E-Type - Set the World on Fire

2011-04-30

Kraftfull lyrik och det rytmiskt förstärkande:

"Set the world on fire
I`ll do anything to get what I want
aim even higher
I`ll do anything to be the one"

Det ska därför inte förvåna oss att E-type hade stor framgång med Set the World on Fire. Ibland för att nå resultat krävs också den smala kraft det uttrycker. Vi kan set som att vi koncentrerar vår förmåga i information eller energi för att trycka maximalt i den punkt där vi får saker att hamna där vi vill ha dem.

Sådant kommer alltid med en kostnad oavsett om det är trötthet efter att ha sprungit en längre sträcka som del av en sport eller att du efter en längre tids engagemang i någon politiska fråga börjar bli utbränd eller att demonstranter blir nedskjutna i Syrien. Emellertid om vi blir rädda för att betala priset förändring kostar kommer vi alltid förlora tills vi har en värld där leva som standard medför en hög kostnad.

Stereotyper om kvinnor på läsk

2011-04-29

Jag ska inte påstå att jag tror att produkten nödvändigtvis är ineffektiv för yngr> kanske 10 - 14 år. Produkten delar hylla med energidryckerna snarare än läskedryckerna. Jag tittade inte om den innehåll koffein men tvivlar på att det är märkbart i så fall. Däremot innehåller den tillsatta vitaminer och troligen mer.

Det är vad som tilltala åldersgruppen. Mycket möjligt gäller det bilden också. Emellertid gäller också att det i sin tur speglar hur vi allmänt ser på saker och ting där språket samspelar med det. Ett perspektiv för att hur vi skattar ner värden är att vi har åsikter om det mesta utan att ha funderat på det och där de i många fall utan problem predikteras ut från lite för författare aktuella texter,

Jag tycker där att bilden är väldigt olämplig för barn på nivåer få andra leksaker komm i närheten av som vi är vana vid här. Varför ska kvinnan så tillbaka för dom och vilken funktion i den roll hon tagit uppfyller hon. Hon står kvar medan de springer framåt. Nu vi har alla sätt Lilla huset på Präerien och oavsett hur lantligt trevligt det det kan verka får vi konkret mer gjort, fler nya idéer när vi har fler som tror att de kapa utan att att påstås sakna förmåga till det. Och utan det är det Lilla Huset på präerien för attid.

Kvinnorär viktiga och den här typena v bilder är jag verkligen öertygad om påverkar

Att spela brädspel för att vinna - Rätt ljus i Botaniska trädgården

2011-04-28

Domino-brickorna är på många sätt ja kanske inte ultimata stetegi-spelet och egentligen är det ganska tråkigt annat än sällan. Det är mycket en fråga om att vara väldigt snabb eller väldigt långsam relativt tiden och reglerna.

Ska man spela det ska man spela det utomhus under sommaren i trevligt ljus men optimal svalka. Solen ska reflekteras men vi blända och vi måste ha svalka därför att hög värme är distraktion och förslöande. En uteplats i sten är trevlig där en utmärkt plats för att spela såväl domino som andra stategispel är uteplatsen framför Botaniska trädgården där vi ju har ett upphöjt stengolv med stentak och pelare som vi får ljuset reflekterar till från hela trädgården framfår utan att det bländar.

Hur är det då med de dansande domino-brickorna. I den engelska kulturen är det ett begrepp som dyker upp regelbundet numera. Jag tror det kan komma att försvinna då jag tror det var blandningen min generation och generationerna nedanför mellan den gamla förstockade världens spel och den omoderna tidens osmakliga och omoraliska banalitet som skapade det.

Ett känt exempel tidigare diskuterat är givetvis Nymphomation av Jeef Noon. Ett ganska banalt exempel på musik har vi nedan där vi också har det uttryckt tror jag som del av samma mängd.

Energieffektivitet & Skalning

2011-04-26

Nu tror jag att jag ska våg mig på att sammanfatta det kort - för hur jag tar in det när jag gör klart the perceptron grid idag om än inte direkt uttalat - för "skalningen" sätt från energieffektivitet. Vi utgår och förutsätter från dessa där den första är viktigast givet att den andra kommer kommenteras ut som exempel i några fall:

I den andra såg vi - om än ytligt - hur vi kan se energieffektivitet som det equilibrium cellerna svänger in mot. Det är implicit ett resultat också av upplevda möjligheter och riskerar i miljö och historik samt genetiska faktorer som bl.a. kan ge preferenser för hur vi tolkar risker och möjlighet eller värderar olika faktorer.

Liksom mycket annat menar jag att isomorfiska likheter - det innebär inte att formler, skalning o.s.v. är lika men att formen t.ex. på kurvor, proportioner mellan givna och magnituder har likhet - mellan det och människan i populationer finns i nästan allt. Ett exempel på det mycket relevant för energieffektivtet är sambandet mellan pris och efterfrågan relativt de kemiska energi-jämvikterna för ATP:

Nedan för ATP där sambandet som visas och uttrycks (det är en lokalisering) är kommenterat i Att bedöma personlighet på en diktator.

Det vanliga sättet att se på det i ekonomi för de grova sambanden finns i supply and demand. Går priset ner tenderar efterfrågan att öka på ett sätt som ungefär speglar sambandet vi har ovan.

Emellertid säger det i sig ingenting om energieffektivtet. Vi kan för att återigen använda Adsense bättre förklara hur det kommer in där jag skrev:

"Adsense och adsense-liknande tjänster är lösningen på det men för att det ska gå utan reduktionen tvivlar jag på att marginaler större än cirka 1% - 2% är vad som kan fungera och det är min säkra övertygelse att det kommer "självorganisera" sig själv till det med ganska brutala omställningar åren som kommer för egentligen alla aktörer på nätet där jag redan ser ungefär samma tecken [...]."

Adsense i sig är dock relativt andra lösningar mer energieffektivt vilket är orsaken till dess framgång. Konceptet kostar mindre energi i arbete. Förutsättningen är dock att R & D m.m. som tas ut från vinsten inte ligger så högt att ex. differenser i kostnad för arbetskraft mellan större ekonomier i EU och USA inte förskjuter energieffektiviteten krävande en större kostnad i kommunikation för ökad lokalisering där administration, fastigheter m.m. stiger snarare än att flexibelt kunna effektivisera lokalisering.

Energieffektiviteten ligger också i hur annonsören väljer aktör där en redan existerande aktör med många sajter bundna till sig har värde. Inlärning rörande det kan vi se som en implicit energieffektivitet i upplevelse där att lära sig något nytt även om det inte behöver ta tid ger en upplevd kostnad de flesta undviker.

Undvikande tenderar dock att växla när den kraftfulla tiden för en ny tjänst eller produkt för köparen (åren när du fick bra möjligheter och affärer därför att de var nya) redan är över. Fler växlar över när den blivit "het" och har nått en viss mängd i populationen. Här är den upplevda kostnaden längre därför personerna gör här egentligen ingen värdering utan går på vad flocken går.

Det är som jag ser det i min modell en fråga om språk. Språk är kollektivt och det är en fråga om energieffektivitet där mycket viktigt inte bara handlar om vad någon säger till oss eller vad vi säger till andra utan att skapa nytta från vad populationen lärt sig.

Sådan nytta är aldrig perfekt och för människan att särskilja fall där nytta är hög, låg eller falsk är svårt. Från vilken reklam som är mest effektiv (populärt, sexigt, stort, effektivt, status, starka färger m.m. som ökar positiv intensitet och därmed ger en större avbildning ner på amygdala) kan vi se att mycket av den tolkningen sker i ner pojektionen till amygdala där det är tämligen ej exakta eller "intelligenta" isomorfiska mätningar mer än frontala cortex mer analyserande och statistiska sammanvägning av konkurrerande koncept.

Så hur resonerar jag då när jag säger att marginalen som kan tas från tjänster som Adsense kommer gå ner? Nu är vi i det verkligt komplexa. Frågan handlar ju inte bara om energieffektiviteten relativt tjänsterna, relativt antal partners eller ditt eget varumärke (där ju det sista resonemanget motsvarar det också: 5.5 Varumärken). Det handlar också om energieffektiviteten för den som når reklamen.

Att det är effektivare att prioritera publikation i innehåll relativt att prioritera försäljning skapar en allmänt förskjuten jämvikt därför att internet i hur det uttrycker språk byggs i hög utsträckning upp just av de som publicerar. Därmed ger det en feedback och förstärkning vi har sätt fortlöpande de fem år jag kan följa för sådant här. Men som jag indikerat tidigare där ex. den följande korta notis eller längre under i Människans språk vad som diskuterats:

Har upphämtning - reblansring till nytt equilibrium - när strategin inte visar sig långsiktigt gångbar i "tråkigare" dimensioner. Sådant ska nu både vägas mellan hur många som går en lättare väg relativt språket de kan uttrycka, och hur resultatet av sådant påverkar i övrigt. I övrigt gäller här ex. hur du lär dig saker du kan tillämpa i ditt övriga liv.

Verkande här också är differensen mellan vad du når när du söker information där värdet strategi för publikation - att lägga mer tid på marknadsföring av sida än kvalitet - påverkar strategi för läsare. Ju mer den differensen ökar desto troligare blir det att den upplevda kostnaden för att lära sig nytt ex. värdera om hur man söker och använder verktyg på internet ska förändras ökar. Vid en viss punkt slår det om för allt fler och ofta kan man se indikation hos faktiska aktörer som här t.ex. Google tidigast men det i sig behöver ju förändra frågan i sig (men det är förutsättningen för möjligheter andra än ren tur) och lika ofta eller oftare är motsvarande aktör som begriper det sist.

När det börjar slå om för fler ger det märkbar förändring. Människan prioriterar i perception att följa förändring. Förändring indikerar att risk och möjlighet du inte kände till finns. I det abstrakta där det inte är förändring i din direkta närhet ex. smygande ljud gäller att en strategi och den som de flesta använder just som jag tidigare skrev gå när det märks i populationen. Detta kan vi jämföra med derivatan till det första exemplet på detta vi tog.

Den här kurvan framtagen för att illustrera detta i en kommande artikel är för sambandet mellan syrsor och fladdermöss. Det är som vi ser på det i min modell samma sak. När syrsan accepterar en större "yta" i ljud man reagerar positivt på eller uttrycker ett tydligare ljud för andra syror (det senare mer uppenbart i kurvan men genom "genetiken" så att säga är det egentligen samma sak) ökar chansen till att fortplanta sig om det inte vore för att fladdermössen bättre hör dig.

Vi får därmed en sammanvägning som uttrycker den välkända sigmoid-funktionen (om du vänder på kurvan där ju sådant beror på hur vi ställer axlarna) liksom kruvan för inlärning och som vi inser från diskussionen i andra sammanhang språket i populationer.

Ovan som vi väger parametrar mot varandra har vi ju också direkt sambandet mellan equilibrium för ATP när vi ser detta som i för ATP uttrycks av hur AMP minskar vilket ju är vad vi kan se som ett mått på energikostnaden (eller bättre hur vi försöker avbilda det i cellerna på ett sätt effektivitet från hur vi "ser" på omvärlden, de verktyg cellerna har för det d.v.s. just denna process m.m. och hur bra vi sammantaget blivit på allt detta tillsammans) d.v.s. fladdermössen här.

Det här är nu inte en fullständig genomgång - inte ens i närheten - av hur jag ser på det men det var några saker jag såg meningsfulla att uttrycka inför jag börjar närma mig att implementera de här delarna också i mjukvara. Just nu för delar av grid-intelligensen är frågan hur mycket - om alls - detta ska påverka redan där. Jag tyckte det därför var bra att röra över i alla delarna detta handlar om.

Den del som detta inte togs upp för direkt i alla fall är givetvis politisk förändring, innovation o.s.v. Följande ger dock några aspekter rörande det:

Här får jag dock erkänna att jag ännu inte klarat att få ATP att fungera tillräckligt problemfritt för att gå att ha som isomorfisk-relation. Vad man vill ha är ju just att kunna ta in så mycket. Emellertid är ju också titten på ATP ett uttryck för att den är väldigt elegant, inte använd av någon annan o.s.v. Det var kanske inte bara praktisk prestigelöshet som låg i det och diverse enklare vägar har vi ju t.ex. i:

Energieffektivtet kan vi kanske också se som att det kan ha sina poänger (kanske färre än andra poänger) i hur vi ser på oss själva från att välja något "subjektivt elegantare" :-D

En till faktor mycket verkande på nätet och allmänt relaterad och ej kommenterad är mängden information och kunskap tillgänglig och kostnaden för att identifiera och använda den. Många aspekter finns på det men en är intressant att jämföra med fladdermössen och det är hur öppet-data kan motverka korruption och ineffektivitet hos myndigheter:

Det var några sidor och faktorer av detta i alla fall.

Energieffektivitet i cellernas equilibrium

Här är en frkukost jag funnit mycket ett tag. Ger utökad kraft hela dagen för mig. Inlagda gröna oliver och vitlök i olja. De senare är så spröda och milda att något problem med lukt inte ges.

Vitlöken kan uteslutas men inte oliverna och svarta tycks fungera sämre. Vitlöken ger lite mer effekt tillsammans med gröna oliver.

Effekten som är möjlig men kommer gälla olika personer väldigt mycket är ungefär den samma som man kan argumentera att koffein ger om vi lämnar annan påverkan oss koffein utanför equilibrium i ATP-omsättningen.

Här kan man argumentera att vi också får en förskjutning av energisambanden där de kommer agera mer effektivt genom att minska den korta kostnaden för omsättningen. D.v.s. det är fenolföreningarna respektive vitlökens uppsättning av oftast kallat antiinflammatoriska ämen.

Mycket mer menar jag emellertid där det är oerhört svårt att ännu studera (men kanske förväntat bara om något år eller ett fåtal då hela området biologiska modeller av celler, DNA, genetik m.m. varit i konstant rasande utveckling sedan kanske 1970 där det inte börjat "lugna ner" sig mot utplaningskurvan än) tror jag att fenomföreningarna förskjuter hur och var dopamin verkar där fenol-föreningarna tar något av rollen som vi har egna substanser för i situation där energikris råder i de biologiska neuronnäten: svält men där vi inte givet upp utan tvärtom känner oss starka.

Olika fenomföreningarna kan man inse är också effektiva just för det även om annan positiv verkan fortfarande kan vara möjligt. Det sätt jag valde att försöka skatta ut de bästa möjliga är inte exakt men jag resonerade att de som reducerat hjärt- och kärlsjukdomar mest torde vara en hygglig indikation om där man borde få effekten om man trycker upp dosen av livsmedlet på morgonen samtidigt som man håller nere på alla andra livsmedel som tillför energi.

Givet att dom här oliverna kostar ungefär 14 kr för en väldigt stor burk var det då från en grupp av cirka fem livsmedel ett utmärkt val. Varför svarta oliver inte ger effekten är svårt att bedöma men det tycks inte otroligt att de svarta oliver jag köpte pressats på olivolja kanske fem gånger och rent av kanske så mycket som tio - 15 ggr oavsett vad som står på burken och påståtts för köparen.

Kan vi referera effekten till något vi kan jämföra med påverkan av kända läkemedel? Jag insåg att den måste vara en möjlighet om jag har rätt om hur equilibrium för ATP ser ut (och det vet jag att jag har) när jag såg över natrium-jon-kanal påverkande läkemedel ex. lamotrigin. Dessa påverkar också direkt energiomsättningen där den praktiskt förskjuts till det mer energieffektiva.

Vi kan jämföra det p.s.s. med återupptagningshämmare av serotonin där samma förskjutning också sker men via en annan feedback- Vilken feedback som är mer effektiva för att nå effekt är svårt att bedöma men troligt har antal receptorer av respektive relativt den kemiska usbstansen toxologio och biverkningsprofil minst sagt avggörande. Saknar den helt alla annan påverkan (ingen gör givetvis) kan vilket som helst alltid användas där man förskjuter jämvikten till mer sannolikt bindande tills effekt nås. Är receptorer få och biverkningar nås innan effekt givits kan på fler receptorer bredare verkande testas (nor-adrenalin, dopamin) eller en helt annan.

Energieffektiv omsättning är per definition alltid en utjämning av humöret. Även om det kan innebära att du gör kommer det innebära att du också sover mer. Egentlig depression kan vi ju se som den sjukliga jämvikten som lagts överdrivet långt ner som en konsekvens av att anpassningsbarhet till förändring i biologiska neuronnät är reducerad samtidigt som energiomsättning fortgår (d.v.s. mat finns och det normala är självklart överätande där det minde orsakar problemet men är ett uttryck av samma problematik och där samverkan mellan allt kan ha betydelse men inte behöver det beroende av individ).

Kostnaderna för mano-depressiva av den förskjutna energiomsättnigen är ökad risk för depressionen därför att signaler som tas emot går mot ännu färre och begränsade biologiska neuronnät som överuttrycker och tar skada. Mani kan vi i sig se som energiomsättning relativt leveranskapacitet i delar av hjärnan är nedsatt på nivåer kanske 20 - 30% mot friskt. De maniska är givetvis en ännu större kontrast jämfört med de kroniskt deprimerade.

kroniskt trötta men utan trötthet i negativ upplevelse. Det i sig har ingenting att göra med hur mycket man sover vilket mer troligt är ganska normalt i antal timmar. Snarast om fenomenet är tydligt minskar ju sömnproblemet radikalt därför att du gör mindre saker. Allt du gör i form av kutande runt, tala o.s.v. översätter linjärt till ditt sömnbehov relativt dig själv. Ju mer du skär desto mindre behöver du sova. Helt avgörande efter att du skurit rörelse mycket är feedback i språk som från andra.

Jag gissar att denna grupp är mindre troliga som vuxna därför att den bör normalt leda till depression p.g.a. i det fallet överdrivet uttryck av stress som kompensation. Men energiomsättning kan vara kroniskt satt ner också i vilket fall du absolut kanske inte blir tröttare av att motionera m.m. men däremot att flexibelt växla hur vi spenderar och förändringar energiomsättning kan bli problematiskt liksom ätande (du kanske äter överdrivet mycket eller litet).

Eller också en möjlig grupp de Du behöver bäst ordentligt med lugn och ro efter en ansträngning ex. läsa en fem till sex timmar för att vila upp dig efter ex. en dag i skolan. Om sådant är besläktat med narkoepilepsi vet jag men jag tror det i den bemärkelse att det handklar om samma funktioner runt equilibrium där vi har flera rekursivt genom evolutionen skapade mer komplexa lager. Långt ner ligger jonkanalerna, mer komplext verkande men också mer samverkande mellan cellerna ligger monoamider som dopamin, serotonin o.s.v. mellan dem och där ganska mycket terminerar har vi också gaba, acetylkolin och några till vilka alla troligt i allmänhet är de sämsta att försöka reglera energiomsättning via därför att oerhört många signaler terminerar i dem medan de påverkar många andra vilket gör att du säkert träffar målet men också påverkar mycket annat. Därav också att om du reglerar en störd energiomsättning via en smalare mekanism kan en konsekvens av det ex. bli att suget efter nikotin (påverkar acetylkolin och isomorfiskt nikotin receptorn) vilket varierat för person och person kan upplevas för ex. metylfenidat, SSRI, natrium-kanal påverkande läkemedel, läkemedel som binder nikotinreceptorn o.s.v.

När jag ser min modell är mötet mellan energi och information viktigt. Särskilt exakt i vad modellerna behöva fånga i samaverkan mellan olika energisystem finns verkligen inget av behov av: männuiskokroppen är en abnormt komplex energimaskin har har föga med att tolka omvärlden att göra och man behöver inte modellera den om man vill tolka populationer och där försvinner en ordentligt stor del av allt som har med energiomsättningen att göra. Det enda som kvarstår är egentligen tror jag (jag har mycket kvar att se och pröva här vilket jag börjat med på papper men som först efter att en hel del mellan gjorts längre är meningsfullt att ta in - jag är så föredömligt blygsam lol) kritiskt för vad man vill se och göra med min modell:

 • Kopplingen språk och sömn i feedback.
 • Kopplingen språk - humör - ätande i cirkel.
 • Kopplingen språk och go go.

Jag tror nog att allt finns i den första att få eller egentligen vilken som helst av dem växlat men där man behöver överdriva dem för att börja se och förstå. Vill du titta på det i go go då ska du verkligen ha en riktigt över-motiverad personlighet som direkt kutar iväg för att bevisa att du har fel oavsett vad du trött suckar är omöjligt att lösa och särskilt han aldrig kan klara därför han är ex. man, kvinna, amerikan, kort, fet, fransman, zignerare, dansk, svarthårig, kristen eller precis vad som helst han eller hon upplever sig tillhöra men som konkret egentligen inte påverkar men är den tydliga gruppen. Viktigt att det dock är en fråga som ligger oerhört nära maten och spenderandet av energi ex. leva på 9 kr per dag under två sommarmånader och spendera hela matbudgeten på två dagar efter några veckors "svält".

En mycket lyckad fallstudie förra året när Google av någon anledning reducerade ersättningen oväntat (problemet där låg dock hos mig därför att använt annonsutrymme gick ner p.g.a. ett bud på en av nättidningarna där jag i det råkade ta bort än men ersättningen är ju oavsett det för låg på sommaren där om inte för det skulle jag kunna leva utan större problem alls på det och som en normal person som kan ta semester och så om det dubblades från den normala nivån nu på vintermånaderna men det är ju föga troligt med mindre att man lämnar verksamheten att publicera kvalitet till verksamheten att sälja annonser där jag inte har resurser för att göra båda och den senare typen är ju den absolut vanligaste i lönsamma webbsajter - Adsense och adsense-liknande tjänster är lösningen på det men för att det ska gå utan reduktionen tvivlar jag på att marginaler större än cirka 1% - 2% är vad som kan fungera och det är min säkra övertygelse att det kommer "självorganisera" sig själv till det med ganska brutala omställningar åren som kommer för egentligen alla aktörer på nätet där jag redan ser ungefär samma tecken som 1999 - 2001 men i andra delar av branschen - effektivitet i personal är viktigt och det kan man mäta i rate på buggar och hur man klarar att hantera det där jag ex. för en vanlig konsumtprodukt inom mjukvara har exakt samma defekt som jag rapporterat nu varje år sedan denna som kom där också ett bekräftat associerat säkerhetsproblem finns - det sista har jag givetvis inte talat om eftersom jag mäter aktörens respons som en del av fallstuden - där ju just i detta möts förmågan att kunna organisera sig själv och se vilken prioritet som skapar systematiska problem och vilka som inte gör det - klarar du inte det och ändå spenderar växande i utgifter totalt och per individ är viktigt - beroende på bransch kritiskt - att regelbundet se till att städa upp organisationerna i företaget, gå igenom allt o.s.v. för att skaka om saker, lägga ner produkter och tjänster, starta ett par nya o.s.v. Gör man det är det starkt men ännu starkare är att göra det och att det levererar effekt som håller i sig längre än 6 - 12 månader innan du är tillbaka där du var innan du gjorde det förra gången medan det tog cirka 2 år innan du var tillbaka förra gången... GG lycka till.).

CIA:s Miniatyr från 1970-talet för avlyssning - Dragonfly

2011-04-25

Den här lilla farkosten var ju ganska häftig. Dels gäller ju att storlek är viktigt för hur vi uppfattar värdet i något.

Jag vill i värde-delen av Människans språk vi börjat komma in på se det som samspelet i min modell (i mycket överstämmande med vad vi vet men kraftigt förenklat ner) till vad jag ser som motsvarande samspelet mellan delar av prefrontala cortex och amygdala i det som kallas mer eller mindre.

Vi ser delar av det undantaget hur skalningen är lokaliserad i följande illustration från Byggsten: Neuronnät möter semantiska nät och känslor:

Några välkända exempel på när större är bättre kan vara en stor bil kanske större än man behöver. Eller varför inte Guvernör Schwarzenegger som ju kanske hade lite nytta av storleken i sin filmgenre (jag tycker oavsett en ofta lågbudget att många var hade sina poänger. Hur många såg inte Conan mer än ett äventyr som ett filmkonstens mästerverk?).


Reagan är en person som många spontant har väldigt negativa åsikter kring. Som jag ser på honom liksom Jeltsin levererade de ett enormt värde i när det krävdes där mycket annat är väldigt lite jämfört. Reagan var President under Sovjetunionens sista år och det slutade inte med krig: Libyen: Mötet överbrygger låsta konflikter. Det var ett gott arbete gjort. Jeltsin klev upp på stridsvagnen när Rysslands frihet igen var allvarligt hotad. Om han sedan uppträde lite åldrad i kognitionen ibland ser jag verkligen som en ren småsak.

Hur skalar vi då dessa värden? Det är i min modell projektionen ner mot amygdala där vi i det kan se isomorfiska likheter och jämförelser över flera invanda värderingar. Det är dock frontala cortex som hanterar skalningen på datat vi får in - som jag ser det - där vi kan expandera ut, minska, resonera om hur olika värden nu påverkar varandra och kommer utvecklas över tiden. Orbitofrontala cortex är självklart som vi vet viktig för prediktion men skalningen lär jag uttrycka separerat och en hel del indikerar att en möjlighet är att det verkligen är att samspel ner mot perceptionen från frontala cortex där vi i vad vi upplever respektive föreställer ex. rent visuellt gå närmare ut från något där jag vill se det som samma sak men att vi kan lära oss att hantera rent abstrakta dimensioner (ex. pengar) eller skapa komplexa dimensioner som bygger på varandra.

Grundläggande finns det diskuterat i flera kapitel av Människans språk. Dessa två ger en tidig lättsam introduktion till några egenskaper i det:

"Komplexiteten" i samspelet kan vi se genom att det inte endast fungerar om det är större eller mindre där större alltid är bättre. Ibland är mindre bättre.

Det kan gälla bara därför att en värdeassociation skapats. Underliggande tidigare är dock troligt nästan alltid energieffektiviteten där det om det är ett lika bra verktyg i vissa situationer i lägre storlek ger andra fördelar. Du kanske inte behöver bära lika tungt eller du märks inte lika viktigt när de försåtligt smyger dig fram för att snara en kanin.

Avgörande när den direkta utvärderingen mot det praktiska lämnats är dock flockens abstrakta värdering i helheten. Det är ju konkret vad inflation och deflation beror av: människans samlade värdering av det. Samma sak gäller givetvis konst, guldpriser o.s.v.

I varumärket kan det vara helt imaginärt där vi reagerar positivt på det även när det inte är vårat eller vi äger något med det. Jag vill se det som en konsekvens av vårt språk är för att effektivisera människoflockens språk. En sida av det mer än direkta utrop vid jakt och dylikt är att återanvända kunskap om jaktmarker, vilka bär och svampar som är ätliga o.s.v. När vi uttrycker positivt om något om det är vår flock litar vi därför på det och mest i det direkt fysiska rummet. Välkänt där och refererad flera gånger i Människans språk är ju forskningen från 1970-talet där vi ser att studenter litar mer på vad ett par andra studenter säger om en kurs i dennes närhet än statistik från kursutvärderingar.

Skattning av värdering från flock är nu skattningen av vad vi kan se som värdering av vem vi får informationen från. Det kan vara absolut (vad vi kan se att certifieringar i bästa fall kommer i närheten av men oftare tror jag konkreta risker som upptäckts eller att man delar ett nära intresse med någon där man också har samma smak och vet att man ex. båda absolut vill ha ett visst samlarföremål eller liknande) men är oftast relativt. För en ny student finns lite det kan vara relativt mot.

Vi har några idéer hur man kan se på det ner-förenklat till vad jag ser som en version 0.2 av grid för perception. Den ska nu inte alls hantera värde eller sannolikhet utan ligga före det därför att jag vill ha den både för att ett steg där man mer direkt kan uttryck från text vi analyserar liksom för att uttrycka hur vi ser på kunskapen om problemet vi formulerar för analys.

Vi inser dock som jag pekar på att det hur sådant här ser påverkas av vem vi är, vad vi kan och vet och om vi har någon särskilda minnen som ger ex. en association till risk eller värde större eller mindre.

Några exempel på system jag tittat på som representerar viktiga entiteter finns i:

En utmärkt datakälla jag endast när jag skrev det inlägget tittat på klassificeringssystemet för men nu också deras övriga excellent i antal ord och begrepp mycket kompletta arbeten (inte minst LCSH vi är tacksamma för att ha hittat). Här där vi sökt och dokumenterat de känslomässiga uttrycken av bl.a. värde men ännu mer andra koncept både visuellt och i musik som beskrivande är ett gott tips för den som söker den till ord mer än känslodimensionen mycket exakta och kompletta mappningen i mötet mellan ord och bild denna thesaurus också från Library of Congress:

Där är det också som jag idag skrev när jag knöt-samman säcken vid den som nu av och till diskreta punkten där jag tittar till äldre fallstudier där jag tittat på det mesta för nya perspektiv: svenska tidningar, internationella företag, bildkoncept, politiska frågor o.s.v. att en del koncept har lägre prioritet av rent praktiska frågor. Referera där till:

  1.
  Illustrerar fler aspekter av detta. Vi ser också uttalat delarna som behöver reduceras.

  2. Vad är skillnaden när diktaturen faller stridande resp. ger upp? Mängden
  Det här är ju verkligen vad vi delvis diskuterade här som är en del av flera som går in i detta i flockens språk så att säga. 3. Viktigt koncept: Tidningar söker och uttrycker förändring
  Ett lika bra exempel och diskussion som något vad jag ser som intensitet och tid i ett mer hemvant område och därför kanske ett tydligare exempel givet att det inte uttryckts mer formellt än. Intensitet och värdet det har i sådant här känner vi ju dock alla till. En mycket tidig studie - där det idag används i allt från militära strategiska spel, intelligence, ekonomiskanalys, i modeller i genetik, lösningar för att effektivisera resursanvändning m.m. och som är en för året speglande gott enkelt exempel A Formal Theory of Interaction in Social Groups av Herberbt A. Simon.

När jag nämner fallstudier är de mindre formella - många men inte alla brukar jag använda denna och ett par bloggar för att göra minnesanteckningar på och spara vad jag vill ha kvar. Dessa gör jag är för nya idéer där den effektiva vägen är att använda den mängd forskning som finns och publiceras när man just söker exaktheten givet vad sådana noggranna studier kostar i minst tid och ofta mycket mer och sedan hantera implementation av modell från det för träning o.s.v. Några dock också för data och det gäller som jag skrev gulligt som ju ligger sparat här.

När nu tipsat om filmklippet av CIA:s miniatyr och diskuterat skalning av värde vid större eller mindre kan vi också tipsa:

Det är en utmärkt på så många sätt. Även om tillämpningen i sig är ointressant för dig (även avseende många förliga ex. reklam, kundbemötande, hur vi organiserar information m.m.) är det om likhet i kunskap eller någon aspekt vad som kan ge oss ett alternativt perspektiv och därigenom nya idéer. Det är inte på något sätt en tråkig text utan har värde, goda referenser och är lättläst. Igår tog jag med den i Libyen: Mötet överbrygger låsta konflikter där den diskuteras lite.

Nyare forskning finns - och bäst för viktiga områden gör man en litteratursökning över tar ut det viktigaste - men det är ett excellent sammanfattat referensverk ungefär som läroböcker i perception, grundläggande psykologi o.s.v. men med en varierad tillämpning vilket tillsammans med vanligare områden kan göra det lättare att se värde i fler frågor än i värsta att endast kunna utgå fån tillämpning i medicinsk psykologi. Du får mer att jämföra med.

Vad kan vi nu säga om DragonFly?

En sida är att den är liten och det är energieffektivt. Mer än utrustningen CIA byggde på 1970-talet är det dessutom ett abstrakt koncept i asiatisk kultur.

Wikipedia skriver följande om symbolen i Japan:

"As a seasonal symbol in Japan, the dragonfly is associated with early and late summer and early autumn. More generally, in Japan dragonflies are symbols of courage, strength, and happiness, and they often appear in art and literature, especially haiku.

The love for dragonflies is reflected in the fact that there are traditional names for almost all of the 200 species of dragonflies found in and around Japan."

Från: Dragonfly (mer finns än citerat både om Japan, andra kulturer och själva insekten.


Foto: Hans Hillewaert
Licens: CC by-sa 3.0.
Hittad i: en.wikipedia.org/wiki/Dragonfly

Vi har också följande citat från Dragonflies on art and culture (University of California at San Diego) där också mer finns att läsa om symbolen.

"An Illustrated Encyclopaedia of Traditional Symbols by J. C. Cooper pg 56 1960 (reissued from 1931 with a slightly different name)
- can share butterfly symbolism of immortality and regeneration
- Native Americans - whirlwind, swiftness, activity
- China - summer, instability, weakness
- Japan - national emblem of the Dragonfly Island, also irresponsibility, unreliability"

Dem förekommer också i meso-amerikas myter ex:

"Two small children having fallen asleep are accidentally left behind when their parents and the rest of the villagers abandon their village in a hard times to find food. As time passes, the young boy constructs a toy insect out of corn and grasses to comfort his younger sister. Eventually, the toy comes to life and operates as a messenger between the children and the gods.".

Och visst har vi dragonfly här sedan tidigare:

Rätt tema-musik när vi går över linjen: Basic Element - The Ride

Kanske passande lyrik när vi tittat på linjen i kontext av värde i senast Libyen: Mötet överbrygger låsta konflikter:

"Would you join the ride
When you cross the line
And be right by my side
I will be the one
That will make you fly
So come on join the joyride"

Och tidigare mer i konceptet enkelt uttryckt: Abstrakta koncept: Gränsen och Murarna.

Olivia Newton John - Let's get physical

2011-04-23

Lets Get Physical med Fröken Newton kom jag att tänka på när jag såg denna titel på en forskningsnyhet på New Scientist: Let's get physical. Jag den dock egentligen bara i 'Shot Sharp Science och läste inte i detalj utan lyssnade på musiken istället.

Engelsmännen är också väldigt duktiga allmänt - eller har den kulturen - att lägga det lätt komiska till nyheter och artiklar. Det höjer värdet för läsaren.

Skickliga på det är ju annars inte minst The Economist t.ex. i skämtteckningarna men även i ord just i anspelningarna.

Pac Man on the piss

2011-04-22

För Pac-Man var det svårbegripligt att Miss Pac Man trodde slottet skulle vara spökfritt. Vilket slott är det? Och motion kunde hon ju verkligen ha behövt mycket mer av ville han mena.

Miss Pac Man går hem

En dag fick Miss Pac Man helt enkelt nog och gick hem.

Ett lika stereotypiskt manligt perspektiv jag ritade för att balansera det hela: Pac Man on the piss.

Gurkhas March

I serien med marchmusik har vi här Gurkhas March. Gurkhas är ju annars mest kända för att ha dolken som standardvapen istället för bajunetten. De kanske får den senare också men i situationer när den vanliga soldaten skulle använda sin bajonett använder gurkhas kniven.

Allmänt i dagens värld av trånga byggnader, förstörda städer o.s.v. snarare än de öppna ytorna alla gånger håller jag dolken för att kanske ha sin också större värden.

Predator - Att jaga för nöjet & Att se i mörker Hollywood-style

Predator hade sina poänger som film. Särskilt var det en film som inte hade ambitioner för att vara för mycket olika saker

Jag föreställer mig också att den var kostnadseffektiv med ändå ett effektivt moment av det dolda. Det dola är givetvis skilt från det okända. Och här har vi både därför att faran är dold för en flock du allt eftersom du lär känna dem i filmen och emulerar personerna när de talar till varandra uppfattar delvis som din egen för vilka faran är okänd men där du ges perspektivet att du ser faran.

Vad Lucky Luke lär oss om att teckna med Google Drawings

2011-04-20

När man tecknar kan nå väldigt långt med "bara" isomorofisk likhet där man fångar de övergripande skepnaderna. Att en detalj blir överdriven har ingen betydelse så länge de övergripande vikterna för de centrala delarna (t.ex. huvud) stämmer relativt övriga i hur man kan tänka sig att en sekvens behöver gå för att knyta samman det.

Lucky Luke är ju ett excellent exempel på just detta där man ständigt spelar på att man har rätt isomorfisk övergripande relativt sammanhörande likhet men förändrar det till det lätt orimliga. Ex. Joe Dalton som klär ut sig till en tant som ser orimligt ondskefull ut, svär, röker och dricker öl som jag mins från ett exempel jag läste som barn (vuxen har jag bara läst Kalle Anka i protest mot att de tycks ha skurit bort honom helt från de tecknade versionerna).

Du kan se skillnaden när det inte stämmer men om du inte särskilt tänker på det efter att ha tittat en tag lägger du inte märke till det annat än när det är komiskt. Det är kanske en ledtråd om vad humör är? Att upptäcka felaktiga eller orimliga slutsatser om tolkningen av information (fler typer finns nog också).

Vi har några exempel jag gjorde medan jag experimenterade med just dessa relationer i:

Det är mer än ett intressant experiment också en praktiskt värdefull teknik för att enklare illustrera artiklar och nyheter. För en ritning där man behöver exakthet fungerar det inte men för det komiska är det alldeles utmärkt. Tog bara några veckor och lära sig acceptabelt där jag använder Google Drawings (väldigt enkel att använda) för tecknande och Gimp om jag vill manipulera färger och dylikt.

Den jag själv var mest road åt var denna som jag tror att jag vid tillfälle ska göra om så att skämtet bättre framgår (den blev lite otydlig i 200px bredd men han har ju gjort ett Lejon istället för den gam som är kvar och chefen för den delen bär ju som ofta på de egyptiska väggmålningar ett djurhuvud här en hund... Roligare tyckte jag visar den hur orimligt värde kan bedömas om man investerat tid och energi och ser värde i vad du gör).

Ett pedagogiskt exempel. Givet ett ganska avancerat innehåll tänkte jag att något som lite komiskt och trevligt anknöt till skolan med en lärarinna kunde vara bra och ev. motivera läsaren lite.

En till pedagogisk visualisering från samma artikel. Här bytte jag invanda siffror i sådant mot geometriska representationer för stimulera tankarna lite. Ska vi tro Come On, I Thought I Knew That! (The New York Times) kan det stämma. Förutsättning är givetvis att man gör sig besvär att tolka det var svårt här men annorlunda kommer ändå alltid med en kostnad. Att kommunicera positiva känslor kan göra sådant lättare för läsaren att välja att göra tolkningen.

Det fanns tyckte jag värde att lägga både textur som en faktor påverkande vår perception rörande djupseende med diagrammet för att kanske fler ska tänka till rörande varför kurvan blir som den blir. Djuren fick tydliggöra hur kurvan sträcker sig ut och gör bilden mindre tråkig.

Här har vi en mycket otäckare bild. Man ska ha viss respekt för att inte onödigt göra saker fyllda med negativa känslor. Men idéen om sättet att uttrycka hopp och också hur människan tenderar att balansera sig själv kollektivt ofta även om det visst kan ta tid hade åtminstone visst egenvärde att försöka uttrycka utan att just göra det otäckt som ett experiment. Jag tror heller inte den kom på nivåer där den är problematisk för någon.

"Ondska" finns annars diskuterad i The man who would banish evil (senaste New Scientist). Den mest intressanta frågan om den relativa egenskapen där viss typ av ondska kan vara fullt acceptabelt i en kultur under en viss tid mot en viss grupp men ändå vara vad som fullt upprör mot och i den egna gruppen (jämför med slavarbete) berördes kort på slutet.

Simon Baron-Cohen svarar där i reportaget om sin nya bok Zero Degrees of Empathy: A New Theory of Human Cruelty så här på varför han tog med en diger samling mycket osamkliga exempel på mänsklig ondska från alla möjliga delar av världen:

"These are global examples of what I call 'emphathy erosion'. I include them in the book to help eliminate one absurd view, namely that the Nazis were uniquely cruel. They weren't. We need reminding of that."

Oavsett hur otrevligt kan de uppstå var som helst i den mening att vi inte ser någon unik kulturell faktorer eller någon bindning till geografi eller land.

Jag har inget färdigt svar som förklarar orsaken till den relativa aspekten men kanske kan man anknyta lite till vad de skrev i ett nummer nyligen i ledaren om att vi ska känna förtroende för att människan själv kommer kunna känna igen medvetande i AI och dylikt när det väl uppstår. Kan vi tänka oss separation har människan ibland för lätt att av humanisera människor som ej varande människor där jag tror att vår definition av människa är föränderlig. Möten mellan kulturer är därför oerhört viktigt menar jag för att förebygga kanske denna typ av problem också mer generellt. Att vi övas i att se att människa inte är absolut enligt en viss mätmetod där viktigare är respekten för liv.

Vi kan där också tänka att separationen i grupp ofta varit mycket tydlig eller vad som skapats från något att börja från. Det förekom knappt någon kontakt alls mellan människor i Afrika och Västerlandet. Jag tror det hade stor betydelse för att slaveriet kunde uppstå till att början med där oavsett om personer ser ytligt lite annorlunda ut är det om vi har vana och kontakt sedan en tid inte lika lätt för denna typ av problematik att uppstå.

Grundförutsättningen är att vi kan se separationen där de inte är din flock i någon väsentlig parameter där flocken inte är absolut utan följer flera faktorer. Därav att jag ser det som ett viktigt abstrakt koncept att människan konkret drar linjer där linjerna just är abstrakta varierande med kontext och situation:

Ett positivt humör är mycket bättre när sådant behöver tänkas om. Visst att man kan säga att orsaken till det kanske är att det minskar känsla av hot och därför öppnar för tankar. Emellertid tycks ju dock den relationen vara allmän och gälla kreativitet i den mening att vi förändrar hur vi resonerar mer grundläggande där väsentligt nytt kommer allmän även när det gäller ex. teknisk innovation, förståelse av matematik m.m. Stress och oro kan oavsett hur fel det kan låta också vad som kan ge idéer men i andra delar är de positiva viktiga (där separationen inte nödvändigtvis alls eller i de faktorer jag menat känns igen har något med moraliska frågor att göra utan tycks snarare vara relaterat till om en värde-faktor ligger som ändrats och om den är i kort eller lång tid där gott humör är viktigt när den i direkt upplevelse korta tidsfaktorn är viktig och där förändring i sig är utsträckt).

Den faktorn jag först föreslår tror jag också är verklig och också den mer generell bl.a. utifrån denna studie:

Men så är ju scouting vad som kräver just både lite mod och handlar om att upptäcka nytt. Kanske är det som begrepp just vad som speglar dessa sidor av människan?

De sita två teckningarna är jag ganska nöjd med också. Den första uttrycker den tekniska kombinationen mellan Gimp och Google Drawings tydligt. Google Drawings har använts för att förstärka drag med linjer och för att addera in mer omoraliskt och fel en cigarr (det tycktes kul för mig) hos en bild jag utgick från och innan reducerat ner färger och ökat kontraster tills mycket lite mer än konturen fanns kvar. Därefter i ett tredje steg efter Google Drawings återanvänder jag till Gimp och gav den väldigt ovanliga färger. Jag vill se den som ett inlägg i debatten om äldrevården.

Här just för att anknyta till isomorfism (se Ord över 0.7 när relationerna projiserades ner algoritmer runt det den anknyter där vi från hur orden statistiskt relaterar till varandra d.v.s. deras övergripande kontur relativt varandra i den dimension provet speglade gav oss möjlighet att skatta likhet och känsla i orden)

Hästen ritade jag genom att ta en bild jag hade som bakgrund i Google Drawings. Runt endast konturen väldigt grovt gjorde jag linjerna. Det räcker för att det tydligt och direkt ska uppfattas som en häst. Bättre exempel än det på hur skalning och isomorfism kan fungera i vår perception upplever jag inte att jag mött.

tittar man en extra gång noterar man om inte annan heller att föga i drakens skepnad stämmer med myterna. Egentligen bara huvudet och halsen, och färgen som ibland uttryckt. Hade jag nu gjort det med hästen hade fler reagerat. Det speglar nu vår visshet om dess information liksom tror jag dess möjlighet att förändra energi i rummet (draken är död - den är mindre viktig - det är inte lika kritiskt hur den ser ut).

Det här filmklippet är mer komplett runt mötet med apornas konung i Djungelboken. Notera också vad Bagheera säger och gör här liksom i Civila, Militära och Animaliska koncept i Djungenboken.

Vågar vi oss nu kanske spekulera om vad han är? Kanske men vi ska väl se om vi hittar något mer från filmen att väga det mot.

Petula Clark - Downtown

2011-04-18

Det är ett globalt ansvar för varje människa att förbereda sig för nästan gången tysken eller någon aktuell inkarnation av dem kommer och vi i bästa fall hinner nå öarna och radio återigen tar sin korrekta plats i världen medan ubåtskriget m.m. pågår

Ett viktigt område som något annat är musiken och dess stimulerande effekt på humöret. Det kan vara viktigt för att Joe English inte ska ge upp.

Samtidigt bör man se upp för potentiellt förrädisk musik. Eftersom vi idag har ett trackrecord på musiker som fungerade under WII kan jag inte se något problem med att återanvända dem inklusive senare från dem och filtrera bort övriga senare musiker under en sådan period inklusive de närmaste åren efteråt.

Så här har vi Petula Clark med Downtown...

Att dansa swing i djungeln

2011-04-17

Jag skulle inte föreslår att Baloo är en italiensk invandrare lika lite som att aporna är ett porträtt av Harlem och spelar på vid tiden helt överdriven oro som kanske spelade in i utvecklingen till det faktiskt mycket större problem Harlem kom att utvecklas till. Men vi kan åtminstone se det som inte ovanlig företeelse. Eller det är väl vad jag gör tror jag.

Ett allvarligt ämne för allvarliga män att noggrant studera med en lanterna tänd i en träbyggnad, kanske med en dolk satt i ett primitivt yxat träbord för att hålla fast en karta, medan någon håller vakt utan ens det flackande sken den noggrant täckta lanternan ger.

Det är hur som helst en nöjsam sång med sina poänger i dans och färger.

Civila, Militära och Animaliska koncept i Djungenboken

2011-04-16

Bagheera är den personlighet i Djungelboken - Disney's animation från 1967 - som bär filmens alla finare detaljerna och ger den det nödvändiga djup som gör de "glada" upptog och sjungandet av filmens mindre djur möjligt utan att generera publiken. Både i Bagheera's trötthet och på det logiskt följande cynism såväl som att det ändå på något sätt blir han som får rädda saker vid dagens slut.

I en värld omgiven av personligheter som den feta sjungande björnen Baloo som knappast något kan få att planera för än mindre förstå att det kalla regnet, den isande vinden och den smygande döden i skuggorna - de gapande käkarna hos Shere Khan - alltid kommer om vinden inte vänder i tid.

"What of the hunting, hunter bold?
Brother, the watch was long and cold.

What of the quarry ye went to kill?
Brother, he crops in the jungle still.

Where is the power that made your pride?
Brother, it ebbs from my flank and side.

Where is the haste that ye hurry by?
Brother, I go to my lair–to die."

Kipling.

Liksom Överse Hathi representerande en tradition där man ser formalism utan system för att pröva korrekten av de samma som ett värde i sig är det föga förvånande att Djungelbokens hjälte Bagheera är trött.

Överse Hathi ska dock upplevas på tyska. Genom att förlagan för kulturen man gör sig komisk över hör hemma i Englands kolonial-tradition men egentligen är tydligare i Tyskland från det värde den också givet i förmåga att organisera arméer över större ytor tydligare för oss om än mer framgångsrikt i det brittiska kolonialväldet där det ju sträckte sig över en värld där solen aldrig gick ner får vi ett nytt perspektiv på det när vi hör det i tyskans kommenderande språk ger det en association via språket som hjälper oss att bredda perspektivet till en abstraktion där vi ser att det är större än vad det direkt försöker avbilda.

Tja. Trött som jag är själv kan vi ju ta och fundera här vilka fler koncept vi har i personligheterna. De feta övergödda elefanterna är avklarade.

Shere Khan är den smygande döden.

Bagheera är den lugn rösten som balanserar till den bayesiskt trovärdiga erfarenhetens indikation men vad är han mer sätt från detta inlägg? Och filmen i övrigt? Han är den som förändrar saker för att få dem ställda på sin plats men utan att känna något direkt engagemang eller ha de romantiska illusioner Överse Hathi har.

Vi kan ju alla reflektera över Bagheera för jag har inte något färdigt svar för Bagheera även om det är ett koncept man kan se i många berättelser genom historien.

Gods and Generals- These Brave Irishmen

2011-04-14

Här har vi tror jag lite av samma egenskap vi kan se hos en del nationalsånger. Det sträcker sig ut i rummet och är långsamt för historien är lång och ska sträcka sig framåt i tiden.

Är man nostalgisk eller emotionellt engagerad låter de varierande bra med nivå på det spekulerar jag.

James Brown - The big Payback

2011-04-09

Här har vi nu James Brown med The big Payback...

Ghost Riders in The Sky & The war of the ghosts

The war of the ghosts är ett av psykologins tidiga välkända experiment.The war of the ghosts mindes utmärkt av försökspersonerna men inte exakt som historien egentligen hade blivit berättad för dem utan anpassad till deras egen erfarenhet och kultur och inte med exakthet i detaljer men temat.

Orsaken till fenomenet kan man diskutera och det känns tveksamt vi ännu fullt förstår det. En komponent är givetvis att precis man tidigt pekade på att händelser i sig är rimliga men detaljer inte är det. Sedan är frågan om något mer ligger här som t.ex. likhet med hur hjärnan sorterar information för att detektera väsentligheter genom att mäta reaktion på om något är rimligt eller orimligt.

Ghost Riders in The Sky är istället musik och musiklyrik. Den cowboy-kulturella musik som torde vara mest känd och inspelad av flest personer. Kanske är en orsak till det likheterna vi kan se med The war of the ghosts?

För att ta några har vi först Johny Cash men som inte spelade in den först.

Nedan ett exempel på en visuell anpassning till en annan kultur: Och ligger inte tolkning och anpassning här i en dimension i det rent visuella? Om den flyttar sig till en kulturell förskjutning där den inte överstämmer med hur andra fakta kan vi kanske få fenomen liknande som ex. med musik i Likhet i känsla och mening. Direkt aktivering utan hippocampus från emotionell / visuell potential.

Och en till... Instrumentation med The Shadows...

Med Marty Robbins:

Blues Brothers:

De sista är ju mer kända här därför att en mer kommersiell film gjordes om dem men föregående är nog vad de flesta om man lyssnar på det föredrar i egentligen tror jag alla delar av svensk musikkultur för åtminstone en av dem. Men rätt eller fel i sådant finns inte bara mer eller mindre uppbyggda statistiska gissningar om vad som känns bäst.

Den här tyckte jag bäst om även om jag tror att två verser saknas från den ursprungliga lyriken:

Men så är jag svag för Texas. Det är all så sol och ljus natur som reflekterar solljuset man sett filmat antingen direkt eller via Italien. Det är så mörkt här påv intern att man kan inte annat än älska något som ser så soligt ut. Vi ska inte utesluta att sådana sekundära referenser påverkar vår musik-smak utan att vi är direkt medvetna om det.

Musikens kreativitet

2011-04-07

Musik var för mig en väg att nå kreativiteten och människans språk i lateral mening för hur vi organiserar, tolkar och reagerar i mening av approximerande modell. Musiken var värdefull men att den skulle visa mig vägen direkt trodde jag egentligen aldrig men under resans gång ger den ledtrådar.

Men frågan är om måttet jag skrev om på HANS HUSMAN OM MEDIA kanske inte kan ha värde här också:

 • Skattningen av isomorfiska-relationer tycks fungera excellent
 • Ett tydligt exempel mer än direkt i inlägget är flue och nauesa:

  nausea 0.300679073078231
  flue 0.297367997945438
  
  Men så har de flesta spytt i särklass flest gånger när de haft förgiftningssymptom (toxiner från bakterier) man kollektivt kallar influensa.

  Illamående och influensa är isomorfiskt. Det är också korrelerat vilket ju är poängen i den mening att vi utnyttjar kunskap om redundans

  Sedan behöver jag ju inte veta att de är korrelerade vilket är magin.

  Jag är lite osäker på det än men som jag antytt några gånger har vi för musik i en dimension en relativ och absolut aspekt. Trumman sträcker sig ut men är mer absolut än relativ (relationen är inte absolut separerande) och den precis som säckpipan kan vi jämföra med att approximera en värde projisering från ett utfallsrum i frontala cortex ner på amygdala i kontext av D-receptorer medan t.ex. banjon är ytterst relativ. Vi har ju exempel på båda i:

 • Säckpiporna, Stränginstrumenten och West Virginia♦Take Me Home Country Roads
 • Dock knappast direkt. Däremot ett pseudo-språk ovanpå kan vara möjligt. Problematiken är då givetvis att man behöver associationen emellertid borrar man ner i algoritmen för språket kan det vara möjligt att extrahera från labeling (ex. Last.FM).

  Det är inte säkert men eventuellt möjligt. Om så är det speglande relativa operationer d.v.s. den förändring respektive hur troligt du vill nå tillståndet det speglar. Eller om vi så vill hur troligt det är att musiken kommer vara populär under en lång kontinuerlig tid mer än att få en snabb-topp eller ingen topp. Den korta toppen ska jag väl inte påstå inte är möjlig att se men åtminstone ser jag ingen uppenbar statistik som kan påvisa den av den typ av statistik som krävs här.

  Men jag visste hela tiden att jag skulle kunna vända på måtten. Jag har använt entropi-relationerna till så mycket och de har aldrig svikit mig på vad som är populationer där korrelation finns. Det var som givet precis som jag skrev:

 • Informationsanalys för att beräkna kreativitet och modellera hjärnan
 • Att andra misslyckats betyder så lite här därför de är så elegant exakta i de här områdena vanligen. Det har stort värde för att strukturera och skapa värde från ett vetenskapligt perspektiv men gör lätt att enkla saker missas för strukturellt tydligt men praktiskt väldigt kostsamma algoritmer från ett praktiskt perspektiv.

  Ett exempel på det är ju algoritmerna just för att beräkna relationerna mellan kategorier där det visst är intressant i alla studier som publiceras men praktiskt för data som är föränderligt inte är praktiskt möjliga att använda utan en stor dator grid.

  Universiteten har andra värden som ses som motivationen mer än effektiviteten. Det är mer än något annat den stora drivkraften till varför vi behöver mer och mer datakraft utan att få mer prestation för pengarna i mången situation därför att det påverkar ner till studenterna. De kan mer om att strukturera program än om effektivitet och trots det fungerar struktureringen inte alls varken i företag eller hos universiteten (d.v.s. det var koncept som skapades utan praktisk återkoppling och som nu p.g.a. influerade värden tas som givna).

  Man kan se skillnaden tydlig i lite äldre generationer som arbetat med språk- eller krypteringsanalys där man skriver kod precis som jag gör. Effektiv.

  Därför har vi ofta som en submängd algoritmer som gör saker praktiskt görliga föga eller inte alls dokumenterande. Vilka om området upplevs avancerat missas av företag förutom en del med egen R&D där man har en tydlig kultur för det effektiva därför de antas inte existera.

  En modell i sig kan vara väldigt värdefull. Men utanför forskningsinstitut behöver man också kunna optimera det till att prestera vettigt beräkningsmässigt. Därav kan man inte sitta och tröskla stora nätverk av kategorier. Och ännu mindre har jag lust att sitta och implementera eller strukturera data i sådana datastrukturer.

  Sedan får vi se om den här är tillräcklig för att fånga relationerna i min modell. Det tvivlar jag på och tror en eller två till kommer krävas. Eventuellt krävs en till energi-funktion också. Jag noterade att en av de två jag använt inte fungerar under ord vilket möjligen indikerar att man praktiskt kan se situationer även på nivå ord eller ovanför ord där något mer krävs men det är så klart inte säkert.

  Säckpiporna, Stränginstrumenten och West Virginia♦Take Me Home Country Roads

  Den här inspelningen av West Virginia Take Me Home Country Roads var den mest intressanta jag hittade även om jag tycker musiken i sig låter bättre med en kvinna sjungande den. Notera sträng-instrumentet.

  Instrumentet sjunger med honom typiskt bl.a. för denna tidsperiod där den tydligaste jag hittade var:

  Den ligger så nära övergångarna att man nästan - eller direkt faktiskt - kan göra vad den sjunger i tal.

  Nedan har vi också en inspelning jag gillar bättre än den första. Den passar kvinnor bättre annat än i kontextuell strids-romantik.

  Dock vi ska heller inte glömma säckpiporna. Vad är de nu egentligen för instrument? Jag säger att de motsvarar trummor än stränginstrument. Därav att de huvudsakligen förlorade sin tyngd när deras roll i striden nästan försvunnit helt.

  Youtube 1911

  2011-04-01

  Det är alltid spännande att klicka på Googles tillfälliga loggor och se vad de firar. Idag tycks Youtube fira Pistol 1911.

  På Youtube fick jag dock skriva in sökorden själv eftersom jag bara kom till min anpassade startsida när jag klicka direkt. Jag trodde de skulle fira något i film mindre än den moderna klassiska 1911 pistolen.

  Söker vi på 1911 movie på Google.com är det också pistolen som märks.

  Men så är det en riktigt bra pistol. Energieffektiv: hög kvalitet, håller länge, billig och förskjuter energijämvikter oavsett om det är närstrid, handla, göra bankärenden, lösa problem med grannarna m.m. åt ditt håll. Medan andra behöver komma med en tung energislösande yxa kan du med ett välriktat skott lösa problem och ändå inte tappa tid att spendera med barnen, skotta snö åt äldre eller bygga med ditt lego.

  Ingen pistol som Remington Steele använt kan ha något problem någon normal människa är beredd att ta for a good shootout. Det är dags för oss alla att acceptera pistolen inom oss och låta denna del av oss expandera ut. För att med riktad vetskap berika världen.

  Men i konkret statistisk sanning kan vi se att samhällen är bättre fungerande ju mindre handeldvapen. Bredkalibriba kanoner liksom bandvagnar är dock endast småproblem därför de är så dyra att folk tenderar att vara rädda om dem.

  Det är som mitt Space Weapon Program. När man hackat ett nätverk av satelliter vill man ogärna slösa med dem (d.v.s. i de flesta fall för äldre att de förstörs men visst att nyare kan uppdateras också) så man nöjer sig oftast med att tappa snarare än att fjärrstyra positionerna eller ta ut The Laser Cannon of Death Winter för att störa andras kommunikation med vitt-brys eller smälta dem med dödsstrålen eller knuffa andra satelliter ner i solen (the enemy gate is always down) med Launch Rock Crock and Push Predator Wargame Code.

  Vi kan se att en väg mot fler tyngre dyrare vapen med ett större abstrakt mer än praktiskt värde kan ha värde. Det ger oss en känsla av att kunna lösa problem men i praktiken balanserar respektive sida varandra därför att pay-load är just abstrakt mer än verklig. Det är precis som President Reagan's rymdprogram eller kapprustningen i kärnvapen mellan Sovjetunionen och USA. Frankrikes och Englands payload i kärnvapen är realistisk. USA:s och Sovjetionunionens - jag har en känsla av att räknar vi av hälften på vardera standardiserade pay-load med skattat antal är det fortfarande en ordentlig övertolkning för respektive sida ens som det var innan saker började rosta sönder.

  Red Hot Chili Peppers - Californication

  Lyriken till Californication har sina poänger även om den går lite givet musikens känsla en aning negativt.

  Är sedan rymden människans "slutgiltiga" front? En jämförelse vi kan göra är en jag gjorde i högstadiet tror jag som jag att tänka på (vilket i sig är intressant givet att mitt minne inte sällan är sämre kring sådant) mellan William Gibson och Isaac Asimov.

  Vi kan se den senare som naivt övertygad om värdet av att människan expanderar där han föreställer sig både ett individualistiskt och kollektivt värde tämligen typiskt för första halvan av 1900-talet.

  Gibson kan vi se representera blicken vi riktar inåt och med den fulla desillusionerade realismen vi säkert alla mår bra av att ha mycket mindre av.

  Men det finns en tredje väg! Och en fjärde. Vattnet respektive vulkanerna... Här kan jag inte annat än att tacka för privilegiet att få se en sådan lärorik och djup med kreativa blåa färger som den här trevliga grott-filmen där det eviga mötet mellan en äldre och yngre generation möter anti-syntes i en katastrof som kostar alla livet utan som med verkligheten alltid överrestämmande den yngste (sett över tiden och i genomsnitt är det ju den enda sanningen relaterad till ålder).

  Det är som jag sitter och skriver för ett par dagar sedan och en duva för första gången på tio år kommer ner på balkongen. Skönhet, harmoni och betydelsefullt. Det ger oss en känsla av att naturen talar till oss.

  Livet - It is all Californication i någon mening. Tolkar vi långt åt ena hållet tycks allt cyniskt och går vi i den andra riktningen tycks allt vara positivt. I verkligheten kan vi inte bedöma något med vad som ens kommer i närhet av visshet.

  Det bästa om än utan formell visshet torde vara att även om vi inte kan bevisa eller motbevisa perceptionens begränsning att se den som praktisk visshet och sedan på det se de fria valen som det viktiga där vi kan ta ut kunskap från populationens erfarenhet genom historien. Det förutsätter dock höggradig åsiktsfrihet och demokrati eller så är vi tillbaka i medeltiden.

  "Psychic spies from China
  Try to steal your mind's elation
  Little girls from Sweden
  Dream of silver screen quotations
  And if you want these kind of dreams" It's Californication