Reagan - Tear Down This Wall

2011-09-05
Apropå Libyen: Mötet överbrygger låsta konflikter där President Reagan används som exempel för att illustrera viktiga principer respektive Muren rasar: Yuan visar hur valuta, hopp, värdering av världen och förändring möts har vi följande filmklipp:Roxette - The Look


Tigress och Po var lika viktiga

Är Tigress med vänners prestation när de försvarar bron oviktig? Nej. Den var kritisk.

Varför var den kritisk? Därför att två tyngd-poler alltid existerar samspelande med varandra. För att lösa stora problem tenderar den pol som sist slår mot ondskan och vinner ses som den avgörande men i verkligheten sätter de varandras förutsättningar parallellt och/eller seriellt.


Mästare Oogway ser Panda Po som vägen till seger. Mästare Shifu är Oogway's student och den som tränar och tränat krigarna avsedda för striden. Han har adderat lång tid inför det.


Mästare Shifu är en ganska sur men mycket effektiv krigare. Han är minst sagt skeptisk inför Oogway's koncept men klarar att se hans väg och göra vad som krävs av honom: Ge Po den grundläggande träning nödvändig.


Mäster Shifu förtjänar respekt för hans insats och vad vi alla kan lära av. Det samma gäller Tigress. Hennes prestation trots att hon föll var lika viktig som Po's.

Hank Scorpio

Excellent information i similarity från The Simpsons. Här kan vi se likheter med några lite äldre och mycket välkända James Bond filmer. Similarity ligger här bl.a. i rösten på sångerskan.
In i den explosiva zonen

Publicerad med samma motiv som i Perspektiv i bild och musik och jag kan dessutom berätta för läsarna här att jag alltid när musik publicerat gjort det av antingen exakt samma orsak eller av orsaker väldigt lika i konceptuella senare möjligheter till användning. Användning ligger dels i analys men också i memory-cues för att kunna vandra mina egna reaktioner på annat för att inte ensamt behöva lita på mina egna minnen valence påverkade när händelser förr kan ha behövt gås igenom. Innan och samtidigt jag gjorde det med musik här har jag använt samma koncept också via bilder, poesi m.m. på annat håll eller privat under många år.

För att illustrera och förklara användningen förenklat har vi för Highway to the Dangerzone följande relevant i mötet för abstrakta koncept (gränsen och murarna) i det personliga perspektivet:

  • Hög intensitet via stridsflygens nästan unikt höga omsättningsnivå i förändring från information till energi där flygbränslet bränns i hastighet fordrande närmast abnorm teknik för kylning m.m.
  • Rakt in the dangerzone.
  • Relevant dessutom då jag just nu i hög hastighet vandrar genom sedan två månader hundratals fallstudier jag gjort och det i hög hastighet.

En grupp av dessa fallstudier gjord från olika perspektiv rörde just vad i geo-del av modell kallas air medan andra berört detta och / respektive stridsflyg. Se här exempelvis:


Låt mig nu rekursivt utåt bygga vidare på vad jag uttryckte i poesi, bild och mer poesi.

Poesi


An Old Warrior unsure
Questing his strength and moral Power
Talked to himself
Talking strength when and were offered

Finally he asked:

- Who are you?

And answered:

- I am the first and last who shuts the wall is falling.

Putting himself to the worst painful test hoping he would win
Winning regaining the power to change
Making the win a certain

BildMusik II


"I got my eye on you... and I cant let you get away...

Hey baby whether it's now or later (I've got you)
you cant shake me (no)
cause I got you on my radar
Whether you like it or not, it ain't gonna stop"

Lite skämtsamt i cue-dimensionen uttryckt: Vad nu riktningen är här :-)

Perspektiv i bild och musik

Ett experiment att uttrycka (i allt personligt) perspektivet på en grupp abstrakta koncept tillämpade i frågor man är engagerad i med en bild och en musik personlig association finns till.

Som ofta när musik publiceras tar vi med en bit av musik-lyriken:


We got a long way to go

[...]

Time is racing toward us till the Huns arrive
Heed my every order and you might survive
You're unsuited for the rage of war
So pack up, go home you're through
How could I make a man out of you?


Libyen sett i IT-samarbete

2011-09-03
Libyen kan överbrygga konflikten mellan Västerlandet och Österlandet.

Tänk nu så här från modell-konceptet: Libyen: Mötet överbrygger låsta konflikter. Vad är motsvarigheten i IT?

Är det integration mellan affärssystem? Nja.

Hur är det med standardiseringsarbete och gemensamma regler för hur man gör något i IT? Nja.

Svält där en leverantör faller och kundernas datasystem dör? Nja.

Är det konflikt mellan Microsofts och Javas utvecklingsmiljö? Nja.


Vad då? Människor är alltid människor.

Oj oj sen till romantik men hör inte till dom som vid fara måste stampa

Men jag gör nästa nya uppslagssida klar för publicering innan jag rör mig vidare ut för att söka möjligheter till att ta mitt ansvar som världsmedborgare:


"Romantik och kärlek gör världen snällare. Därför är det varje världsmedborgares skyldighet att prioritera detta område för att dra sin del av lasset på vår väg mot en bättre värld. "Men vad är nytt i att vara sen? Hela mänskligheten är väldigt sen med väldigt många oerhört viktiga saker som borde ha varit lösta för en mängd år sedan.


Lite mer personlig humor från Djur trummar precis som människor: Jag stampar inte än i alla fall :-)


Kaniner stampar vid fara

Ett av de djur mest välkända för att trumma vid fara är kaninerna. De kan både stampa stillastående en stund för att indikera att de är oroade av något eller stampa avgränsat precis innan de flyr samtidigt som första hoppet iväg (ett inte särskilt upphetsande exempel på detta från Youtube finns i [6] där en tamkanin har filmats).


Varför inte sätta i relation till Freemans biografi av Caesar jag läste i svensk översättning nedan citerad i original:


"The optimates turned on Pompey and berated him for letting Caesar cross the Rubicon. Where are the armies you had only to stomp your foot to raise? What are you going to do now? they demanded.Pompey had an answer for them, but they didn't like it. Their only chance was to evacuate Rome and regroup in southern Italy. From there, it would probably be necessary to withdraw further across the sea to Greece."

Varför vann Caesar? Högre intensitet. Och till enorm hastighet från absolut vila där Rom under år vant sig vid honom kvar i Gallien i lugn (undantaget hanterandet av the locals vid revolter o.s.v.).

Information Warfare är nattens strid

2011-09-02

Från nattens mörker där månens svagt bleka ljus är vad vi tillber för den lilla hjälp den ger i striden vi aldrig får förlora till solens klara ljus med kärleken dess värme som föder allt liv på jorden.

Information Warfare är nattens strid där skapelsen är ljuset vi ser. Kreativitet, demokrati, möjlighet, ökad jämlikhet, förståelse, minskad extremism. Men för ondskan och hatet vad dom lika lätt svingar i motsatt riktning.

Nattens skymning där månens ljus är vår ända vän är den värsta. När de torterade skriker ser vi sällan den verkliga orsaken. Vem eller vad pekade ut dem som demokratins vänner?

När solen lämnat oss för vintern och endast månens ljus leder oss med mardrömmens förstärkta skuggor och den iskalla snöstormen piskar oss allt närmare döden och vägen bit för bit försvinner stjäl skräcken vårt sista hopp.

Att i nattens skrik vandra mörkret utan att falla i att blunda och sluta ge är svårt också för oss i säkra Sverige. Så många enklare vägar finns för oss.

Enklare inte i mindre arbete utan därför att vi slipper bry oss. Eller bry sig bara i verklig mening tomma ord men väpnade för en debatt utan just någon verklig mening där folk slutat bry sig i dom som inte bryr sig annat om den egna prestigen.

Musiken & Språkets Intensitet

Utan att ha läst pressmeddelandet för studien: Language Speed Versus Efficiency: Is Faster Better? drar jag nytta av titeln som utgångspunkt för en förenklad förklaring till poesi och musik jag skrev här på Hans Husman om Prylar:

Musik med musiklyriken illustrerar menar jag poesi. Är man "övertränad" likt jag på att skriva blev det efter ett antal år kul att skriva och läsa dikter. Språket är i den typen av tolkning väldigt förstärkt.

De flesta gillar dock inte poesi och ser föga poäng med det. Men när språkets känsla förstärks med musik och levereras i musiklyriken blir den plötsligt vad som kan dra in miljoner till de skickligaste. Musiken likt överträningen på språket förstärker den känslomässiga avtrycket av poesin.

Av samma anledning är musiken och lyrikens känsloavtryck mer avgörande än lyrikens "exakta" betydelse i ord-tolkning. De flesta tror jag inte ens reflekterar över den annat än i enskilda strofer som får en personlig-betydelse.

Vi kan se det som att musiken förstärker lyrikens intensitet i "emotionellt avtryck" - mönstrets uttryck vidare från tråkigt till intressant och spännande - medan lyriken kräver tidens träning för "samma sak". Det är ett perspektiv: tiden totalt relativt intensitet per sekund både i kontext av träning och per session.

På samma sätt är också perspektivet hur utsträckt aktivitet för ett mönster är relativt koncentrerat. Det senare tenderar vi att uppleva mer intensivt.

Föga formellt från perspektivet i min modell av människans kreativitet och språk.

Android bekämpar härskande Apple och ockuperar kritisk terräng i omstridd zone

Enligt IDG har det gått bra för Googles operativsystem Android anpassat för mobiltelefoner:

Några faktorer som kanske spelas in finns kort diskuterade i Nyfikenvital:

Android tidigare här på bloggen hittas via Google:

Wikipedia respektive Google har också bra information:

Leila K - Open Sesame

2011-09-01

Trevligt stämmande med mitt humör just nu. Den förnyelse i musik-smaken jag tror är sunt och stärkande för vår hjärna när man kommit upp i min högra ålder och närmar mig 40 år har vi dock inte här :-)

Musik med musiklyriken illustrerar menar jag poesi. Är man "övertränad" likt jag på att skriva blev det efter ett antal år kul att skriva och läsa dikter. Språket är i den typen av tolkning väldigt förstärkt.

De flesta gillar dock inte poesi och ser föga poäng med det. Men när språkets känsla förstärks med musik och levereras i musiklyriken blir den plötsligt vad som kan dra in miljoner till de skickligaste. Musiken likt överträningen på språket förstärker den känslomässiga avtrycket av poesin.

Av samma anledning är musiken och lyrikens känsloavtryck mer avgörande än lyrikens "exakta" betydelse i ord-tolkning. De flesta tror jag inte ens reflekterar över den annat än i enskilda strofer som får en personlig-betydelse.

Aftonbladet föredöme för allt media - Det innebär Ansvar

Åter-publicerad från Aftonbladet är ett föredöme för en hel bransch och det innebär ansvar .

För debatt i de alltid viktiga demokratifrågorna finns tre artiklar nu publicerade i Nyfiken vital där kritiskt stora Aftonbladet diskuteras:

Man ska dock understryka att ökade risker relaterade till diktaturen Kina vi nu sett växande beror av den ökade möjligheten till positiv förändring. Jag menar att Kina är på väg mot demokrati nu mer intensivt men om kommunistpartiet inte sätter sig och seriöst sätter tidsplan nu gäller att det kan bli ett turbulent slut på diktaturen och det behöver inte dröja länge.

Rörande the hammer en annan anpassning av Culture Concepts skämtsamt kallades 2010 och tidigare 2011 missa heller inte:


Illustration: Hans Husman, Nyfiken vital.