Från apaffärer till Airdrop i Hide and seek?

2013-05-18

Så nära musikens i sig symbol-reducerade språk men desto kraftfullare i känslo-induktion är kravet på symbolernas lokala relevans mot varandra inte särskilt stor. Samma fenomen ser vi på en vanligen mindre reducerad nivå i tidningarnas titlar.


När känslorna stiger - som dom så gärna gör vid den här tiden på året: the light blue light med sommarens ökade enkelhet stimulerar kognition - förstår substratet ändå hur symbolerna passar samman och vi kan reducera den direkt lokala absoluta meningsfullheten för de i känslor istället allt kraftigare kombinationerna. Givetvis är den faktiska meningen och betydelsen vad som blir tämligen individuellt anpassad men det har så sällan när sådant här är aktuellt någon betydelse.


"We're living in the open
All alone like Tarzan Boy

Hide and seek
We play along while rushing cross the forest
Monkey business on a sunny afternoon"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar