Apkungen & Den Galna Hattmakaren och myten om Draken

2011-03-29

Den Galne Hattmakaren respektive Apkungen delar likheter både i att de kan argumenteras följa drak-myten och att de introducerar förändring genom att föra sig kaotiskt i sig själva mycket annorlunda från det stationära samhället.

Färden till Väst (西游记) hör till mina favoritböcker. Tråkigt nog förlorade jag den bok jag hade och den känns inte tillfredsställande att läsa på dator. Det är ett verk man bättre läser en bit av mellan annat eller endast slår upp några strofer i åtminstone när man redan läst den i den konservativa ordningen en eller ett par gånger.

"hatter (plural hatters)
(South Scots) a hassle"

Alice in Wonderland är så klart ett till exempel på drak-myten som nått ås genom åren. Här är ju Jabberwocky ett till exempel:

"He took his vorpal sword in hand:
Long time the manxome foe he sought--
So rested he by the Tumtum tree,
And stood awhile in thought.

And as in uffish thought he stood,
The Jabberwock, with eyes of flame,
Came whiffling through the tulgey wood,
And burbled as it came!

Vågar vi säga Beowulf även på Apkungen? Nja. Det är så svårt att säga om något från bakåt i historien där all likhet som i en tid och kultur upplevs egentligen är vad en billion andra saker lika gärna kan ha drivits fram av som ex. krokodiler som en gemensam idé. Samtidigt har Beowulf (hjälten) likhet med Apkungen och det tycks väl inte otroligt i alla fall att en gemensam saga från långt tillbaka kan finnas. Kanske redan från människans tid mer begränsad till Afrika eller ursprungligt från Kina eller Indian (de senare två tycks ju troligare givet tidsaspekten och kultur).

"Three years ago,
On the first of the seventh month,
There was one All Saints Dragon King,
Who led many of his kindred
To settle southeast of this state
From here miles some onde hundred"

Från: Journey to the West, Volume 3 By Anthony C. Yu

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar