Kultur är styrkan i människan och föder våra tankar

2011-03-19

Kultur är så viktigt. Det ger oss avkoppling, ett tillfälligt förändrat perspektiv på oss själva och omvärlden vi själva kan styra. Det är en god sak.

Här gör vi därför för att stödja kulturen som del av människans liv ett konstverk där vi kombinerar ett filmklipp från s.k. Hollywood film där det är utvalt för att inkludera musik och som för illustrera min lilla algoritm som jag tror avgör isomorfism för grafer i Ordo(polynom).

Även en tillhörande teckning för att dig som upplever detta uttryck för det vackra i människan möjlighet också till den långsamma tysta reflektionen. En tid - kanske en halvtimme - att ta en stund på dagen när du är ensam och behöver styrkan från någon som är lite mer än vad du är.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar