Att hylla ANC i musik för att hålla folkets motivation stark

2015-09-21

Vad jag kompletterade Omvägen till rättssäkerhet som tar 80 år istället för en månad eller två förutsätter att du tänker på nivå med en åtta åring med och publicerar här utan övrig text:Musik och lyrik som diskret gömmer vad man hyllar för att hantera censuren. ANC's gerilla opererande från grannländerna och med internationellt stöd indirekt bl.a. från Sverige i finansiering. Åren under den sydafrikanska dikaturens förtryck av de färgade var dock omskrivningar på approximativ noll jämfört med hur det numera är på kinesiska internet: Det har nått sanslösa magnituder. Och jag menar det passerar ju ej en manuell kontroll... Och så blir det mer och mer allmänt i landet medan arresteringarna av partimedlemmar samtidigt nått lika sanslösa nivåer. Är det verkligen tecken på stabil makt= Jag betänkte just inte denna tolkning eller detta data men det är tänker jag mig kanske fruktfullt att reflektera mer någon gång.

Legendariska protest-sången var förstås Eddy Grants Gimme Hope Jo'Anna:Att ha en bra protestsång är mycket kraftfullt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar