se en modell av och som också här tycks ha bromsat förståelsen.

Låt oss börja med:

"The second issue is one of selection. When we listen to one conversation over another, we are choosing to redirect our auditory attention, but neuroscientists have yet to discover how the routing of these decisions happens."

1. Först har jag inte sett någon orsak varken i forskning eller fallstudier, eller i övrigt som indikerar att annat än ett fåtal grundläggande principer tillämpas i hjärna och perception där istället dessa återanvänds med viss specialisering samt kombinationer. Det samma gäller kroppen i övrigt.

1.1. Därav rörande modeller vilket är vad som här kan ge förståelse av helhet finns föga anledning att tro att en separat i principer mellan känsel, syn och hörsel är nödvändig.

1.2. P.s.s. inser vi att vad vi kan se som en rekursiv princip finns. Jag uttryckte den inexakt nyligen för att tydliggöra den medan jag satt och funderade över arkitektur för att uttrycka hela perceptionen och arbetsminne (dock utan amygdala annat än ev. "nervös" - "aggressiv" med beroende av och påverkan på perception och arbetsminne) enligt nedan där det just här ses för ögat därför att forskning på guppies har varit vad roat mig att läsa nyligen och betrakta fram nyligen:

f (öga,ljus) ->
f (perception,f(öga,ljus)) ->

Därefter har jag uttryckt det vidare ut till andra funktioner men låt oss här stanna och göra två saker tydligt man lätt missar:

1.2.1. Principen som uttrycks avser som skrivet ett "intryck" för en kort tidsperiod.

1.2.2. Det rekursiva sambandet avseende perception förstärker signalen vilket påverkas av vilket behov vi haft (där säkert delvis en färdig karta finns medfödd men flexibel avseende påverkan av träning ex. visat i Actionspel (dataspel) ger snabbare och korrekt beslutsfattande både i rekursion som görs och utbyggnad av nätverket).

Här kan vi även notera att Technische Universitaet Muenchen (TUM) nyligen dokumenterat en biologiskt funktion som motsvarar en av de rekursiva sambanden i 1.2.2. och exakt som förväntat utifrån principerna diskuterade här d.v.s. vad vi kan se som en mindre grind gå till en större där mer i tidig ålder utvecklande förstärkning och rekursion ofta kommer vara av den typen: Dendritic organization of sensory input to cortical neurons in vivo.

1.2.3. Rekursionen behöver inte vara (och är inte uteslutande beroende på vilken del i kedjan fram till upplevelse vi betraktar) implementerad så att den går på samma neuroner utan förstärks över vad vi kan visualisera som ett antal två dimensionella nätverk.

1.2.4. Storlek av förstärkning i perception styrs också över ett tillstånd där dels lång historik finns där det rent av för det mycket tidigt upplevde medan hjärnan utvecklades under tidiga åren är väldigt fast men i mycket av vad vi gör många gånger eller begrepp vi hör ofta.

1.2.5. Vidare styrs detta av det nuvarande tillståndet d.v.s. till exempel nuvarande samtal där vi kan visualisera det för att förstå det som kvarvarande dämpande vibrationer där varje ny signal som kommer är en ny vibration men kan addera till kvardröjande, och energin för de samma också styrande hur länge de kommer vibrera lite och därmed ge möjlighet att förstärka igen styrs av inlärd historik ex. en person viktig för dig (d.v.s. ofta upprepad) är lite starkare liksom en vilt främmande person som talar om ett ämne som just är ofta upprepat för dig.

Följande studie tror jag är ett uttryck för det och möjligen en indikation hur detta lager implementeras (tänk rekursivt mer än neuronnät): Intrinsic biophysical diversity decorrelates neuronal firing while increasing information content (Nature Neuroscience).

Notera särskilt att spektralanalys saknar meningsfull möjlighet att uttrycka detta om man ser det som det centrala (även om det kan användas som en detalj i implementationen) givet de transform metoder som används på grund av:

1.3.1. Vi har inget naturligt tidsbegrepp.

1.3.2. Vi har ingen bra metod att naturligt uttrycka historik.

1.3.3. Det finns ingen naturlig väg för att uttrycka rekursiv förstärkning bara utifrån faktorn att något är inlärt viktigt.

1.3.4. Även om vi behöver en transform metod i ett steg skulle jag tolka idéen att spektralanalys är en väg framåt som ett exempel på hur något ofta upprepat (här från bildanalys och mönsterigenkänning i praktiska tillämpningar) är vad folk lätt sitter och prövar med evinnerligt utan att inse att en annan transform metod passar bättre för problemområdet.

D.v.s. neuronerna beter sig endast som en funktion för spektralanalys om vi kastar bort allt annat som det gör, särskilt sett tillsammans, och har man gjort det går det inte att se någon mening i helhet efter det steget därför att då föreställer har du ingen klar eller mer korrekt har du en felaktig - bild av vad som sker där.

Ser vi vad som sker även tidigt blir det inte mer komplext - tror och hoppas jag givet att jag ännu inte fullt har hela arkitekturen ritad om nära och ännu inte är säker på att jag CPU-kraft att köra en modell av även om jag förenklar en bild för en sedan gjord implementation - att uttrycka sambanden efteråt.

Särskilt rörande skärningen mellan perception och andra funktioner är följande också värt att peka på:

1.3. Det är skillnad mellan en 2D- och 3D-dimensionell bild i hjärnan där den senare kommer sent i processen. Betydelsen menar jag t.ex. illustreras av följande studie Harvard gjorde på skolbarn som höll på matematik avseende vilka metoder för att föreställa sig problemen som har värde (där matematik är en förmåga som ligger sent efter perception):

Performance on Middle School Geometry Problems with Geometry Clues Matched to Three Different Cognitive Styles (PDF)

1.3.1 P.s.s. som 1.3. också menar jag exemplifierat av samma studie inser vi att perception gör bedömningar i 2D. Där har det givetvis ingen betydelse om det är syn- eller hörselintryck eller något annat.

1.3.2. Vi kan därav se bedömningar - som ju här välkänt handlar just mycket om större / mindre, mer / mindre, högre / lägre o.s.v. - som en 2D feature map.

1.3.3. Från 1.3.2. inser vi därav att den förstärkningen över tiden i ett eller flera set projiceras till vad vi kan se som en 2D feature map.

1.3.4. Samma rekursiva princip gäller här därav kan slutsats från en eller flera feature map jämföras med varandra efter. Rörande uppmärksamhet bör det vara en kontinuerlig process där vi kan se koncentrationsförmåga som förmåga att hålla kvar vid en sådan (där ju också en sidan av de rekursiva uttrycka är dopamin receptorer) som vi över en något längre tidsrymd inser är viktigare (där ju det i sig är en liknande rekursion).

För diskuterat om feature map kan vi relatera till den nya studien MIT gjort: Unsupervised Natural Visual Experience Rapidly Reshapes Size-Invariant Object Representation in Inferior Temporal Cortex (Neuron). Och där indikera att när egenskaper blir abnormt överdrivna - t.ex. i tecknade filmer eller reklam - är det givet att formen finns kvar tillräckligt vad som kan påverka oss mycket tydligt (t.ex. stora ögon).

Det är tror jag p.s.s. vad som ligger också bakom humor där vi snabbat upp en felkorrigeringsmekanism där vi inser att "två" (notera citationstecken både före och efter) "mönster" som relaterat väldigt udda rörande "större" och "mindre" (eller jämförbart) trots att de tycks uttryckas tillsammans inte är farligt eller föranleder ny reinforced learning där denna istället blir i ögonblicket vilket när det snabbas upp i humor känns angenämt.

1.3.5. Att flytta uppmärksamhet är vad som styrs av den kontinuerliga processen av de mängder av dessa aktuella. Om någon skriker blir det väldigt högt och du flyttar uppmärksamheten. Marscherar en stor grupp människor in alldeles tysta kommer du flytta uppmärksamhet om du ser dem. Om någon pekar kommer du troligt också flytta uppmärksamheten. Indikerar något att ett ofta repeterat farligt rovdjur - t.ex. en orm - finns i lokaler förändrar det också din uppmärksamhet. För att ge tre exempel på troligt mer jämfört med den person du talar med.

Relevant för förstärkning meningsfull här kan följande Berkeley gjort vara meningsfullt: For neurons to work as a team, it helps to have a beat. Det avseende när vi behåller uppmärksamhet för att samla in kunskap om omvärlden (för att peka längre än som diskuteras här rörande koppling tillbaka ner från vad jag brukar enklast kalla arbetsminne) till perception.

1.3.6. P.s.s. som 1.3.5. och föregående har vi motsvarande samband för behovet av att uppdatera samband för dessa där du kan ha fler som är potentiellt intressanta medan nuvarande samtal inte just ger något. Det senare börjar bli redundant där ingenting nytt och ingenting som föranleder en förstärkning som är mer än normalt ointressant dyker upp vilket gör att du börjar känna intresse av att ta in ny information och blir uttråkad eller tänker på annat för att dra nytta av datorkraften för att utreda vilken information som kanske är meningsfull att ta in (mer eller mindre intressant).

Vi kan relatera konceptet till följande algoritm snarare än modell givet att den uttrycker en funktion där jag är väldigt trygg i att ett antal andra agerar parallellt och tillsammans med något man troligt kan uttrycka just på detta sätt (denna metod känns praktiskt väldigt elegant): Instantaneous Non-Linear Processing by Pulse-Coupled Threshold Units (PLoS Computational Biology) - Över eller under gränsvärdet.

Det är bara "enkla" (eller ett enkelt) samband rekursivt.

"The art of being wise is the art of knowing what to overlook."
The principles of Psychology,
William James.

Eller som jag skulle uttrycka det:

Stirrar du för länge på en detalj får du riktigt stora svårigheter att se helhet därför att just den detaljen blivit oerhört förstärkt inkluderande en övertygelse om att den är viktig.

Strategisk militär manual läckt från Nordkorea

2010-09-20

Publicerad innan på SEOTaktik i Nordkoreansk manual över militärstrategi läckt. Värdefullt att särskilt understryka här för en bredare publik är hur oerhört lätt när fakta saknas att skapa en falsk bild om vissa uppgifter stämmer - det gör att falsk information lätt uppfattas som riktig. Detta behöver inte alls vara fallet för den militära manualen men kan mycket väl vara det om den nordkoreanska regimen ser ett värde av att ge en falsk bild. Givet att landet är en diktatur är det svårt att bedöma uppgiftslämnare vilka också även om ärliga från en början mycket lätt upptäcks varefter de kan användas för att manipulera bilden omvärlden har av verkligheten i Nordkorea där de hela tiden tenderar till att önska understryka sin militära slagkraft (som nog inte är så stor som antal soldater ger en bild av även om deras kärnvapen om praktiskt fungerande givetvis representerar ett enormt hot).

Voice of America rapporterar att en tycks det ganska detaljerad manual över Nord Koreansk stridstaktik även med specifika metoder ska ha läckt ut via en kristen organisation i Sydkorea:

Secret Manual Gives Glimpse of North Korean Military Tactics

Vi har en kopia av manualen här: Leaked North Korean Military Manual (Scribd).

Förgiftad information är möjligt

Värt att peka på att även om den är skapad för att ge en falsk bild av Nordkoreas möjligheter och slagkraft skulle den innehålla en betydande del korrekt information rent av rörande sådant där man just nu inte vet säkert hur saker ser ut och där uppgifterna kan bekräftas. Det är ju vad som föranleder folk allmänt oavsett om det rör sådant här eller vad som helst att bedöma saker som korrekt.

Nordkorea enligt The New York Times ska också i dagarna ha initierat samtal med Sydkorea:

"North Korea has proposed military talks with South Korea to discuss border disputes, the South Korean Defense Ministry said on Thursday, in another sign that the North is reaching out to its rival after months of acrimony."

Från: North Korea Proposes Discussing Border Issues

Givet att jag inte läst manualen kan jag inte bedöma om något finns i den som kan ge en falsk bild av Nordkoreas slagkraft (där utelämnad information lika väl som direkt falsk information kan förgifta informationsanalys lika mycket). Men det känns givet det ungefär lika sannolikt att den är förgiftad som att det inte skulle vara fallet.

Därmed inte sagt att jag tvivlar på att vilka hemligheter som helst kan antingen köpas eller fås från missnöjda individer i Nordkorea bara möjlighet att tala med dem utan att de fruktar några repressalier finns.

Dessutom bl.a. kristna organisationerna i Sydkorea (men också fler) är kända för att promenera in i Nordkorea av och till över den kinesiska gränsen. Vidare flyr folk i ganska stort antal från Nordkorea regelbundet över samma gräns (och kan också skickas tillbaka om de kinesiska kommunisterna fångar dem) och det är inte otroligt att personer som kan ha något de uppfattar har värde och ökar förutsättningarna att skapa ett nytt liv också tar med.

Lyckans Gudinna hittad i Medelhavet

2010-09-18

Lyckans Gudinna identifierades utanför Frankrike i Medelhavet i en utgrävning gjord av University of Haifa:

Inga av minna läsare här är givetvis så skrockfulla att tro att detta i sig kan påverka världsekonomin eller förutsättningarna för fred i Mellanöstern. Samma sak gäller emellertid inte Amerikaner, Asiater och Greker (och övriga Onda Ögat kulturer vilket inte minst inkluderar hela Mellan Östern) vilka är välkänt skrockfulla och tolkar allt som tecken på olika saker.

Gudinnan uppfiskad har vi nedan:

Ställ gärna i relation (även om statyn ovan är sliten) med denna senare från hennes inkarnation i den romerska kulturen (statyn finns på Galleria dei Candelabri):

Gudinnan är ofta en aning mer levnadsglad och rund i den grekiska kulturen oavsett exakt vilken Gudinna- eller halvgudinna-roll det handlar om jämfört med den romerska där både gudinnan i olika varianter liksom Guden är lite magrare och mindre ofta roar sig ohämmat.

Möjligen är orsaken att stoicismen som började ta utrymme under Alexander den Store vid tiden för att Rom är väsentligt hade hunnit få ett utrymme i denna kultur där det länge var ett av de bärande benen även om nu ohämmade excesser under ytan var vanligt.

Miku Hatsune - Vegetable Juice Dance

Här har vi ett exempel på ett fenomen jag tänkte vi kan samla några exempel på även om dess påverkan är välkänt för mig. Vibrationer gärna i färg tenderar när de görs rytmiskt att stimulera oss en aning.

Vi kan se det som att de korrekt gjorda är symmetriska t.ex. påverkande en ram och därmed inte påverkar hur vi bedömer vad vi ser. Samtidigt genom att växla snabbt, ha intensiva färger eller vara stort aktiverar de neuroner i vår perception och den större aktiveringen ger en ökad synergieffekt mellan samtliga och därmed förstärks intrycket.

Här är målsättningen med det att hjälpa oss att sjunga om grönsaksjuice och kanske köpa grönsaksjuicen. Den rytmiska visuella entropin gör att musiken uppfattas bättre än den är och i båda betydelserna - vi uppfattar den mer och vi uppfattar den som lite bättre - och det kanske spiller över på hur vi betraktar grönsaksjuicen (vilket vad varit mer troligt om man samtidigt dricker grönsaksjuicen).

Effekten av detta kan ibland bli problematisk för personer som är känsliga för att uttrycka epilepsi som vi kan se som en symmetrisk överaktivitet i en eller flera av de för detta viktiga delarna (t.ex. temporal loben). Den här typen av rytmiska ljus tenderar att utlösa epileptiska angrepp oftare än andra även om känsligheten skiljer sig där en del behöver undvika det helt.

Facebook fortsätter störa Adsense regelbundet

2010-09-17

Facebook tycks ha fortsätta prestanda problem av och till regelbundet. Fascinerande och farligt för webbplatser stör det ofta ut annan annonsering, och kan också få Facebook att förändra sin placering på webbplatsen.

Det är vad man kan uppleva på alla möjliga sidor. Och Facebook är faktiskt det enda jag sett betett sig på sådant sätt att de stör ut annonsvisningar för olika system för det som Adsense.

Tigrar som äter lejon

Att tigrar besegrar lejon i strid är givet. Orsaken ligger i två faktorer:

1. Lejonhannen är ett exempel på den typ av energi lat individ organisationer som gör mindre men kan ha andra värden.

För lejonhannen är det värdet i princip att skrämma iväg hyenor där hans storlek och enorma man har större betydelse än hans praktiska förmåga i strid (om hyenorna ändå slåss förlorar han men han är så stor och imponerande att de sällan gör det).

Att jaga har han lämnat över till honorna och att praktiskt klara att döda ett byte är mycket svårt för honom därför att han syns för bra. Det är två sidor av samma sak. Tar en yngre hanne över flocken får han nöja sig med att oftast leva på kadaver i väntan på att dö.

2. Den andra orsaken ligger i att lejonhonorna nödvändigtvis är sämre på att slåss än tigrar. De är anpassade för att samarbeta i grupp när de lägger ner ett byte eller i mer symbolisk kamp om rangordningen.

Det skiljer sig radikalt från att slåss med ett jämn stort kattdjur. Visst att man kan tro att de borde dra nytta av gruppen men i praktiken är det oerhört svårt för dem både av begränsat utrymme och att angrepp i de taktiker de är tränade i sker en och en där de i detta fall blir skadade en och en av ett djur som är anpassad på individuell strid utan att bl.a. lägga en förslöande tid på att synkronisera vad övriga flocken är.

Vi kan se allt detta i uttryck i de stridsscener mellan tigrar och lejon vi har samlade här. Notera särskilt att tigrarna hela tiden är snabbare och också att lejonhannen tappar stridsvärde genom att han tror att det ger något att blåsa upp sig och verka stor vilket tigern utnyttjar genom att slå under huvudet med sina klor mot halsen. Några träffar där och lejonet är åtminstone allvarligt skadat där blod är energi respektive därför att klorna bär bakterier från kadaver.

Däremot om lejon hade varit mindre än tigrar och fler i antal än deras flockar är nu hade det blivit en helt annan sak. Det både av utrymmes skäl och av ökad effektivitet på synkronisering där de kan synkronisera ungefär samma antal individer men där dessa på samma stridsyta kan synkronisera vidare till fler.

Där kan vi jämföra med hur myrorna alltid tycks tränga ut termiterna.

Av exakt samma samband är tigrar intelligentare än lejon därför att lejon bär en tids- och energikostnad som doneras till flocken. Det innebär kostnad att hantera synkronisering och det gör deras hjärna långsammare och också p.g.a. det gör det svårare att bibehålla en större utsträckning av näten. Fiskar kan därför röra sig i större stim än valar men valar är intelligentare.


Foto: Tambako the Jaguar Licens: CC by-nd 2.0

Tittar vi på företag gäller att när systematiska faktiska nödvändiga kostnader för att skapa produkten är mycket reducerade för en produktion kommer alltid större organisationer som bär egna systematiska kostnader som inte tillräckligt effektivt översätter till värde förlora i individuella strider men kan ändå ha ett över tiden större överlevnads värde vilket dock styrs av antalet individer i miljön.

Undantaget är monopol eller där infrastrukturen kontrolleras där ju fildelning av filmer är exempel på båda faktorerna.

Pachanga - Loco

Här har vi ett typiskt exempel på väldigt gul musik och om jag har rätt hur det här förstärker varandra väldigt korrekt är rent av de gula färgerna förstärka.

Sedan får jag erkänna att även om jag nu har en principskiss för en modell från storlek, färg o.s.v., via ögat, in i perceptionen, från perceptionen över till felkorrigering och arbetsminne, kopplat till kreativiteten, via de osmakliga hierarkiska sambanden (där vi människor verkligen ganska ofta är tämligen otrevliga men att både jag och tror jag människor allmänt upplever det är kanske ett positiv förutsättning vi kan bygga vidare på för att undvika alla onödiga krig och småkonflikter) ut till organisationer och populationer gäller det endast via den ena dimensionen där vi biologiskt (men realiserade entropi i information är givetvis lika verklig som i biologiskt funktion realiserad infrastruktur för att tolka sådana avseende påverkan även om vår natur gör det svårt för de flesta att klara att se sådant vilket är varför statistik och informationsanalys är praktiska verktyg) i ögats iris börjar med D1- och D2-receptorerna.

S.O.S Brigade - Dam Dadi Doo

2010-09-16

När musik kompletterande uttrycks på detta sätt innebär givetvis reduktionen i visuell redundans en förstärkning av musikens rytm så länge figurerna rör sig till rytmen. Förenklingen innebär att:

  • Mycket av kroppsspråk och rörelse i rytm relativt mönster vi detekterar i vår normala värld är tydligt.
  • Ej till det relaterad information är givetvis mycket reducerad.
  • Den visuella "rörelse" eller "energi" som kan uttryckas på ytan är begränsad till dess storlek, hastighet, kontrast, ljusstyrka och nivå där ingenting förutom detta kan inverka givet att text inte är aktuellt och musik redan är gjord innan animationen.

Därmed upptar rörelser i rytm mer av vad som är tillgängligt och det ger en förstärkning av upplevelsen av rytmen. Det behöver inte alls innebära att en video med människor är mindre effektiv men den kan vara det och vilken påverkan distraherade ej relevant information har varierar också från den allmänna "brusnivån" i perceptionen där om den är hög det är mer troligt att irrelevant information förstärker befintligt brus.

Förstärkningen ges även av upprepningen där S.O.S finns för en mängd annan musik görande ungefär samma sak. Vi får därför i princip den vanliga varumärkesbyggande upprepningen där det lika lite här som för företag bäst är associerat med att något fysiskt uttrycks d.v.s. det görs bäst uteslutande i information (en annons är bättre än att någon knackar på din dörr och berättar det och en butik som ej uttrycker varumärkesbyggande i information gör det inte alls i den dimensionen även om kvalitet och service kan påverka uppfattning).

"If you feel the groove groove
The dummies have to move move
Can you feel the beat the beat the beat"

Vidare vid träning d.v.s. upprening av hela sekvensen (du lyssnar och ser på filmklippet många gånger) kommer påverkan mer när redundans är reducerad. Utan undantag därför att det är mer effektiv kodning. Däremot kan det givetvis vara mer reducerande i associerad kreativitet men upplevelsen av den faktiska meningsfulla informationen som överförs kommer alltid oavsett person vid upprepning förstärkas mer här. Av samma anledning är slagord mer effektiva i påverkan vid upprepning än något mer komplicerat att uppfatta som egentligen men via motivering och diverse annat kommer ner till samma enkla slutsats.

Kaststjärnor kan förklara Apples framgång

2010-09-15

Om nyheter från Blomberg - Steve Jobs Stopped at Japan Airport Over Ninja Stars, SPA! Magazine Says - är korrekt vet vi inte och är inte av en typ de faktakontrollerat själva. Men det är inte orimligt och även om det kanske känns lite ovanligt att Steve Jobs tänkt sig att öva med kaststjärnor behöver det inte vara dumt och kan ge en del av förklaringen till hans framgång.

I Steve Jobs roll är det ju viktigt att tänka nytt i paketering och känsla av produkterna där varje framgångsrik produkt de haft varit en del av en serie skapad från en första lyckad sådan produkt som Apple II, Macintosh, iPad och iPhone.

Att öva motoriskt cortex och balans oavsett om det är via yoga, svärd eller kaststjärna är vad som kan ge värde. Denna del av hjärnan är massiv i storlek även om densiteten på receptorer är lite lägre och den är kopplad direkt eller indirekt till allt viktigt för idéer.

Vi kan se det som denna typ av övningar aktiverar hjärnan utan att de mest kritiska för nya idéer behöver arbeta direkt. Det är möjligt att dessa kan genomföra den typ av "sortering" och "förstärkning" när sådana övningar sker avslappnat (d.v.s. efter att direkt inlärning av aktiviteten skett) som jag diskuterade på Nyhetsbloggen i Hur plötsliga insikter och lösningar uppstår och citerat nedan:

Sudden Genius? Andrew Robinson

"Newscientiest har den läsvärda artikeln Eureka! How moments of genius happen om kreativitet diskuterad utifrån boken Sudden Genius: Creativity Explored Through Ten Extraordinary Lives (Google Books) av Andrew Robinson.

Jag skrev en kommentar till artikeln som kan vara praktisk att ha kvar här och diskutera vidare:

I for sure have reason to think you and/or the book at least partly got this right:

"it highlights the fact that creative people are complex individuals who focus on their work to the exclusion of all else."

But I didn't quite see in your article how that conclusion was made.

And saying you are partly right I mean the time around such ideas being formed even for a few years under which the thoughts often are highly focused on the subject area many hours per day making the process on the biological neural networks for stabilization of memories and so on working relative total very localized on just that subject area making "random" ideas for example in sleep more likely.

Besides that I am not that sure that many of these extraordinarily persons generally in life "focus on their work to the exclusion of all else." Though it might hold some truth in it :-)"

Jag tror som Robert Weisberg (Temple University) heller inte på några omedvetna tankar som ger upphov till nya idéer och lösningar.

Vad jag tror förklarar de idéer man kan få i sömnen - kanske normalt närmare vaken - eller i plötsliga insikter är hjärnan som utan en färdig karta eller väg förstärker mönster representerade inlärning både vad som är färskt och aktuellt (från dagens tankar och inlärning) respektive gammal kunskap som behöver förstärkas genom att sätta spänning mellan neuroner för att den inte ska "försvinna" (det sker ändå men hålen "fylls igen" vilket gör att korrekthet minskar med tiden).

Detta sker möjligen dygnet runt men det är naturligt att det kan arbeta mer intensivt när vi sover eftersom flödet av nya intryck som behöver utnyttja sådana nätverk är lägre.

Fokuserar vi nu tydligt på ett begränsat område under en period kommer de biologiska neuronnäten relaterade till detta aktiveras mycket mer under detta jämfört med totalt i hjärnan inte minst därför att du studerar ämnet intensivt med få andra intryck.

"Insortering" av nytt relaterat till det från ett stokastiskt eller systematiskt (utan hänsyn till kunskapen) schema kommer då oftare ge träffar mellan olika delar som kan ha värde och som vi missade via medvetna tankar där vi följde en "exakt" väg. När processen pågår lyser kopplingarna upp men utan en plan och ibland upplevs en koppling under detta och det representerar en möjlig idé.

Tittar vi nu på kända exempel när stora upptäckter skett på detta sätt tycks en känsla av att något viktigt insetts upplevas när man tvingas vaken. Det är också vad jag själv kan uppleva när det sker. Troligen är detta bara en mekanism för att flagga att denna process hittat en koppling vi innan inte hade aktiverat i ett nätverk som är allmänt mycket aktiverat (d.v.s. tycks vara väldigt viktig).

Insikt är ingång till ett nytt perspektiv och inte en färdig lösning

Däremot är jag mindre säker på om insikten som då fanns när de vaknade verkligen representerar upptäckten i sig där ju vad personerna refererar till åtminstone i sig inte kan sägas vara det direkt. Ofta är det en visuell bild som får dem att förestå något.

Det är vad jag tror indikerar ett intryck som hjälper oss att gå till ett nytt perspektiv på kunskapen bedömd intressant därför att en eller några träffar givits (under lagring och förstärkning) i sömnen i detta. Givet det och den allmänna insatsen tidigare på ämnet kan detta då leda till en snabb förståelse genom att tänka från det perspektivet.

Fler kvinnor inom teknik och matematik kan ge fler lösningar

Bra att läsa vilket anknyter till detta men rekursivt utåt sett på generationer av människor (eller populationer sett över en längre tid) är Upptäckter bygger på upptäckter.

Av samma anledning kan vi argumentera att vi i forskning gynnas av att ha personer med olika erfarenhet från olika kulturer därför att det uttrycker naturligt fler p.s.s. "irrelevanta" men konstruktiva perspektiv. Därför är det exempelvis viktigt med fler kvinnor inom matematik och teknik som diskuterat i:

Kvinnliga förebilder inom matematik
Kvinnliga förebilder i matematik: Fler sajter kan enkelt skapa värde

Vi står inför stora utmaningar rörande inte minst miljö och trots positiva tecken på utveckling av nya lösningar går saker sammantaget inte bra. Mycket mer krävs i ökad hastighet även om det inte är problem som behöver lösas på ett fåtal år.

Fler inlägg i detta område finns bl.a. via modell av människans språk där flera tidigare färskare inlägg om området på Nyhetsbloggen finns länkade. "

Aktivering av motorisk cortex kan tänkas förstärka den effekten just genom att området är så massivt vilket gör att chansen för att träffar ska uppstå blir mer sannolika därför att de möjliggörs över större avstånd.

Balans, koordination och motorik stimulerar mer

Vidare är det mycket möjligt att området varande så massivt stimulerar tillväxt faktorer på en nivå som gör systematisk skillnad i hjärnan och bidrar positivt till hela hjärnans tillväxt.

För kaststjärnor att variera sig med kan vi se andra världen:

  • Det aktiverar minnen av den japanska kulturen, västerländsk populärkultur och minnen från resan vilket relaterar "irrelevant" men enligt resonemanget i citatet har det värde.
  • Vi kan gissa att det är nytt för Jobs och något han köpte medan han var i Japan i någon turistbutik eller liknande och att lära sig något nytt är positivt.

Dessutom är kaststjärnor lite farliga vilket adderar aktivering till träningen med dem på samma sätt som perfektion i träning med svärd, motorsport eller kanot i forsar kan tillföra något positivt för hjärnan.

Steve Jobs kan nu visa Eric Schmidt vem som är mest man

En lika potentiellt värdefull möjlighet som Jobs kanske inte tänkt på är att nästa gång han dricker kaffe med Eric Schmidt kan han visa sin souvenir. Schmidt kommer känna att Jobs inte bara är en kreativ företagsledare inte rädd att pröva något nytt från en främmande kultur och viktig marknad utan också att Jobs är en tuff hänsynslös krigare som smyger sig fram som en Ninja: en hård motståndare i klass med de i Kalifornien välkända filmhjältarna Clint Eastwood och The Governor (¬_¬)

Visst att stora skillnader finns mellan hur barns och vuxnas hjärnor fungerar men mycket ligger i impulskontroll och förmåga att utnyttja hjärnan över större avstånd. Sådant här är också viktigt och gäller för såväl barn som vuxna.

Foto: R'eyes Licens: CC by 2.0

I konkurrens med Google hjälper det till att kompensera bl.a. för hur Matt Cutts klättrade upp på Kilimanjaro begav sig ut och besteg ett berg och det utan internet. Jag ser inte att Apple mött upp där än.

Sådana faktorer verkar alltid löjliga när man pekar på dem men det innebär inte att de saknar påverkan. Även om att visa upp en kaststjärna kanske inte är vad som är optimalt är det inte dåligt för företagsledare eller viktiga representerande personer att klättra upp på höga berg och dylikt.

Det kan skapa värde för företaget och är tror jag också underutnyttjat där det egentligen huvudsakligen är vissa begränsade grupper som använder det där fler i respektive stora företag kan bygga värde för arbetsgivaren genom att lyfta fram dessa aktiviteter. Kraft indikeras.

Den stora frågan: Är tigrar eller lejon mest inavlade

Jag vet inte om det undersökts men jag får följa upp det. Det är dock möjligt att sambanden jag antecknade i Varför människan "vinner" över både lejon och tigrar och Individ respektive grupp ska ha rekursivt samband även för dygnsrytm verkar även rörande detta.

Spontant kanske man skulle tro (om man räknar bort ev. påverkan människor har) att det skulle vara tigrar eftersom lejonflocken är större och växlar hanne relativt ofta i vilket fall denne kan rensa ut tidigare avkomma och ofta gör det.

Men antar vi att sambanden är rekursiva utan att just nu bry oss i hur de är realiserade här ska tigrar tendera till att bli mindre inavlade därför att lejonflocken känner sig (för att bara ta en rekursiv nivå vilken som helst) lugnare i flock. Tigern kommer istället för ökad risk för inavel och ökad "risk" för mutation istället oftare uttrycka förändrade genuttryck relaterade till risk (jfr PTSD, svält m.m. hos människa) och mellan generationerna.

På samma sätt - och jag gör endast en minnesanteckning innan jag somnar snarare än att ge en fullständig beskrivning - såg vi ju i denna färska studie Religious rite gives evolution a helping hand gjord av Texas A&M University att växtgiftet barbasco som används för att bedöma fiskar påverkat "evolutionen".

Nu får jag intrycket utan att läst själva studie att forskarna föreställer sig att ett naturligt urval (jfr hur giraffer tros ha fått lång hals) givit fiskarna bättre tolerans mot dessa gifter liknande barbiturater (Seconal m.m. vi inte längre använder längre som sömnmedel: väldigt beroendeframkallande med stor toleransökning och med enormt liten skillnad i dos mellan effekt och snabb död vilket ledde till massor av olyckor).

Jag tror dock inte att naturligt urval är förklaringen utan att orsaken är att dessa gifter inverkar på NMDA - d.v.s. är rekursivt under serotonin i hjärnans kommunikation vilket torde vara orsaken till att ketamin och EEC motverkar depression men i ett ögonblick medan påverkan på serotonin varande rekursivt ovanför kräver kontinuerlig behandling - där bedövningen helt enkelt gjort fiskarna "tryggare" respektive "mer otrygga" där incidenten är avklarad.

Från vad vi numera vet sedan ett fåtal år är sådant när uttryckts från krig, svält m.m. vad som kan förändra genuttryck rörande "ångest" eller bättre skrivet beredskap mot faror i omvärlden d.v.s. att man lättare vid en förändring i upplevelse av omvärlden som möjligen kan tänkas vara farlig pressar upp hjärnans aktivitet för att vara redo att hantera den.

Förgiftningen av fiskarna i denna religiösa ritual lär knappast vara diskret smygande utan fiskarna märker att något sker och fiskar med denna egenskap höjer upp sin aktivitet i hjärnan. Visst att man kan från det säga att denna egenskap via naturligt urval propagerar i populationen (och jag tror säkert att det sker) men den viktigaste mekanismen inverkande ganska brett har inte med det att göra utan är bara den påverkan giftet har på fiskarna och att förändrade genuttryck utifrån det uttrycks mellan generationerna.

Vidare från samma resonemang kommer detta gifts verkan på detta sätt via NMDA stimulera genetisk förändring. Det motsvarar på en annan rekursiv nivå vad jag skrev i en kort kommentar till en artikel på Technology review enligt:

"Some thing I reflected on is how serotonin might indicate or reflect the ability for mutations.

We can of course see how expression can pass through generations due to high stress situations for the parents such as for stress sensitivity after parents been in war or starvation. That is situations we have low serotonin so we do not relax.

Also we know that drugs affecting serotonin is quite able to induce mutation in fetus.

Would disturbed melatonin levels increase mutation rate?

I for sure have no idea if it would indicate a more elaborated role for serotonin (or more likely perhaps a function reflecting on serotonin through say a chemical close compound).

But it is at least a possibility and perhaps several mechanism for such might exist. Say melatonin get disturbed.

That is you have moved which for must of our evolutionary history is a slow process on going some their and not to day as moving back and forth - probably you have either walked fast and long due to food missing or drifted with the sea.

You have reach a new area. Perhaps disturbed melatonin would signal an increase in mutation just because it seems more likely the population would benefit from it.

That could explain how certain finches seem to change "to fast" regarding beak size (thinking if I remember right coming to Galapagos).

Serotonin being a tryptamine might affect other such mechanism in ways that even without problems for a grown up eating it cause the problems for fetus the way that has been documented."

Från: How Fast Are We Mutating? där jag är hanshusman.

På samma sätt om vi människor har ett barn och ger det mjölk kommer dess innehåll delvis spegla allt detta också till barnet som en lite anpassning av dess tidiga utveckling mot åren som kommer för att spegla den nuvarande situationens behov. Eller mer korrekt gissar jag att det är så och att kvinnan därför kommer uttrycka högre nivåer av serotonin än annars medan hon ammar. Men jag har inte följt upp det än. Det bör dock vara på det sättet om den generella principen gäller här också och i allmänhet tycks sådant spegla sig från situation till situation eller perspektiv till perspektiv vilket ju är naturligt givet att fungerande mekanismer energi effektivt återanvänds och att evolutionen liksom människan tenderar att bygga vidare på vad vi redan har med begränsade förändringar.

Detta är en av de mer spekulativa anteckningarna jag brytt mig att anteckna publikt läsbart men då gäller att som jag ser på praktiska tillämpningar av modellen jag sätter samman har serotonin väldigt liten betydelse där applikationer i denna d.v.s. i så fall påverkan av språk enkelt approximeras med inte alls samma komplexitet som t.ex. sekvenser (språkets musik). Därav är det korrekt att ha en anteckning här om jag ändå skulle önska återvända till det eller så faller det bort från mitt minne för att ersättas med skarpare information.

Ett värde av sambanden runt serotonin rör snarare utveckling av psykiatriska läkemedel och om jag gissar runt att vi kan komma att se nya typer av cancerbehandlingar som bygger påverkan på jonkanaler respektive receptorer m.m. relaterat till NMDA respektive tryptaminer (inte minst melatonin och serotonin).

Låt oss avsluta inlägget med ett foto på en av de humlor som håller på att bli helt inavlade borta på Brittiska öarna enligt Inbreeding among bumblebees increases risk of extinction:


Trots att humle hannarna bland Bombus muscorum på de brittiska öarna försöker göra sitt bästa är de för nära släkt med honorna. Kanske skulle några honor och hannar från utländska humlor hjälpa? Från oss människor vet vi dock att vi heller riskerar en ökning av ett systematiskt problem med inavel än att minska en uppfattad (normalt helt felaktigt) vår egen chans att föra generna vidare vilket kan tillsammans med några andra faktorer ha betydelse för att främlingsfientlig uppstår. Men närinaveln fortsatt blir hannarna kanske fysiskt tröttare tidigare och det blir lättare för hannar som blåser in från kontinenten att skapa nytta.

Jag kan inte nog uttrycka hur sorgligt jag tycker det är att humlorna har det tufft. Det är verkligen den av naturens insikt jag i många ögonblick upplevt som trevligast att ha på balkongen och enklast att komma överrens med även om vi i några enstaka tillfällen kanske haft delade meningar om riktigheten att humlor ska vara inne i min lägenhet.

Honungsbin har ju också stora problem och tycks bl.a. i Nordamerika på att dö ut bit för bit. Den exakta orsaken vet man inte men antar vi att principen vi här spekulerar om är riktigt gör den dem mycket känsligare för riskabla förändringar i omvärlden.

Det samma skulle om vi resonerat rätt inte gälla en lika inavlad djurras som lever i små antal. Den stora kolonin uttrycker mer trygghet och genetisk förändring sker oftare via mutation emedan den för individen kommer ske oftare via volativa genuttryck. Om det förklarar varför de nästan fullständigt inavlade svenska bävrarna klarat sig så länge vet jag inte.

Det är en hypotes i alla fall som hela resonemanget. För mig - kopplingen till "serotonin" i språk hör till det mest triviala vi har och vi vet alla nästan medfött vet hur vi uttrycker och analyserar. Det här om det stämmer eller inte gör det samma. men det är möjligt att jag följer upp det mer ändå därför att det är ett så mycket enklare område att ta fram saker för än mer komplexa nyare där vi fortfarande har nästan ingenting i modeller eller data. Komplexiteten i språket är något helt annat och serotonin adderar inte svårigheter där utan det är hemvist för dopaminets sekenser för att uttrycka samband, avstånd, intensitet, kontrast o.s.v. Serotonin är utanför ett fåtal områden - vilka om man ska vara elak inte rört sig just något alls sedan Darwin och senare PCI, respektive för en annat område den gamla typens antihistaminer varifrån mer eller mindre alla idag använda antidepressiva skapats från - inte annat än trivial.

Individ respektive grupp ska ha rekursivt samband även för dygnsrytm

Givet för att göra en ytlig anteckning innan jag somnar gäller för Varför människan "vinner" över både lejon och tigrar att det ska uttrycka rekursiva samband från hur våra biologiska nätverk i hjärnan tillsammans med sinnen ut via samma principer.

Vi vet att sekvenser för t.ex. tid i inlärning och uttryck sker via dopamin - mer / mindre - o.s.v. och troligt att sociala strukturer avseende hotad / ej hotad o.s.v. har en koppling till serotonin.

Rimligen ska vi då kunna se koppling på koppling mellan båda perspektiv lokalt i hjärnan respektive population med människor. Vilket vi också tycks göra kring ett antal saker där jag här antecknar ett jag såg i dag för den studie på honungsbin The Hebrew University of Jerusalem har gjort: Making bees less busy: Social environment changes internal clocks (har inte läst själva studien än).

Där vi ser att dygnsrytmen påverkas av respektive situation och som vi vet åtminstone från studier på guldfiskar från 1990-talet (men mycket troligt sedan dess bekräftat på människor även om jag inte följt upp det) att ögats iris uttrycker via D2-receptorer till hjärnans perception de röd-gröna nyanserna från D1-receptorer respektive också via annan funktion från detektion av ljusstyrkan. Där D2-receptorerna också inverkar och är kopplade till dygnsrytmen.

D.v.s. här har vi en koppling till inlärning av sekvenser uttryckta mot dygnsrytmen där det åtminstone för sekvenser speglas också vidare i hjärnan.

Även om inte avgörande i sig hade det varit väldigt baffling om individens kontext i den organiserade populationen inte hade inverkat på dygnsrytmen speglande detta. Vi har sambandet i ögats iris, troligen i hjärnans neuronnät och vi såg i den israeliska studien att det också uttrycks i populationer åtminstone för honungsbin.

Varför människan "vinner" över både lejon och tigrar

Orsaken till varför människan kunnat konkurrera ut både lejon och tigrar är givetvis att vi både kan uttrycka egenskapen lejon är optimerade mot när de jagar i flock, och som tigrar jaga optimerat ensamt.

Där möjligheten till det ligger i vårt språk och också via samma sak att vi kan uttrycka enklare samband rekursivt vidare.

Sedan är det visst enormt tragiskt att tigrar börjar närma sig utrotning men det lär vi tror jag vända. Det är trots allt jordens mest storslagna djur där ingenting är lika imponerande och mäktigt.

'The tiger is facing its last stand as a species,' said Dr. John Robinson, Executive Vice President of Conservation and Science for the Wildlife Conservation Society. 'As dire as the situation is for tigers, the Wildlife Conservation Society is confident that the world community will come together to save these iconic big cats from the brink for future generations. This study gives us a roadmap to make that happen.'"

Från: Last strongholds for tigers identified in new study (14 September 2010)
Wildlife Conservation Society via EurekAlert!, AAAS.

Inget nu levande djur är lika i visuell perception - i vår upplevelse av dem - rörande den ensamma jakten lika kraftfull. Vad vi nödvändigt behöver ha kvar om vi inte ska tvingas nöja oss med små katter, mycket mindre hunddjur och andra mindre rovdjur eller de slöare stora katter som lejon.

Kvinnliga förebilder i matematik: Fler sajter kan enkelt skapa värde

2010-09-14

Kvinnor har samma biologiska förutsättningar som män att prestera i matematik. Trots det trycks deras potential ner av den negativa stereotypen myten att de är sämre i matematik skapar vilket konkret enligt forskning får deras arbetsminne att fungera sämre.

En åtgärd som kan balansera negativa stereotyper är att visa positiva stereotyper. Det är orsaken till projektet vi initierade på Nyfiken vital där positiva kvinnliga förebilder (sidan förklarar projektet och listar dom som använts) inom matematik, fysik m.m. lyfts fram i faktarutor i artiklar och nyheter.Den senaste kvinnliga förebilden inom matematik vi lyfte fram var Hypatia av Raphael i referenssidan: Statistiska funktioner i GNU Octave.

Över de kommande åren kommer antalet växa i lugn takt. Även om Nyfiken vital inte är enorm stor ligger den på en stadig ganska stor trafik och det bör därför ge en mätbar påverkan över tiden.

Denna påverkan kommer bli ännu större om det leder till att andra gör liknande projekt (vår lösning passar givetvis inte alla). Även om mycket sådant redan skett sedan många år gäller att för sådant på webben är det av typen "publicering från projekt" som fått projektpengar d.v.s. är vad ingen egentligen läser möjligen undantaget en liten topp om någon tidning skriver om det.

Det är mycket effektivare bloggar och tidningar på nätet kontinuerligt tänker på detta utanför en metod som ger påverkan utan att kräva så stora insatser att den är för dyr. Jag diskuterade ju det tidigare i Kvinnliga förebilder inom matematik och vårt koncept är ett sätt att tänka som man kan utgå från men även enskilda insatser t.ex. i ett inlägg lista förebilder har säkert också ett positivt värde.

Jag föreslog det också som en slump när jag skrev en annan kommentar till Technology review i deras artikel How Fast Are We Mutating? (jag är hanshusman i tråden).

MIT själva (Technology Review Inc. ägs av Massachusetts Institute of Technology d.v.s. MIT) är ju en aktör som gjort mycket i det här området nyligen till exempel denna utställning:

'If a girl comes along who really wants to be an engineer tell her to go to it,' said Lydia Weld, Class of 1904. The wisdom and determination of MIT's women are showcased in an exhibit that reveals the history of women establishing themselves as students, faculty, administrators and staff at MIT.

Från: Tell her to go to it - Women's Experiences at MIT | libraries.mit.edu

Fler kvinnor inom teknik, fysik och matematik kan ge fler perspektiv och det tror jag kan leda till snabbare utveckling. Det kan vara viktigt inte minst för att möta världens stora hot som miljöförstöring.


Del av MIT:s utställning om kvinnor genom historien vid deras universitet.
Foto: MIT

Tigrar äter upp ankor om de omoraliskt stör jakten med kvackande och bajsande

Nedan har vi en road tiger som äter en kyckling snarare än en anka. Tecken i skön pekar dock på att tigern börjat bli upprepad av en anka och kanske ger sig ut för att jaga den.

Anka smakar bäst när man inte ätit dem på länge

Det är ganska lite som ger oss samma tillfredsställelse som att käka ordentligt med anka. Särskilt gäller det om vi inte ätit på en tid i vilket fall smaken kan bli kraftigt förstärkt om man klarar att hålla sig från att kasta i sig maten. Detta fenomen är också generell t.ex. om du röker regelbundet och avstår några dagar kommer det upplevas trevligare första gångerna du röker igen (men återställer sig snabbt åtminstone efter så kort tid).

Vi kan kanske spekulera att det är föreställningen om tillfredsställelsen som förstärks snarare än att egentligen något i de biologiska neuronnäten som hanterar upplevelsen direkt som ändrats. Snarast att en till del av hjärnan (ett annat nätverk kanske mer korrekt) lägger en tolkning till upplevelsen.

