Kinesiskt och tyskt okynnes arbetande

2013-11-13

Orkar du bygga kompetens och infrastruktur att hantera informationskanalen i vad faktiskt har betydelse: Vad vi fraktar och dom som kommer med fartygen och vad de bär med sig kan man fira dom stora te-affärerna och om fortfarande havande en del moraliska utmaningar att hantera inlåta sig i opium-handel m.m. Men det finns mycket kraft kvar i den brittiska kulturen från blivande eller innan nationer man mötte, handlade med och plockade med sig vetskap från (och inte sällan fungerande som kanal för att också tillföra kunskap: England skilde sig praktiskt - inte alltid - men mycket mer än andra kolonial-imperier i en större moraliskt tro på sig själva och förståelse av att människor nu alltid är människor).Kina kan vi se delvis i strategi övergripande men lika ofta "självorganiserat" skapat något jämförbart i en kanal vi kanske inte alltid tänker på idag: Flyttande i väg följande kusterna från Asien över Afrika såväl som här i Euroopa och Nordamerika. Det är nu verklighet sedan länge men tycks kanske mer nylien skapat en del underliga föreställningar om dem: Arbetande överdrivet många timmar och att de ej korrekt tar betalt för sitt arbete. En problematik jag tror vvi i Europa har erfarenhet från förr där ju tysken tycks okynnesarbete öveerdrivet skapande obalanser i EU-ekonomin genom att exportera för mycket.Det är förståligt att det inte känns bra när folk konkret okynnesarbetande efter arbetstiden är slut. Eller tror jag ofta också ett problem (ibland förekommande i Sverige men mer sällsynt) görande mer än förväntat på tilldelad tid eller budget. Det senare problemet är mest kännbart för leverantörer som tänkt sig säkrad revenue för flera månader bara för att upptäcka att leverans gjorts klar efter en eller ett par veckor.


Brand building åtminstone i domän av produkter klarar dessbättre ofta att kompensera sådana problem. Liksom utnyttjande sin mer meditativa förmiddag till att dricka kaffe och njuta av naturen för att få en bred i ide de okynnesarbetande tyskarna och kineserna inte hinner med att komma på. Kanske tagande några veckor att reflektera över ett bra namn: TVi, Phonei eller Ananas.


Världen har nytta av såväl lata amerikaner, svenskar och såväl som överarbetande kienser: Kanske rent av allt nämare rena rentiärer som norgmännen=


Själv är jag här något så ovanligt som en kulturell balans mellan den mer normalt lata men ibland små-ide-uttryckande svensken och den mer arbetspotenta kinesen. Jag kan välja sida att uttrycka likt en gigantisk fickkniv med både hammare, såg och borrmaskin (demonstrerande min innovativa förmåga direkt med en delvis ganska unik idé).


Jag upplever förövrigt viss otimism relaterat Minimalistisk analys från ett minimalt antal ord: "Third Plenary Session of the 18th CPC Central Committee in Beijing" försökande egentligen ganska omotiverad att göra om de givetvis jämfört med en riktig människa förenklade modeller av personlghet jag de sista åren under deras kejsar-tid byggde för the new kid - roades jag av att få bakgrund bekräftad utan att innan gått över den. Jag tror nog inte centraliteten i dom yttersta personerna ska övertolkas - det är ju ofta så lätt att göra - men viss preferens att antaga kanske mer att om demokrati-motiverade personer skulle välja mellan nuvarande kejsare och en ny från samma subkultur runt hovet att ev. någon annan kanske är bättre är kanske mer varken eller i tro där vilket inte är direkt dåligt i alla fall. Men väldigt svårt att veta (där vilar ju dock huuvdsakligt ansvar på kejsare att visa sig funktionell).


Mindre negativ i bias än vanligt och möjligen uppleva viss relaterad men ej uppenbart styrande uttryckt information som intressant rörande hov-sammankomsten. I dom minimala bedömningarnas marginella förändringar i tolkning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar