Revolution

2012-05-12

Fyra varianter på en likhet i musikens språk kanske vanligare i revolutionära-situationen (menande också en större abstrakt mening).






Korrigering. Följande sång är den rätta:





Denna lades till av misstag istället för den ovan:









Lite mer "upp" i tonläge men i övrigt i det abstrakt anknytande mer "vidsträckt" samma koncept:





Inga kommentarer:

Skicka en kommentar