Att leka med ankan innan man biter nacken av den ger utökad glädje

Tigrar och katter är också sanslöst intressanta exempel på något annat som ger samma påverkan. När de fångat något kan de uppleva en belöning liksom av att äta det men också ger jakten en glädje. Tigrar liksom den enklare katterna gillar att uppleva allt tillsammans och kan därför roa sig med att bolla med maten eller "levandegöra" den (mer otrevligt uttryckt hålla liv i den och låta den komma undan ett steg för att sedan slå ner tassen på den).

Det kan tyckas ondskefullt men ger samtidigt tigern utkad livsglädje vilket hjälper dem att mer effektivt fånga mat och därmed gynnas deras art. Detta är ju viktigt eftersom tigrar är ståtliga djur som det tråkigt nog finns alldeles för få av.

Ankor mår bäst av inte reta tigrar

Tigrar har det visat sig också är den mest intelligenta bland kattdjuren. Det gör att de är mycket luriga och försåtligare än andra katter och därför vad ankor bäst håller sig från att reta med sin ommoral, illa skrivna musik och smutsiga vanor.

Tiger
Är det dags för ankjakt igen? Tigrar äter ankor bara om de är dumma nog att komma nära dom och föredrar större i jakten mer skarpa djur. Det säger sig självt att om en anka kommer nära en tider gör den bästa att flyga därifrån.
Foto: Bjørn Christian Tørrissen Licens: CC by-sa 3.0

Ankor som irriterat en tiger vaggar bäst därifrån

Ankor som lyckas irritera en tiger t.ex. genom att landa på dess huvud gör bäst i att vagga bort istället för att stå kvar och dumt kvacka. Eller ännu värre med högljudda inkompetent kvackande störa tigerns normala matintag och särskilt när det med för ankorna den normala klumpiga vaggande gången så irriterande för den skickligt graciösa tigern - det är inte en slump att en av de hårdaste kung-fu skolorna är uppkallad efter tigern.


Typisk sittande anka. Kommer en tiger förbi sätter han tassen på ankan och så har vi en mätt tiger och en kvackande och bajsande anka mindre.
Foto: Vincent de Groot Licens: CC by-sa-3.0

Att stå och kvacka bevisar dessutom att tigern hade rätt i argument. Det gör tigern upphetsat motiverad med en berusande stridslyst som fyller honom. Men det är inte bra för ankan.

Tigrar är krigare

Det är vad som kan få tigern att börja smyga runt ankorna under många år och hugga en anka av och till eller kanske istället någon fågel som får låna utrymme bland ankorna mot att den ger dem maskar istället. Vad han nu känner för.

Det kostar tigern väldigt lite energi därför att där ankorna finns är tillgången på energi stor medan det däremot blir konstant stress och problem för ankorna. Tigrarnas natur är striden och den motiverar dem - de känner sig starka och levande - medan resten av livet mellan krigen endast är limbo utan mening eller känsla.

Därför ska kvackande ankor som kommit nära en tigern bäst flyga iväg innan han får tigern att allvar börjar sträcka på benen för att käka upp ankan. Särskilt gäller det när dom andra ankorna inte ger ankan något stöd utan pratade illa om ankan när de drack öl med tigern och bl.a. sa att de inte trodde han skulle vara kvar i ankflocken nästa år. Får man på det en hämndlysten tiger efter sig lär det inte hjälpa.

Tiger

En tiger ryter alltid sist

Ankor ska heller inte glömma att tigrar ryter för varje kvackande och lite mer för varje gång. De lämnar inte sådant utan att deras rytande blir det sista som hörs.

Det därför de egentligen längtar de efter den hårda blodiga striden och därför tar varje chans att se om den kanske ändå blir av. Det är som ett gift i deras blod och endast tanken på de stora farliga krokodilerna håller den från att direkt rusa på och äta upp ankan efter att korrekt lekt med den några månader.

Tigrar har mer IQ därför att de är snabbare

Det kan tänkas ha att göra med att de ofta jagar ensamma eller i par om två. Snarare än att en hel flock tigrar kommer marscherande tillsammans.

Genom detta slås enskilda tigrar som är för dumma för att fånga ankor, råttor och andra små energikällor ut och i generation efter generation har tigrarnas hjärnor blivit allt effektivare.

En åldrad tiger har slagits med och segrat mot allt. Träffar du en gammal sådan tiger kan berätta om långa långa listor på motståndare legendariskt brutala där ingenting idag ens är i närheten av dem. Tigrarna vi har nu är överlevarna och segrar oavsett om bytet är triviala ankor eller om de dansat och segrat över jordens största krigare - Draken.

Lejon är alltid långsammare än tigrar

För ett lejon gäller istället att de jagar i flock. Det innebär att värde skapas (givet att miljön gör denna jaktmetod möjlig vilket t.ex. inte gäller om man jagar tigrar) där mindre krav på individen ställs.

Därmed blir också individerna mindre intelligenta där en kostnad tas för gruppen. Den stora nackdelen med detta för vilken population eller organisation som helst som är i samarbete är dock att det är svårt att bibehålla hastighet och agera snabbt.

Här har sambanden diskuteras djupare tidigare först rörande en ny modell gjord vid bl.a. University of California och Standford där övergripande energimönster där underliggande faktorer påverkande rate inte inverkar:

En enkel "topologisk" modell för att uttrycka dynamik i nätverk där meddelanden passeras

Vidare har sambanden diskuterats rörande studier gjorda på myrstackar:

Metabolism i myrstackar visar organisationers energiförbrukning

Att för en stor flock försöka två tigrar som de lyckats reta upp eller väcka hungern hos är vad som i nödvändighet kostar enorma resurser (jämför med de många hundra tusen medarbetare fler DHS har idag för att säkra de amerikanska gränserna) medan det för tigern bara är större intag av energi och jaktens härligt berusande känslor.

"Tiger! Tiger!"

Att förlusta mig med att skriva om tigrar fick med att tänka på Rudyard Kiplings dikt Tiger! Tiger! från Jungelboken:

What of the hunting, hunter bold?
Brother, the watch was long and cold.
What of the quarry ye went to kill?
Brother, he crops in the jungle still.
Where is the power that made your pride?
Brother, it ebbs from my flank and side.
Where is the haste that ye hurry by?
Brother, I go to my lair–to die.

Den vargen hade säkert mått bra att ha utmanat sina föreställningar om sin irrationella stolthet innan han gick ut för att jaga tigern.

Tigrarna frånsett att de leker med bytesdjuren - vilket kan tycks i alla fall lite otrevligt men så är nu tigrar - är jungelns mest moraliska djur. Därför gav Moder Gaia dem också utökad kraft och intelligens att försvara sig med. Ankor, vargar m.m. är alla lite smutsiga och håller sig bäst till sin vanliga smutsiga verksamhet på avstånd från de ädla tigrarna.