Timbuktu: Alla vill till himlen men få vill dö

2011-03-04

Här är Alla vill till himlen men få vill dö igen med videon. Välanpassad för lyriken.

Givetvis har Timbuktu rätt i följande men på samma sätt helt fel:

"Och om man ser en möjlighet att få så kvittar det hur
För vi är vildare än djur när det gäller å ta
Och står någon i min väg, ja då smäller det bra"

Speglande från samma mekanism ser vi de värsta potentiella möjligheterna hos andra. Och likt hur problemet hos en ledare för en liten flock människor för evigheter sedan kunde orsaka problem för hela sin flock gäller att en ledare för ett land kan göra det för alla medborgare.

Från dom två aspekterna har vi svaret på hur detta problem konvergerar till att reducera sig över historien. Genom att ge möjlighet att avsätta ledare d.v.s. fria val kan problemen hos denne minskas. Vår naturliga paranoida inställning där vi tror att andra kan undvika negativa konsekvenser av att ta för höga risker samtidigt som de har sämre moral än oss gör att vi definierar spelregler för de situationer och vilka situationer vi får använda vår ökade motivation i.

Från dessa två tillsammans tenderar problem att minskas. Magna charta begränsade inte kungens makt så mycket som att makt fördelades mellan de högsta lorderna som bevakade varandra. Behovet av pengar hos kronan gjorde att makt fördelades mellan de rika handelshusen i städerna inte långt senare och på samma sätt mellan dem och lorderna. Och fortsätt utåt och lade förutsättningar tillsammans med annat för att industrialiseringen skulle börja i England.

Grunden är alltid vårt språk. Det är skapat för att göra samarbete i den lilla gruppen möjligt. Poängen med språk är just att dra nytta av andras erfarenhet och i den snabba situationen kunna göra saker tillsammans.

Kunskap är därför långsamt medan samarbete i direkta operationer går snabbt. Att något är viktigt gör det per definition inte uppfattat viktigt därför de flesta situationer där vi möter något kan vi inte avgöra vad som är viktigt.

Viktigt är vad som är stort, upprepat, utsträckt i tiden, introducerande nya verktyg o.s.v. Hur vår miljö var när vi vandrade i små grupper, föremål som förändrade o.s.v. Snabbt och representerat i den egna gruppen är därmed inte bias-byggande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar