SimStar DJ's: Here we go

2013-11-14

Eller SuperStar DJ jag såg på en lyrik-sajt. SimStar är ju dock ett kulturellt intressantare koncept.


NNedan med sitt skelett-tema att betrakta utifrån Förstärkt information: Kontrast resp. Isomorfologisk-likhet. Mer än skelett uttryckande den minsta gemensamma formen för den mänskliga kroppen utan att avvika från vad som faktiskt finns i den (tillsammans med en och annan led och muskel om det ska hålla samman promenerande runt) också uttryckande isomorfologiska likhet i en till domän (där vi dessutom har likhet i vilka ord vi kan låta uttrycka koncepten: det är ganska vanligt där vi gärna återanvänder särskilt visuella koncept i andra domäner utnyttjande just den topologiska representationen applicerade för isomorfologisk likhet i andra domäner med samma form av biologiska neuroner - just de neuroner vi representerar det fysiska rummet med och resonerande i kart-rörelse mening med) relevanta koncept:


  • Vi ser igenom den interna konflikten från normal pack-dynamik mellan i huvudpersonens roll-gestalt barn när hon bk.a. knuffas av pojken.
  • Läkaren ser igenom armen med rönten. <(li>
  • Kvinnan ser igenom männens såväl får vi anta kvinnornas motivation på restaurangen.

  • Hon ser också igenom deras kött därefter där inget mer än skelttet finns.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar