Hög hastighet och intressant emulerad locomotion

2012-08-11
Hög hastighet och snabba och ovanliga rörelser vi kan föreställa oss automatiskt emulera via vad som oftast kallas spegelneuroner men som jag egentligen inte tror är mer än viss form självorganiserad specialiserad korrelation men som är mer extrema kan förstärka visuella upplevelser. Ett exempel är från den senaste versionen av Total Recall när bil-liknande farkoster kör på magnetband hängande.

Fortfarande utnyttjas detta i film upplever jag ganska begränsat mot vad jag tror kan vara möjligt med mer riktad analys och kunskap. Det är dock mitt intryck från en del lätt experimenterade filmer från något år sedan att man i delar av Hollywood är medvetna om själva mekanismen och kanske tagit in del expertis för att läsa sig optimering.

Jämför vi bakåt i tiden märker vi att man också är medveten om fenomenet men utan just någon kunskap om själva mekanismen. Hög hastighet som med flygplan i ett geografiskt rum där vi själva inte verkar kan ge viss effekt (jfr Top Gun i filmklippet nedan) men är ändå väldigt begränsat mot när det är kroppsrörelser och situationer vi själva har direkt erfarenhet av men som rör sig i det mer extrema men uppfattat realistiska jämfört med det.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar